Monday, June 27, 2011

Prof. Radu Jugureanu


Prof. Radu Jugureanu
AeL eContent Department Manager.

Update (in romanian) iulie 2019: https://radioromaniacultural.ro/

Prof. Radu Jugureanu studied Mathematics at the University of Bucharest, Faculty of Mathematics and Computer Science. After graduating he was a Math and Computer Science teacher at Cantemir High School Bucharest. He continued his education gaining the following diplomas: Management in youth organizations, Senior Teacher in non-formal education and CISCO Certified teacher for CNAP.

  • From 2003 he is a Project Manager in SIVECO Romania SA, leading the Educational Software Department, where are developed the educational multimedia courses for more high schools and gymnasiums, within the IT-Based Educational System project, which implement the IT&C in Romanian schools.

  • In 2005, at World Summit for Information Society, the educational multimedia content developed by the SIVECO team, led by Radu Jugureanu, won "The World’s Best eContent" in the category of e-Learning, from 168 countries.

(eduVision 2020, 1st edition, 2011 | http://www.eduvision.ro/speakers.html)

- Articol Money Express - 22.09.2011: eduVision 2020- primul pas

(Online Educa Berlin 2006 | http://www.online-educa.com/)

- Scoala viitorului, Cum arată „Clasa viitorului“ în viziunea companiei SIVECO?, 2013/2014 , http://www.marketwatch.ro/

- Iunie 2013 - "La Congresul Educației au fost prezentate modele de conţinuturi
educaţionale bazate pe curriculum integrat transdisciplinar pentru matematică şi ştiinţe şi discipline socio-umane, utilizând tehnologii dedicate, precum tablete cu sisteme de operare Windows şi Android, ecrane de proiecţie, table interactive, dispozitive multi-touch, tehnologia augmented reality". SIVECO Romania.Ref.:
- http://advancedelearning.com
- http://c3.cniv.ro/, http://c3.icvl.eu/
- http://adlunap.ro/else2011/
- Publicatii (2003-2010):
http://iteach.ro/ (pdf)

Note (About Siveco): eLearning Awards 2010 for IT basesd Education System; SEI - The IT-Based Educational System (Romania)- SIVECO Romania receives Gold Winner title at eLearning Awards 2010 competition for The Romanian IT-based Education System (SEI), in the category "Best e-learning project securing Widespread Adoption"


Întrebări globale (Radu Jugureanu)
Update: "Şcoala are misiunea dificilă de a se reinventa: Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării" - www.marketwatch.ro

Care este rolul meu, al profesorului?
1. Să imi pregătesc elevii/studenţii să lucreze în locuri de munca ce astăzi nu există
2. Să imi pregătesc elevii/studenţii să lucreze cu tehnologii neinventate încă
3. Să îmi pregătesc elevii/studenţii să rezolve probleme despre care încă nu ştim că ar fi probleme
Cu ce instrumente trebuie să ”reuşesc” să fac toate acestea?

e-Learning = Learning

"Educaţia asistată de computer permite abordarea sistemică a instruirii, o nouă viziune pe care psiho-pedagogia o teoretizează în ultimii ani, dar care devine operativă în momentul în care strategia didactică se împleteşte cu tehnologiile multimedia. Astfel, dacă în instruirea gândită ca sistem se pot determina: scopul sistemului (obiectivele instruirii), procesele prin care este atins scopul (tipul de activităţi, situaţii de învăţare, la care trebuie să participe elevii pentru a atinge obiectivele fixate) şi rezultatele la care se doreşte să se ajungă (traduse în categorii de achiziţii efective ale elevilor), proiectarea softului educaţional permite chiar acoperirea principalelor elemente constitutive ale sistemului, contribuind la optimizarea procesului de învăţare." Radu Jugureanu şi Delia Oprea

"Experienţa pe care am dobândit-o în ultimii zece ani în domeniul eLearning, ca arhitect, realizator şi implementator al soluţiilor naţionale pentru utilizarea tehnologiilor IT în instruire şi formare, atât în România- prin programul naţional Sistem Educaţional Informatizat, dar şi în ţări precum Azerbaidjan, Cipru, Maroc, Emiratele Arabe Unite, ca şi influenţa pe care instituţii internaţionale importante (Cambridge University Press, eLSE, CNIV/ICVL, OnLine Educa Berlin) au avut-o asupra pregătirii mele continue, îmi oferă suportul necesar pentru a iniţia o cercetare în identificarea acelor mijloace noi de formare şi instruire într-un domeniu atât de important cum este educaţia, în particular militară." Radu Jugureanu

Lecţii interactive AeL
Motto:
89% dintre elevi transformă obligaţia în motivaţie prin utilizarea lecţiilor AeL ca mijloc complementar de educaţie” E. Noveanu, D. Potolea, colectiv, Evaluarea SEI, 2008, Universitatea din Bucureşti, ISE, Centrul pentru Inovare în Educaţie (TEHNE Romania)

"Lecţiile interactive reprezintă un instrument puternic şi flexibil cu ajutorul căruia profesorul poate completa procesul tradiţional de predare prin motivarea elevilor şi prin îmbinarea diferitelor sisteme de predare. Astfel, elevii sunt stimulaţi să experimenteze ceea ce învăţa, să aplice în practică cunoştinţele dobândite, procesul de instruire devenind mult mai eficient." Radu Jugureanu

"AeL eContent foloseste metode didactice active, care stimuleaza implicarea cursantilor prin explorare, observare, studii de caz, simulari, execitii, jocuri educationale si portofolii. Aceste metode mobilizeaza cu succes energia cursantilor captandu-le atentia, sporindu-le interesul si stimulandu-le curiozitatea naturala, capacitatea de memorare si de intelegere. AeL eContent poate fi tradus in orice limba si poate fi localizat pentru orice tara, respectand specificul cultural, social si educational al regiunii" Radu Jugureanu

Project Based eLearning

Lucrare la CNIV 2009, Iasi: Perspective ale instruirii bazate pe proiect. Utilizarea aplicatiilor multimedia si multisenzoriale,
Jugureanu Radu, Profesor, AeL eContent Department Manager
Roceanu Ion, Prof. univ. dr., ADL Department Manager, Universitatea Naţională de Apărare Carol I

Ref.: http://cnmesm.wikispaces.com/ (video: Un moment de respect, Ce ştim să facem?, Există tehnologie)

International recognition
Commissioner Jan Figel was impressed by the results of the eLearning Romanian Program and stressed the modernization of the Romanian education system as one of the most advanced and coherent in Europe, a guarantee for Romania's transition to the Information Society and Knowledge Based Economy and a best practice for the region.The skills and capacity to effectively transform knowledge and information into innovative products and services will" define successful Knowledge Economies in a society that has reconsidered its strategic priorities. Knowledge and information have become the most important ingredients for productivity and competitiveness and increased wealth and prosperity. A relevant education is more important today then ever, because today's world demands a workforce that understands how to use technology as a tool to increase productivity and creativity". Jan Figel


No comments: