Thursday, November 28, 2019

Profesorul Constantin P. Popovici

PROFESORUL CONSTANTIN P. POPOVICI (1930-2019) 

de Prof. dr. DRAGOȘ VAIDA, 29 Nov. 2019, BUCUREȘTI

Profesorul Constantin P. Popovici, a cărui plecare dintre noi o aflăm cu adâncă tristețe, a desfășurat o neobosită activitate ca profesor de Teoria Algebrică a Automatelor concrete, de Teoria Funcțiilor Recursive și de Bazele Informaticii. Și-a dedicat activitatea concepției profesorului Grigore C. Moisil care privea Logica și Algebra drept științe matematice aplicate.

Bazele Secției de Mașini de calcul de la Facultatea de Matematică şi Fizică și ale învățământului informaticii în România au fost puse în anul 1954 printr-un curs liber de Teoria algebrică a mecanismelor automate, ținut de profesorul Gr. C. Moisil, la solicitarea a trei matematicieni și ingineri electroniști, Profesorii Constantin P. Popovici, Paul Constantinescu și Mariana Coroi Nedelcu. Cu acest grup a început Seminarul Gr. C. Moisil, nucleu pionier în învățământul și cercetarea în informatică și matematică de la noi, la care ne-am afiliat și noi, membrii juniori, Sergiu Rudeanu și cu mine, chiar de la început, pe când eram în anul II de facultate.

Putem reține că notă distinctivă faptul că regretatul profesor a avut cercetări în domeniul teoriei numerelor. Domeniul nu era departe de informatică pentru că Seminarul a facut legatura cu teoria congruențelor de întregi prin ceea ce profesorului Moisil i-a plăcut să denumească Teoria Corpurilor de Imaginare ale lui Galois. Lucrările Profesorului Constantin P. Popovici sunt citate în Lidl, Niederreiter (1997), Finite Fields. Exemple de citări sau continuări ale articolelor prof. C. P. Popovici, Horst G. Zimmer, Computational Problems, Methods and Results în Algebraic Number Theory, seria Lecture Notes în Mathematics, nr. 262 sau Péter Kiss, care continuă lucrarea Sur une équation arithmétique de D. Pompeiu.

Profesorul C. P. Popovici a avut și o activitate de cooperare științifică internațională ca secretar general la Congresul Logic, Methodology and Philosophy of Science IV, 1971. Ne-a lăsat o operă importantă în crearea disciplinei Bazele Informaticii, un exemplu de autentică modestie academică și amintirea atâtor momente plăcute, trăite împreună. Avem de învățat din seriozitatea, conştiinciozitatea manifestate, din munca enormă dedicată studenților şi doctoranzilor de profesorul de care ne amintim azi, unul dintre cei mai căutați îndrumători de diplome și doctorate.

Acad. Prof. Dr. Solomon Marcus, 22 mai 2015, cu ocazia sărbătoririi prof. Constantin P. Popovici la 85 de ani [1]
"Un gând cordial pentru Profesorul Constantin Popovici, membru de bază al primei echipe moisiliene de introducere a învățământului și cercetării de informatică matematică la Universitatea din București. La data de 22 mai sunt în Finlanda. Cu drag, Solomon Marcus".

Prof. Dr. Cristian C. Calude, 27 nov. 2019, Noua Zeelandă
"Un matematician cu o cultură vastă, un profesor apreciat și îndrăgit de multe generații de studenți inclusiv a mea, un om de o mare probitate morală. Mi-a fost alături într-un moment dificil al carierei mele. Acum două luni (26 sept. 2019, amf. S. Haret) ne-a prezentat o lecție perfectă de istoria informaticii, https://youtu.be/cP4qhs0xn9Y. Am schimbat apoi câteva cuvinte. Va rămâne în galeria marilor profesori ai facultății noastre."

