Tuesday, June 20, 2017

Conferința RAAI 2017 la FMI

În perioada 19-20 iunie 2017, la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, s-a desfășurat prima ediție a conferinței internaționale “Conference on Recent Advances in Artificial Intelligence” (RAAI 2017).

Conferința a fost organizată de Centrul de Cercetări pentru Tehnologia Limbajelor de la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București. Scopul principal al conferinței a fost acela de a reuni cercetători activi din diverse domenii ale Inteligenței Artificiale, prezentând subiecte și proiecte de cercetare (lucrări publicate sau în curs de desfășurare), precum și rapoarte privind tehnologiile actualizate referitoare la domeniile lor de studiu. În plus, față de scopul diseminării, conferința și-a propus să stimuleze crearea de rețele active de cercetare în domeniile participanților la conferință.


Tuesday, June 13, 2017

CNIV și ICVL 2017 la Sibiu

Ref.: http://infoub.unibuc.ro | http://csac.ulbsibiu.ro
 • CNIV și ICVL, proiecte educaționale și de cercetare, cu tradiție, de la Universitatea din București. 
 • Anual, evenimentele aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări care implică trendurile educaționale curente în domeniul eLearning.

DEDICAȚIE: Evenimentele din cadrul proiectelor educaționale și de cercetare CNIV și ICVL 2017 sunt dedicate acad. Octav Onicescu și acad. Gheorghe Mihoc, fondatorii școlii românești de probabilități și statistică matematică.
Teme speciale pentru edițiile din anul 2017: Massive Open Online Courses (MOOCs); Virtual Laboratory and Learning Technologies; Augmented Reality Applications in Education; Design and Development of Online Courseware.

ORGANIZARE: Universitatea din București - Centrul de Cercetare în Informatică, în parteneriat cu Universitatea "Lucial Blaga" din SibiuDepartamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie.
DATA: Sâmbătă, 28 Octombrie 2017.

TERMENE LIMITE: 30 august 2017 pentru lucrări ICVL (ISI Proceedings), 1 octombrie 2017 pentru lucrări CNIV.

LOCAȚIE: SIBIU - Departamentul de Calculatoare și Inginerie Electrică, Universitatea "L. Blaga" din Sibiu.

WEB: http://c3.icvl.eu , http://c3.cniv.ro

SIBIU (Hermannstadt). Scurtă descriere şi obiective turistice Scurt istoric:
 • Localizat în centrul României, în sudul Transilvaniei, pe malul râului Cibin şi mărginit de Munţii Cibinului, Sibiu este unul dintre cele mai vechi oraşe din Romania.
 • Această regiune este locuită încă din neolitic (6000-1800 î.e.n.). Sub cartierul Gusteriţa s-au descoperit urmele aşezării romane Cedonia.
 • Saşii s-au stabilit aici în sec al XII-lea, jucând un rol important în dezvoltarea economică a regiunii.
 • Pentru a opri ofensiva otomană, au fost construite 40 de turnuri de apărare împreună cu ziduri de fortificare.
Oraşul este atestat documentar sub numele de Cibinum, fiind cunoscut ca un important centru mesteșugăresc. Sibiu este oraşul care a păstrat întreaga arhitectură veche, cu străzi înguste şi porţi masive. În anul 2007 a fost Capitala Culturală Europeană, împreună cu orașul Luxemburg. Cele mai importante obiective turistice:
 • în interiorul cetăţii - Piaţa Revoluţiei, Turnul Sfatului (1588), Palatul Brukental, Casa Artelor, Piaţa Mică, casa Haller, casa Reissner, Piaţa Huet, Pasajul Scărilor, Turnul Scărilor, Biserica Catolică (1726-1728), Biserica Evanghelică, Biserica Ursulinelor etc.
 • în afara oraşului - Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale în aer liber ASTRA, Parcul Sub Arini.


Glasul naturii

Dumbrava Sibiului, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu, 9 Iunie 2017
Glasul naturii: ... glasul apei ... Cântecul păsărelelor (I) ... Cântecul păsărelelor (II) ...

Saturday, May 27, 2017

Software pentru chimie

Chemistry Software. Utilizarea de software pentru rezolvarea problemelor de chimie. 
Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2017/ch-software

Motto: Științele sunt modele și reprezentări virtuale ale cunoașterii.

Exemple de proiecte prezentate de studenții din anul I (2016/2017) la Colocviul de la cursul de "Statistică Matematică și Informatică", specializarea Chimie medicală (înființată în anul 2016; în anul 2017 urmează să se înființeze și specializarea Chimie farmaceutică), Facultatea de Chimie - Universitatea din București.

