Thursday, January 24, 2019

INFO-IAȘI și ROSYCS Iași

Pagini din istoria și dezvoltarea informaticii românești
Contribuții la dezvoltarea informaticii românești

MOTTO: "Deschide cartea și vezi ce au gândit alții, apoi închide cartea și gândește singur" Heide

Începând studiul și documentarea pentru a descrie activitățile INFO-IAȘI din perioada 1977-1989, și știind că acestea se desfășurau o dată la 2 ani, mi-am amintit ca am participat la INFO-IASI și ca student și ca profesor. Am aflat că, de fapt totul a început în anul 1975 cu Colocviul Național Studențesc (CNS) „Probleme actuale de Informatică” INFO-IAȘI, ediția I și care s-a desfășurat tot din 2 în 2 ani,  în perioada 1976-1988. Până să primesc Programul CNS INFO-IAȘI 1978 de la colegul meu de facultate Ioan Macoviciuc - Cluj Napoca, și de la prof. dr. Victor Felea - Facultatea de Informatică Iași, am crezut că acest colocviu se desfășura anual. De fapt, ediția I a fost în anul 1975, ediția a II-a în anul 1976, iar apoi, începând cu ediția a III-a, din anul 1978 s-a desfășurat din 2 în 2 ani. A se vedea secțiunile I și II din acest articol.

După anul 1990, Colocviu de Informatică INFO-IAȘI a continuat apariția începând cu anul 1991, dar cu deschidere către comunitatea internațională din domeniul Informaticii (Computer Science) sub denumirea "Romanian Symposium on Computer Science" (ROSYCS) Iași, în colaborare cu specialiști din întreaga lume: România, USA, Canada și țări ocidentale. De exemplu, participarea  la ROSYCS 1996 a fost din România, USA, Franța, Regatul Unit, Japonia, Rusia și Republica Moldova. Ediția din anul 1993 a fost organizată de noua Facultate de Informatică de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, ce a fost înființată în anul 1992, primul decan fiind profesorul Costică Cazacu. Astăzi aceasta este unica facultate de informatică din România.

I Colocviu de Informatică INFO-IAȘI, perioada 1977-1989

Evenimentul a fost inițiat la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași – Facultatea de Matematică, de prof. Călin Petru Ignat, care devine director al Centrului de Calcul al Universității, din anul 1975.

"Interesul pentru Informatică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași datează din anul 1958, când Adolf Haimovici, profesor la Facultatea de Matematică, a inițiat o serie de conferințe despre „Matematici aplicate în informatică”. Lucrurile au evoluat, informatica devenea un subiect din ce în ce mai cunoscut, astfel că în 1975 a fost înființat Centrul de Calcul al Universității. Călin Petru Ignat, primul director al centrului, a organizat activitatea acestuia și i-a îndrumat la fiecare pas pe membrii tineri și pasionați. Dintre aceștia, mulți au ajuns profesori în cadrul Facultății de Informatică." Sabin Corneliu Buraga, https://www.slideshare.net/busaco/fii-printre-primii-i-dup-25-de-ani
 • Profesorul Călin Petru Ignat şi-a dedicat întreaga activitate didactică, ştiinţifică şi managerială înfiinţării şi dezvoltării Informaticii la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Profesorul Călin Ignat a îndeplinit funcţii precum: şef de catedră, decan şi rector al Universităţii, primul rector al Universității "Al. I. Cuza" Iași de după anul 1989. În 1992, Catedra de Ştiinţa Calculului de la Facultatea de Matematică a devenit prima facultate de Informatică din România; nici o altă persoană nu a contribuit atât cât a făcut-o profesorul Ignat pentru ca această facultate să se nască şi să se dezvolte continuu. A fost, de asemenea decan al facultăţii, conducător de doctorat; primul doctor în Ştiinţe exacte, specialitatea Informatică, a fost condus de domnia sa.” http://150.uaic.ro/personalitati/informatica/calin-petru-ignat/ 
 •  “Sesizând rolul important pe care informatica îl juca în viitorul ştiinţei, prof. A. Haimovici a încurajat cercetările în acest domeniu şi a contribuit la formarea unei şcoli de informatică la Facultatea de Matematică din Iaşi şi la înfiinţarea Centrului de Calcul al Universităţii. … Prof. A. Haimovici a acordat timp şi atenţie sprijinirii învăţământului secundar, a prezentat numeroase conferinţe şi a scris articole şi cărţi adresate profesorilor şi elevilor. Ca o recunoaştere a acestei activităţi, un concurs naţional de matematică aplicată adresat elevilor îi poartă numele.http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/adolf-haimovici/  

Lucrările Colocviului de informatică INFO-IAȘI din perioada 1981-1989.

