Monday, April 16, 2018

Centenarul Marii Uniri la Universitatea din București

Centenarul Marii Uniri de la 1918 - Broșura Centenarului Marii Uniri la Universitatea din București - http://www.unibuc.ro/centenar

"Universitatea din București și-a lansat în ziua de 8 ianuarie 2018 programul de activităţi dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri printr-o masă rotundă organizată în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii cu tema <President Wilson’s Fourteen Points Speech and the Rise of Nation-States in Central and Eastern Europe>. Pe parcursul anului 2018 vor mai avea loc dezbateri, conferinţe știinţifice naţionale și internaţionale, concursuri pentru elevi și studenţi, lansări de publicaţii, expoziţii și multe alte manifestări, menite să cinstească pe înaintași și să stimuleze pe contemporani". Ref. http://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Brosura-Centanar-la-UB-2018-WEB.pdfThursday, April 5, 2018

România 1918, proiect educațional al Fundației Siveco

Enciclopedia digitală “România 1918. Oameni, momente și imagini”, 03 Aprilie 2018

Produs software oferit gratuit românilor, o producție SIVECO România, în parteneriat cu instituții prestigioase de cultură și personalități ale societății românești. Primul proiect al Fundației SIVECO. Enciclopedia este oferită românilor de pretutindeni, ca un memento al celui mai important proiect național: întregirea neamului. Web: http://romania1918.eu/index.html

Centenarul Marii Uniri, RO 2018

Cartea tradițională este statică, textul, imaginile și schemele reprezentate nu pot simula procesele complexe din natură, și de aici, învățarea și cunoașterea sunt greoaie. Școala îi formează pe elevi ca pe niște roboți care să memoreze doar cunoștințe și nu să se formeze cetățeni cu o gândire proprie, prin care să se integreze în societatea ce este într-o continuă schimbare. De aceea a apărut cinematografia, care oferă dinamic o cunoaștere și o reprezentare a evenimentelor, faptelor, trăirilor etc. Din păcate, aceasta s-a direcționat unilateral spre comercial și nu spre educație. Din fericire, după anul 2000 au apărut noile tehnologii oferite de calculator și de metodele pedagogice moderne.

De prea mult timp, cu nerăbdare, elevii așteaptă ca învățarea în școlile din România să fie atractivă și adaptată la facilitățile oferite de noile tehnologii, de calculator și de noile metode pedagogice.

Prin intermediul profesorilor elevii se vor bucura și vor fi încântați când vor descoperi acest lucru în Enciclopedia digitală România 1918, o lucrare unică și primul proiect didactic al Fundației Siveco, în colaborare cu parteneri prestigioși. Cunoscând experiența echipei Siveco-distinse cu premii internaționale valoroase, în elaborarea de lecții interactive și de manuale digitale, m-am așteptat să găsesc în acest ultim produs software –un cadou pentru români, diverse obiecte multimedia care să facă utilă și căutată această lucrare digitală pentru procesul de învățare. Cu nerăbdare și cu o bucurie de copil am parcurs aceste elemente oferite de secțiunile: Alianțe politico-militare, Fronturi și bătălii, Luptele din Dobrogea, Luptele din Brașov și Predeal etc. Românii de toate vârstele vor fi marcați emoțional de trăirile izvorâte din cele prezentate în capitolele Frontul de acasă, România întregită și Locuri ale memoriei. După vizionarea acestei Enciclopedii mulți elevi și oameni maturi vor îndrăgi și mai mult Istoria, și de ce nu vor deveni mai patrioți. Și parcă nu era de ajuns, sunt oferite două jocuri: Bătălia cu tancuri de la Villars-Bretonneux (Franța, 24-25 aprile 1918) și Aviația militară în Bătălia de pe Râul Somme (1916). Felicitări echipei de elaborare care a implementat ideile domnilor prof. mat. Radu Jugureanu și mat. Emil Dragomirescu, precum și domnului informatician Florin Ilia, președintele Siveco.

Monday, February 5, 2018

"ROMÂNIA 100 - TOGETHER" Project

An the logo of the Romanian state’s centenary is "ROMANIA 100-TOGETHER". 