Fișa disciplinei: https://www.scribd.com/
Teme și aplicații Laborator: https://www.scribd.com/

Legendă: FCn = Foaia de calcul n=1,2,3
 1. Mihăilescu Răzvan, anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/view/vvpWa9h5N9FYwSmyvnKP/
 2. Teodoru Dragoș - Vlad , anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/p/2e-eebatwpxx/
 3. Popa Adrian, anul I (chimie)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/p/sm82mc3nyy8d/
 4. Diaconescu Valentina, anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/s5qonjq1ipaa/elemente-de-statistica-matematica-si-informatica/
 5. Mocanu Ana-Maria, anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/ulxkgxkiiwbk/colocviu-elemente-de-statistica-matematica-si-informatica/
 6. Mărtinaș Delia, anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/p/jd41eanrwlv0/
 7. Olănescu Florentina, anul I (ch. med.)- Proiect prezentare Prezi, https://prezi.com/jvoyl3n9smxc/elemente-de-statistica-matematica-si-informatica/

Chemistry Software

Software - ISIS Draw / Symyx Draw

A chemical structure drawing program for Windows by MDL Information Systems - https://symyx-draw.en.softonic.com/
-ISIS/Draw - An Introductory Guide - http://bbruner.org/obc/isis.htm
-Symyx Draw - An Introductory Guide - http://bbruner.org/obc/symyx.htm
-Bob Bruner's Chemistry and Molecular Biology Resources - http://bbruner.org/
-http://isis-draw-for-windows.software.informer.com/2.5/
-http://mdl-isis-draw.updatestar.com/en

Software for Life Sciences - JSDraw

Scilligence is a leading innovator of cross-platform, mobile cheminformatics and bioinformatics solutions. Its informatics tools have been widely adopted by pharmaceutical, biotech, and chemical industries, universities, research institutes and government agencies.
 A Javascript Framework for Cheminformatics and Bioinformatics - http://www.scilligence.com/web/jsdraw.aspx , http://www.scilligence.com/web/home.aspx

Chemistry Software - ChemSketch

ACD/ChemSketch Freeware is a drawing package that allows you to draw chemical structures including organics, organometallics, polymers, and Markush structures - http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/ , http://www.acdlabs.com/resources/freeware/

Software - BIOVIA Draw

Dassault Systèmes BIOVIA provides a scientific collaborative environment for advanced biological, chemical and materials experiences that help science- and process-driven companies develop better products faster and more cost effectively in regulated and non-regulated environments”.
Ref.: http://accelrys.com/about/

Software - MolView

MolView: a structural formula editor and a 3D model viewer. The user can draw a compound or choose from a selection of compounds from three databases. Once a compound has been selected the user can click the 2D to 3D button to convert the molecule into a 3D model which is then displayed in the viewer, located on the right side of the screen.
Ref.: http://molview.org/ , User Manual

ChemDraw and ChemOffice 16

ChemDraw is the most robust suite of scientifically intelligent chemistry productivity tools ensuring the efficient design and visualization of molecules, reactions, biological entities and pathways in a publication-ready format – leading to deeper understanding of research outputs for faster decision making. Ref.: http://www.cambridgesoft.com/

Friday, April 21, 2017

Molecular computers

Definition by Marius Buliga, Build a molecular computer. In Journal of Brief Ideas, 2015

DEFINITION. Define a molecular computer as one molecule which transforms, by random chemical reactions mediated by a collection of enzymes, into a predictable other molecule, such that the output molecule can be conceived as the result of a computation encoded in the initial molecule.  

Chemlambda - Is an artificial chemistry based on a graph rewrite system and various (random or deterministic) algorithms for applications of rewrites. The graphs in chemlambda are called "molecules" and they are stored as .mol files. Each mol file is a list of nodes, one node/line. Each line is a list of: type of node, port variables. Ref.: http://chorasimilarity.github.io/

M. Buliga: Can you believe that such a complex, intricate sequence of hundreds of chemical reactions is possible, in the right order, in the presence of randomness and without any assistance from a human director? At a molecular level?

Yes, it is possible. Here is why. What you see in this video is a virtual molecule, which enters in random chemical reactions in a soup of invisible enzymes. All chemical reactions consist in the enzymes interacting with a small number of atoms (color coded in the video), in a random order, and facilitating certain, well chosen reactions. Everything is purely local, there is nothing else behind the scenes. And still it works.
This is not real chemistry (but who knows? I believe it is, with the condition to identify real chemical reactions like those virtual ones). The chemical reactions needed are listed at this page, http://chorasimilarity.github.io/chemlambda-gui/dynamic/moves.html
If you want to play with this (made-up) chemistry, called "Chemlambda", then go to the github repository https://github.com/chorasimilarity/chemlambda-gui/tree/gh-pages/dynamic , clone it and just type: bash moving_random_metabo.sh and then choose one of the molecules, encoded as .mol files, from the list.
There are a bunch of demos, which show animations for different molecules, made in d3.js, at the link http://chorasimilarity.github.io/chemlambda-gui/dynamic/demos.html What is different in this video, which is a screen recording at 4X speed of an animation made with the script, is that it is now possible to see the virtual molecules as made of "atoms" (they may be smaller, well chosen molecules themselves).
This is possible because of a modification of the script called by the sh script, i.e. the awk script check_1_mov2_rand_metabo.awk . The visualization of the "true" virtual atoms is realized by representing the chemlambda nodes and their ports according to a color scheme which uses the "all_nodes_atom" field of the nodes and ports.

