Wednesday, March 25, 2015

Orizont 2020, o provocare pentru profesorii din întreaga lume

"Schimbarea trebuie să pornească din universităţi", J. Hromkovi, prof.dr., 2014

"Change must start from universities", J. Hromkovi, Professor, 2014

“Matematica nu se mai poate învăța și folosi decât asistată de calculator" R. Gologan, prof.dr., 2015

 
MOTTO - SCHIMBĂRI: “Se schimbă lumea, se schimbă mintea noastră, mintea copiilor noştri se schimbă şi ea, se schimbă ştiinţele, teoriile, metodele şi tehnicile de investigare, educaţia noastră se schimbă mereu, profesiile şi locurile de muncă ale oamenilor sunt într-o continuă schimbare, se schimbă mentalităţi, religii şi filosofii, se schimbă mijloacele de transport şi de comunicaţii, se schimbă infrastructura şi natura, se schimbă OMUL. E bine sau e rău?” Marin Vlada, http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/
 -"Matematica este cel mai puternic instrument pe care oamenii l-au dezvoltat pentru a investiga lumea din jurul nostru. Dar ea este predată în aşa fel încât elevii nu realizează acest lucru." Juraj Hromkovic, 2014
- "Cel care dobândeşte cunoaşterea, dar nu o pune în practică este ca acela care ară pământul, dar nu-l seamănă." Ralph Waldo Emerson
- "Învăţarea duce la obţinerea cunoştinţelor, dar observațiile și experimentele duc la consolidarea lor” Ştefan Procopiu, fizician şi inventator
- "Să nu concepi viața fără a învăța, fără a munci, prin învățare și prin muncă se dă un sens vieții" Solomon Marcus, 2015


Articolul original: Richard Garner, Helsinki, Friday 20 March 2015 - www.independent.co.uk/news/
-“Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 'topics' as country reforms its education system”.

OPINII PRO ȘI CONTRA

- Cel mai bun sistem de învăţământ din lume scoate materiile clasice din programă. Ce vor studia elevii finlandezi - http://www.gandul.info/stiri/cel-mai-bun-sistem-de-invatamant-din-lume-scoate-materiile-clasice-din-programa-ce-vor-studia-elevii-finlandezi-14032831
A Framework for 21st Century Learning
http://www.p21.org/storage/documents/ (pdf)

Marin Vlada:“Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi a termenilor conduce la o învăţare superficială.”

Către un învăţământ superior modern: Profesor vs. Student - http://www.elearning.ro/"
-"În contextul şi interdependenţa privind integrarea absolvenţilor din învăţământul superior în domeniile şi activităţile dinamice din piaţa muncii, profesorul trebuie să-şi îmbunătăţească activitatea didactică, să-şi adapteze metodele de predare pentru a elimina învăţarea prin memorare, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire. La rândul lor, studenţii trebuie să aibă o participare activă la toate activităţile didactice şi colaborative la care sunt solicitaţi, să manifeste solidaritate în cadrul acelor echipe de lucru ce necesită eforturi complexe."
Prezentari Prezi: - Comportamentul profesorului, https://prezi.com/u7tr6npjkfhk/deziderate-invatamant-modern/ - Comportamentul studentului, https://prezi.com/4hxrjgmhiokr/deziderate-comportare-student/

Radu Gologan: “Matematica nu se mai poate învăța și folosi decât asistată de calculator"

Educația matematică în școala românească–prezent și posibil viitor, 2015
Reforma la matematică: “Matematica nu este o „știință exactă” - http://ssmr.ro/files/conferinta/comunicari/mate_tribuna.pdf
 • “Matematica nu este o „știință exactă”. Ea modelează prin aparatul propriu, cu aproximație fenomene din natură și viață, dar are atu-ul că această aproximare poate fi controlată în așa masură încât rezultatele să fie utile vieții și științei în general. Orice noțiune matematică introdusă în școală trebuie să justifice această afirmație.”
 • “Matematica nu se mai poate învăța și folosi decât asistată de calculator și ceea ce implică acesta: softuri calculatorii, grafică și pachete de programe analogice. Lecția de matematică asistată de calculator va integra componenta ludică ce atrage în special vârstele mici, astfel încât sa poata înlocui o parte din timpul periculos de mare petrecut cu jocuri comerciale needucative”
 • “Manualele trebuie sa fie aerisite și prietenoase, să fie adaptate principiilor de mai sus. Formalismul matematic și cuantificatorii, utili în condensarea comunicării matematice de cercetare, nu fac decât să provoace confuzii și inestetic în redactarea manualelor. Se ajunge până acolo încât se confundă matematica cu aceste semne”

Dan Cristea: "Ceea ce vă poate da un profesor nu găsiți nicăieri. Restul sunt amănunte tehnice, pe care le puteți găsi în manuale"

- Veniți din nou în Universitate (pdf), 7 iunie 2008
 • Îmi amintesc mai ales sfârșitul unui curs, în care profesorul, ajuns într-o formă a perorației vecină cu extazul, își ridicase ambele brațe oblic în sus pentru a da argumentul final: “Nimic din ceea ce v-am spus n-a fost inventat de om, ci de natură. Euler și Gauss și alții asemenea lor, n-au fost decât genialii ei cititori. Ca să știi să citești în natură trebuie să ai geniu”. Este vorba despre profesorul Șabac, ale cărui complicate cursuri de Matematici Speciale le ascultam ca student în anul întâi al Facultății de Automatică și Calculatoare.
 • “Există trei căi de a ajunge din nou la Universitate și la profesorii ei, ce sunt ancorate în: nevoia de diplomă, nevoia de carte și nevoia de Universitate.
 • Nevoia de diploma - "omul modern trebuie să aibă o viziune integratoare și globalizantă asupra societătii, să fie astfel pregătit încât să se poată adapta rapid la schimbări, să se descurce ușor în mai multe domenii.
 • Nevoia de Universitate - “Un profesor trebuie să-și iubească studenții. Trebuie să știe să descopere într-un student rebel sâmburele de dumnezeire. Ceea ce vă poate da un profesor nu găsiți nicăieri. Restul sunt amănunte tehnice, pe care le puteți găsi în manuale, în documentatii tehnice si în lucrul individual ori într-un colectiv.”

Varujan Pambuccian:"Profesorul PowerPoint sau de ce cred că direcţia în care merge acum sistemul educaţional finlandez este greşită"

- Pambuccian: Direcţia în care merge acum sistemul educaţional finlandez este greşită - http://www.informatia-zilei.ro/sm/profesorul-powerpoint-sau-de-ce-cred-ca-directia-in-care-merge-acum-sistemul-educational-finlandez-este-gresita/
 • "Ce încearcă sistemul educaţional finlandez acum? Pornind de la ideea corectă că şcoala trebuie să stimuleze creativitatea, sistemul educaţional finlandez doreşte să renunţe la învăţământul structurat în domenii şi să le predea amestecat. În Statele Unite există o iniţiativă foarte inteligentă de a avea cursuri care combină cunoştinţele şi încearcă să producă idei noi cu valoare. Dar ele vin pe terenul unor cunoştinţe existente. Experimentul finlandez încearcă un lucru imposibil: să introducă cunoştinţe din domenii diverse acolo unde ele sunt necesare şi va ajunge să obţină nimic combinând frânturi de nimic. Fiecare domeniu are o logică internă care nu se poate fragmenta. În fiecare domeniu cunoştinţele au apărut atunci când a fost nevoie de ele, combinând creativ cunoştinţe existente. Studiind un domeniu în dinamica lui istorică fixează cunoştinţele, le dă valoare şi răspunde spiritului de explorator din noi. Combinându-le în cursuri speciale în care ţinta este dezvoltarea creativităţii, aceste cunoştinţe pot deveni ingredientele unui pas înainte în care se creează ceva nou, eventual având şi valoare. "

Marin Vlada:"Manualele de liceu sunt elaborate după o programă veche şi fără să aibă la bază studii educaţionale, pedagogice sau ştiinţifice"

 • "De ce avem impresia că manualele actuale (de exemplu, cele din clasele IX-XII) sunt de fapt nişte culegeri de probleme? Unde sunt prezen­tările conceptelor, ale termenilor, ale aplicaţiilor direcţionate către nivelul elevilor, care să poată acumula competenţe, abilităţi şi înţelegeri, să-i ajute la alegerea unui domeniu al cunoaşterii? În general, un manual este conceput şi scris pentru elevi şi apoi este privit ca un ghid pentru profesori. După o analiză de bun-simţ, în prezent se poate constata că manualele de liceu sunt elaborate după o programă veche şi fără să aibă la bază studii educaţionale, pedagogice sau ştiinţifice. Aceste studii ar trebui să aibă în vedere atât părerea elevilor, a părinţilor, cât şi a profesorilor de matematică."
 • “În domeniul ştiinţific, un cercetător sau un specialist foloseşte teorii, metode şitehnici din domeniul matematicii în studiul diverselor fenomene şi procese pe care le studiază şi le analizează. Utilizarea şi aplicarea acestora depinde de nivelul de pregătirea şi de experienţa cercetătorului (specialistului). În cercetare şi în activitatea profesională a unui specialist pot apărea probleme a căror rezolvare să fie foarte complexă. Rezolvarea problemelor complexe necesită programe de cercetare-dezvoltare la care participă mai mulţi specialişti şi cercetători dintr-o anumită ţară sau chiar din mai multe ţări. Astăzi se pot evidenţia multe astfel de exemple numai dacă se analizează activitatea de cercetare ştiinţifică din spaţiul american sau spaţiul european. De exemplu, în perioada 1990-2005 s-au finanţat şi desfăşurat activităţi de cercetare pentru întocmirea hărţii genomului uman în cadrul proiectului de cercetare “THE HUMAN GENOME”.
- http://www.tribunainvatamantului.ro/este-nevoie-de-implicare-matematica-pentru-elevi-trebuie-regandita/ - M. Vlada, Informatică aplicată. Modele de aproximare, software şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, PRINT, ISBN 778-606-16-0190-5, 257 pag., 201 - http://topub.unibuc.ro/marin-vlada-informatica-aplicata-modele-de-aproximare-software-aplicatii/ - De la teoriile lui Gauss la teoria inteligențelor multiple a lui Gardner, SSMR - Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice 2015 (pdf), https://prezi.com/bzmqnv7qxz8i/from-gausss-theory-of-multiple-intelligences-theory-of-gard/

Oana Moraru:” În procesul de acumulare şi înţelegere, mintea îşi formează şi emoţii şi structuri critice de acţiune.”

Un salt istoric in educaţie - http://www.contributors.ro/cultura/un-salt-istoric-in-educatie/ - http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-19722108-salt-istoric-educatie.htm
 • “Copiii de astăzi s-au născut cu un potenţial mental, emoţional şi energetic, perfect şi natural aliniat cu prezentul: sunt mai inteligenţi, se lovesc, de mici, cu viteză şi intensitate de concepte, fenomene şi realităţi cu mult mai complexe decât ni s-au desfăşurat nouă, în copilărie, au un cu totul alt ritm de înţelegere, intuiţii şi învăţare în salturi de tip holistic, sincronizând mai multe simţuri şi percepţii, în interconexiune socială şi informaţională. Sunt alte tipuri de minţi – resurse extrem de vii şi de bogate, numai bune de speculat, pentru că sunt sincrone cu nevoile actualităţii. Sunt generaţia care caută relevanţa lucrurilor şi bucurie în tot ce fac. Pentru că nu le plac stereotipiile şi clişeele, se destabilizează şi renunţă uşor, mai ales dacă sunt forţaţi, nerelevant, într-o direcţie sau alta. Ce-i drept, sunt dificili şi greu de înţeles de aici, din colţul adulţilor crescuţi în paradigma lui „trebuie” şi a fricilor conformiste. Pentru ei nu mai poţi construi şcoli din obligaţie. Se vor angaja în învăţare, doar dacă găsesc acolo plăcere, sens şi încântare. Ei sunt cumva generaţia care ne arată nouă cât de mult ne-am amânat noi, ca părinţi, fericirea personală, în promisiuni de viitor, din ce în ce mai îndepărtate.”

Juraj Hromkovi, prof. univ. dr., Elveția, 2014: "Cum trebuie predate matematica şi informatica? Schimbarea trebuie să pornească din universităţi"

Textul de faţă este o provocare şi o invitaţie pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din România de a deveni unul dintre pionierii apropierii de o nouă şcoală a viitorului (http://c3.cniv.ro/?q=2014/juraj ):
 • "Matematica este cel mai puternic instrument pe care oamenii l-au dezvoltat pentru a investiga lumea din jurul nostru. Dar ea este predată în aşa fel încât elevii nu realizează acest lucru."
 • "Să ne concentrăm mai mult pe geneza noţiunilor (conceptelor) fundamentale ale matematicii. Pentru a le defini a fost nevoie de secole, pentru a demonstra majoritatea teoremelor au fost necesari doar câţiva ani. Fiecare concept nou a făcut posibilă investigarea atâtor lucruri că nicio descoperire nu poate concura cu introducerea unui concept fundamental. Extinderea matematicii ca instrument de cercetare este principala sarcină a matematicii, iar derivarea de noi concepte matematice furnizează cea mai bună imagine a naturii sale reale. Fără aceasta, nimeni nu poate înţelege cu adevărat rolul şi utilitatea sa. Numai dacă înţelegem geneza matematicii ca dezvoltare a unui limbaj al ştiinţei şi ca un instrument de cercetare, putem să o aplicăm curent în toate domeniile vieţii noastre. Predarea matematicii în acest spirit poate schimba complet comportarea membrilor societăţii din jur."

http://www.independent.co.uk: “Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 'topics' as country reforms its education system”

- http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html
 • “The fact that factual, knowledge-based teaching has been in place for over 2000 years and is suddenly begging for 'improvement', is simply suggesting one thing: that the new global economic system is desperate to shape individuals in conformity with its capitalistic and universal ideol. The very meaning of the word 'understanding' is that the grasp of things is 'standing' from 'under'. This is because the ability to think and process thought critically only derives from the foundations that knowledge instills. Without the knowledge of the world, its history, its philosophy, its culture, we have very little chance to critically assess the validity of and quality of a future event. Human intelligence will then mostly focus on the kind of basic operational skills and abilities that the market requires. Knowledge is power. No knowledge, no power. The old=bad and new=better cliche is part of that ideology that sees the future as the bearer of positive and better things which can rescue us from the ills of the past. It's called positivism and progressivism and it's a man-made illusion. We have survived this long on knowledge-based education and it has produced history's best poets, authors, inventors etc.” comment by STEVENC78
 • “When the 1st world moved OUT of the agricultural era into the industrial era, education changed to orient the potential employee of the future into being a 'productive' citizen. This meant, punctuality, regular attendance, learn to do as you are told, and children under 12 can't work. Now the 1st world is moving out of the 'industrial era' and into the hi tech cyber era. The work place here will be 'virtual', things like being at work 'on time', working '9 to 5', doing shift work, are no longer applicable. The children will grow up with all the technology, no social skills required, no set workplace required, no set hours required, no dress code required. YET, somehow, methinks, the children will still have to be able to do 'higher order thinking', which will require the ability to bring the "thoughts of our minds" into 'words' that other's will be able to duplicate/replicate into ideas. They will still need literacy in order to know how to 'write' about their ideas so others can use them for greater ideas. They will still need numeracy in order to figure out how much their employers have transferred into their bank accounts, and to be able to figure out if they've been cheated or not. And since the globe will be their workplace, they will have to speak languages beyond 0 and 1! So revamping educational methods, curricula, don't necessarily replace the traditional need to know how to read, write and do arithmetic; nor do away with critical thinking skills. Yes, the topics may change. Yes, the situational classroom may change. Yes, who the teacher actually is, may change. But WHAT the children still need to know is where they belong, how to relate to that intra and inter environment; how to expand the use of their brain power beyond the less than 1% being used today; to ensure their primary needs of food, shelter and clothing are in place so they can exist; that their secondary needs for love, acceptance and approval are met so they will survive; and then that their tertiary needs are met so they can live a fulfilled life.” Comment by Moll

STUDII ȘI RAPOARTE

Manuale digitale, provocări şi căutări – o premieră în România

- Definiţii: manuale digitale şi resurse universitare digitale - http://c3.cniv.ro/?q=2013/digital - Anul școlar 2014/2015. Ce este un manual digital ? - http://c3.cniv.ro/?q=2014/digi2014 - Proiectul CNIV de la Universitatea din Bucureşti-învăţământ virtual şi-a demonstrat modalităţile de inovare în educaţie şi cercetare - http://topub.unibuc.ro

S. Korea to digitise school books - The "Smart education" Project: 2015

S. Korea to digitise school books:"The South Korean government has said it plans to digitise all textbooks for elementary, middle and high school students by 2015. This plan for "smart education" is aimed at helping students create their own study pattern, and lighten their backpacks. " - http://mvlada.blogspot.ro/search?q=tablete+korea+

South Korean Education

- South Korea’s School Success by Deva Dalporto, 2009 - http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/teaching-around-the-world/south-koreas-school-success
 • "South Korea’s schools couldn’t be more different than Finland’s, yet their results on the PISA exams are similarly sensational. In the latest results, South Korea ranked second in reading (just behind Shanghai, China who participated as a city), fourth in math and sixth in science." South Korea vs. United States 2009 PISA Results
 • "Students in South Korea are highly motivated. You probably don’t want to implement the same kind of high-pressure environment Korean students face to motivate them, but there are lots of positive ways to encourage them to do their best. Offer lots of praise for good work, send home positive notes to their parents and give out awards for academic excellence on a regular basis. And set high expectations. Your kids will want to live up to them!"
- High performance, high pressure in South Korea’s education system, 2014 - http://monitor.icef.com/2014/01/high-performance-high-pressure-in-south-koreas-education-system/
 • "South Korea has been lauded for having an education system that helped transform the country and rapidly grow its economy over the past 60 years. Today, its high-performing students are the envy of many nations worldwide. But with graduate unemployment on the rise, and increasing concerns about the human cost of performance pressure, some are starting to question whether South Korea’s intense education system needs a rethink. In today’s post we take a look at the context for education in Korea and what current trends could mean for university enrolment domestically and abroad."
- Richard Diem, Tedd Levy, and Ronald VanSickle. - http://asiasociety.org/south-korean-education
 • “Education has contributed to the growth of Korea's democratic government. It has produced hardworking, skilled employees who have brought about an economic miracle within a single generation. It has reaffirmed traditional values while maintaining its commitment to modernization, citizenship, and global involvement. The ambitious and comprehensive reform plans developed in 1995 by the Ministry of Education still appear to enjoy widespread public and professional support. A broad spectrum of the society recognizes the need for lifelong learning as a precept for social and economic improvement.”

E-Learning in the Republic of Korea, 2010

- E-Learning in the Republic of Korea by Dae Joon Hwang, Hye-Kyung Yang, Hyeonjin Kim, 2010 - http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214677.pdf "Korea’s ICT policy in education has been recognized as best practice. The success of Korea’s e-Learning and ICT in education policy was recognized as a result of a solid legal framework, systemic implementation mechanisms, secured budget and support, timely capacity building, successful cooperation between public and private sectors, an effective monitoring and evaluation system, etc. The important factors that affected the success of implementation policies and initiatives of ICT and e-Learning can be summarized as follows:
- Systematic policy implementation;
- Capacity of implementing organizations;
- Implementing policy through liaison and cooperation between organizations;
- Sustainable financing of ICT in education;
- Well-established policy monitoring and evaluation systems;
- Consumer-centred policy implementation;
- Shift in policy to respond to technological and societal change"

