Saturday, October 22, 2016

Adunarea Generală CRIFST- Academia Română

Academia Română - Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).

  • Adunarea Generală. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice (1. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI; 2. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII; 3. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI)
  • Joi, 13 octombrie 2016, ora 10.00, în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
  • Lansarea revistei „STUDII ȘI COMUNICARI”, vol. IX/2016 - Publicație DIS/CRIFST, Academia Română


Revista STUDII ŞI COMUNICĂRI , Academia Româna - Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST); Articole M. Vlada: 1. Contribuția acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) la dezvoltarea școlii matematice românești (LINK); 2. Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești (LINK). ACAD. GHEORGHE MIHOC (1906–1981) by M. Vlada | ACAD. SOLOMON MARCUS (1925-2016) by M. Vlada.

Tuesday, October 11, 2016

Discipolii acad. Gr. C. Moisil și pionieri ai informaticii românești

NOTA: Fragmente din articolul de M. Vlada din volumul CNIV 2016 și "60 de ani de la apariția Informaticii la Universitatea din Bucureşti" (IN CONSTRUCTIE), 2015 - http://mvlada.blogspot.ro

Motto "Calculatorul este o unealtă, ca stiloul, ca maşina de scris, ca telefonul, ca automobilul. Îl întrebuinţezi de câte ori ai nevoie. Calculatoarele din universitate sunt cele mai rentabile economic: dau oameni pricepuţi. Cât costă un calculator? Foarte mult, dacă nu ştii să umbli cu el. Mai mult decât un Rolls-Royce. Dar dacă ştii lucra cu el, îşi scoate preţul în doi ani. Care este investiţia de capital care se amortizează în doi ani?" Grigore C. Moisil în „Vom vedea – Ştiinţă şi umanism”, Contemporanul (aprilie 1973)

Evoluția și dezvoltarea societății omenești nu se poate realiza, decât prin Cunoaștere și Învățare. Promotorul acestui proces de evoluție sunt considerate științele ce sunt forme de reprezentare virtuală a cunoașterii. Științele sunt Limbaje de reprezentare a Cunoașterii. Dacă se analizează cu profunzime evoluția spectaculoasă a Informaticii și a domeniul IT, se poate ajunge la concluzia că dezvoltarea s-a realizat prin explorarea conceptului de „Limbaj” – ce conduce la procesarea informației, și construirea de echipamente (sisteme) de calcul bazate pe microprocesoare („bijuteria” sec. XX), produse ale microelectronicii și ciberneticii. Astăzi, se poate afirma că științele sunt modele și reprezentări virtuale ale cunoașterii.

Promotori ai Informaticii la Universitatea din București
Profesori și cercetători, de la Universitatea din București, ce au contribuții semnificative în dezvoltarea și promovarea domeniului Informatică din România.
Nota. Ordinea nu are importanță, orientativ după generație; în paranteză sunt principalele cursuri predate (max. 6), domeniile de cercetare fiind asociate acestora.

• Grigore C. Moisil (Teoria algebrică a mecanismelor automate, Elemente de logică matematică, Mașini de calcul, Programarea calculatoarelor, Matematică pentru ştiinţele umaniste)
• Leon Livovschi (Bazele informaticii, Mecanisme cu contacte și relee, Limbaje formale, Sinteza algoritmilor)
• Solomon Marcus (Gramatici și automate, Limbaje formale, Lingvistică matematică, Teoria automatelor, Poetica matematică)
• Dragoș Vaida (Programarea calculatoarelor, Informatică aplicată, Limbaje formale și tehnici de compilare, Structuri matematice discrete)
• Mircea Malița (Programarea pătratică, Matematica organizării, Cercetări operaționale, Programarea neliniară, Inteligența artificială)

Fig. 1. Acad. Gr. C. Moisil împreună cu studenții de la „Mașini de Calcul” la o demonstrație în fața calculatorului analogic de la CCUB , din anul 1965 (Explicații N. Popoviciu, Sursa: prof. A. Atanasiu, http://fmi.unibuc.ro/revistadelogica/articole/No1Art73.pdf)
Prof. Nicolae Popoviciu: „poza este la CCUB cu studenții din anul IV (1965 ), semestrul II (grupa a absolvit în anul 1966). Poza cu Prof. Moisil este la un Calculator Analogic, la care lucrau inginerii de la CCUB (str Ștefan Furtună), într-o sală de la etajul 1. Operator era o d-na ing. Anca, colegă cu ing. Ion Filotti, plecat definitiv în SUA. În spate, de la st. la dr. sunt 5 băieţi: Virgil Căzănescu, Ştefan, Mihai Rigani, Junesch Gerhard (a decedat în anul 2011 în Germania), şi eu, N. Popoviciu. Nu ştiu dacă această poză a mai apărut în vreo carte despre Prof. Moisil” (mesaj e-mail primit de autor de la prof. N.P.).

• Sergiu Rudeanu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Funcții booleene, Logică matematică)
• Ion Văduva (Bazele informaticii, Modele de simulare, Programare, Modele probabiliste)
• Ioan Tomescu (Teoria grafurilor, Grafuri și programarea liniară, Algoritmi numerici și nenumerici, Structuri de date)
• Constantin P. Popovici (Teoria algoritmilor și functii recursive, Bazele informaticii, Limbaje formale și automate)
• Virgil Căzănescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Logică matematică) • Cristian Calude (Gramatici, Limbaje formale și automate, Calculabilitate, Complexitatea calculului) • Gheorghe Păun (Gramatici, Limbaje formale și automate, Calculabilitate, Complexitatea calculului, Calcul molecular)
• Horia Georgescu (Bazele informaticii, Limbaje formale și automate, Sinteza algoritmilor, Tehnici de programare)
• Adrian Atanasiu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Octavian Bâscă (Sisteme de operare, Teoria grafurilor, Structuri de date, Baze de date)
• Marin Popa (Sisteme informatice, Programarea calculatoarelor, Teoria grafurilor și algoritmi)
• Luminița State (Modele probabiliste, Inteligența artificială, Programarea logică)
• Ileana Popescu (Bazele informaticii, Probabilități, Structuri de date, Baze de date)
• Nicolae Țăndăreanu (Bazele informaticii, Limbaje formale și automate, Gramatici, Programare)
• Liliana Popescu (Bazele informaticii, Limbaje formale, Programare)
• Alexandru Mateescu (Bazele informaticii, Limbaje formale și tehnici de compilare, Structuri matematice discrete)
• Denis Enăchescu (Bazele informaticii, Medele de simulare, Statistică și procese stochastice, Metoda Monte Carlo, Bioinformatică)
• Tudor Bălănescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Marian Gheorghe (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale si automate, Tehnici de compilare)
• Radu Nicolescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Liviu Sofonea (Limbaje formale și automate, Sisteme de operare, Programare, Informatică) • Anton Bătătorescu (Bazele informaticii, Baze de date, Cercetări operaționale)
• Emil Perjeriu (Bazele informaticii, Informatică, Metode numerice, Sisteme de operare) ["Emil Perjeriu, analist principal la Centrul de Calcul, a devenit student abia la 40 de ani, după ani de puşcărie politică." - Solomon Marcus, "30 de ani cu Mihai Botez", România Literară, 2000, www.romlit.ro/30_de_ani_cu_mihai_botez]
• Paul Radovici - Mărculescu (Bazele Informaticii, Informatică, Metode numerice)
• Mircea Adam (Structuri de date, Sisteme de operare, Baze de date, Metode numerice, Geostatistică) • Ștefan Ștefănescu (Bazele Informaticii, Informatică, Statistică matematică, Programarea calculatoarelor, Statistică cu aplicatii în științele sociale)
• Poliana Ștefanescu (Informatică, Statistică matematică, Programarea calculatoarelor, Statistica în științele sociale)
• Mihail Cherciu (Bazele informaticii, Fundamentele Algebrice ale Informaticii, Structuri algebrice în programare)
 • Monica Tătărâm (Teoria limbajelor formale, Complexitatea calculului, Semiotica aplicată în Informatică)
• Marin Vlada (Bazele informaticii, Grafică pe calculator, Inteligența artificială, Programarea logică, Informatică aplicată)
• Mihaela Malița (Bazele informaticii, LISP și Inteligență artificială, Limbaje formale)
• Ileana Streinu (Bazele informaticii, LISP și Inteligență artificială, Limbaje formale, Geometrie Computațională)
• Rodica Ceterchi (Structuri de date și algoritmi, Teoria categoriilor și algebră universală)
• Gheorghe Ștefanescu (Bazele informaticii, Fundamentele algebrice ale informaticii, Arhitectura calculatoarelor, Scheme de programe)
• Șerban Buzețeanu (Gramatici și automate, Limbaje formale, Calculabilitate)
• Victor Mitrana (Bazele informaticii, Algoritmica, Tehnici de programare, Limbaje formale și automate, Calculabilitate și complexitate, Bioinformatică)
• Andrei Baranga (Sisteme de operare, Semantica limbajelor de programare, Fundamentele Algebrice ale informaticii, Fundamentele Limbajelor de Programare, Informatica Algebrică)

Discipolii acad. Grigore C. Moisil de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Leon Livovschi, Dragoș Vaida, Ioan Tomescu, Ion Văduva, Popovici C. Constantin, Emil Căzănescu.
Fig. 2.Discipolii acad. Gr. C. Moisil

Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil, pionieri ai informaticii românești
Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil: Gheorghe Păun, Cristian Calude, Adrian Atanasiu, Horia Georgescu, George Georgescu, Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Luminița State, Nicolae Țăndăreanu, Tudor Bălănescu, Alexandru Mateescu, Radu Nicolescu, Ioan Roșca, Gheorghe Marian, Denis Enăchescu, Stelian Niculescu.

