Sunday, March 22, 2020

Provocările ca mod de învățare

PROVOCĂRILE SUNT METODE DE ÎNVĂȚARE


"Dacă vrei să înveți ceva nou, atunci trebuie să-ți propui predarea unui curs nou" recomanda Grigore C. Moisil colaboratorilor săi  

Atitudinea de provocare trebuie să ți-o creezi și singur! ("Ai nevoia de provocări" ar spune Solomon Marcus)

Mărturisesc ca în această perioada mi-am amintit de câteva momente din evoluția mea profesională:
 1. după absolvirea Facultății de Matematica, secția informatică, am fost angajat ca programator la CINOR (Centrul de Informatică și Organizare) al municipiului București, unde am elaborat programe în limbajele de programare COBOL și FORTRAN - mai înainte în COBOL, apoi numai în FORTRAN. Deși, în facultate scrisesem 4-5 programe în COBOL, am fost pregătiți la CINOR printr-un curs organizat intern. Fără să-mi neglijez sarcinile de serviciu (activitatea de programator la diverse contracte) mă documentam și învățam diverse despre informatică- încercam să intuiesc ce mai târziu voi avea nevoie-, învățam prin testare, scriere de programe, calcule și rezolvare de probleme de matematica și informatică. Participam și la unele seminarii științifice la Facultate de matematică etc. În acea perioadă am publicat în Gazeta matematică probleme de informatică (începuse să se publice prin anul 1980 - rubrica era coord. de prof. Emil Perjeriu și Paul Radovici-Mărculescu de la CCUB; de aceea, i-am inclus în vol. III - Istoria informaticii românești - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir )
 2. pentru că am lucrat la câteva contracte privind calcule tehnice și de proiectare, la un moment dat am avut o provocare: calculul ariei unui domeniu simplu conex (aria unui domeniu poligonal oarecare); la facultate nu am întâlnit o astfel de problemă, nici la matematică, nici la informatică (era perioada 1981-1983); după o luna de căutari, am început să concep un algoritm la care am lucrat - cred 2 luni, dar, la testare mi-am dat seama că am greșit strategia de calcul. Am renunțat după ce am aflat formula de calcul (din punct de vedere informatit era o banalitate, fiind vorba de un proces de calcul al unei sume de valori) de la prof. Emil Pejeriu de la CCUB ce publicase un articol în Gazeta Matematică - seria A. Astăzi, o astfel de formulă este cunoscută de olimpicii de la informatică: https://www.infoarena.ro/notiuni-de-geometrie-si-aplicatii/arii , https://en.wikipedia.org/wiki/Polygon ; prin această provocare am început să studiez și să mă ocup de domeniul geometriei computaționale, grafica pe calculator, realitatea virtuală.
 3. la angajarea la CCUB - Facultatea de Matematică, în decembrie 1983, domnul prof. Ion Văduva - director adj. al CCUB mi-a dat sarcina să mă ocup de Inteligența artificială (AI) în timp ce îmi voi realiza obligațiile la diverse contracte de cercetare ale CCUB. sau unele activități didactice la orele de informatică. Era prima dată când auzeam de Inteligența artificială (AI). De aceea, în aceea perioadă am participat la unele seminarii de Prolog (limbaj de programare al AI), am început să studiez diverse cărți de AI, să învăț și să testez limbajul Prolog; prin această provocare am început să studiez și să mă ocup de domeniul Inteligenței Artificiale, bazelor de cunoștințe, sistemelor expert etc. Teza de doctorat mi-am susținut-o în domeniul AI. În acea perioada Japonia își propusese prin "Proiectul japonez 1981" ca pană în anul 1990 sa realizeze calculatorul inteligent printr-o finanțare de 35 mil. USD - alegând ca limbaj pentru scrierea de programe, limbajul Prolog. Era o mare provocare.
 4. în perioada 1998-1999 lucram la redactarea cărții "Informatica" ce urma tipărită la Editura Universității din București. Am inclus și capitolul "Sistemul Internet" ce conținea cunoștințe despre rețele de calculatoare, poșta electronică (e-mail), limbajul HTML, motoare de căutare etc. Știu că am scris acest capitol prin învățarea despre această temă, simultan cu testările pe care trebuia să le fac privind utilizarea poștei electronice, documentele HTML, paginile Web etc. Când i-am spus unei colege despre acest capitol, aceasta mi-a ripostat că încă nu e timpul pentru acest capitol, deoarece era doar la început răspândirea tehnologiilor Web. DE atunci, am încercat să fiu la curent cu tot ceea ce apărea în domeniul tehnologiilor Web. Și aceasta era o mare provocare.
 5. în perioada 2000-2002 se discuta mult despre utilizarea calculatorului în educație, în procesul de învățare: tehnologii e-Learning și software educațional. Nu reușeam să înțeleg cum sunt aceste tehnologii și nici nu văzusem lecții de software educațional. De aceea, am participat la diverse seminarii și conferințe. Pentru că voiam să înțeleg și să aplic aceste tehnologii în procesul de predare-învățare, mi-a venit ideea de a încerca să organizez o conferință națională în învățământ virtual (tehnologii e-Learning și software educațional). Atunci, m-am gândit că voi veni și în ajutorul profesorilor, elevilor și studenților pentru a înțelege și utiliza aceste tehnologii. Așa au apărut proiectele de e-Learning CNIV (2003, www.c3.cniv.ro) și ICVL (anul 2006, www.c3.icvl.eu ). A fost o mare provocare.

