Wednesday, June 22, 2011

De ce?

Solomom Marcus,
„Răni deschise”, Editura Spandugino, 2011 (1.300 pag.)

“Cuprinse într-un interval de aproape 40 de ani (1973-2011), scrierile de faţã exprimã reacţiile mele la evenimente cu care am fost contemporan sau la istorie şi la lecturi deosebite.” (Solomon Marcus)
www.edituraspandugino.ro/?pag=carte&carte=rani-deschise&limba=ro

EVOLUŢIE: evenimente şi reacţii

"Perioada copilăriei, în anii treizeci ai secolului trecut; anii celui de al doilea război mondial, anii de studenţie, din perioada imediat următoare, decalajul dintre istoria relatată si cea trăită, semnificaţia lui 23 august 1944; luminile si umbrele din diferite perioade ale dictaturii comuniste; un nou mod de lectură a istoriei culturii românesti, prin aducerea în aceeasi albie a stiinţei si socio-umanului; rolul unificator al Junimii maioresciene ; cele două alfabetizări de neocolit: de la citit, scris si socotit la folosirea calculatorului electronic; de la Haret la Moisil. Cum au apărut primele manuale în limba română: de la Gheorghe Lazăr la Traian Lalescu. Decalajul dintre creaţie si comunicare în istoria culturii românesti; valoarea culturală a matematicii; contrastul dintre stiinţa de azi si cea de ieri; aspecte antieducaţionale în mass media; cum modifică internetul procesele de învăţare si predare; pericolul diabolizării internetului. România europeană, între pleonasm si oximoron; cultura stiinţifică, între oximoron si limba de lemn; relaţia controversată dintre integrarea europeană si identitatea naţională." (Solomon Marcus)

DE CE?

"De ce unii profesori nu se împrietenesc cu elevii lor si de ce unii părinţi nu devin prietenii copiilor lor; de ce oscilează mulţi elevi între plictiseală si distracţie; cum să înlocuim în scoală modalitatea predominant imperativă cu una predominant interogativă; latura artistică a stiinţei; câtă geografie si istorie pot învăţa copiii, discutând cu părinţii si cu bunicii lor; cât de relevant e bacalaureatul; dar doctoratul? De ce pătrunde greu stiinţa secolului 20 în programele de învăţământ; de ce pierd copiii pofta de a pune întrebări, de îndată ce trec pragul scolii; de ce nu reusesc disciplinele scolare să comunice între ele; relaţia dintre infinit si Divinitate; limba română, mai subtilă decât mulţi dintre vorbitorii ei; cum arată serbările scolare; de la prezumţia de nevinovăţie la cea de suspiciune; un posibil deficit de imaginaţie al literaturii si teatrului (semnalat de Eugen Ionesco); paradoxul lui Diderot; cât de euclidiană este fiinţa umană; a face din joc o componentă inevitabilă a învăţării; rostul îndoielnic al inspectoratelor scolare; o sperietoare: inspectorul; gradele acordate cadrelor didactice, sub semnul întrebării; succes si valoare; interdisciplinaritatea, o promisiune neonorată; transdiscipinaritatea; o eroare: obligaţia de a restitui manualul scolar la sfârsit de an; poate educaţia să recupereze povestea? Umorul, un ingredient obligatoriu al unei educaţii de succes. Toate aceste chestiuni fierbinţi si multe altele pe care le discutăm în această carte sunt tot atâtea răni deschise, pe care nu avem dreptul de a le ignora." (Solomon Marcus)

Detalii: O viaţă dedicată matematicii: acad. prof. dr. Solomon Marcus,
http://mvlada.blogspot.com/2010/02/o-viata-dedicata-matematicii-acad-prof.html


No comments: