Saturday, February 9, 2013

Clasificarea revistelor-Informatică

Comisia de Informatică (din cadrul CNATDCU) a realizat clasificarea revistelor si conferintelor din domeniul Informatica. Se precizeaza ca listele au caracter provizoriu: "Listele afişate sunt provizorii şi au fost produse intr-un timp relativ scurt, pentru a fi utilizate în concursurile de posturi didactice din februarie-martie 2013." Procesul de clasificare a forumurilor (jurnale sau conferinţe) s-a dovedit a fi mai laborios şi mai dificil decât s-a crezut la început. Una din probleme a fost "lipsa unei delimitări clare între forumurile de informatică şi cele din alte domenii, datorată în bună măsură caracterului interdisciplinar al informaticii." Comunicatul Comisiei, www.informatica-universitaria.ro/
Documentele Comisiei
(http://informatica-universitaria.ro/ppages/16/):
- Standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
- Anexa 2 - Informatica (publicata in MONITORUL OFICIAL NR. 890 din 27 decembrie 2012)
- Clasificarea jurnalelor din domeniul Informatica
- Clasificarea conferintelor din domeniul Informatica
Exemple de reviste: categorii A, B, C
Categoria A
1. Computers & Mathematics with Applications, 5-Year Impact Factor: 1.643, Imprint: ELSEVIER, ISSN: 0898-1221, web: www.journals.elsevier.com/computers-and-mathematics-with-applications
 2.Computers & Education, 5-Year Impact Factor: 2.970, Imprint: ELSEVIER, ISSN 0360131, web: /www.journals.elsevier.com/computers-and-education/
Categoria B
- Artificial Intelligence Review, An International Science and Engineering Journal, Impact Factor = 1.213,Imprint: SPRINGER, ISSN: 0269-2821 (print version), ISSN: 1573-7462 (electronic version, web: http://www.springer.com/computer/ai/journal/10462
Categoria C
- Computing and Informatics, Impact Factor = 0.239, ISSN 1335-9150, web: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai

Un dosarul de concurs se analizeaza în conformitate cu ORDINUL nr. 6560 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. În conformitate cu principiile enunţate în Anexa nr. 2 – Comisia de Informatică, evaluarea cuprinde următoarele perspective: a) respectarea normelor de etică a cercetării; b) producţia ştiinţifică; c) impactul rezultatelor; d) performanţa academică.