Tuesday, October 28, 2014

Nevoia de concepte, descoperiri şi invenţii

CRIZA ÎN EDUCAŢIE: Învăţare profundă versus Învăţare superficială
Update 25 nov. 2014, Zece nevoi umane de care educaţia ar trebui să ţină seama, acad. Solomon Marcus - www.contributors.ro: 1. Nevoia de a da un sens vieţii, la nivel elementar; 2. Nevoia de împrospătare; 3. Nevoia de întrebare şi de mirare; 4. Nevoia de îndoială şi de suspiciune; 5. Nevoia de greşeală şi de eşec; 6. Nevoia de joc; 7. Nevoia de identitate; 8. Nevoia de omenesc şi de omenie; 9. Nevoia de cultură.

- "Sistemele de educație din întreaga lume vor suferi mari modificări până în 2030", World Innovation Summit for Education (WISE); 2014 The theme “Imagine – Create – Learn: Creativity at the Heart of Education”, Ref.: http://www.agerpres.ro
- UE Report (22 oct. 2014), The European Union's High-Level Group on the Modernisation of Higher Education: "New modes of learning and teaching in universities" - http://ec.europa.eu/ (pdf)
- Ref.: Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric - http://c3.cniv.ro/?q=2013/tech-inv
- The Structure of Educational Revolution: Michael Feldstein, The MOOC and the Genre Moment: MOOCs and technology to advance learning and learning research 2014 sept.
- Alfred V. Aho, Computational Thinking, http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1922682
- Johnson Jacob,Tehnologia va schimba educaţia elevilor, http://adevarul.ro
- Juraj Hromkovic, Schimbarea trebuie să pornească din universităţi - http://c3.cniv.ro/

Nevoia de cuvinte - Dezvoltarea limbajului matematicii este asemănătoare dezvoltării limbajelor naturale: "Avem nevoie să creăm noi cuvinte şi să le descriem înţelesul, pentru a mări puterea de descriere şi pentru a putea vorbi despre lucruri despre care nu puteam vorbi mai devreme. Mai mult, avem nevoie de noi concepte şi cuvinte pentru a putea raţiona asupra unor chestiuni despre care nu eram în stare să raţionăm mai devreme", Juraj Hromkovic  

Paradigme ale conceptelor
Cum trebuie predate matematica şi informatica? Textul de faţă este o provocare şi o invitaţie pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din România de a deveni unul dintre pionierii apropierii de o nouă şcoală a viitorului: "Să ne concentrăm mai mult pe geneza noţiunilor (conceptelor) fundamentale ale matematicii. Pentru a le defini a fost nevoie de secole, pentru a demonstra majoritatea teoremelor au fost necesari doar câţiva ani. Fiecare concept nou a făcut posibilă investigarea atâtor lucruri că nicio descoperire nu poate concura cu introducerea unui concept fundamental. Extinderea matematicii ca instrument de cercetare este principala sarcină a matematicii, iar derivarea de noi concepte matematice furnizează cea mai bună imagine a naturii sale reale. Fără aceasta, nimeni nu poate înţelege cu adevărat rolul şi utilitatea sa. Numai dacă înţelegem geneza matematicii ca dezvoltare a unui limbaj al ştiinţei şi ca un instrument de cercetare, putem să o aplicăm curent în toate domeniile vieţii noastre. Predarea matematicii în acest spirit poate schimba complet comportarea membrilor societăţii din jur." Juraj Hromkovic, prof. univ. dr. la ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich, Elveţia - http://c3.cniv.ro/

Paradigme de calcul
„Pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare": "Într-o celulă, un număr imens de (ioni, molecule simple, macromolecule, proteine, molecule de ADN şi ARN) evoluează împreună în soluţie apoasă, la un înalt nivel de paralelism şi în acelaşi timp de nedeterminism, într-un mod robust, coordonat, făcând faţă cu succes solicitărilor care vin dinspre mediu şi căpătând în timp caracteristici foarte atrăgătoare, de tip adaptare, învăţare, autoreparare, reproducere. Se pare, deci, că natura a perfecţionat de-a lungul a patru miliarde de ani de evoluţie procese care aşteaptă să fie identificate şi înţelese de informaticieni, pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare". Discurs de recepţie susţinut de Acad. Gheorghe Păun cu titlul "Căutând calculatoare în celula biologică - După 20 de ani", 24 oct. 2014. Surse:  Link-1 , Link-2, Link-3