The centenary of the Great Union, celebrating the 100th anniversary of the Romanian state, has a brand logo.

The project we propose under the key word TOGETHER refers to people. For history is made by and through people. The various initiatives to celebrate the Great Union should propose, under this communication umbrella, to pick up stories about the people who have hall-marked history in the past those 100 years. We are the people who made the union possible…all of us. Everyone of us. Together. For the union is not celebrated, but it is demonstrated. We accomplish the union every day. For 100 years."
Great Union Day is celebrated every year on December 1, being Romania’s national day. It celebrates the assembly of the delegates of ethnic Romanians held in Alba Iulia, central Romania, which declared the Union of Transylvania with Romania. This holiday was set after the Romanian Revolution of 1989 and it marks the unification of Transylvania, but also of the provinces of Besarabia and Bucovina with the Romanian Kingdom in 1918.

ICVL and CNIV 2018 at „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

ICVL and CNIV 2018 events dedicated to The Centenary of the Great Union from 1918 year.
October 26-27, 2018 ALBA IULIA, ROMANIA - EUROPE  

Location of Conference: „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Department of Sciences and Engineering - The Faculty of Sciences and Engineering; Address: Street Unirii no. 15-17, Alba Iulia, 510009, Alba Iulia, ROMÂNIA  
Organizers: University of Bucharest, „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia in cooperation with SIVECO Romania  
Sponsors: Romanian Ministry of Research and Innovation, SIVECO SA Company, Bucharest, Romania.
EU Agenda:  CNIV 2018 , ICVL 2018

Wednesday, January 31, 2018

"Profesorii noștri – modele de viață" de Eufrosina Otlăcan

“Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viață” de Eufrosina Otlăcan

Prof. univ. dr. Eufrosina Otlăcan este autoarea cărții “Matematica în România. Profesorii noștri – modele de viață”, apărută la Editura Ars Docendi-Universitatea din București, în anul 2017. Autoarea este membră în Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române.

Până în prezent a publicat 11 cărți universitare de matematică și peste 120 de articole științifice, în țară și în străinătate, din următoarele domenii: analiză funcțională, topologie, modelarea matematică a sistemelor dinamice, cibernetică, educație și istoria științei. A obținut și următoarele premii: Highly Commended Award from Literati Club 2001, CASYS paper Award 2003, The Kybernetes Research Award 2005, CASYS paper Award with Belgium Cristal 2007.

Matematica este, într-o bună măsură, și o știință a modelelor. Ea transpune probleme legate de fenomene din viață - natură, tehnică, societate – în limbajul său, cu ecuații și operații, le rezolvă și transmite soluțiile obținute spre interpretare specialiștilor din domeniile concrete, cei care au furnizat problemele” afirmă autoarea.

Cartea este rezultatul activităților și studiilor, după anul 1990, în cadrul Grupului de Cercetări Interdisciplinare (GCI) al CRIFST – Academia Română, și aduce un omagiu profesorilor de la Facultatea de Matematică a Universității din București, cei mai mulți dintre aceștia, având o educație pluridisciplinară, iar activitatea lor a fost atât interdisciplinară, cât si una multidisciplinară.

Multe dintre subiectele abordate reflectă o nouă abordare a evoluției și dezvoltării matematicii din România: începutul învățării la români și tranziția spre Școala de matematică din România; Creații ale academicienilor matematicieni; Matematica și științele vieții; Petrache Poenaru (1799-1875); Spiru Haret (1851-1912); Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964); Dimitrie Pompeiu (1873-1954), Gheorghe Țițeica (1873-1939), Traian Lalescu (1882-1929); Victor Vâlcovici (1885-1970); Simion Stoilow (1887-1961); Petre Sergescu (1893-1939); Alexandru Froda (1894-1973); Octav Onicescu (1892-1983); Nicolae Ciorănescu (1903-1957); Constantin Drâmbă (1907-1997); Grigore C. Moisil (1906-1973); Nicolae-Victor Teodorescu (1908-2000); Solomon Marcus (1925-2016).

Wednesday, January 24, 2018

Metodologia clasificării universităților

Proiect de metodologie pentru realizarea unei clasificări a universităților din România 
Cateva argumente (METODOLOGIA-Proiect: https://www.edu.ro/, Consultare publică: 3 februarie 2018)
  • Metodologia propusă realizează clasificarea universităților - și nu clasamente/ierarhii, evidențiind diversitatea instituțiilor de învățământ superior și nu evaluându-le. Metodologia propune ca indicatorii de clasificare să nu primească ponderi diferite.
  • Avantajele aceastei metodologii determinată de date, drept criteriu de grupare a universităților, sunt reprezentate de faptul că aceasta va avea la bază un singur criteriu aplicat tuturor instituțiilor; se va baza pe date disponibile public și verificabile și, tocmai datorită faptului că va fi determinată de date, va permite flexibilitate în definirea acestor grupuri și, drept urmare, în adaptarea la modificările viitoare din peisajul învățământului superior.
  • Imaginea nu va fi doar un instantaneu static al acestor instituții, ci va permite și comparații mai dinamice, precum și identificarea modificărilor survenite în timp pe măsură ce procesele de clasificare evoluează în timp.
Metodologia propusă este structurată pe trei niveluri:

1. Primul nivel vizează gruparea unităților pe diferite „tipuri”.
2. Cel de-al doilea nivel organizează aceste diferite tipuri de universități pe „clase” în funcție de orientarea acestora spre educație, cercetare și/sau creație artistică.
3. În cadrul celui de-al treilea nivel, aceste „tipuri” diferite de universități sunt clasificate mai departe în funcție de 6 (șase) dimensiuni, alături de indicatorii corespunzători ai acestora în legătură cu activitățile de cercetare și educație, precum și cu implicarea la nivel internațional, regional și social, transferul de cunoștințe și profilul studenților.
4. În plus față de aceste trei niveluri, trebuie avut în vedere și un „nivel zero” al indicatorilor descriptivi. Ca și în cazul primului nivel, în cel de-al doilea nivel al metodologiei propuse, „clasele” de universități vor reieși din date - și nu din auto-identificarea universităților.

Ca și în cazul primului nivel, în cel de-al doilea nivel al metodologiei propuse, „clasele” de universități vor reieși din date - și nu din auto-identificarea universităților.

NIVELUL 0 – Descrierea/identificarea universității
• Numele instituției, Codul , Locația, Mărimea, Misiunea

NIVELUL 1 –Tipul/categoria universității
• Conform Consiliului Național al Rectorilor (CNR), Constanța 2017:
(1) universități humboldtiene;
(2) universități de arte și vocaționale;
(3) universități complexe;
(4) universități politehnice;
(5) universități de medicină și farmacie;
(6) universități de agronomie și medicină veterinară;
(7) universități militare;
(8) universități de economie și administrație;
(9) universitatea de teologie.

NIVELUL 2 –Clasa universității
• „Clasele” A, B și C de universități vor ieși din rezultatele unei agregări a dimensiunilor celui de-al treilea nivel al metodologiei privind educația și cercetarea.
A. Universitate de Educatie
B. Universitate de Educatie și Cercetare
C. Universitate de Cercetare

NIVELUL 3 –Dimensiunile si indicatorii universității
Cele șase dimensiuni ale acestui al treilea nivel al metodologiei sunt:
(1) educație,
(2) cercetare,
(3) internaționalizare,
(4) implicare regională și socială,
(5) transfer de cunoștințe
(6) profilul studenților.
Cele 6 Dimensiuni:
1. Activitatea de educație (cu 1.1-1.7 indicatori)
2. Activitatea de cercetare(cu 2.1 -4.7 indicatori)
3. Activitatea de internationalizare (cu 3.1 -3.5 indicatori)
4. Implicare regională și socială (cu 4.1 -4.5 indicatori)
5. Transfer de cunoaștere (cu 5.1 -5.5 indicatori)
6. Profilul studenților (cu 6.1 -6.5 indicatori).
În cadrul fiecăreia dintre cele 6(șase) dimensiuni ale acestui nivel, indicatorii sunt organizați în jurul a 3 (trei) aspecte: producția, resursele și comunicarea și digitalizarea. Fiecare din cele 3 aspecte este caracterizat de un număr de 1-n indicatori, în funcție de numărul parametrilor care definesc cât mai relavant aspectul corespunzător.
Includerea de indicatori privind aspectele legate de comunicare și digitalizare în diferitele dimensiuni ale acestei metodologii contribuie astfel la oferirea unei imagini a instituțiilor care își analizează gradul de modernizare și adaptarea la utilizarea tehnologiei.
Însă includerea indicatorilor privind comunicarea și digitalizarea este, de asemenea, în concordanță cu Strategia Națională pentru Educație Terțiară din România, în special în ceea ce privește acțiunile care trebuie întreprinse pentru a îmbunătăți oferta TIC în contextual promovării educației terțiare de înaltă calitate și, la rândul său, urmărește să abordeze preocupările percepute privind plagiatul în sistemul de învățământ superior din România care, la rândul său, îi afectează calitatea.
  • Această organizare a indicatorilor pe aspecte și dimensiunea de comunicare și digitalizare reprezintă adaptări ale metodologiilor pentru U-Ranking din Spania și pentru Clasificarea Universităților din Italia realizată de Censis, Pérez, F. și J. Aldás (2017), U-Ranking. Indicadores Sintéticos de las Universdades Españolas. Valencia: IVIE-BBVA (junio),DOI: http://dx.medra.org/10.12842/RANKINGS_SP_ISSUE_2017
Observații:
1. Nivelurile doi și trei ale acestei metodologii sunt strâns interconectate. „Clasele” A, B și C de universități vor ieși din rezultatele unei agregări a dimensiunilor celui de-al treilea nivel al metodologiei privind educația și cercetarea.
2. Indicatorii care corespund celorlalte dimensiuni ale celui de-al treilea nivel al metodologiei - internaționalizarea, angajamentul social și regional și transferul de cunoștințe - ar putea fi, de asemenea, agregate pe dimensiuni.
3. În conformitate cu accentul pus pe clasificarea universităților - și nu pe crearea de clasamente, evidențiind diversitatea instituțiilor de învățământ superior și nu evaluându-le, această metodologie propune ca indicatorii de clasificare să nu primească ponderi diferite. Fiecare dintre acești indicatori trebuie considerat a avea o pondere sau importanță egală ca descriptor demografic pentru instituții.

Tabelul indicatorilor pentru cele 6 dimensiuni (Dimensiuni și indicatori) Observație: La dimensiunea D6 numerotatea indicatorilor este eronată (resurse, comunicarea și digitalizarea)!  

PROPUNERE
Adăugarea unei noi dimensiuni – 7. Cadre didactice (cu 7.1-7.7 indicatori) cu următorii indicatori:  
Producție: 7.1. Numărul cadrelor didactice ce au promovat în grad didactic în ultimii 10 ani; 7.2. Gama de programe și proiecte destinate perfectionării cadrelor didactice.
Resurse: 7.3. Raportul grade didactice Profesori-Conferențiari-Asistenți; 7.4. Vârsta medie a cadrelor didactice; 7.5. Salariul mediu al cadrelor didactice.
Comunicare și digitalizare: 7.6. Numărul cadrelor didactice ce utilizează paginile Web personale în activitatea didactică; 7.7. Numărul cadrelor didactice ce utilizează resurse online – inclusiv proprii, în activitatea didactică si de cercetare.

Referințe
[1] Poiect MEN (2017) – “Metodologia și indicatorii propuși pentru clasificarea universităților din România”, MEN, 29 decembrie 2017, https://www.edu.ro/sites/default/files/proiect%20metodologie%20clasificare%20universitati.pdf
[2] Frank Ziegele (2013) “Classification of Higher Education Institutions: The European Case.” (Clasificarea Instituțiilor de învățământ superior: Situația în Europa), Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educacional Latinoamericana, 2013, 50(1), 76-95, CHE Centre for Higher Education, Germany, ISSN: 0719-0409, doi:10.7764/PEL.50.1.2013.7, http://pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/567/public/567-1477-1-PB.pdf
[3] van Vught et al (2010), „Natura unei instituții de învățământ superior este parțial determinată de corpul său de studenți.”, U-Map, The European Classification of Higher Education Institutions. Final Report to the EC, Education and Culture DG, Socrates LLL Programme. p. 28.
[4] Censis. Pérez, F. și J. Aldás (2017) U-Ranking. Indicadores Sintéticos de las Universdades Españolas. Valencia: IVIE-BBVA (junio),DOI: http://dx.medra.org/10.12842/RANKINGS_SP_ISSUE_2017;


Thursday, December 21, 2017

Scratch, limbaj de programare educațională free by MIT

Resurse pentru profesorii informatică sau de orice disciplină.

MOTTO: „Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu ştie să înţeleagăAlvin Toffler
Omul, când nu înţelege, e contraAcad. Grigore C. Moisil

Cu platforma Scratch, puteți să concepeți și să programați propriile povești/lecții interactive, jocuri/probleme și animații și să vă împărtășiți creațiile cu alții într-o comunitatea online.

Learning: Learn to Code, Code to Learn
Învățați prin programare (codificare), programați (codificați) prin învățare. Abilitatea de a programa (codifica programele de calculator) este o parte importantă a alfabetizării în societatea de astăzi. Când oamenii învață să programeze (codifice) în Scratch, învață strategii importante pentru rezolvarea problemelor, pentru proiectarea și conceperea diverselor proiecte, precum și comunicarea ideilor.

Despre cuvântul Scratch
"Scratch" are legătură cu cuvântul "Scratching” ( "zgâriere") ce se referă la muzică, o tehnică folosită de un mixer DJ pentru a produce sunete distinctive prin mutarea unei înregistrări vinyl (vinyl record) înainte și înapoi pe o placă (disc). "Am defint limbajul de programare cu numele , prin felul în care un DJ hip-hop combină (Scratching) o anumită muzică. Acesta ia bucăți de muzică și apoi le combină în moduri neașteptate și creative.“ Mitchell Resnick, Lifelong Kindergarten Group at MIT [3]. 

Dezvoltare
Scratch este un limbaj de programare educațional gratuit dezvoltat de Grupul de grădinițe [5] de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) - USA, cu peste 15 milioane de utilizatori înregistrați și peste 22 milioane de proiecte comune. În prezent, este operațională versiunea 2.0, dar se poate utiliza și versiunea anterioară 1.4 [1]. De asemenea, se poate utiliza si editorul online. Inițial, Scratch a fost scris în limbajul Python [7]. Scratch a fost complet rescris în Adobe Flash pentru versiunea 2.0, dar încă execută proiecte din versiuni mai vechi. Datorită noilor caracteristici și a limbajului de programare diferit, proiectele/programele Scratch 2.0 sunt salvate în format .sb2 în loc de formatul anterior .sb. 

Lansare și versiuni
Scratch are în prezent versiunea 2.0, editorul online lansat oficial pe 9 mai 2013, iar editorul offline, pe 26 august 2013. Precedentul său este Scratch 1.4, lansat pe 2 iulie 2009. Versiunile anterioare mai vechi sunt Scratch 1.3, Scratch 1.2, Scratch 1.1 și Scratch 1.0. Fiecare versiune a avut schimbări semnificative, în special saltul de la 1.4 la 2.0. Nu numai că programul a fost actualizat cu versiunea 2.0, dar întregul site a evoluat. Deja, s-a anunțat că Scratch 3.0 este o versiune viitoare încă în curs de dezvoltare.

Utilizare
Programul Scratch este folosit pentru copii, în școlile din întreaga lume ca mijloc de introducere a programării de bază a calculatorului. De asemenea, este folosit și în afara școlilor. Copiii și chiar adulții dobândesc o înțelegere a fundamentalelor programării cu Scratch și deseori trec la alte limbaje de programare. În timpul utilizării Scratch, oamenii pot crea, remixa și colabora cu ceilalți pe proiecte Scratch. Scratch este conceput să fie orientat spre vârstele copiilor/elevilor de până la 8-14 ani și pentru elevii primelor 2 clase de liceu. Este conceput pentru a fi și distractiv, educațional și ușor de învățat. Dispune de instrumente pentru crearea de povestiri interactive, jocuri, desene artistice, muzică și artă, simulări și multe altele, folosind programarea pe bază de blocuri. Scratch are propriul editor de desen și editor de sunet încorporat. Utilizatorii Scratch realizează programe prin tragerea de blocuri din paleta de blocuri și atașarea lor la alte blocuri, cum ar fi un puzzle „Jigsaw”. Structurile blocurilor multiple se numesc script-uri. Această metodă de programare (dezvoltarea codului cu blocuri) este denumită "programare drag-and-drop" ("drag-and-drop programming"). 

