Tuesday, November 28, 2017

Diplomă de Excelență pentru proiectul CNIV 2017

La Gala Premiilor Edumanger.ro 2017, Universitatea din București a primit Diploma de Excelență pentru proiectul CNIV 2017 „Noi tehnologii în educație și cercetare”, categoria învățământ universitar - “Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice“.
Miercuri, 22 noiembrie 2017, în prezența ministrulului Educației Naționale, Liviu Marian Pop, la Gala Premiilor Edumanger.ro 2017 s-au decernat Diplome de Excelență „pentru rezultate excepționale obținute la proiectele importante” derulate în acest an de instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar.
În competiție s-au înscris un număr de 130 de proiecte la cele 9 categorii pentru învățământul universitar și la cele 16 categorii de premii pentru învățămâtul preuniversitar. Jurizarea s-a realizat de comisii de specialitate, cu competențe pentru categoriile pe care le-au evaluat, alături de editorii portalului Edumanager.ro. Comisiile au fost constituite din reprezentanți ai următoareler instituții și organizații: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România (ANIS), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar (FNAP-IP).

Juriul a desemnat 56 de proiecte câștigătoare. Ref.: http://www.edumanager.ro. Discursul susținut de ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, la Gala premiilor Edumanger.ro 2017.
Obiectivele și rezultatele acestui proiect au contribuit la definirea și clarificarea conceptelor de software educațional (anul 2003) și de manual digital (anul 2014), și la realizarea cadrului de manifestare a inițiativelor, a creativității și contribuțiilor științifice ale cadrelor didactice, în procesul de predare-învățare-evaluare, cu impact în sistemul de învățământ românesc.
Următoarele proiecte CNIV și ICVL 2018 vor avea loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Ref.: http://www.c3.icvl.eu/files/traseu-CNIV-ICVL2017new.jpg

Wednesday, November 15, 2017

Claritatea conceptuală

"Claritatea conceptualã se observă în buna rânduială, în lucrurile bine făcute, în vorbele cu rost și sfaturile înțelepte. Implicit, ea este o calitate a tuturor celor ce nu vor să mintă, înșele sau să manipuleze. Este o calitate a multor oameni comuni. Sigur, claritatea conceptuală este o trăsătură distinctivă a celor ce profesează științele, artele (vizuale, muzicale), filosofia, a tehnologilor (inginerilor) și a reformatorilor morali. ... Limbile, cuvintele sunt sisteme vii: se schimbă, mor, cresc, iar uneori semnificația aceluiași cuvânt se transformă. Academiile, experții explică, dar vorbirea cotidiană impune de foarte multe ori. Indiferent de schimbări, claritatea conceptuală rămâne o cerință majoră pentru buna comunicare și pentru co-acțiune."  
Cătălin Mamali, Confuzia de la concept pornește, Revista Curtea de la Argeș, anul VIII, nr. 9(82), septembrie 2017, pag 5-6, (pdf): http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/VIII_9_82/VIII_9_82.pdf.

Friday, November 10, 2017

eMAG Hackathon 2017

eMAG Hackathon este un maraton de programare dedicat pasionaților de tehnologie din echipa eMAG [George Vlada, Software Development Team Manager].