Paradigme ale învăţării
The Power of Learning - Paradigme ale învăţării: Triada: OM – SOCIETATE - NATURĂ 
  1. Nevoia de învăţare şi procesul învăţării;
  2. Nevoia de adaptare la schimbări, reforme, evenimente și decizii la nivel personal, în societate, local sau mondial;
  3. Nevoia de apărare faţă de semeni, faţă de societate şi faţă de natură.
21st Century - Conceptual age (concept workers)

Daniel Pink's book contains a description of new age - the Conceptual Age: Agricultural age (farmers) – 18th Century; Industrial age (factory workers) – 19th Century; Information age (knowledge workers) – 20th Century; Conceptual age (concept workers) – 21st Century.

Trends, Technologies and Challenges for European Schools - 2020 year: Horizon Report Europe: 2014 Schools edition;

OMUL pentru a trăi în bunăstare şi fericire, şi pentru a se adapta la condiţiile şi regulile din societate, are nevoie să ÎNVEŢE şi să-şi DEZVOLTE PERSONALITATEA pe tot parcursul vieţii. Prin procesul de învăţare are acces la tezaurul cunoaşterii mondiale şi astfel îşi poate îmbunătăţi viaţa şi modul de adaptare la toate schimbările, reformele şi evenimentele vieţii sale şi ale societăţii. Viaţa şi experienţa profesională ale omului îl învaţă că are nevoie şi de apărare, aceasta se referă la influenţele negative din partea omului, din partea societăţii şi din partea naturii, uneori chiar din partea propriilor acţiuni şi decizii. Din experienţele şi trăirile de până acum, poate cineva să argumenteze?

ȘTIINŢE: Limbaje şi concepte, informaţii şi cunoştinţe, metode, tehnici, metodologii
ŞTIINŢELE s-au dezvoltat din nevoi şi necesităti practice, uneori chiar urgente, inventând şi construind concepte, metode, tehnologii, dispozitive şi produse diverse care înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, toate acestea într-o dinamică permanentă a schimbărilor şi a evoluţiei. Ref. M. Vlada http://www.elearning.ro
Creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva
"Educaţia şi învăţarea nu sunt doar treaba şcolii. Educaţia e treaba tuturor, pentru că o Românie educată se construieşte în familie, la şcoală, în universitate, dar şi la locul de muncă, în activităţile de învăţare permanentă sau în orice loc şi context care poate contribui la o învăţare de calitate. Colecţia "Educaţie şi formare" a apărut ca urmare a convingerii că pasul cel mai important în creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva, este asigurarea unui suport ştiinţific şi metodologic solid, relevant şi actual." Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei "Educaţie şi formare" de la Editura TREI.

Saturday, October 11, 2014

Portaluri şi platforme web ale facultăţilor şi universităţilor

Abstract: Provocările tehnologiei Web 2.0 determină o răspundere importantă a comunității academice dintr-o universitate/facultate de a se adapta acestora prin perfecționarea profesională continuă și prin cunoașterea și aplicarea TIC (Tehnologiile Informației și Comunicațiilor) în educație și cercetare. O platformă CMS (Content Management System) oferită pe un site al unei universități/facultăți este un sistem corespunzător tehnologiei Web.2.0 ce are servicii în scopul proiectării, conceperii, elaborării și editării de conținut (pagini/documente web) destinate activităților didactice, de cercetare, etc. în procesul educațional general la nivel academic; se are în vedere creșterea vizibilității cadrelor didactice și a cercetătorilor. Scopul urmărit prin utilizarea platformei CMS este acela de a oferi profesorilor și cercetătorilor posibilitatea să-și perfecționeze atât metodele de predare-învățare, cât și comunicarea cu studenții și cu mediul academic intern și internațional (pagini RO și pagini EN); se are în vedere creșterea audienței interne și externe, inclusiv pentru publicul larg și mass-media. Întregul conținut dezvoltat sub platforma CMS va fi rezultatul comun al tuturor eforturilor depuse de toți utilizatorii (profesori și cercetători, reprezentanți ai facultăților și departamentelor, personal desemnat de conducere) și de aceea succesul va depinde de răspunderea întregii comunități academice a unei universități/facultăți; se are in vedere creșterea competitivității.