Prof. Dr. Grigore Albeanu, 26 sept. 2019, Amf. S. Haret, Facultatea de Matematică și Informatică, cu ocazia lansării volumelor I&II din Istoria Informaticii românești
"Felicitări pentru acest proiect RoInfo. Respect pentru toți cei care au contribuit deja și vor fi alături și în următoarele etape. O bucurie enorma să-l revăd și să-l ascult pe domnul profesor universitar dr. Constantin Popovici. Cărțile domniei sale, scrise cu rigoare științifică, dar și cu obiective clar stabilite, mi-au plăcut și le-am parcurs în timpul studenției, dar și apoi, pentru ca de fiecare data mai era ceva de valorificat. Respect, Felicitări, Mult succes în derularea acestui proiect foarte valoros pentru ROMÂNIA!"

REFERINȚE
1. Alexandru Popovici, Constantin Popovici și începuturile Informaticii în România, https://youtu.be/cP4qhs0xn9Y
2. M. Vlada, Prof. dr. Constantin P. Popovici la 85 de ani, http://mvlada.blogspot.com/2015/05/prof-dr-constantin-p-popovici-la-85-de.html

Monday, November 25, 2019

Diplomă de excelență pentru proiectul CNIV

Universitatea din București a fost premiată în cadrul „Galei Edumanager 2019” cu Diplomă de excelență la categoria „Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”. Acordată pentru al patrulea an consecutiv, distincția a premiat de data aceasta proiectul de e-Learning CNIV 2019, „Noi tehnologii în educație și cercetare”, dezvoltat în colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare.
Proiectul de e-Leraning CNIV 2019 a fost premiat la Gala EduManager la categoria "învățământ universitar, dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice" - http://www.edumanager.ro/ | https://unibuc.ro/

Thursday, November 7, 2019

Simpozion Naţional la Craiova

Simpozionul Naţional „Educație și formare pentru societatea digitală” la Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova
Vineri, 15 nov. 2019, Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova organizează ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional „Educație și formare pentru societatea digitală”. Manifestarea științifică avizată de ministerul de resort, se dorește a fi un cadru de manifestare a inițiativelor și a acțiunilor cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în vederea evidențierii aspectelor referitoare la implicațiile schimbărilor generate de digitalizarea tuturor sectoarelor de activitate economico-sociale asupra educației și formării tinerei generații, a forței de muncă necesare pe o piață fluidă, în permanentă dezvoltare și guvernată de a IV-a revoluție industrială.

 • Din rapoartele elaborate la nivel mondial se estimează că aproximativ jumătate din locurile de muncă existente la nivel mondial – și 30% în Uniunea Europeană – vor dispărea în următorii 25 de ani, în condițiile apariției de noi profesii care necesită competențe digitale avansate. 
 • Simpozionul este structurate pe 4 secțiuni: 1. Educație inovativă vs. educație tradițională; 2. Revoluția digitală și piața muncii; 3. Competențele necesare în secolul XXI; 4. Promovarea carierelor STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) – exemple de bună practică.

Organizatorii au anunțat prezența la eveniment a două personalități de prestigiu ce vor prezenta următoarele alocuțiuni:
1. Primele rezultate ale Proiectului ROINFO 2018-2020 "Romanian Informatics" (vol. I & II), Istoria informaticii românești, descrisă de cei ce au trăit-o, conf. univ. dr. Marin Vlada, coord. proiectelor de e-Learning CNIV & ICVL, Universitatea din București
2. Despre destinul unui vizionar, Dr. Ștefan Odobleja - părintele ciberneticii generalizate, ing. Ștefan Odobleja jr., președintele Fundației "Ștefan Odobleja", Drobeta -Turnu Severin

Toate lucrările participanţilor, care îndeplinesc condițiile științifice de tehnoredactare cerute de organizatori, vor fi publicate în revista electronică (CD) cu ISSN 52018 „Noile educaţii – orientări şi perspective”, nr. 6/2019. Ultima zi de înscriere este 14 nov. 2019.

Cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja în anul 1938, înainte de N. Wiener (1948), W. Rose Asley (1951), A. Ducrocq (1965), P. Postelnicu (1945), Jose Blasco Llopis (1977)

 1. legea echivalenței
 2. legea echilibrului
 3. legea compensației
 4. legea reacției
 5. legea oscilației
 6. legea reversibității (conexiune inversă/feedback)
 7. legea inerției
 8. legea consonanței (rezonanței)
 9. legea transformării (evoluției)

Informații suplimentare se găsesc la adresa Web: http://www.stefanodoblejacraiova.ro/