Interfața mediului de dezvoltare Scratch

În proiectarea limbajului, principala prioritate a dezvoltatorilor a fost aceea de a face limbajul de programare și mediul de dezvoltare intuitive și ușor de învățat de către copiii care nu au experiență de programare. Există un contrast puternic între funcțiile multimedia puternice și stilul de programare cu mai multe fire (multi-threaded programming style) și limita destul de limitată a limbajului de programare Scratch. Interfața cu utilizatorul pentru mediul de dezvoltare Scratch împarte ecranul în mai multe panouri:
1. în mijloc se află paleta de blocuri, 
2. în partea dreaptă zona de script-uri, 
3. iar în stânga lista de scenă și de spiriduși (sprite). Paleta blocurilor are fragmente de cod (numite "blocuri", "blocks") care pot fi trase în zona de script-uri pentru a realiza diverse programe. Cu scopul păstrării paletei, care să afișeze o mulțime de blocuri și pentru a fi ușor de utilizat, aceasta este organizată în 10 grupe de blocuri: mișcare, aspect, sunet, stilou, control, evenimente, senzori, operatori, variabile și mai multe alte blocuri (blocuri și extensii personalizate). De asemenea, incluse în categoria More Blocks, sunt blocurile LEGO WeDo și PicoBoard Blocks

Exemple de proiecte în Scratch 

1. Satisfying Pen Animations [MAP COMPLETED] by superstarcoder
Sursa: https://scratch.mit.edu/projects/183698088/; Tutorial - https://scratch.mit.edu/projects/191311266

2. Fractal Christmas Tree with animated stars remixed by leszpio
Sursa: https://scratch.mit.edu/projects/190943966/

Referințe 
[1] MIT - Scratch, https://scratch.mit.edu/ , https://scratch.mit.edu/download , accesare 2017
[2] Wiki- Scratch , https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch, accesare 2017
[3] Scratch Program, https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_Program, accesare 2017
[4] Scratch User Interface, https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Scratch_User_Interface , accesare 2017 [5] Lifelong Kindergarten Group, https://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Lifelong_Kindergarten_Group, accesare 2017
[6] Projects, https://scratch.mit.edu/projects/, https://scratch.mit.edu/explore/projects/all , accesare 2017
[7] Python, https://www.python.org/, accesare 2017
[8] Comunitatea InfoGim - Romanaia, http://infogim.ro/, accesare 2017

Thursday, December 14, 2017

Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică

Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații.

În premieră la Editura Universității din București, pentru noile programe de studii „Chimie medicală” și „Chimie farmaceutică” de la Facultatea de Chimie, va apărea cartea „Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații” (ISBN 978-606-16-0940-6), autor Marin Vlada, cadru didactic la Universitatea din București.

Noile programe de studii sunt cuprinse în Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS) prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC, http://www.anc.edu.ro) – Registrul Național al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS, http://www.anc.edu.ro/?page_id=610). Cartea este utilă studenților de la noile programe de studii „Chimie medicală” și „Chimie farmaceutică”, precum și studenților de la Master și Școlile doctorale, de la Facultățile de Chimie și Facultățile de Medicină și Farmacie.

Cu un conținut inedit și cu diverse teme transdisciplinare, cartea abordează subiecte ce descriu evoluția teoriilor, metodelor și tehnicilor în demersul științific pentru rezolvarea problemelor complexe din natură și din procesul adaptării societăților omenești la provocările naturii. Matematica, Informatica și domeniul IT&C au un impact revoluționar în utilizarea de teorii, metode și tehnologii, pentru dezvoltarea tutoror domeniilor științifice, tehnice, economice, sociale etc., și pentru studierea și analiza proceselor și fenomenelor.
Ref.: Apariție editorială "Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică", Conf.dr. Marin Vlada- http://www.chimie.unibuc.ro

Cartea este dedicată copiilor mei, Iulia și George.