Friday, January 27, 2012

Top 10 principii de bază


Întreaga activitate a unei comunităţi academice trebuie să se desfăşoare sub imperativul a 10 principii de bază.


PRINCIPII DE BAZĂ
1. luarea deciziilor realizate după consultarea comunităţii academice (cadre didactice şi cercetători, studenţi), precum şi a specialiştilor din domeniile corespunzătoare
2. transparenţă, responsabilitate şi cultivarea toleranţei şi acceptării diferenţei şi diversităţii
3. promovarea valorilor unei comunităţi colegiale şi colaborative
4. afirmarea iniţiativelor personale ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor
5. dezvoltarea respectului reciproc, corectitudinii şi demnităţii în activităţile didactice şi de cercetare
6. încrederea în structurile de conducere şi în acţiunile persoanelor de conducere
7. evidenţierea şi promovarea originalităţii şi creativităţii în activitatea didactică şi activitatea de cercetare
8. receptivitate şi transparenţă faţă de propunerile studenţilor şi încurajarea participării acestora la dezvoltarea şi prestigiului facultăţii
9. receptivitate şi transparenţă faţă de propunerile cadrelor didactice şi cercetătorilor şi încurajarea acestora pentru un învăţământ de calitate centrat pe student şi pentru prestigiul cercetării ştiinţifice
10. îmbunătăţirea continuă a comunicării dintre structurile de conducere şi comunitatea academică.

Sursa imagine: http://onestionline.xhost.ro/
Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/


Saturday, January 21, 2012

Incompatibilitate in Universitate


Rudenie şi afinitate

Art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 interzice ocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în aceeași universitate.

Definirea gradelor de rudenie şi de afinitate până la gradul III inclusiv sunt prezentate în Anexa 4 (vezi imaginea)

Sursa: METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, www.unitbv.ro, 2011


Sunday, January 15, 2012

Mihai Eminescu


So far it is athwart the blue
To where yon star appears,
That for its light to reach our view
Has needed thousand years.

Maybe that ages gone it shed
Its glow, then languished in the skies,
Yet only now its rays have sped
Their journey to our eyes.


by Mihai Eminescu (January 15, 1850 - June 15,1889), To The Star

Ref.: http://www.gabrielditu.com/eminescu/index.asp
- http://mvlada.blogspot.com/2010/01/gabriel-ditu-romanul-din-australia.html

Saturday, January 14, 2012

Virtual Chemistry Experiments


Virtual Chemistry Experiments by David N. Blauch, Davidson College

"Virtual Chemistry Experiments are a collection of interative web-based chemistry tutorials. The tutorials employ Physlets and Chemistry Applets to simulate experiments or depict molecular and atomic structure. The guiding concept is to involve the read in making observations and acquiring data, and then using this information to draw conclusions and infer chemical principles".
Source: www.chm.davidson.edu/vce/


Sunday, January 8, 2012

Gabriel Dragomir

Update: Digital Agenda for Europe (A Europe 2020 Initiative) - Gabriel Dragomir is a Young Advisors from Romania.
Member of the Young Advisors Expert Group of Vice President and Commissioner for Digital Agenda, Neelie Kroes, an informal advisory body, who's mission is to inform and advise the Vice President on different aspects relevant to the Digital Agenda for Europe (DAE) and the future of digital society from a specific generational perspective.
He says: "As the Internet of Things is increasingly pushing more information into our daily life, learning how to code will become at least as useful as learning how to ride a bike". (Ref.: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/)
  • He is a software developer and sociologist with research interests in the areas of natural language processing, social simulation and artificial intelligence.
  • He developed Drupal Programming and Web Design for projects ICVL and CNIV (University of Bucharest, Romania) - http://www.c3.icvl.eu , http://www.c3.cniv.ro

Gabriel Dragomir - A Software Developer (Drupal expert) and managing partner at Webikon, a Romanian Drupal Development company. Is one of the founding members of Drupal Romania Association:
  • promotes open source in general and Drupal on the first place and develop using many great OS software, such as Drupal, Apache Solr, Fedora Commons or DSpace - Drupal consultation, development, and programming services;
  • provides architecture and development expertise for several european strategic project in the area of virtual learning and digital archives.

"WE ADVICE! Consulting and Mentoring for projects and teams".

Ref.: Webikon - http://webikon.com/