"Dacă nu eşti în mediul Internet, nu exişti!"
Deja, astăzi, aceasta este o gândire a oamenilor maturi, dar şi a copiilor. Mediul Internet nu mai este o opţiune la care se apelează pentru dezvoltarea personalităţii, pentru comunicare şi învăţare, pentru informare şi îmbunătaţirea activităţii, etc. Deja, mediul Internet a devenit esenţial şi reprezentativ, contribuind la integrarea tuturor activităţilor dintr-o societate. Popularitatea firmelor care apar pe Internet a devenit mult mai mare decât a companiilor care îşi desfășoară activitatea în lumea reala. Apariția soluțiilor platformelor CMS (Content Management System) a însemnat participarea utilizatorilor la generarea și modificarea de conținut. De asemenea, apariția Social Networking a dat o altă dimensiune mediului Internet. 
Omenirea aștepta aceste tehnologii și modalități de manifestare!

Social Networking as a global phenomenon : “With the widespread adoption of the Internet around the world came the rise of social networking as a global phenomenon. In March 2007, Social Networking as a category had a global audience of less than 500 million users, representing just 56 percent of the world’s online population. In those days, as Thomas Friedman put it, ‘Twitter’ was a sound, the ‘cloud’ was in the sky, ‘4G’ was the name of a parking space... and ‘Skype’ for most people was a typo. Email reigned supreme as the king of communication channels online, and the word ‘friend’ was just beginning its metamorphosis from the rigid uni-dimensional noun it was to the ubiquitous, transformative verb it has become. Since then, the digital landscape has changed immensely. Social networks, which provide platforms for online users to connect, share, and build relationships with others online, have forever altered the lives of individuals, communities and societies all over the world. The growth in popularity of social networking has also created and engendered new online consumer behaviors.” www.comscore.com,
Ref.: http://www.brandchannel.com/images/papers/534_comscore_wp_social_media_report_1212.pdf

În societatea contemporană orice organizație (economică, socială, militară, științifică, educațională, etc.) are misiuni și obiective conform statutului și domeniului în care activează. Structura organizatorică și tipul activităților reclamă structurarea informațiilor și managmentul proceselor. Acest model este oferit de un sistem cibernetic ce se află la baza conceperii, construirii și utilizării unui sistem de calcul (computer system, calculatorul). Cibernetica și Informatica oferă modele și instrumente pentru structurarea, organizarea și prelucrarea informațiilor. Mai mult, prin metodele, tehnicile și instrumentele oferite de Inteligența artificială (Artificial Intelligence) s-a trecul la un nivel superior prin analiza și procesarea cunoștințelor la nivel de expert. Astfel, în această perioadă se vorbește tot mai des de trecerea la o nouă societate: societatea bazată pe cunoaștere. În termeni cibernetici, sistemul ce modelează fluxul informațional are forma (Modelul cibernetic de prelucrare a informaţiilor):
Domeniul IT&C (Tehnologiile Informației și Comunicațiilor) oferă atât produse software (sisteme informatice), cât și dispozitive (calculatoare, echipamente, conexiuni etc.) pentru managementul eficient al oricărei organizații indiferent de tipul activităților. Mai mult, pentru specificul unor activități au apărut tehnologii noi ce au produs adevarate revoluții privind conceptele tradiționale. De exemplu, în domeniul educației și al instruirii asistate de calculator, tehnologiile de tip e-Learning s-au răspândit extrem de rapid la toate tipurile de activități. Dezvoltarea de portaluri care să gestioneze siteul unei organizații necesită o înțelegere clară a impactului și rolului acestuia în viața societății. În funcție de tipul activităților acelei organizații trebuie să se realizeze structurarea, organizarea și prelucrarea informațiilor. De asemenea, toate acestea trebuie să aibă în vedere categoriile de beneficiari ai informațiilor. De exemplu, pentru universități și facultăți beneficiarii sunt:
  • Cadrele didactice și cercetătorii;
  • Studenții actuali și alumnii;
  • Viitorii studenți (candidați la admitere);
  • Comunitatea academică internă și internațională;
  • Publicul larg. 
Evident că pentru aceste categorii de beneficiari există o altă structurare, organizare și prelucrare a informațiilor. Soluţiile pentru dezvoltarea de portaluri trebuie să se bazeze pe produse software personalizate și care “conectează oamenii la informaţie, încurajând comunicarea, colaborarea, crearea de comunităţi, eficienţa şi transparenţa”, Ref.: http://www.siveco.ro/ro/solutii-business-to-business/cad/portal .

DEFINIȚIE.Un portal este o soluție informatică (sistem informatic) personalizată implementată pe un server (mașină, calculator) și care oferă o infrastructură (platformă web) de CMS (Content Management System) cu o varietate de servicii web. Dezvoltarea unui portal înseamnă elaborarea de soluții personalizate, dinamice, flexibile și scalabile corespunzătoare tipului și complexității portalului conceput pentru o anumită organizație:
• design atragător și cu respectarea principiilor de utilizare eficientă adaptate oricărui dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) utilizat;
• organizarea și structurarea informațiilor cu meniuri funcționale orientate către utilizatori;
• interfețe de administrare ce permit prin intermediul managementului (CMS) atăt o actualizare ușoară, cât și o întreținere ușoară;
• conturi de utilizatori pentru a avea acces la servicii personalizate și la activități de actualizare a informațiilor;
• interacţiune simplă şi directă într-un mediu de colaborare interactivă web-based;
• parametrizarea căutărilor în paginile publice oferite de soluția portalului; căutare simplă sau avansată; fluxuri de ştiri RSS (Really Simple Syndication);
• functionalități generale integrate: directoare, liste și cataloage de item-uri, galerii de imagini, aplicații multimedia, etc.; rapoarte statistice şi integrare cu Google Analytics;
• prelucrarea oricărui tip de format pentru informații (text, imagine, fișiere audio-video, alte fișiere); metode moderne de colaborare şi de partajare a informaţiei - partajare documente, mesagerie;
• existența de module ce permit o dezvoltare ulterioară diferită de concepția informațională inițială;
• soluție de securitate sigură a informațiilor și posibilitatea respingerii vulnerabilităților de protecție.
Exemplu. Portalul NASA (National Aeronautics and Space Administration) (http://www.nasa.gov) – categoriile generale oferite sunt: • NEWS – news, features & press releases; • MISSIONS – curent, future, past missions & lunch dates; • MULTIMEDIA – images, videos, NASA TV & more; • CONNECT – social media channels & NASA apps; • ABOUT NASA – leadership, organization, budget, carrers & more; • NASA Facilities & Centers; For Public; For Educators; For Students; For Media În prezent, NASA folosește platforma Drupal (open source CMS) pentru gestionarea informațiilor oferite de portal (Ref.: https://groups.drupal.org/node/308008 , Drupal, July 16, 2013).

Paginile Web ale universităților

Fără a avea pretenția că vom realiza un studiu complet și adecvat, ne propunem să trecem în revistă exemple de site-uri care să fie analizate și comparate în funcție de următoarele 3 criterii:
1. Beneficiarii informațiilor;
2. Structura, organizarea și prelucrarea informațiilor;
3. Funcționalitatea, flexibilitatea și căutarea folosind resursele portalului.

De exemplu, ce rezultat ar fi dacă un cadru didactic al unei universități din România dorește să consulte fișa unei discipline de la o altă universitate? În acest caz, pot exista mai multe posibilități: la o anumită universitate să găsească acest document, la alta să nu existe, iar la o alta să existe, dar nu a avut acces sau nu a fost localizat corect.

a) Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca - http://www.ubbcluj.ro/ 
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • DESPRE – misiune, organizare, program și strategii, informații, documente publice, documente interne ; • STRUCTURA – unități didactice și de cercetare, direcții și centre, publicare și distribuire, biblioteci, patrimoniu cultural, sport și timp liber; • PROGRAME ACADEMICE – licență, master, doctorat, pregătirea cadrelor didactice, învățământ netradițioanal, structura anului universitar; • CERCETARE – cercetare științifică, proiecte, evenimente științifice, finanțare; • RELATII INTERNAȚIONALE – parteneri și programe, noutăți științifice, Lifelong Learning; • ADMITEREA – licență, master, doctorat; • EVENIMENTE & ANUNȚURI, STUDENȚI, PERSONAL UBB, ALUMNI, PORTAL IDFR.

b) Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași - http://www.uaic.ro 
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • HOME - • DESPRE UAIC - Prezentare generală (Cuvântul Rectorului, Prezentarea Universității, Misiune și Viziune, Sala Pașilor Pierduți – Prezentare, Alma Mater Iassiensis la TVR, Identitate vizuală, Parteneri, Galerie Foto, Tur Virtual); Informații utile (Documentele Universităţii, Hotărârile Senatului, Informaţii publice, Vizitează Universitatea, Organizare evenimente, Angajări, Achiziții publice, Revista presei educaționale, Sindicatul); Istorie, Harta campusului; • ADMITERE – licență, master, doctorat, programe de conversie; • STUDII – facultăți, programe de studii, perfecționare preuniversitară, alte programe academice, școli de vară; • CERCETARE – cercetarea la UAIC, viziune și strategie, proiecte și competiții de finanțare, publicații științifice; • INTERNAȚIONAL – programe comunitare, parteneriate; • STUDENȚI – ghid , buse, cazare, cantine, cariere, ..., servicii medicale, regulamente, biblioteci; • ALUMNI – fundație, diplome, chestionar; • ORGANIZARE – conducere, organizarea academică, organizarea administrativă; • NOUTĂȚI & EVENIMENTE; • ALTELE - Contact, Tur Virtual, Site map, Galerie Foto.

c) Universitatea din Bucureşti - http://www.unibuc.ro (www.unibuc.ro/prof/vlada_m/plat-ub
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • UNIVERSITATE - Amfiteatru academic, Informaţii publice, Colaborări internaţionale, Proiecte fonduri structurale, Sucursale, Facilități; • STUDII - Doctorat, Studii Postdoctorale, Școli de vară, Structura anului universitar, Cercetare; • CERCETARE - Consiliul Știinţific al Universităţii, Direcții prioritare, Laboratoare/Centre, Acces on-line reviste ANELIS, Finnegans Wake Lexicographic, I.C.U.B., Organizare; • ORGANIZARE - Conducere, Facultăţi, Departamente, Administrație, Sindicate, Contact; • ADMITERE - Studii universitare de licență, Studii universitare de master, Studii universitare de doctorat, Învăţământ la distanţă, Taxe; • STUDENT UB - Programe studențești, Burse, Campus, Mobilități, Consiliere (CIOCP), Asociaţii studenţești; • RESURSE EDUCATIONALE - Resurse electronice, Biblioteci, Centre de formare, Edituri UB, Reviste UB, Librărie online - Editura UB, Institutul Confucius; • COMUNITATE - Studenți, Profesori, Alumni, Implicare socială; • MEDIA UB, TOP UB, START UB, ALUMNI.

d) Universitatea de Vest din Timişoara - http://www.uvt.ro 
Sunt oferite următoarele categorii generale de informații: • UVT – prezentare, mesajul rectorului, organizare, regulamente, documente publice, fundația UTV, editura UTV, facilități pentru angajați; • EDUCAȚIE – facultăți UTV, studii universitare doctorat, doctor honoris causa, departamente suport educație, studenți, posturi didactice; • CERCETARE – DAIP-departamentul de accesare și implementare proiecte, proiecte UTV; • ADMITERE – licență, master, doctorat, centre de înscriere și admitere; • INTERNAȚIONAL – afilieri, programe, studenți străini, parteneriate; • STUDENȚI, FACULTĂTI, RESURSE ONLINE, ALUMNI; • ANUNȚURI & EVENIMENTE, ȘTIRI UTV, GALERIE FOTO, KIT MEDIA.
O inițiativă recentă a UTV privind modulul de discipline complementare/transversale „Târgul Disciplinelor” cu înscrierea prin formular online: „UVT, fidelă principiilor şi misiunii asumate, prin care îşi doreşte ca absolvenţii săi să nu fie doar specialişti într-un domeniu de studiu, ci mai degrabă intelectuali cu un orizont academic larg, care să facă faţă provocărilor unei societăţi dinamice, oferă studenţilor săi posibilitatea asimilării de competenţe transversale prin alegerea, dintr-un pachet foarte larg, a disciplinelor complementare care creează aceste competenţe.” - http://www.dct.uvt.ro/ro/