Fig. 3. Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil, pionieri ai informaticii românești

Perioada 1975-1991: Lista scurtă de cărți și manuale universitare din domeniul Informaticii
• H. Georgescu, O. Bâscă - Programarea în limbajul FORTRAN, Ed. Albatros, 1975;
• O. Bâscă - Sisteme de operare și teleprelucrarea datelor, Tipografia UB, 1976;
• Constantin P. Popovici - Curs de teoria algoritmilor. Funcții recursive și masini Turing, Tipografia UB, 1976;
• Constantin P. Popovici, Leon Livovschi, Nicolae Țăndăreanu - Curs de bazele informaticii automate și limbaje formale, Tipografia UB, 1976;
• D. Vaida - Limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia UB, 1976;
• I. Văduva și alții - Exercitii si probleme de programarea calculatoarelor, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1976;
• A. Atanasiu - Probleme de limbaje formale și tehnici de compilare, Tipogr. UB, 1977;
• I. Văduva-Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnică, 1977;
• N. Tăndăreanu – Aplicații la cursul de bazele informaticii, Tipogr. UB, 1978;
• L. Livovschi - Bazele informaticii. Structura și functionarea calculatorului, Tipogr. UB, 1979;
• M. Popa - Limbajul COBOL și aplicații, Tipogr. UB, 1978;
• I. Văduva, T. Bălănescu, H.Georgescu, Ș. Gavrilă, M.Gheorghe, L.Sofonea - Concepte moderne de programare în limbajul PASCAL, Ed. 1 și 2- Tipogr. UB, 1979;
• I. Tomescu - Probleme de combinatorică si teoria grafurilor, Ed. didactică și pedagogică, 1981;
• I. Tomescu, A. Leu - Matematica aplicată în tehnica de calcul, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980;
• Gh. Păun - Gramatici matriceale, Ed. Științifica și enciclopedică, 1981; • Gh. Păun - Gramatici contextuale, Ed. Academiei, 1982;
• S. Rudeanu - Curs de bazele informaticii. Latici și algebre booleene, Tipogr. UB, 1982;
• I. Văduva, M.Lovin, M.Bogdan, D.Panaite - Limbajul SIMUB, manual de referință, Tipogr. UB, 1982;
• E. Căzănescu - Introducerea în teoria limbajelor formale, Ed. Academiei, 1983;
• A.Mateescu, D. Vaida - Limbaje formale și tehnici de compilare - Capitole speciale de limbaje formale, Tipogr. UB 1984;
• Gh. Păun - Rezultate recente și probleme în teoria limbajelor formale, Ed. Științifică și enciclopedică, 1984;
• I. Văduva, M. Popa - Culegere de exercitii de sisteme informatice, Tipogr. UB 1984;
• L. Livovschi, H. Georgescu - Sinteza și analiza algoritmilor, Ed. Științifica si Enciclopedica, 1986;
• I. Streinu - LIST, limbaj de programare al inteligentei artificiale, Ed. Stiintifică și enciclopedică, 1986;
• Ileana Popescu, O. Bâscă - Sisteme de operare, Tipogr. UB, 1987;
 • L. State, I. Popescu - Metode probabiliste în inteligența artificială, Tipogr. UB, 1987;
• I. Popescu , Gh. Marinescu, I. Rizzoli, C. Ștefan - Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul, Editura Academiei, 1987;
• Mihaela Malița, Mircea Malița, Bazele Inteligenței artificiale. Logici propoziționale, Ed. Tehnică, 1987;
• M. Vlada, A. Posea - Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, Tipogr. UB, 1988; • A. Atanasiu, Al.Mateescu - Probleme de limbaje formale, Tipogr. UB, 1990;
• M. Vlada, A.Posea, C. Constantinescu, I. Nistor - Grafică pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM - PC. Aplicații în limbajele PASCAL și C, Tipogr. UB, 1991.
• S. Rudeanu, C .P. Popovici, H.Georgescu - Curs de Bazele informaticii, vol. II, Tipogr. UB, 1991.