References.
Blog by M. Buliga - https://chorasimilarity.wordpress.com/
Videos by M. Buliga - https://www.youtube.com/channel/UCO2CcqUKORdyXd_CdgEdvVQ https://www.youtube.com/watch?v=4iaYiPy-oDE
Papers by M. Buiga https://arxiv.org/find/math/1/au:+Buliga_M/0/1/0/all/0/1

Tuesday, December 13, 2016

Ecuații cu diferențe și scheme de calcul

La Editura Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov a apărut cursul “Ecuații cu diferențe și scheme de calcul” de Gheorghe Anton și Gheorghe Radu. Cartea este un tratat monografic ce abordează fundamente și aplicații din domeniul sistemelor dinamice.

Dezvoltarea teoriei ecuațiilor cu diferențe ce guvernează sistemele dinamice discrete, arată că soluțiile lor au o recurență de timp și trebuie urmărită convergența lor, stabilitatea și situațiile de bifurcație în cazul variației parametrilor. În carte sunt rezolvate diverse probleme, precum și interpretări practice pentru înțelegerea unor fenomene fizice: recunoașterea automată a vorbirii simple sau de zgomot, analiza Fourier, utilizarea transformatelor Laplace și Z.
Detalii: http://c3.cniv.ro/?q=2016/raduFriday, November 4, 2016

Research Area - Mathematics; Computer Science and Informatics

Proiecte de cercetare - Competitie 2016: http://uefiscdi.gov.ro
Research Area: http://uefiscdi.gov.ro
ANEXA 3-Domenii ştiinţifice Domain Code: PE; Subdomain Code: PE1, PE2, PE3 … PE10; Research Area Code: PE1_1 ... PE1_21; P10_1 ... P10_1.

Mathematics

PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, mathematical physics and statistics.
PE1_1 Logic and foundations; PE1_2 Algebra; PE1_3 Number theory; PE1_4 Algebraic and complex geometry; PE1_5 Geometry; PE1_6 Topology; PE1_7 Lie groups, Lie algebras; PE1_8 Analysis; PE1_9 Operator algebras and functional analysis; PE1_10 ODE and dynamical systems; PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations; PE1_12 Mathematical physics; PE1_13 Probability; PE1_14 Statistics; PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics; PE1_16 Mathematical aspects of computer science; PE1_17 Numerical analysis; PE1_18 Scientific computing and data processing; PE1_19 Control theory and optimisation; PE1_20 Application of mathematics in science; PE1_21 Application of mathematics in industry and society;

Computer Science and Informatics

PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information systems, computer science, scientific computing, intelligent systems.
PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing; PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems; PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages; PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing; PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum crypto; PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game theory; PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems; PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games; PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing; PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion; PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools; PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation.

Informatics Europe - http://www.informatics-europe.org

Informatics Europe represents the academic and research community in Information and Computer Sciences in Europe. Bringing together university departments and research laboratories, it creates a strong common voice to safeguard and shape quality research and education in Information and Computer Sciences in Europe. With over 100 member institutions across 25 countries, Informatics Europe promotes common positions and acts on common priorities. MORE: www.informatics-europe.org (pdf)

Teză de doctor by Angela Globa, Chișinău

GLOBA ANGELA, Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”, Teză de doctor în științe pedagogice, 532.02 Didactica informaticii , Conducător științific: prof. univ. dr. Liubomir Chiriac, Chișinău, 2016 - http://www.cnaa.md (odf)

Extras Referințe.
[22] Vlada M., New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions. LAMBERT Academic Publishing, 2010. 260 p. ISBN 978-3-8433-6391-4.144
[23] Vlada M., Jugureanu R., Albeanu G. The Romanian Projects for e-Learning Technologies. Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest University Press, 2011. p. 71-77. ISSN 1844- 8933
[151] Vlada M. Tehnologiile societăţii informaţionale. Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) „Software și Management Educațional: 2010-către o societate a cunoașterii-2030” dedicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Grigore C. Moisil. Ediţia a III-a, 2005. România, Universitatea din București, 28-30 octombrie 2005. p.19-32.