Paginile Web ale facultăților 

a) Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Universitatea Politehnica Timişoara - www.cics.upt.ro
Mai multe facultăți au paginile Web realizate de Royalty ce dezvoltă platforme online pentru universități și facultăți.: -“Site-ul este unul aparte, cu o administrare site defalcată pe pagini, departamente, chiar și cadre didactice. Astfel, informațiile generale sunt actualizate de către cei responsabili la nivel de facultate, la nivelul departamentului de cei din cadrul acelui departament. Fiecare cadru didactic poate accesa pagina personală și o poate edita după propriul plac, printr-un modul de administrare propriu. Din acest modul se pot adăuga chiar și cursuri, laboratoare, rezultate la examene. Pe prima pagină sunt prezentate toate categoriile de informații de interes general, noutățile facultății și o galerie foto. Pe măsură ce se alege un departament sau o disciplină informațiile devin concentrate pe acea zonă.” - http://www.royalty.ro/Web-design_servicii-web-universitati_1-89_ro.html .
-Departamentul de Matematică din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, http://www.mat.upt.ro/ - “Paginile interne de prezentare sunt structurate pe categorii nelimitate și conțin galerii foto-video. Website-ul creat pentru acest departament permite prezentarea cadrelor didactice, a conferințelor, a informațiilor destinate studenților, a noutăților și a evenimentelor ce au loc în cadrul UPT”.
- Centrul de Informare și Consiliere a Studenților din cadrul UPT - www.cics.upt.ro .

 b) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi - http://www.etti.tuiasi.ro 
- Oferă o foarte bună structurare și organizare a informațiilor
- Oferă o platform pentru generarea orarului - http://www.etti.tuiasi.ro/orar/index.html ; acestă soluție este folosită și la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București - http://fmi.unibuc.ro/ro/orar/2014_2015/semestrul_I/index.html
- Remarcăm categoria “Pentru părinți” – “Această pagină prezintă informaţii utile părinţilor privind organizarea facultăţii, condiţiile de studiu şi posibilităţile de angajare după absolvire.” – din păcate, din anul 2009-când a fost creată, nu are conținut.

c) Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea “Politehnica” Bucuresti - http://www.electronica.pub.ro 
 - Hartă site: http://www.electronica.pub.ro/index.php/harta-site .

d) Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - http://www.infoiasi.ro 
- Harta site - http://www.infoiasi.ro/bin/Main/SiteMap
• Prima pagină • Profil Prezentare Facilităţi Agenda Parteneri industriali Contact • Programe de studii Prezentare Studii de licenţă Masterat Şcoala Doctorală • Membri Personal academic Personal asociat Conducere Personal tehnic şi administrativ Alumni • Cercetare Cercetarea la FII Colaboratori Cercetători şi profesori vizitatori Evenimente Seminarii ştiinţifice Anale ştiinţifice Rapoarte tehnice • Studenţi Anul universitar 2010-2011 Anul universitar 2013-2014 Academic year 2011-2012 Orar Examene Absolvire Absolvire 2011 Asociaţii studenţeşti Regulamente Hotărâre Consiliu Feb11 Anunţuri FII Student Blog
Observație. Facultatea utilizează o aplicație pentru generarea orarului (+organizarea resurselor și activităților) ce este generat pentru următoarele categorii: Studenți, Profesori, Săli și alte resurse, Discipline de studiu, Ultimele modificări, Anunțuri; Aplicatța eOra - Sistem software pentru crearea orarelor, organizarea resurselor și activităților, http://profs.info.uaic.ro/~orar/ [Copyright © 2011 Cristian Frasinaru, Ecosoft Iași].

e) Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius din Constanța - http://math.univ-ovidius.ro/ 
- Facultatea utilizează Soluția software University Management System-UMS (RED POINT) - http://www.univ-ovidius.ro/UMS
- În cadrul facultății funcționează “Laboratorul de Cercetare în domeniul Realității Virtuale și Augmentate (CERVA) din cadrul Universității OVIDIUS Constanța ce își focalizează activitatea asupra modelării și implementarii mediilor virtuale educaționale, de formare profesională și care favorizează diseminarea multisenzoriala a culturii. Potențialul educațional și cultural al acestor medii este deosebit de semnificativ atât din perspectiva deprinderilor practice observate și exersate, a noțiunilor înțelese, cât și din perspectiva experienței umane, într-un context preponderent colaborativ. Nu sunt uitate nici alte aspecte care favorizează educația și conduc la creșterea motivației tuturor actorilor implicați în procesul educațional, studenți și profesori”- http://www.cerva.ro.