Thursday, September 14, 2017

“Fiabilitatea și calitatea produselor IT”, 2017 de Ion Văduva

Cartea conține prelegerile ținute studenților de la specializarea Informatică a Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București.

Notele de curs sunt orientate pe modelarea proceselor de realizare / testare / evaluare a produselor IT, în particular a produselor software. În mod special, se are în vedere evaluarea performanțelor în exploatare a produselor software, adică fiabilitatea, disponibilitatea și mentenabilitatea acestora.

Lucrarea a fost publicată la editura MATRIX ROM, fiind o ediție revăzută și extinsă a lucrării "Fiabilitatea programelor", Editura Universității din București, 2002. Conținutul cărții este structurat în 9 capitole (206 pag.)

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2017/vaduva2017

Friday, September 8, 2017

Sesiune specială la CNIV 2017, Sibiu

APEL DE PROPUNERI pentru Sesiunea specială la CNIV 2017, de la Universitatea "L. Blaga" din Sibiu, 28 octombrie 2017: “Învătarea pe bază de proiect - experiențe comune profesori-elevi din proiectele eTwinning”.
Moderatori: Conf. dr. M. Vlada, Conf. dr. O. Istrate, Prof. Radu Jugureanu. Cele mai semnificative proiecte vor fi publicate în volumul de lucrări CNIV 2017. Se va realiza și o EXPOZIȚIE de proiecte eTwinning.

Evenimentul are loc în colaborare cu Centrul Național eTwinning (http://etwinning.ro/) de la Institutul de Științe ale Educației (http://www.ise.ro/), care coordonează implementarea acțiunii în țara noastră în cadrul programului Erasmus+ al Comisiei Europene.
- Invităm în primul rând cadrele didactice din învățământul primar/gimnazial/liceal ce au rezultate semnificative prin participarea la proiectele colaborative eTwinning.
- Invităm profesorii de liceu ce au experiență cu elevii în utilizarea calculatorului la clasa sau în procesul învățării, inclusiv Experimentul Eratosthenes - proiect internaţional eTwinning.
- Invităm specialiștii în științele educației, cadrele didactice universitate, specialiștii IT și managerii unităților de învățământ ce au utilizat lucrul la proiecte în domeniul educației.
-Invităm elevii și părinții să-si exprime opiniile privind participarea la proiectele colaborative și la utilizarea manualelor digitale.
Propunerile se primesc până MIERCURI, 10 OCTOMBRIE 2017. Se vor anunța propunerile selectate. Propuneri la adresa oficială cniv[at]fmi.unibuc.ro / opțional la adresa vlada[at]fmi.unibuc.ro sau marinvlada[at]gmail.com

REFERINȚE.
1. O. Istrate (coord.), C. Alexandrescu, Al. Bunica, O. Gheorghe, Irina Vasilescu, S. Velea, Învățarea prin proiecte eTwinning, Editura universitară, 2013
2. S. Velea, O. Istrate. P. Botnariuc, O. Gheorghe, Institutul de Științe ale Educației. Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate școlare eTwinning, Ghid pentru profesori, Editura PIM - Iași, 2010