Thursday, March 12, 2020

Despre Marin Vlada


 • Dacă Matematica nu ar fi fost, “nimic nu ar fi fost”: nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit (M. Vlada, 2010)
 • Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării. Mediile din natură sunt guvernate de limbaje. Omul a inventat calculatorul, limbajele şi ştiinţele pentru cunoaştere. Prin intermediul calculatorului se prelucrează informaţiile şi cunoştinţele. Pentru reprezentarea şi prelucrarea informaţiilor calculatorul utilizează limbajele artificiale. Acest fapt dovedeşte că limbajele au fost inventate nu numai pentru comunicarea informaţiilor, ci mai ales pentru prelucrarea informaţiilor (Marin Vlada, 2012)

Marin Vlada s-a născut la 12 iunie 1953, în Movila Verde, jud. Constanța. A absolvit Liceul Industrial Energetic din Constanța (1968-1973), cu durată de 5 ani. După admiterea la Facultatea de Matematică a Universității din București a efectuat stagiul militar termen redus (8 luni) – în acel an, în România a început efectuarea stagiului militar, înainte de facultate și nu după absolvirea facultății. A absolvit Facultatea de Matematică a Universității din București (1974-1978), promoția de informatică cu un număr mare de sudenți în anul I (115). A absolvit anul V de specializare la Grupa ”Limbaje specializate” (1978-1979). În anul 1998 a susținut Teza de doctorat: "Modele pentru explorarea bazelor de cunoştinţe şi aplicaţii în inteligenţa artificială", la Facultatea de Matematică, Universitatea din București, conducător științific prof. dr. Ion Văduva.  

Poziții academice: la Centrul de Informatică și Organizare (CINOR), programator (1979-1984), prin repartiție gunernamentală (1979); la Centrul de Calcul al Universității București (CCUB - Facultatea de Matematică, programator/programator pr. III (1984-1992); la Catedra de Matematici aplicate și Informatică, Facultatea de Chimie, lector titular (1993-2001), conferențiar (2001-2018), profesor asoc. la Facultatea de Matematică și Informatică, din 1992; cercetător științific II la Centrul de Cercetări în Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, din 2006. Din anul 2016 este membru titular CRIFST (Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii), Academia Română.  

Domenii de interes științific: Computer Graphics & Virtual Reality (software algorithms, object modeling, fractals) Artificial Intelligence (logic programming, knowledge based systems, deductive databases, information and knowledge processing) Web Programming and Web Technologies (HTML, JavaScript, XML, SVG) Educational Technology and Virtual Learning (New technologies for e-Learning, e-Training, e-Skills.

Cursuri predate: Grafică pe calculator, Geometrie computaţională, Sisteme de prelucrări grafice, Inteligenţa artificială, Programare logică, Programare declarativă, Sisteme de operare, Arhitectura calculatoarelor, Tehnici de programare, Programare procedurală, Programarea calculatoarelor, Programare Web, Birotică şi tehnici multimedia, Metodica predării informaticii, Tehnici e-comunicare, Informatică, Analiza şi prelucrarea datelor experimentale, Tehnologii e-Learning, Medii virtuale, Statistică matematică și Informatică.  

Fondator și coordonator: La Universitatea din București, în anul 2003 a fondat proiectul de e-Learning CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual) – „Noi tehnologii în educaţie cercetare”, iar în anul 2006, proiectul internațional de e-Learning ICVL (The International Conference on Virtual Learning) – „New Technologies in Education and Research”. Aceste proiecte de educație și cercetare, cu tradiție la Universitatea din București, care se desfășoară și în prezent, au fost premiate la nivel național. În anul 2018, cu ocazia Centenarului Marii Uniri a României, lansează proiectul național ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics", “60 de ani de informatică românească” privind "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii" (http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019).
 
Comunitatea internațională: biografia inclusă în “2000 Outstanding intellectuals of the 21st century, first ed.” (2001-2006), Cambridge și în “Enciclopedia Personalităţilor din România (2008)”.  

Reviewer and Editor: International Program Committee of ICAART (“International Conference on Agents and Artificial Intelligence”), from 2014, http://www.icaart.org/; Committee Member: IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems – http://www.mccsis.org/, IADIS Collaborative Technologies; Editor for Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D.M. Popovici), ISSN 1844-8933 , from 2006; Editor for Proceedings of the National Conference on Virtual Learning (with Gr. Albeanu, D. M. Popovici), ISSN 1842-4708, from 2003; Member of the Scientific Committees of the International Scientific Conference eLSE „eLearning and Software for Education„, „Carol I” National Defense University, http://adlunap.ro (from 2005); reviewer of Korean Journal of Computation and Applied Mathematics, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers
Cărți:
1. M. Vlada, Statistică și Informatică pentru chimie medicală și farmaceutică. Concepte, metode, tehnologii, software și aplicații, Editura Universităţii din Bucureşti, ISBN 978-606-16-0940-6, 2017 (print, 395 pag.).
2. Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, print, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 2012
3. New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions, LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8433-6391-4, 260 pag., 2010
4. Birotică. Tehnologii multimedia, Editura Universităţii din Bucureşti, 480 pag., 2004 (ISBN 973-575-847-4)
5. Birotică şi tehnici multimedia, CD-resursă electronică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003
6. Rezolvarea problemelor cu Eureka, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatica), Curs Online, martie 2003
7. Birotică şi tehnici multimedia, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002
8. Sisteme de operare, Software educaţional, Web site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro (eBOOKS Informatică), Curs Online, noiembrie 2002
9. Informatică, Windows, Word, Excel, Internet, Editura Universităţii Bucureşti, 2001, 317 pag. (ISBN 973-575-507-6)
10. Informatică. Sisteme de calcul, Sisteme de operare, Medii de rezolvare, Mediul Internet, Editura ARS DOCENDI, 349 pag., 1999 (ISBN 973-994007-7-9)
11. Grafica pe calculator în limbajele PASCAL și C. Implementare și aplicatii, EDITURA TEHNICĂ (1992) , vol. I , Implementare, 209 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor), (ISBN 973-31-0406-X 973-31-0406-X)
12. Grafică pe calculator în limbajele PASCAL și C. Implementare și aplicații, EDITURA TEHNICĂ (1992), vol II, Aplicații, 249 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor). (ISBN 973-31-0408-6)
13. Grafică pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM – PC. Aplicații în limbajele PASCAL și C, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUVUREȘTI (1991), 334 pag. (în colaborare cu A. Posea, C. Constantinescu, I. Nistor)
14. Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, editia a II-a revizuită (1990), 250 pag. (în colaborare cu A. Posea)
15. Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, ediția I (1988), 245 pag. (în colaborare cu A. Posea). 
 

Articole ștințifice (selecție):
• History of Informatics. From recursivity to the Turing universal machine and Horn clauses, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 27-43, 2017
• Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence, In Proceedings of the 12th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Sibiu, October 28 2017, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 44-53, 2017
• Acad. Gheorghe Mihoc (1906-1981) – matematician, fondator de școală românescă. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 21-27
• Matematica aplicată în studiul fenomenelor. Mișcarea corpurilor în 2D/3D. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 36-47, 2017
• Concepte moderne și aplicații în Statistica matematică. Cercetare, eșantioane și colectarea datelor. În Lucrările celei de-a XV-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 28 octombrie 2017, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 48-58, 2017
• ROMANIAN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF COURSES. SOCIETY DEVELOPMENT: VISION ON LEARNING – GRIGORE C. MOISIL, 110 YEARS AFTER BIRTH, In the 12th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education (eLSE) Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 21-22, 2016, ELEARNING VISION 2020!, VOL III Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 578-585, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), 360-367, 2014 (cu A. Adăscăliței)
• Nonlinear models in Pharmacokinetics, In Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Craiova, October 29 2016, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 32-42, 2016
• Noi abordări în rezolvarea problemelor – exemple. În Lucrările celei de-a XIV-a Conferință de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 29 octombrie 2016, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 49-57, 2016
• THE NEW CULTURE OF LEARNING – THINKING IS EVOLUTION OF LEARNING OVER TIME, In The 11th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 23-24, 2015, volume 1, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 360-367, 2014
• Romanian Informatics Pioneers, Leon Livovschi and Octavian Bâscă at the University of Bucharest, In Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning (ICVL), MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, Timișoara, October 31 2015, Bucharest University Press (ISSN 1844-8933), pp. 37-43, 2015
• Computers: as digital facilities for scientific research and as tools for enhanced learning in higher education, In The 10th International Scientific Conference eLearning and software for Education, Bucharest, Advanced Distributed Learning Department, „Carol I” National Defense University, eLSE 2014, Bucharest, April 24-25, 2014, volume 2, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I” (ISSN: 2066 – 026X print 2066 – 8821 online), pp. 537-544, 2014 (cu A. Adăscăliței)
• Informatica la Universitatea din Bucureşti, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință de Națională Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 27-36, 2014
• Manuale digitale, o premieră în România – despre confuzii şi clarificări, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință Națională de Învățământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 37-44, 2014
• Marin Vlada, Constantin Cucoş, Adrian Adăscăliţei, Ioan Rusu, Ionuţ Nica, Utilizarea Mediilor Virtuale de Instruire în Universităţi, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință Națională de Învătământ Virtual, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 79-87, 2014, http://www.c3.cniv.ro
• Maple and MapleNet- integrated solutions for Web based learning in matematics, Science and Engineering, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/ ), pag. 121-130
• Realitatea Virtuală (Virtual Reality), tehnologie moderna a informaticii aplicate, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universității din București, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 11-28 (in colaborare cu M. D. Popovici)
• Abordarea moderna a conceptului de algoritm, CNIV-2004, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățămant Virtual, Software Educational, Ediția a II-a, 29-31 octombrie 2004, Editura Universității din București, 2004 (Editori: I. Chițescu, H. Georgescu, V. Preda, I. Văduva, I. Tomescu, M. Vlada, G. Pripoae) (ISBN 973-575-947-0) ( http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2004/) , pag. 231-240
• Software educational-Rezolvarea problemelor cu Eureka, TEPE 2003, Simpozionul “ Tehnologii educaționale pe platforme electronice în învățământul ingineresc”, Conspress, București, 2003 (ISBN 973-6165-44-x), pag. 510-522
• E-Learning și Software educațional, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educațional, Ediția I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universității din București, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Văduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 7-9 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ )
• Gândirea algoritmica - o filosofie modernă a matematicii și informaticii, CNIV-2003, Noi tehnologii de E-Learning, Conferința Națională de Învățământ Virtual, Software Educational, Editia I, 24-26 octombrie 2003, Editura Universității din București, 2003 (Editori: V. Preda, V. Magearu, I. Văduva, M. Vlada, H. Georgescu, G. Pripoae), (ISBN 973-575-822-9), pag. 27-34 (http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/)
• EUREKA-rezolvitor de probleme, Gazeta de Informatică, vol. 12, nr. 7, 2002, pag. 38-39 • Algorithms for Testing Satisfiability Formulas, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Kluwer Academic Publishers – ISSN 0269-2821(cotata ISI), vol.15 , No 3, 2001, pag.153-163 (http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-tree/v/Vlada@Marin.html)
• OLP Models, Conferința de Informatică Teoretică și Tehnologii Informatice, Constanța 2000, Editura LEDA&Muntenia, 2000, pag. 123-127 • Investigation the Experimetal Response of a Biamperometric Detector Operating in Flow Conditions, REV. ROUM. CHIM. (cotată ISI), 1999, 44(10), pag.951-958 (în colaborare cu V. David)
• An efficient algorithm for testing propositional formulas, COMPUTERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ISSN 1335-9150 (cotata ISI), Vol. 17, No. 4, 1998, pag. 383-391. [recenzat 2000a:03062 Sh. T. Ishmukhametov] • Rețele de calculatoare și mediul Internet, Gazeta de Informatică, vol. 10, nr. 3, 2000, pag. 29-36
• Mediul Internet. Concepție, arhitectură și funcționare, Gazeta de Informatică, vol. 10, nr. 4, 2000, pag.45-48 • MIRA - Limbaj de programare pentru grafică, Gazeta de Informatică, vol. 9, nr. 3, 1999, pag. 25-29 • Modele pentru explorarea bazelor de cunoștințe și aplicații în Inteligența artificială, Teză de doctorat, Universitatea din București, Facultatea de Matematică, 1997, www.bibnat.ro/r0000055/5054861.htm
• Complexity of the Unification Algorithms, ANALELE UNIVERSITATII BUCURESTI, Special Issue, PROCEEDINGS of the Anual Meeting of the Faculty of Matematics, 28-30 nov. 1996, matematică-informatică, vol. 46, anul XLVI/1997, pag. 137-145.[ recenzat 68T15:03B35 d8Q25] • Algorithms for Computer Graphics using OOP Techniques, ANALELE UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, matematică-informatică, vol. 44,anul XLIV/1995, pag. 12-28 (în colaborare cu A. Posea)
• Poligoane stelate. Problema lui Hopf și Pannwitz, Gazeta Matematică, nr. 8/1995, pag. 339-348 • O problemă a lui K. F. Gauss rezolvată cu calculatorul, Gazeta Matematică, nr. 5/1995, pag. 206-209 • Asupra validității unor rezultate, Gazeta Matematică, nr. 2/1995, pag. 57-60
• Șirul anilor cu o proprietate comună, Gazeta Matematică, nr. 8/1994, pag. 350-352. (www.gazetamatematica.ro/ro/htm/arhive/autori/v.htm) • Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (I), Gazeta de Informatică, nr. 5/1994, pag. 15-24 (în colaborare cu A. Posea). (www.ginfo.ro)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (II), Gazeta de Informatică, nr. 6/1994, pag. 26-33 (în colaborare cu A. Posea)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (III), Gazeta de Informatică, nr. 9-10/1994, pag. 18-26 (în colaborare cu A. Posea)
• Programarea orientată spre obiecte. Aplicații (IV), Gazeta de Informatică, nr. 11-12/1994, pag. 27-38 (în colaborare cu A. Posea)
• Grafuri neorientate ți aplicații (I), Gazeta de Informatică, nr. 6/ 1993, pag. 11-15. (citare: H. Georgescu, Drumuri în grafuri, Gazeta de Informatică, nr. 1/1996, pag. 20-25)
• Grafuri neorientate și aplicații (II), Gazeta de Informatică, nr. 7-8/ 1993, pag. 20-27 • Grafuri neorientate și aplicații (III), Gazeta de Informatică, nr. 9/ 1993, pag. 8-15
• Grafuri neorientate și aplicații (IV), Gazeta de Informatică, nr. 11/ 1993, pag. 17-25. (citare: H. Georgescu, Drumuri în grafuri, Gazeta de Informatică, nr. 1/1996, pag. 20-25)
• Problema S32. Acoperirea convexă. În "Probleme rezolvate în limbajul Pascal“ de R. Niculescu, Gr. Albeanu, V. Domocos, Editura Tempus,București, 1992 (în colaborare cu D .M. Popovici), pag. 259-264)
• FARMACO, sistem de cercetare-proiectare asistată de calculator în domeniul farmacocineticii, Lucrările celui de-al VII-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1989), pag. 400-408
• FARMACO, cercetare-proiectare în domeniul farmacocineticii, Lucrările Sesiunii științifice "SISTEME DINAMICE-aplicații în știință și tehnică", ACADEMIA ROMÂNA, Odorheiul Secuiesc (1989) (în colaborare cu D. Enăchescu)
• Pachet de programe pentru calculul rezervelor zăcămintelor fără limite naturale distincte, Lucrările Sesiunii științifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 20-21 februarie 1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII, pag. 496 – 501
• PROLOG - limbaj de programare logică, Lucrările Sesiunii științifice a CENTRULUI DE CALCUL al UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, 20-21 februarie 1987, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII, pag. 429 – 434
• Program pentru modelarea matematică a calculului în topogeodezie, Lucrările celui de-al V-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1985) , volumul III, pag. 780 – 786 • Contribuții la teoria matematică a programelor recursive, STUDII ȘI CERCETĂRI MATEMATICE, (1983), nr. 2, tomul 35, București, pag. 150 – 155 [recenzat 84m : 68025]
• Fixed points of some operators in the space of languages, REVUE ROUMAINE DE MATHEMATIQUE PURES ET APPLIQUEES (1979), nr.4, tome XXIV , București, pag. 659 – 661 [recenzat 81C : 68064 Jurgen Dassow,Magdeburg]
• Puncte fixe ale unor operatori în spațiul limbajelor, Buletinul Cercurilor știintifice studentești, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, (1978), pag. 102 – 104
• Algoritmi pentru aducerea unuui digigraf ireductibil la forma reductibila, Buletinul Cercurilor științifice studentești, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI, (1978), pag.37 – 44  

Contracte de cercetare naţionale, Contracte CEEX, Contracte internaţionale:
• 2009-20013, Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii” (ID 63671) cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin POSDRU 2007-20013 și implementat de ISJ Iași – parteneri CCD „Spiru Haret ” Iași, Siveco România și Asociația „Formare Studia” Iași: formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculara ”Matematică şi Ştiinţe”. • 2009-201‏2, Proiect Multi – Touch „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (Curriculumului integrat, inter şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) și implementat de Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă, din cadrul MECTS, în parteneriat cu SIVECO România şi Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I” (Departamentul ADL) (IPMA International Project Excellence Award 2013: http://ipma.ch/award-news/ipma-announces-the-pe-award-finalists-2013/).
• 2004-2008, „INTUITION” A Network Of Excellence focused on virtual reality and virtual environments applications for future workspaces”, funded by the Research Grant no. FP6-IST-NMP-1-507248-2 of the European Comission, in the Information Society Technologies Programme, under the Sixth Framework Programme – FP6, (coordinator: Institute of Communication and Computer Systems/ ICCS, Greece), partner Faculty of Mathematics and Computer Science Ovidius University of Constanta, http://www.intuition-eunetwork.net, http://www.univ-ovidius.ro/math/ • 2007-2008, DEMODEF- Research of Excellence-CEEX , National Authority for Scientific Research “Detectia şi monitorizarea deficienţelor somatice şi psiho-comportamentale la copil şi adolescent (vârsta între 10 – 18 ani)” , 106/2006 ANCS (coordinator: University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest), http://demodef.googlepages.com/
• 2006-2007 (code PR-D11-PT00-48/2005), Research of Excellence-CEEX, National Authority for Scientific Research, (Module: The promotion of participation to research European and international programs: type: Increasing institutional and research programs visibility), The promotion of scientific research concerning: OPERATOR MODELS AND APPLICATIONS, (coordinator: West University of Timişoara, http://modop.uvt.ro/).

Descriere apărută în vol. III, Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact, Editura Matrixrom, 2020, pag. 488-494

REF.:
Despre Marin Vlada, http://c3.cniv.ro/?q=2020/vlada
Ion Ivan, Marin VLADA, informaticianul profesor și cercetător, 18 ianuarie 2019, https://istoriainformaticii.blogspot.com/

Professor Zohar Manna (1939-2018)

"It pioneered the logical analysis of programs for correctness vis-à-specifications and for termination properties" 

by Nachum Dershowitz and Richard Waldinger, “Zohar Manna (1939-2018)”, Formal Aspects of Computing, vol. 31, no. 6, December 2019, pp. 643-660.
 ----------------
Dear Professor Vlada
I found something you wrote on the internet about the late Zohar Manna (my thesis advisor) and incorporated it in these recent obituaries:

Nachum Dershowitz and Richard Waldinger, December 2019, “Zohar Manna (1939-2018)”, Formal Aspects of Computing, vol. 31, no. 6, pp. 643-660. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00165-019-00500-4 (see attached)

Nachum Dershowitz and Richard Waldinger, February 2020, “Zohar Manna”,Association of Automated Reasoning (AAR) Newsletter, no. 130. http://aarinc.org/Newsletters/130-2020-02.html#guest

Best,
Nachum
-------------------
 pp.5 - https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00165-019-00500-4

"Zohar’s magnificent textbook, Mathematical Theory of Computation [36], was extraordinarily influential.
It pioneered the logical analysis of programs for correctness vis-à-specifications and for termination properties. For very many of today’s computer scientists, this book was their introduction to formal methods. An example of Zohar’s unsung generosity is this acknowledgment by Marin Vlada (now a professor of computer science at the University of Bucharest):
I must also thank Professor Manna who in 1977 sent me – by package post – his Mathematical Theory of Computation, published in 1974 [and several scientific articles]. I was a student, and I used everything he sent me to advance my undergraduate work. I must admit that I was very surprised by his kindness, considering that Romania is separated from the U.S.A. by a very large ocean. . . .
Thank you very much sir!"

-------------------
References: M. Vlada, Professor Zohar Manna, 21 martie 2011, http://mvlada.blogspot.com/2011/03/professor-zohar-manna.html

 Acknowledgements.
Thank the professor that in 1977 sent me a package post. The package containing the book published in 1974 and several scientific articles.We used the book to the development paper license. Thank you very much sir!

Trebuie să-i mulțumesc și astăzi domnului profesor Manna pentru că în anul 1977 mi-a trimis prin colet poștal cartea sa "Mathematical theory of computation. McGraw Hill, 1974" publicată în anul 1974. Eram student și am folosit tot ce mi-a trimis la elaborarea lucrării mele de licență. Trebuie să recunosc ca am fost foarte mirat de amabilitatea sa, ținănd seama că România este despărțită de U.S.A printr-un ocean foarte mare.

Saturday, February 1, 2020

ROINFO „Romanian Informatics” 2018-2020 – activități

Despre începuturile informaticii românești

Ciclul „Istoria Informaticii românești” – înțelegerea „fenomenului Informaticii românești”
Proiectul ROINFO 2018-2020 - www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019

"Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor” Grigore C. Moisil (1906-1973), Computer Pioneer Award of IEEE, https://www.computer.org/web/awards/pioneer-grigore-moisil , http://c3.icvl.eu/2018/gr-c-moisil

Anul 2018 - 100 de ani de la MAREA UNIRE și 60 de ani de INFORMATICĂ ROMÂNESCĂ. “Istoria matematicii şi a informaticii în România" la Academia Română Academia Română, prin Divizia de Istoria Științei a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (DIS/CRIFST), a organizat Ciclu de conferințe “Istoria matematicii şi a informaticii în România", în perioada ianuarie-noiembrie 2018, în Sala de Consiliu a Academiei Române, între orele 15-18 (http://c3.cniv.ro/?q=2018/acad-2018, https://www.crifst.ro/). Apariție editorială: ROMANIAN CIVILIZATION Supp.1: "One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Science", Editura Academiei Române, 2018, Edited by Svetlana Cojocaru, Chişinău, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova, Acad. Gheorghe Păun, Curtea de Argeş, Prof. univ. dr. Dragoş Vaida, Bucharest (http://www.c3.icvl.eu/2018/rom-csc) OBIECTIVE: Proiectul ROINFO "Realizări românești în domeniul Informaticii" își propune să elaboreze studii și cercetări pentru a descrie și explica "fenomenul" apariției, evoluției și dezvoltării informaticii în România. Acest demers nu poate fi complet și cuprinzător, fiind un început, decât dacă avem în vedere diversitatea de variabile în timp și spațiu. Suntem conștienți de faptul că studiile vor fi caracterizate de subiectivism, fiind vorba de oameni, evenimente, instituții, procese, teorii și aplicații, metode și tehnologii, evoluții și schimbări etc. De asemenea, demersul nostru este cu atât mai oportun și major, având în vedere faptul că, încă mai există în viață oameni de știință, profesori, cercetători, ingineri, economiști etc, ce au trăit în deceniile '50-'60, când se consolida informatica pe plan mondial și, când s-au construit primele calculatoare electronice din generațiile I-III.

Activități de elaborare, promovare și diseminare

ANUL 2018

1. Mai 2018 - Apel la contribuții pentru Proiectul ROINFO - http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info. Pagina web "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri . Deschiderea Listei cărților românești de informatică din perioada 1955-2000, http://c3.cniv.ro/?q=2018/carti-info.

2. 26 mai, 5 iunie 2018, Academia Română în cadrul Ciclului de conferințe “Istoria matematicii şi a informaticii în România" – Lansarea apelului la contributii pentru proiectul ROINFO. Așteptăm de la un public larg aceste contribuții ce pot fi: articole și opinii, studii ale unor concepte și teorii, evoluția și dezvoltarea unor programe pentru dezvoltarea învățământului de informatică, evoluția și dezvoltarea industriei de calculatoare din România, descrierea unor evenimente prin poze, scheme etc. - http://c3.cniv.ro/?q=2018/acad-2018 , http://www.agora.ro/stire/roinfo-informatica-romania-oameni-organiza-ii-evenimente-rezultate-i-tehnologii-apel-la-contri , http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info Au avut loc conferinţele (participanți la discutii acad. Gheorghe Păun, prof. dr. Dragoș Vaida, prof. dr. Ion Văduva, mat. Dan Farcaș - http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/cifa-mecipt ): • „Începuturile informaticii la Universitatea din Bucureşti” de Prof. Dr. Virgil Căzănescu, Universitatea din Bucureşti • „Grigore C. Moisil – Profesorul nostru” de Prof. Dr. Eufrosina Otlăcan, Academia Română, DIS/CRIFST • „Pionieratul nostru în informatică” – IFA, Universitate, ASE, 1957-1973” de Prof. Dr. Dragoș Vaida.

3. 23 august 2018, Casa universitarilor – „Întâlnirea generațiilor de informaticieni” pentru discuții și propuneri privind structura volumelor și denumirea capitolelor. Discuții și observații privind "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir , http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri , http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info . Au fost prezenti următorii: Prof. dr. Stelian NICULESCU, Dr. Mat. Dan FARCAȘ, Prof. dr. Ion VĂDUVA, Prof. dr. Virgil CĂZĂNESCU, Prof. dr. Adrian ATANASIU, Prof. dr. Nicolae POPOVICIU, Prof. dr. Marin POPA, Prof. dr. Eduard RĂDĂCEANU, Dr. Fiz. Radu HOMESCU, Dr. Mat. Lucian SPIRIDON, Dr. Mat. Gheorghe RADU, Conf. dr. Eugen ZAHARESCU, Prof. Mat. Radu JUGUREANU, Conf. dr. Marin VLADA. ...

CONTINUARE LA ADRESA - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-act

ANUL 2019

7. 9 ianuarie 2019 – Omagierea acad. Grigore C. Moisil de ziua lui – 10 ianuarie. Omagierea acad. Grigore C. Moisil - 60 de ani de la înființarea secției “Mașini de Calcul” la Universitatea din București. Miercuri, 9 ianuarie 2019, Facultatea de Matematică și Informatică a organizat, la 60 de ani de la înființarea secției „Mașini de calcul”, o conferință de omagiere a academicianului Grigore C. Moisil. Evenimentul a avut loc începând cu ora 12:00 în Amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultății de Matematică și Informatică. În cadrul conferinței au fost prezentate secvențe audio-video care să reflecte personalitatea profesorului Grigore C. Moisil, a fost făcută o prezentare a lucrării “Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, organizații, evenimente, rezultate și tehnologii”, ce a fost în curs de elaborare pentru publicare, iar participanții la eveniment au putut afla mai multe detalii cu privire la cariera și la viața academicianului Grigore C. Moisil, http://c3.cniv.ro/?q=2018/moisil2019, https://unibuc.ro/academicianul-grigore-c-moisil-omagiat-la-60-de-ani-de-la-infiintarea-sectiei-masini-de-calcul-la-universitatea-din-bucuresti/ , http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/gen-info, https://youtu.be/SEav0F5WES0

8. Februarie 2019 - Articole de Gr. C. Moisil - revista AMC, Ed. Tehnică, Nr. 13-14, 1970 - INSTRUIREA ÎN ȘTIINȚA CALCULATOARELOR, Pag. 81 – Contribuția românească în teoria algebrică a automatelor, - https://www.scribd.com/document/405794652/Articole-Gr-C-Moisil-AMC-Nr-13-14-1970 . Documentare pentru Grigore C. Moisil și Tiberiu Popoviciu - Grigore C. Moisil (1966) - https://www.scribd.com/document/387489845/Gr-C-Moisil-1966 , Tiberiu Popoviciu (1966) - https://www.scribd.com/document/387489488/Tiberiu-Popoviciu-1966, http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri ...

CONTINUARE LA ADRESA - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-actWednesday, January 15, 2020

Priorități în Cibernetică, Informatică și Inteligența Artificială

Despre începuturile informaticii mondiale și românești 
Ciclul „Istoria Informaticii românești” – înțelegerea „fenomenului Informaticii românești”

Year 1938: Inventive machine - "Thanks to the psycho-physical reversibility, we can materialize the act of creation. Undoubtedly, the inventive machine has not yet been created, but we can see its creation soon." Dr. Ștefan Odobleja, "Consonant Psychology", Paris
Year 1973: Informatics - “Informatics restores not only the union of pure and applied mathematics, of concrete technique and abstract mathematics, but also the union of natural sciences with man and society. It re-establishes abstract and formal concepts, and brings peace between art and science, not only in the scientist’s spirit, where they always are at peace, but also in their philosophy.” acad. Grigore C. Moisil
Year 2015: „Toate modelele importante de calcul au venit din simularea activităţii sistemului nervos. Modelele de automate din anii ’40, maşina Turing, din anii ’30 şi calculatorul electronic produs de John von Neumann şi echipa sa în 1948 aveau în atenţie sistemul nervos superior. În cartea mea Gramatici şi automate finite din 1964 e un capitol mare despre sistemul neuronal, aşa cum este modelat prin automate finite şi gramatici regulate de către S.C. Kleene” acad. Solomon Marcus, 2015
Year 2017: Molecular computer - "Define a molecular computer as one molecule which transforms, by random chemical reactions mediated by a collection of enzymes, into a predictable other molecule, such that the output molecule can be conceived as the result of a computation encoded in the initial molecule." PhD Marius Buliga

Valoarea unei opere ștințifice se judecă după influența pe care o exercită asupra evoluției științei. Mai există în știință și drumuri care se înfundă, râuri care în loc să se verse în fluvii și, prin acestea, în mări și oceane, eșuează într-un mic lac sau pur și simplu într-o băltoacă” spunea Solomon Marcus, în anul 1975 (cartea “Din gândirea matematică românească”, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1975).

O știință se dezvoltă prin ansamblul de cercetări, concepte, teorii, metode și tehnici ce devin valide și contribuie la studiul și rezolvarea problemelor complexe ale științei. Uneori, în timp, unele dintre teorii, metode sau tehnici devin învechite și, prin apariția altora mai eficiente și performante, dispar sau sunt actualizate. Astfel de exemple sunt în matematică, informatică, în biologie, medicină etc. Rolul oamenilor de știință este să contribuie la aceste eforturi privind dezvoltarea științei. Pe plan mondial, fiecare națiune are unele contribuții primordiale în dezvoltarea unei științe, la diverse momente când, oameni de știință, cercetători, ingineri etc. sunt inventatori sau au priorități în dezvoltarea unor teorii, metode sau tehnici. În acest sens și România se poate mândri cu astfel de oameni, chiar dacă în unele situații recunoașterea internațiomală a venit mai târziu sau poate cu mari dificultăți. Astfel, un exemplu concludent este cazul dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), precursor al Ciberneticii generalizate care, abia în anul 1978, la al IV-lea Congres al Organizației mondiale pentru sisteme generale și cibernetică de la Amsterdam, i s-a recunoscut întâietatea (1938-1939) față de matematicianul Norbert Wiener (1894-1964), care a fundamentat cibernetica (1948). Din acest motiv, în acel moment lui Norbert Wiener, nu i-a mai putut fi acordat Premiul Nobel. Președintele congresului, J. Rose, a hotărât decernarea medaliei de aur „Norbert Wiener” – 30 ani de cibernetică lui Nicolae Ceaușescu.

1. David Hilbert, Wilhelm Acherman, Alonzo Church, Kurt Gödel, Alan Turing, John von Neumann, Norbert Wiener, Noam Chomsky


Continuare la adresa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/prioritati

2. Gabriel Sudan, Ștefan Odobleja, Grigore C. Moisil, Tiberiu Popoviciu, Victor Toma, Wilhelm Löwenfeld, Iosif Kaufmann, Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu


Continuare la adresa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/prioritati

Friday, January 10, 2020

Dezvoltarea Computing IT/Informaticii în România

Proiectul ROINFO - Pionierii informaticii românești 
Etape. Dezvoltarea Computing IT/Informaticii în România


Definiție. Pionier al informaticii românești este instituția sau omul de știință, profesorul, cercetătorul, inginerul etc., ce are contribuții în (când Informatica/Computer Science și-a căpătat statutul de știință de sine stătătoare, în perioada 1955-1990):
 1. studii și cercetări privind domeniul Computing (hardware și software, The 2012 ACM Computing Classification System - DL:DIGITAL LIBRARY), https://dl.acm.org/ccs/ccs_flat.cfm);
 2. dezvoltarea teoriilor, metodelor și tehnicilor de Computer Science și Tehnologia informației și a comunicației (IT&C), inclusiv dezvoltarea de produse software și hardware;
 3. utilizarea produselor software instalate pe calculator pentru rezolvarea problemelor din domeniile științific, ingineresc, economic, sănătate, educație, militar etc.;
 4. promovarea și răspândirea utilizării calculatoarelor de către toate categoriile de oameni, inclusiv în rândul elevilor și studenților;
 5. promovarea și participarea la manifestări științifice din domeniul Computing (hardware și software), inclusiv prin legăturile și schimbul de idei în rândul comunității internaționale din domeniu.
(M. Vlada, 2018, Proiectul ROINFO “Romanian Informatics” 2018-2020, http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/iir)

1. CERCETĂRI PRIVIND FUNCȚIILE RECURSIVE, LOGICA ȘI TEORIA DEMONSTRAȚIEIÎn anul 1927, matematicianul român Gabriel Sudan (1899-1977), cu doctoratul la David Hilbert, a dat primul exemplu de funcție recursivă care nu este primitiv recursivă, înaintea lui Wilhelm Ackermann (1928). În perioada 1934-1942, la Universitatea din Iași, matematicianul Grigore C. Moisil (1906-1973) se ocupa de «Logică și teoria demonstrației» și propunându-și «să învețe matematica de la început», a studiat la «minunata bibliotecă» a Seminarului matematic din Iași, cartea lui Hilbert și Ackermann, dar și cele 3 volume Principia Mathematica ale lui Russel și Whitehead. Moisil a aflat despre logicile cu mai multe valori ale lui Lukasiewicz, în primăvara anului 1935, când T. Kotarbinski, profesor la Universitatea din Varșovia a ținut la Iași 3 conferințe publice și o scurtă lecție la Seminarul Matematic asupra scrierii fără paranteze a lui Lukasiewicz.

2. CIBERNETICA S-A NĂSCUT ÎN ROMÂNIA (1938-1939)


Astăzi, se știe că, cu 10 ani înainte de cartea matematicianului american Norbert Wiener (1894-1964) “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine”, românul Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) – medic militar (membru post-mortem al Academiei Române, 1990), publică în 2 volume „Psihologia consonantistă“ (1938, 1939), la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini). Acesta stabilește legi generale, pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. Dr. Ştefan Odobleja face o descriere a funcţiilor psihologice folosind o schemă generală a unui sistem cibernetic, unde organele de simţ, care primesc informaţii din mediu, reprezintă intrările (INPUT), iar muşchii sunt consideraţi ieşirile (OUTPUT). Acesta face „pași peste granițele psihologiei” trecând de la om la alte sisteme complexe (comunități, organizații sociale) etc., elaborând ideile centrale ale ciberneticii și modul de gândire cibernetic, inventând o nouă știință: Cibernetica.

3. FUNDAMENTAREA MODELELOR PENTRU COMPUTING ȘI DEZVOLTAREA DOMENIULUI INFORMATICĂ


În perioada 1953-1954, ROMÂNIA ocupa locul III în lume, după SUA și URSS, în activitatea de cercetare privind Teoria circuitelor de comutație – după nr. de articole (Grigore C. Moisil, Activitatea CCUB, revista AMC, Editura Tehnică, nr. 13-14, 1970). Programe pentru sistemul național de informatică și conducere, dotarea cu tehnică de calcul în perioada 1971-1980 (1967, 1971, 1972).

4. REALIZAREA DE CALCULATOARE ROMÂNEȘTI


În perioada 1955-1957, ROMÂNIA a proiectat și construit primul său calculator electronic numeric (anul 1957, calculatorul CIFA 1), de către un colectiv condus de ing. Victor Toma, la Institutul de Fizică Atomică (IFA) - Măgurele. 

5. DEZVOLTAREA DE CALCULATOARE DE CALCULATOARE ÎN LUME


 ROMÂNIA a fost a VIII-a țară din lume ce a proiectat și a construit un calculator electronic (1957) și ceea de-a XI-a țară din lume, care a construit un calculator electronic cu tranzistoare (1963).

Mai multe informații găsiți la adresa web www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019

Thursday, November 28, 2019

Profesorul Constantin P. Popovici

PROFESORUL CONSTANTIN P. POPOVICI (1930-2019) 

de Prof. dr. DRAGOȘ VAIDA, 29 Nov. 2019, BUCUREȘTI

Profesorul Constantin P. Popovici, a cărui plecare dintre noi o aflăm cu adâncă tristețe, a desfășurat o neobosită activitate ca profesor de Teoria Algebrică a Automatelor concrete, de Teoria Funcțiilor Recursive și de Bazele Informaticii. Și-a dedicat activitatea concepției profesorului Grigore C. Moisil care privea Logica și Algebra drept științe matematice aplicate.

Bazele Secției de Mașini de calcul de la Facultatea de Matematică şi Fizică și ale învățământului informaticii în România au fost puse în anul 1954 printr-un curs liber de Teoria algebrică a mecanismelor automate, ținut de profesorul Gr. C. Moisil, la solicitarea a trei matematicieni și ingineri electroniști, Profesorii Constantin P. Popovici, Paul Constantinescu și Mariana Coroi Nedelcu. Cu acest grup a început Seminarul Gr. C. Moisil, nucleu pionier în învățământul și cercetarea în informatică și matematică de la noi, la care ne-am afiliat și noi, membrii juniori, Sergiu Rudeanu și cu mine, chiar de la început, pe când eram în anul II de facultate.

Putem reține că notă distinctivă faptul că regretatul profesor a avut cercetări în domeniul teoriei numerelor. Domeniul nu era departe de informatică pentru că Seminarul a facut legatura cu teoria congruențelor de întregi prin ceea ce profesorului Moisil i-a plăcut să denumească Teoria Corpurilor de Imaginare ale lui Galois. Lucrările Profesorului Constantin P. Popovici sunt citate în Lidl, Niederreiter (1997), Finite Fields. Exemple de citări sau continuări ale articolelor prof. C. P. Popovici, Horst G. Zimmer, Computational Problems, Methods and Results în Algebraic Number Theory, seria Lecture Notes în Mathematics, nr. 262 sau Péter Kiss, care continuă lucrarea Sur une équation arithmétique de D. Pompeiu.

Profesorul C. P. Popovici a avut și o activitate de cooperare științifică internațională ca secretar general la Congresul Logic, Methodology and Philosophy of Science IV, 1971. Ne-a lăsat o operă importantă în crearea disciplinei Bazele Informaticii, un exemplu de autentică modestie academică și amintirea atâtor momente plăcute, trăite împreună. Avem de învățat din seriozitatea, conştiinciozitatea manifestate, din munca enormă dedicată studenților şi doctoranzilor de profesorul de care ne amintim azi, unul dintre cei mai căutați îndrumători de diplome și doctorate.

Acad. Prof. Dr. Solomon Marcus, 22 mai 2015, cu ocazia sărbătoririi prof. Constantin P. Popovici la 85 de ani [1]
"Un gând cordial pentru Profesorul Constantin Popovici, membru de bază al primei echipe moisiliene de introducere a învățământului și cercetării de informatică matematică la Universitatea din București. La data de 22 mai sunt în Finlanda. Cu drag, Solomon Marcus".

Prof. Dr. Cristian C. Calude, 27 nov. 2019, Noua Zeelandă
"Un matematician cu o cultură vastă, un profesor apreciat și îndrăgit de multe generații de studenți inclusiv a mea, un om de o mare probitate morală. Mi-a fost alături într-un moment dificil al carierei mele. Acum două luni (26 sept. 2019, amf. S. Haret) ne-a prezentat o lecție perfectă de istoria informaticii, https://youtu.be/cP4qhs0xn9Y. Am schimbat apoi câteva cuvinte. Va rămâne în galeria marilor profesori ai facultății noastre."

Prof. Dr. Grigore Albeanu, 26 sept. 2019, Amf. S. Haret, Facultatea de Matematică și Informatică, cu ocazia lansării volumelor I&II din Istoria Informaticii românești
"Felicitări pentru acest proiect RoInfo. Respect pentru toți cei care au contribuit deja și vor fi alături și în următoarele etape. O bucurie enorma să-l revăd și să-l ascult pe domnul profesor universitar dr. Constantin Popovici. Cărțile domniei sale, scrise cu rigoare științifică, dar și cu obiective clar stabilite, mi-au plăcut și le-am parcurs în timpul studenției, dar și apoi, pentru ca de fiecare data mai era ceva de valorificat. Respect, Felicitări, Mult succes în derularea acestui proiect foarte valoros pentru ROMÂNIA!"

REFERINȚE
1. Alexandru Popovici, Constantin Popovici și începuturile Informaticii în România, https://youtu.be/cP4qhs0xn9Y
2. M. Vlada, Prof. dr. Constantin P. Popovici la 85 de ani, http://mvlada.blogspot.com/2015/05/prof-dr-constantin-p-popovici-la-85-de.html