Evenimentul se desfășura din 2 în 2 ani la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Matematică, în colaborare cu Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iași, ulterior – din anul 1985, și cu Institutul pentru Tehnica de calcul și Informatică (ITCI) – Filiala Iași. Reuniune a cercetătorilor în informatică din întreaga țară, ce se desfășura prin conferințe ale unor personalități ale domeniului, și prin comunicări științifice în următoarele 3 secțiuni: Informatica teoretică, Inteligența artificială, Modele matematice pentru conducerea sistemelor industriale și algoritmi numerici.


Tematica Colocviului de Informatică INFO-IAȘI din perioada 1977-1989
De remarcat, este faptul că Facultatea de Matematică a organizat această manifestare științifică printr-o reuniune a cercetătorilor în informatică din întreaga țară, în colaborare cu Centrul Teritorial de Calcul Electronic Iași, ulterior – din anul 1985, și cu Institutul pentru Tehnica de calcul și Informatică (ITCI) – Filiala Iași. De aceea, această colaborare se reflecta si in structura tematicii colocviului:
 1. Secțiunea A - INFORMATICĂ TEORETICĂ
 2. Secțiunea B - INTELIGENTĂ ARTIFICIALĂ
 3. Secțiunea C - METODOLOGIA PROGRAMĂRII, A ELABORĂRII SISTEMELOR INFORMATICE ȘI MODELE MATEMATICE
INFO-IAȘI 1989, 19-21 OCTOMBRIE 1989 Secțiunea A - INFORMATICĂ TEORETICĂ
 • Limbaje formale și automate
 • Logica matematică a programarii
 • Verificarea corectitudinii programelor
 • Semantica limajelor de programare
 • Teoria structurilor și bazelor de date
 • Modele ale calculului paralel
 • Complexitatea calcului și teoria grafurilor
 • Calculabilitatea efectivă
Secțiunea B - INTELIGENTĂ ARTIFICIALĂ
 • Reprezentarea cunoașterii
 • Teoria învățarii și modele instruibile
 • Deducție automată
 • Modele ale limbajelor naturale
 • Sisteme de dialog om-calculator
 • Metode de prelucrare a semnalelor și recunoașterea formelor
 • Sisteme expert
Secțiunea C - METODOLOGIA PROGRAMĂRII, A ELABORĂRII SISTEMELOR INFORMATICE ȘI MODELE MATEMATICE
 • Dezvoltarea de sisteme de operare
 • Software pentru rețele de calculatoare
 • Sisteme de gestiune a bazelor de date
 • Limbaje și medii de programare/proiectare
 • Instruire cu ajutorul calculatorului
 • Grafică și părelucrarea imaginilor
 • Prelucrarea textelor
 • Alte aplicații legate de tematica secțiunilor A și B
COMITETUL DE ORGANIZARE (coordonare): C. CROITORU, GH. GRIGORAȘ, D. GÂLEA, I. ICHIM
 • VOLUMELE CU LUCRĂRILE INFO-IAȘI: Comunicările științifice au fost publicate în volum la toate edițiile, chiar și mai multe volume pe ediție. De exemplu, la ediția a V-a din anul 1985 au fost 3 volume, iar la ediția din anul 1983 au fost 2 volume.
 • SELECTAREA LUCRĂRILE INFO-IAȘI: Lucrările erau selectare la fiecare ediție pe baza concluziilor referatelor întocmite de membrii COMITETULUI DE AVIZARE, care aveau criterii stricte privind apartenența lucrării la tematica INFO-IAȘI și originalitatea tratării problemelor și subiectelor abordate. De exemplu, la ediția a V-a din anul 1985 au fost selectate dintr-un număr record de 143 de lucrări primite din întraga țară.
COMITETETE DE AVIZARE PENTRU SELECTAREA LUCRĂRILOR INFO-IAȘI 1983 si 1989

https://www.scribd.com/document/398073181/Colocviu-de-Informatica-INFO-IASI-1981-1989


Exemple de articole publicate în volumele INFO-IAȘI.

1. Șerbănați, L. D. and Cristea, V., Method for Cooperation Verification in a Distributed Control System, The 5-th Romanian Symposium on Computer Science, ROSYCS-85, University "Al.I.Cuza", pp. 178-186, Iassy, 1985 - https://www.serbanati.com/conference.php.
2. Șerbanați, L. D., Cristea, V., Sabin, M., Sabin, D., Porembschi, A., and Kovari, G., Software Process Specification Language, The 7-th Romanian Symposium on Computer Science, ROSYCS-89, University "Al.I.Cuza", pp. 340-346, Iassy, 1989.
3. M. Vlada, Algoritmi pentru aducerea unuui digigraf ireductibil la forma reductibilă, Buletinul Cercurilor științifice studentești, TIPOGRAFIA UNIVERSITĂȚII BUCUREȘTI, (1978), pag.37 – 44 4. M. Vlada, Program pentru modelarea matematică a calculului în topogeodezie , Lucrările celui de-al V-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1985), volumul III, pag. 780 – 786
5. M. Vlada, D. Enăchescu, FARMACO - sistem de cercetare-proiectare asistată de calculator în domeniul farmacocineticii, Lucrările celui de-al VII-lea COLOCVIU DE INFORMATICĂ, IAȘI, (1989), pag. 400-408- http://prof.unibuc.ro/vlada/

