Tuesday, June 20, 2017

Conferința RAAI 2017 la FMI

În perioada 19-20 iunie 2017, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, s-a desfășurat prima ediție a conferinței internaționale “Conference on Recent Advances in Artificial Intelligence” (RAAI 2017).

Conferința a fost organizată de Centrul de Cercetări pentru Tehnologia Limbajelor de la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București. Scopul principal al conferinței a fost acela de a reuni cercetători activi din diverse domenii ale Inteligenței Artificiale, prezentând subiecte și proiecte de cercetare (lucrări publicate sau în curs de desfășurare), precum și rapoarte privind tehnologiile actualizate referitoare la domeniile lor de studiu. În plus, față de scopul diseminării, conferința și-a propus să stimuleze crearea de rețele active de cercetare în domeniile participanților la conferință.


Tuesday, June 13, 2017

CNIV și ICVL 2017 la Sibiu

Ref.: http://infoub.unibuc.ro | http://csac.ulbsibiu.ro
  • CNIV și ICVL, proiecte educaționale și de cercetare, cu tradiție, de la Universitatea din București. 
  • Anual, evenimentele aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări care implică trendurile educaționale curente în domeniul eLearning.

DEDICAȚIE: Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav Onicescu și acad. Gheorghe Mihoc, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.
Teme speciale pentru edițiile din anul 2017: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies; Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.

ORGANIZARE: Universitatea din București - Centrul de Cercetare în Informatică, în parteneriat cu Universitatea "Lucial Blaga" din SibiuDepartamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie.
DATA: Sâmbătă, 28 Octombrie 2017.

TERMENE LIMITE: 30 august 2017 pentru lucrări ICVL (ISI Proceedings), 1 octombrie 2017 pentru lucrări CNIV.

LOCAȚIE: SIBIU - Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Universitatea "L. Blaga" din Sibiu.

WEB: http://c3.icvl.eu , http://c3.cniv.ro

SIBIU (Hermannstadt). Scurtă descriere şi obiective turistice Scurt istoric:
  • Localizat în centrul României, în sudul Transilvaniei, pe malul râului Cibin şi mărginit de Munţii Cibinului, Sibiu este unul dintre cele mai vechi oraşe din Romania.
  • Această regiune este locuită încă din neolitic (6000-1800 î.e.n.). Sub cartierul Gusteriţa s-au descoperit urmele aşezării romane Cedonia.
  • Saşii s-au stabilit aici în sec al XII-lea, jucând un rol important în dezvoltarea economică a regiunii.
  • Pentru a opri ofensiva otomană, au fost construite 40 de turnuri de apărare împreună cu ziduri de fortificare.
Oraşul este atestat documentar sub numele de Cibinum, fiind cunoscut ca un important centru mesteșugăresc. Sibiu este oraşul care a păstrat întreaga arhitectură veche, cu străzi înguste şi porţi masive. În anul 2007 a fost Capitala Culturală Europeană, împreună cu orașul Luxemburg. Cele mai importante obiective turistice:
  • în interiorul cetăţii - Piaţa Revoluţiei, Turnul Sfatului (1588), Palatul Brukental, Casa Artelor, Piaţa Mică, casa Haller, casa Reissner, Piaţa Huet, Pasajul Scărilor, Turnul Scărilor, Biserica Catolică (1726-1728), Biserica Evanghelică, Biserica Ursulinelor etc.
  • în afara oraşului - Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale în aer liber ASTRA, Parcul Sub Arini.


Glasul naturii

Dumbrava Sibiului, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu, 9 Iunie 2017
Glasul naturii: ... glasul apei ... Cântecul păsărelelor (I) ... Cântecul păsărelelor (II) ...