II Concursul Național Studențesc INFO-IAȘI „Probleme actuale de Informatică”, perioada 1975-1988


Pagini din istoria și dezvoltarea informaticii românești

Colocviul Național Studențesc INFO-IAȘI „Probleme actuale de Informatică” din perioada 1975 (ediția I)-1988  (ediția VIII)- Evenimentul se desfășura din 2 în 2 ani  (excepție primele 2 ediții) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Matematică, Laboratorul de Informatică. Acesta s-a desfășurat ca un Concurs Național de Cercetare Științifică Studențească INFO-IAȘI, după anul 1977 desfășurându-se alternativ cu Colocviul de informatică INFO-IAȘI din perioada 1977 (ediția I)-1989 (ediția VII) - https://www.scribd.com/.
Erată: Observația 2. de la sfârșitul acestui document nu mai este valabilă, deoarece am aflat că evenimentul se desfășura din 2 în 2 ani, începând cu anul 1974 (conform prof. Victor Felea ce a scanat unele documente și postate prin intermediul paginii web a prof. Adriana Iftene - decan: https://profs.info.uaic.ro/~adiftene/Istoric/).


Concursul Național Studențesc „Probleme actuale de Informatică”, ediția a II-a, INFO-IAȘI 1976

Concursul Național Studențesc „Probleme actuale de Informatică și Matematici aplicate”, ediția a III-a, INFO-IAȘI 1978


Lucrări Științifice ale studenților de la Facultatea de Matematică București prezentate la INFO-IAȘI 1988

Lucrările Cercului științific studențesc "Informatică și Inteligența artificială", Tipografia Universității din București, 1988. Cuvânt înainte de prof. dr. Mircea Malița și Prefață de Lect. dr. Luminița State. Lucrările Cercului știinșific studențesc au fost prezentate, în anul 1988, la Concursul Național de Cercetare științifică studențească INFO-IAȘI, ediția a VIII-a.

https://www.scribd.com/document/398421392/VARIA-INFORMATICA-1988


Lucrări Științifice Premiate la INFO-IAȘI 1990


Facultatea de Matematică, VARIA INFORMATICA – Lucrările științifice studentești premiate la Concursurile de informatică, Tipografia Universității din București, 1990, 130 pag. (Cuvânt înainte de Prof. Dr. Solomon Marcus și Prefață de Lect. Dr. Luminița State). Sunt prezentate 9 lucrări ale studenților de la Facultatea de Matematică ce au fost premiate la Concursul Național de Cercetare Științifică Studențească INFO-IAȘI 1989.

https://www.scribd.com/document/398072933/Lucrari-Stiintifice-Premiate-la-INFO-IASI-1990


III Romanian Symposium on Computer Science (ROSYCS) Iași, din anul 1991

După anul 1990, Colocviu de Informatică INFO-IAȘI a continuat apariția începând cu anul 1991, dar cu deschidere către comunitatea internațională din domeniul Informaticii (Computer Science) sub denumirea "Romanian Symposium on Computer Science" (ROSYCS) Iași, în colaborare cu specialiști din întreaga lume: România, USA, Canada și țări ocidentale. De exemplu, participarea la ROSYCS 1996 a fost din România, USA, Franța, Regatul Unit, Japonia, Rusia și Republica Moldova. Ediția din anul 1993 a fost organizată de noua Facultate de Informatică de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, ce a fost înființată în anul 1992, primul decan fiind profesorul Costică Cazacu. Astăzi, în România unica facultate de informatică este Facultatea de Informatica de la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, ce a fost înființată în anul 1992, primul decan fiind profesorul Costică Cazacu.
ROSYCS 1993 (Romanian Symposium on Computer Science) Iași

ROSYCS 1996 (Romanian Symposium on Computer Science) Iași


ECIT 2000 & ROSYCS 2000 Iași  

This ROSYCS 2000 in conjuction with the European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT

 • ROSYCS 2000- The Romanian Symposium on Computer Science (ROSYCS) is organized and hosted by the Faculty of Computer Science, "A.I.Cuza" University of Iasi, Romania since 1979. Until its last edition in 1988, the Symposium was held every two years. It is being perceived as an important national meeting for mature researchers working both in theoretical and applied Computer Science.
Beginning with the 1991 edition, the Symposium was attended as well by distinguished scientific personalities from United Kingdom, Germany, France, Belgium, Russia, Republic of Moldavia, USA, Canada, Japan etc. The topics of the previous editions ranged from Formal Languages, Parallel and Distributed Computing, Complexity, Computational Statistics, Functional Programming, Algebraic Specification to Natural Language Processing, Evolutionary Calculus, Databases and Applications of Graph Theory in Computer Science.
 • ECIT '2000 - ECIT aims to bring together scientists and practitioners from academic, governmental, and industrial institutions to discuss new developments and results in the field of intelligent technologies. The Congress will be organized in Iasi, Romania, the ancient capital of Moldavia and the oldest academic center in Romania. The congress is composed of plenary presentations, semi-plenary sessions, panel sessions, invited and contributed sessions, and other events. There will be parallel and interactive sessions. They include scientific and applied presentations in Fuzzy Technology, Neural Nets, Genetic Algorithms, Nonlinear Dynamics. ECIT - European Conference on Intelligent Technologies - http://www.etc.tuiasi.ro/sibm/old/ECIT%272000/index-.html 

SCOPE: The 21st century will be characterized by the spreading of intelligent technologies and systems penetrating all activities and aspects of the life. The congress and the satellite symposia will host a variety of contributed, invited and plenary papers on all major aspects of intelligent systems, including neural systems, AI-based systems, etc.  

Topics: AI, Synergetic, Artificial Life, Neural Networks, Fuzzy Logic, Mathematics of fuzzy sets, Fuzzy economics, Natural Languages and speech processing, Image processing, Intelligent Control, Distributed and Hierarchical Computer Systems, Diagnosis, Man-Machine Interaction, Decision Support Systems (including use of artificial intelligence and fuzzy logic), Production Planning and Scheduling, Robotic Systems, Communications and Information Systems, Management, Socioeconomic, Environmental, Transportation Systems, Virtual Worlds (Virtual reality, Virtual factory, Virtual medicine), Chaos and nonlinear dynamics applications, Intelligent systems in bio-medical applications,  
Co-organized by: INNS, International Neural Network Society SICC, Italian Society for Chaos and Complexity BUFSA, Balkan Union for Fuzzy Systems & A.I. FLSI - Fuzzy Logic Systems Institute, Iizuka, Japan BMFSA - Bio-Medical Fuzzy Systems Association, Japan Honorary Chairman: Professor.Dr.Dr.h.c. Hans-Jurgen Zimmermann,
Co-Chairman: Horia-Nicolai Teodorescu (tentative)

ROSYCS 2002 și ISPDC (International Symposium on Parallel and Distributed Computing) Iași

This ROSYCS 2002 in conjuction with the European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT

Topics: models and formal verification, programming paradigms and tools, resource discovery and management, task and communication scheduling, performance management, heterogeneous cluster computing, grid computin, mobile agent systems, peer-to-peer computing, adaptive computing, ubiquitous computing, mobile computing, web distributed computing, real-time distributed systems, security, fault tolerance, application case studies - https://profs.info.uaic.ro/~ispdc/cfp.html.

General Chairs: Alex Nicolau, University of California at Irvine, USA, Toader Jucan, University "Al.I.Cuza" Iaşi, Romania, Isaac Scherson, UCI, USA
Organizing Committee: Anthony T. Chronopoulos, UTSA, USA, Dan Grigoraş, UCC, Ireland, Dan C. Marinescu, UCF, USA, John P. Morrison, UCC, Ireland, Traian Muntean, Marseille University, France, Omer F. Rana, Cardiff University, UK

ROSYCS 2004 Iași - Web Technologies

This ROSYCS 2004 in conjuction with the European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT

The 2004 edition of ROSYCS continues the tradition of organizing scientific events in Iasi. An important feature of the ROSYCS event was the high quality of presented material and the friendly and relaxed atmosphere which encouraged the exchange of ideas. The last two editions were focused on Genetic Algorithms and Parallel & Distributed Computing. We invite researchers, professionals, master and PhD students to contribute and to participate at the ROSYCS event. This edition, as well as previous editions, is intended to be an international forum where an effective exchange of knowledge and experience amongst researchers active in various areas of Web technologies can take place. Prospective authors are invited to submit original unpublished papers describing theoretical and/or experimental research, as well as position and industry papers - https://profs.info.uaic.ro/~rosycs/2004/.

Topics: XML Technologies: Languages, Applications and Case-studies, Web Agents, Web Distributed Applications, Web Security, Hypermedia on Web, Formal Methods (Verification, Optimization) concerning Web Space, Web Services. Theoretical and Practical Aspects, Web User-Interfaces, Applying Web Technologies in Industry, Wireless Web, Embedded Systems in the Context of Web, Web Querying and Web Database Warehouses, Extending Web to 3D Virtual Environments, Semantic Web, Collaborative Systems on the Web, Learning on the Web

ROSYCS Chair: Dan Tufis(RACAI – Romanian Academy)  
Program Committee: Stefan Andrei(UAIC Romania & NUS Singapore), Florian Boian(UBB Romania), Severin Bumbaru(UGAL Romania), Valentin Cristea(PUB Romania), Victor Felea (UAIC Romania), Bogdan Ghilic-Micu (ASE Romania), Dan Grigoras (UCC Ireland & UAIC Romania), Toader Jucan, (UAIC Romania), Emilia Pecheanu (UGAL Romania), Zhu Yongxin, (NUS Singapore), Horia Teodorescu (UTI Romania), Amalia Todirascu (LORIA France), Stefan Trausan-Matu (PUB & RACAI Romania).

ROSYCS 2006 Iași & ECIT 2006 - Database Theory and Practice in the context of (Semantic) Web Technologies

This ROSYCS 2006 in conjuction with the European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT
The 2006 edition of ROSYCS continues the tradition of organizing scientific events in Iasi. An important feature of the ROSYCS event was the high quality of presented material and the friendly and relaxed atmosphere which encouraged the exchange of ideas. The last three editions were focused on Genetic Algorithms, Parallel & Distributed Computing, and Web Technologies. This edition – focused on Database Theory and Practice in the context of (Semantic) Web Technologies – is held in conjunction with the European Conference on Intelligent Systems and Technologies - ECIT 2006 - http://www.etc.tuiasi.ro/sibm/ECIT2006/ 

Topics: Very Large Databases, XML Technologies: Languages, Applications and Case-studies, Web Distributed Applications, Database and Web Security, Hypermedia Databases on Web, Formal Methods (Verification, Optimization) concerning Data Storage, Web Services. Theoretical and Practical Aspects, Web Interaction, Wireless Web, Embedded Systems in the Context of Web, Web Querying and Web Database Warehouses, Data Web, Social Web, Semantic Web, E-communities, E-learning, Applying Web Technologies in Industry

Program Committee: Sabin Buraga - co-chair ("A.I.Cuza" University of Iasi, Romania), Marius Cioca ("L.Blaga" University of Sibiu, Romania), Dan Cristea ("A.I.Cuza" University of Iasi, Romania), Victor Felea - co-chair ("A.I.Cuza" University of Iasi, Romania), Bogdan Ghilic-Micu (Academy of Economic Sciences, Bucuresti, Romania), Dorian Gorgan (Technical University of Cluj-Napoca, Romania), Dan Grigoras (University College Cork, Ireland), Carmen Holotescu ("Politehnica" University of Timisoara, Romania), Simion Lasai (Lasai Simion, State University of Chisinau, Republic of Moldova), Dominique Laurent (University of Cergy Pontoise, France), Margita Kon Popovska (Sopje University, Macedonia), Gligor Moldovan ("Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca, Romania), Cristina Niculescu (Research Institute for Artificial Intelligence of the Romanian Academy), Ileana Popescu (University of Bucharest, Romania), Costin Pribeanu (National Institute for Research and Development in Informatics - ICI Bucuresti, Romania), Dan Simovici (University of Massachusetts, Boston, USA), Leon Timbulea ("Babes-Bolyai" University of Cluj-Napoca, Romania), Dumitru Todoroi (Academy of Economic Studies, Chisinau, Republic of Moldova), Stefan Trausan-Matu ("Politehnica" Bucharest & Research Institute for Artificial Intelligence of the Romanian Academy),

ECIT 2008 - the 5thEuropean Conference on Intelligent Systems and Technologies

ECIT 2008 aims to bring together scientists and practitioners from academic, governmental, and industrial institutions to discuss new developments and results in the field of intelligent systems and technologies. A special emphasis will be on the recent trends and on the interdisciplinary fields, like Artificial Life, Evolvable Systems, Cognitive Systems, Neuro-fuzzy Systems, Data Mining, Chaos Applications, and Hybrid Systems.
The conference is composed of plenary presentations, several symposia, semi-plenary sessions, panel sessions, invited and contributed sessions, demonstration sessions, poster sessions, and other events. There will be parallel and interactive sessions. They include scientific and applied presentations in Fuzzy Technology, Neural Nets, Genetic Algorithms, Nonlinear Dynamics. Reflecting the scope of the Conference, a consortium of scientific and learned societies, and institutions participate in the organization of the Conference. The scientific interests of the organizers cover a large range of scientific domains. The Conference will be held in Iasi, Romania, the ancient capital of Moldavia and the oldest academic center in Romania - http://iit.academiaromana-is.ro/ecit2008/.

Topics: 1. AI 2. Synergetic 3. Artificial Life 4. Neural Networks 5. Fuzzy Logic 6. Natural Languages and Speach Processing 7. Image Processing 8. Intelligent Control 9. Distributed and Hierachical Computer Systems 10. Diagnosis 11. Man-Machine Interaction 12. Decision Support Systems 13. Production Planning and Scheduling Robotic Systems 14. Communications and Information Systems, Management, Socioeconomic 15. Environmental, Transportation, Systems, Virtual Worlds 16. Chaos and nonliniar dynamics applications 17. Intelligent Systems in bio-medical applications
ECIT'2008 Conference Organizers Under the aegis of: Ministry of Education and Research - Research Department, The Romanian Academy - Iasi Branch, The General Association of the Engineers in Romania (AGIR)
Organizers: Romanian Academy, Iasi Branch, Institute for Computer Science , Technical University "Gheorghe Asachi" of Iasi (Faculty of Electronics and Telecommunications, Faculty of Automatic Control and Computer Science) "Al. I. Cuza" University of Iasi (Faculty of Computer Science)
Co-Chairs, International Scientific Committee: Junzo Watada, Waseda University, Japan , Lakhmi C. Jain, University of South Australia, Australia Conference Chair: Horia-Nicolai Teodorescu
About ICS (Institute of Computer Science Iasi) : Institute of Computer Science Iasi is the first institute created by the Section of Computer Science and Information Technology of Romanian Academy. The Institute was a subsidiary of Bucharest's Research Institute for Computers and Informatics until June 1990. There after the institute was formally established and included into the Iasi Subsidiary of Romanian Academy - http://iit.academiaromana-is.ro/index.html.

IV Alte evenimente cu caracter recurent organizate de Facultatea de Informatică din Iași


RoCHI 2005, 2008, 2016 - International Conference on Human-Computer Interaction (Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator)

Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator este forumul anual de prezentare şi dezbatere a rezultatelor şi experienţei în proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive. Invităm cercetători, profesionişti, studenţi şi orice alte persoane interesate de diversele aspecte ale interacţiunii om-calculator, provenind din mediile academic şi industrial, să contribuie şi să participe la RoCHI 2005.
Teme RoCHI 2005: modele ale interacţiunii om-calculator analiza şi modelarea sarcinii evaluarea interfeţei, modele predictive ergonomie cognitivă sisteme hipermedia adaptive şi personalizate modele cognitive abordări contextuale în interacţiunea om-calculator (teoria activităţii, CSCW, ...) factori conativi şi afectivi aspecte sociale în proiectarea sistemelor interactive notaţii şi reprezentări utilizate în proiectarea interfeţei paradigme de proiectare proiectarea asistată, generare automată, instrumente (CADUI) interfeţe inteligente om-calculator, agenţi inteligenţi interfeţe multimodale (multimedia, interfeţe vocale, limbaj natural, gesturi etc.) interfeţe Web interfeţe tridimensionale utilizabilitate, recomandări şi şabloane de proiectare e-learning aplicaţii şi studii de caz

Ediţii ale conferinţei RoCHI: https://rochi.ici.ro/RoCHI-Con.htm
RoCHI 2017 A XIV-a, Craiova, 11-12 Septembrie. RoCHI 2016 A XIII-a, Iaşi, 8-9 Septembrie. RoCHI 2015 A XII-a, Bucureşti, 24-25 Septembrie. RoCHI 2014 A XI-a, Constanţa, 4-5 Septembrie. RoCHI 2013 A X-a, Cluj-Napoca, 2-3 Septembrie. RoCHI 2012 A IX-a, Bucureşti, 6-7 Septembrie. RoCHI 2011 A VIII-a, Bucureşti, 8-9 Septembrie. RoCHI 2010 A VII-a, Bucureşti, 2-3 Septembrie. RoCHI 2009 A VI-a, Cluj-Napoca, 3-4 Septembrie. RoCHI 2008 A V-a, Iaşi, 18-19 Septembrie. RoCHI 2007 A IV-a, Constanţa, 20-21 Septembrie. RoCHI 2006 A III-a, Bucureşti, 21-22 Septembrie. RoCHI 2005 A II-a, Cluj-Napoca, 15-16 Septembrie. RoCHI 2004 Prima Conferinţă Naţională de Interacţiune Om-Calculator, Bucureşti, 23-24 Septembrie.

Publication edited by RoCHI (ACM SIGCHI Romania) ISSN 2501-9422 (Old ISSN 2344-1690) - http://rochi.utcluj.ro/proceedings/en/index.php
Editorial board: Chair Ștefan Trăușan-Matu, Politehnica University of Bucharest
Members: Sabin Corneliu Buraga, A.I.Cuza University, Iaşi Peter Forbrig, Rostock University Dorian Gorgan, Technical University Cluj-Napoca Adriana-Mihaela Guran, Babeș-Bolyai University Cristian Mihăescu, University of Craiova, Romania Philippe Palanque, Université Toulouse Gary Perlman, HCI Bibliography Costin Pribeanu, ICI Bucharest Adriana Elena Reveiu, Academy of Economic Studies of Bucahrest Jean Vanderdonckt, Université Catholique de Louvain 

RoCHI: Grupul român de interes în interacţiunea om-calculator - SIGCHI România

RoCHI este grupul local al ACM SIGCHI din România. Obiectivul acestui grup este de a constitui un forum interdisciplinar pentru schimbul de idei şi experienţă în domeniul interacţiunii om-calculator (HCI - Human Computer Interaction). Interacţiunea om-calculator este disciplina preocupată cu proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive şi studiul fenomenelor majore legate de acestea. (ACM SIGCHI Curricula for HCI) - https://rochi.ici.ro/rindex.htm.

RoCHI a fost înfiinţat în iunie 2000 şi s-a afiliat în mod oficial la ACM SIGCHI din 7 Iunie 2001. Afiliere: ACM (Association for Computing
Machinery), ACM SIGCHI (ACM Special Interest Group for Human Computer Interaction)

EuroLAN Schools - The Multilingual Web:Resources, Technologies, and Prospects

Web: http://eurolan.info.uaic.ro/2017/previous_editions.html
- EuroLan 2015 - Linguistic Open Data, The 12th in the series of EUROLAN Schools, 13 - 25 July 2015, Sibiu
- EuroLan 2013 - Romanian Computation Lexicography, 11 - 19 octombrie 2013, Ipoteşti (jud. Botoşani)
- EuroLan 2011 - Natural Language Processing Goes Industrial, 29 August – 3 September, Cluj-Napoca
- EuroLan 2009 - Junior, Prelucrarea Limbajului Natural (NLP) si Limgvistica Computationala, July 10 – 20, 2009, Iaşi
- EuroLan 2007 - Semantic, Opinion & Sentiment in Text, 23 July – 3 August, Iaşi
- EuroLan 2005 - The Multilinguality Web, 25 July - 6 August 2005, Cluj-Napoca - Romania;
- EuroLan 2003 - Semantics Web &  Language Technology, 28 July - 8 August 2003, Bucharest - Romania;
- EuroLan 2001 - Annotated Language Resources, 30 July - 411 August 2001, Iaşi - Romania;
- EuroLan 1999 - Lexical Semantics & Multilinguality, 19 - 31 July 1999, Iaşi - Romania;
- EuroLan 1997 - Corous Linguistics & Awareness. Seminar on Language Technology, 13 - 26 July 1997, Tuşnad - Romania;
- EuroLan 1995 - Language & Perception. Representations and Processes, 18 - 28 July 1995, Iaşi - Romania;
- EuroLan 1993 - Language and Logic, 19 - 29 July 1993, Iaşi - Romania.


EUROLAN-2005 - http://www.cs.ubbcluj.ro/eurolan2005

Organizing Committee 2005: Vladiela Ciobotariu, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Dan Cristea, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania Smaranda Cristea, "C. Negruzzi" High-School Iasi, Romania Geanina Dumitriu , "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania Corina Forascu, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania Angela Ionita, Romanian Academy, Bucharest, Romania Ovidiu Iuga, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Dana A. Lupsa, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Dragos Petrascu, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Ionut Pistol , "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania Horia F. Pop, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Marius Raschip, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Romania Doina Tatar, "Babes-Bolyai" University Cluj-Napoca, Romania Dan Tufis, Romanian Academy, Bucharest, Romania.

EUROLAN 2017 -http://eurolan.info.uaic.ro/2017/index.html

EUROLAN 2017 has engaged several well-known researchers in the fields of BioNLP and NLP to provide a comprehensive overview of language processing models and techniques applicable to the biomedical domain, ranging from an introduction to fundamental NLP technologies to the study of use cases and exploitation of available tools and frameworks that support BioNLP. Each tutorial is accompanied by one or two hands-on sessions, in which participants will use text mining tools to explore and exploit several varieties of biomedical language resources, including cloud-based repositories of scientific publications, annotated biomedical corpora, databases and ontologies of biomedical terms, etc.

Topics: mining biomedical literature entity identification and normalization conceptual graphs extracted from medical texts annotation of semantic content, with applications in medicine and biology medical search engines deep learning for bioinformatics biomedical question/answering clinical data repositories big data and cloud computing in relation with biomedical textual data clinical relationships medical topic modeling medical language systems clinical text analysis text summarization in the biomedical domain event-based text mining for biology and related fields event extraction in medical texts
Program Committee: DAN CRISTEA, NANCY IDE, DAN TUFIȘ

Photo Gallery (Pictures) EUROLAN 2003, 2005, 2007: http://eurolan.info.uaic.ro/html/gallery.htmlCONCLUZII
Pentru explicațiile privind fondarea și dezvoltarea informaticii din România, nu trebuiau omise contibuțiile pe care le-a avut "Fenomenul INFO-IAȘI", în mod special cadrele didactice și studenții de la Facultatea de Matematică din cadrul Universității "Al. I. Cuza" din Iași. Profesorul Grigore C. Moisil (1906-1973), fondatorul informaticii românești s-a format ca om de știință la Facultatea de Matematică a Universității "Al. I. Cuza" din Iași. Viziunea lui asupra mașinilor de calcul se contura încă din acei ani petrecuți la Iași, unde și-a început cariera științifică și didactică.
Întors de la Roma, în toamna anului 1932, Grigore C. Moisil se mută definitiv la Iaşi, unde-şi ia în primire postul de conferenţiar. Profesorul Myller fiind împotriva “navetiştilor”, stabilirea în acest oraş fusese o condiţie pusă candidatului la postul de conferenţiar. La Iaşi, Grigore Moisil a trăit 10 ani. Această perioadă a vieţii lui a fost de mare importanţă pentru creaţia sa ştiinţifică şi pentru desăvârşirea personalităţii sale. “La Iaşi era o extraordinară densitate de oameni deştepţi pe metru pătrat”, spunea el.
Perioada 1933-1934 – În anul universitar 1933-1934, la Universitatea din Iași Grigore C. Moisil (1906-1973) a ținut primul curs de Logică și teoria demonstrației. “Pe atunci nu-mi închipuiam nici eu, nici alții în lume, că algebrele lui Boole și logica matematică ar putea avea alt rost decât să permită o analiză mai adâncă a raționamentului deductiv. Iar despre logica lui Heyting, cea a lui Lewis, cele ale lui Łukasiewicz, era foarte greu să încerci să explici cuiva că ele nu erau un sau, în cazul cel mai bun, o încercare de răsturnare a fundamentelor matematicilor” Gr. C Moisil, 1970. În anul 1935, Gr. C. Moisil este titularizat ca profesor şi începe primul curs de algebră abstractă modernă nu numai din Iaşi, ci din ţară, cursul de Logică şi teoria demonstraţiei. Anii petrecuţi la Iaşi au fost 10 ani buni, cum îi plăcea să spună.
"Asocierea domeniilor Logică – Automatică – Informatică: Profesorul Gr. C. Moisil mi-a spus că această asociere îi exprimă viziunea asupra informaticii." afirmă prof. univ. dr. Dragoș Vaida, Facultatea de Matematică și Informatică din București
 • Astăzi, în România, există doar o singură Facultate de informatică, și anume, cea din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, înființată în anul 1992 (total studenţi: 1579, cadre didactice titulare: 40, cadre didactice asociate: 45)
Evidențiem câteva aspecte din evoluția acestei facultăți: 
1. în perioada 1958-1960, profesorul Adolf Haimovici a iniţiat o serie de conferinţe de "Matematici aplicate şi Informatică", 
2. apoi în anul 1960 a ţinut primul curs de "Elemente de informatică". 
3. De asemenea, în anul 1961, profesorul Costică Cazacu introduce în cursul său de "Matematici Complementare", elemente de Teorie a programării şi Teoria jocurilor. 
4. În anul 1962, cursul de "Maşini Calculabile" a fost adăugat la curricula Facultăţii de Matematică. Prima carte românească în acest domeniu a fost „Calculatoare Universale şi Teoria programării”, publicată în 1968
 • În ultimii 10 ani, la Facultate de Informatică din Iași, se pot evidenția rezultatele de excepție obținute de studenți la competiții mondiale (e.g., Imagine Cup 2009 – singura clasare pe locul I a României, la secțiunea Software Design, echipa coordonată de prof. Sabin Buraga), concursuri importante precum ACM International Collegiate Programming Contest sau inițiative de genul Google Summer of Code etc.
 • Inițiative mai recente, unde sunt implicați mulți studenți sunt: „Stagii pe Bune” (https://stagiipebune.ro/), Innovation Labs (https://www.innovationlabs.ro/), Codecamp (https://codecamp.ro/), How To Web (https://www.howtoweb.co/) etc. 

MULȚUMIRI
Pentru documentarea acestui articol am beneficiat de sprijinul și de volumele primite de la următorii profesori: de la Iași - decan Adrian Iftene, Victor Felea, Sabin-Corneliu Buraga, Adrian Adăscăliței; de la București - Ion Văduva, Adrian Atanasiu, Virgil Căzănescu, Radu Homescu, Grigore Albeanu, precum și de la Cluj-Napoca - Ioan Macoviciuc.

REFERINȚE
1. Adolf Haimovici, http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/adolf-haimovici
2. Călin Petru Ignat, http://150.uaic.ro/personalitati/informatica/calin-petru-ignat/
3. Sabin Corneliu Buraga, https://www.slideshare.net/busaco/fii-printre-primii-i-dup-25-de-ani 
4. Adrian Iftene, Volume de colecție, https://profs.info.uaic.ro/~adiftene/Istoric/
5. Universitatea din București-Facultatea de Matematică, VARIA INFORMATICA - Lucrările Cercului științific studențesc "Informatică și Inteligența artificială", Tipografia Universității din București, 1988
6. Universitatea din București-Facultatea de Matematică, VARIA INFORMATICA – Lucrările științifice studentești premiate la Concursurile de informatică, Tipografia Universității din București, 1990