National Learning Systems: Brazil and South Korea

- National Learning Systems. A new approach on technical change in late industrializing economies and evidences from the cases of Brazil and South Korea by Eduardo B. Viotti - http://www.cid.harvard.edu/archive/biotech/papers/discussion12_viotti.pdf

Monday, March 16, 2015

Informatics and Information Technology for Human Genome

Greatest Achievements of the 20th century: Airplane (1903), Nuclear Power (1945), Computer (1948), Television (1948), Integrated circuit (1958), The structure of DNA (1958), The Internet (1969), Microprocessor (1971), The Web (1991), Human Genome - DNA sequences (2001).

„In 1962, scientists Francis Crick and James Watson were awarded the Nobel prize for their roles in discovering the structure of DNA, which is an acronym for deoxyribonucleic acid. Anything that is alive, from bacteria to elephants, has DNA. DNA stores genetic material and passes it on to the next generation. A copy of a living entity's DNA is passed to developing offspring. Once the DNA is passed to the developing offspring, it is used to make that offspring's body parts. DNA's structure allows a molecule to copy itself and allows genetic messages to arrive without getting garbled on the journey. DNA is a huge molecule called a macromolecule. However, DNA fits into small cells because it is packed in a process called supercoiling, in which DNA is wrapped around proteins called nucleosomes. Proteins called histones hold the coils together.” Source: http://www.dna-structure.com/, Image Source: Andrew Hessel - Hessel http://andrewhessel.com

The Human Genome Project (1995-2005) 

STARTING: The revolution began in 1991 when at the National Institutes of Health Dr. Venter and his team developed expressed sequence tags (ESTs), a new technique to rapidly discover genes. The team at decided to use their new computing and computational tools, as well as new DNA sequencing technology, to sequence the first free living organism, Haemophilus influenzae in 1995.
FINISH: „The Human Genome Project (HGP) was one of the great feats of exploration in history - an inward voyage of discovery rather than an outward exploration of the planet or the cosmos; an international research effort to sequence and map all of the genes - together known as the genome - of members of our species, Homo sapiens. Completed in April 2003 (2001 – The first draft of the human genome is completed), the HGP gave us the ability, for the first time, to read nature's complete genetic blueprint for building a human being.” http://www.genome.gov/10001772
2003 year, the 50th anniversary: Designating April 2003 as "Human Genome Month" and April 25, 2003, as "DNA Day" (Senate Congressional Resolution Designating National DNA Day); April 25, 2003, will mark the 50th anniversary of the description of the double-helix structure of DNA by James D. Watson and Francis H.C. Crick, considered by many to be one of the most significant scientific discoveries of the 20th Century - http://www.genome.gov/11008128
 • The Human Genome Project began in 1990 and is supposed to be finished in 2003-2005
 • The International Human Genome Project (HGP) (http://web.ornl.gov) was developed in collaboration with the United States Department of Energy and begun in 1990 to map the human genome
 • The world's attention was perhaps most keenly focused on the sequencing and analysis of one genome — the human — which was published in 2001 by Dr. Venter and his team at Celera Genomics - http://www.jcvi.org/cms/about/overview/ 
 • The National Human Genome Research Institute began as the National Center for Human Genome Research (NCHGR) - About: https://www.genome.gov/27534788
Organizations and Research Projects
1. The National Human Genome Research Institute, National Center for Human Genome Research (NCHGR) - https://www.genome.gov/, The International Human Genome Project (HGP): www.genome.gov/10001772 , DNA Structure: www.dna-structure.com/
- Genome Informatics and Computational Biology Program (Model Organism Databases, International HapMap Project, Genome Sequencing Informatics Tools (GS-IT) - http://iseqtools.org/)- http://www.genome.gov/10001735, http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/

2. The J. Craig Venter Institute (was formed in October 2006) - http://www.jcvi.org/ , About: http://www.jcvi.org/cms/about/overview/ ; For more than two decades Dr. J. Craig Venter and his research teams have been pioneers in genomic research. The revolution began in 1991 when at the National Institutes of Health Dr. Venter and his team developed expressed sequence tags (ESTs), a new technique to rapidly discover genes. Groups Recearch: Genomic Medicine; Infectious Disease; Microbial; Environmental Genomics; Plant Genomics; Synthetic Biology; Bioenergy
- Informatics is at the heart of any genomics research enterprise as it is critical for the analysis of large data-sets
- Platforms: Informatics; Information Technology; Sequencing - www.jcvi.org/cms/research/platforms/
- Information Technology: "The compute infrastructure boasts over 3 Terabytes of RAM distributed among its 119 nodes with 1,140 CPU cores. Storage capacity has grown to over half a Petabyte. We also maintain a gigabit Ethernet uplink to Internet2, a next generation high-speed optical network designed to facilitate collaboration and communication among research institutions." - www.jcvi.org/cms/research/platforms/information-technology/
- Software packages: www.jcvi.org/cms/research/software/

3. The New York Genome Center (NYGC) is at the forefront of transforming biomedical research and clinical care with the mission of saving lives. About: http://www.nygenome.org ; „Our member organizations are united in this unprecedented collaboration of technology, science, and medicine”.
-"Our standard server contains either 16 or 20 CPU cores, 256GB of RAM, and 5TB of local storage. Our compute cluster consists of over 100 of these servers offering over 2000 cores. Fact: The raw data files generated from sequencing a single human genome occupy approximately 130 gigabytes of disk. For comparison, a single high definition movie might take up 3 or 4 gigabytes. In the first five years of operation, we expect to generate nearly 5,000 terabytes, or 5 petabytes, of data files." - www.nygenome.org/research/genomics/#experimental-design

Human Genome Project 2.0 ?
New phase of the Human Genome Project be undertaken -- the writing of a synthetic human genome.” Andrew Hessel, Co-Chair , Bioinformatics and Biotechnology at the Singularity University
„Time to write human genomes: In 1990, scientists launched one of the largest international collaborations in life science, an effort to sequence the human genome. This work inspired a new generation of genetic researchers and led to countless breakthroughs in new technologies, informatics, and medicine. I was one of the researchers who had their careers launched by this effort. Now, in 2012, there’s a need for a new grand challenge, and I can think of none better than to have scientists organize to write a human genome. If you think this is hard, remember, it’s what every cell has to do each time it divides. My thoughts on the next human genome project were published in the Huffington Post.” Andrew Hessel – programming life - http://andrewhessel.com/?p=445

References: 
1. The Sequence of the Human Genome, Science, J. Craig Venter, Mark D. Adams, Eugene W. Myers, ..., Chunlin Xiao, Chunhua et al. Yan, vol 291, pp.1145-1434, 2001 – http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/papers/Science_2001_VenterThe_sequence_of_the_human.pdf
2. On the quantity and quality of single nucleotide polymorphisms in the human genome, Richard Durrett and Vlada Limic (Department of Mathematics, Cornell University, Ithaca NY 14853, USA), Stochastic Processes and their Applications , Volume 93, Issue 1, Elsevier, May 2001, Pages 1–24, online - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304414900000909
3. http://mvlada.blogspot.ro/2011/02/helicoidal-models.html
4. http://mvlada.blogspot.ro/2011/07/professor-sorin-istrail.html
5. Istrail LAB, http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/sorin.php


Romanian Genetics - Major studies of Romanians
"In comparison with other European ethnic groups, it is comparatively hard (as of 2012) to find detailed data on Romanian DNA. Nevertheless, I was able to find the following estimates for the frequencies of Y-DNA haplogroups among Romanian people: 7.4% E, 5.6% G, 22.2% I or I2, 5.6% J, 20.4% R1a, 13% R1b.
- Haplogroup I is also common in Bosnia and Herzegovina, in Serbia, in Croatia, in Sardinia, and in Scandinavian countries. Some of these peoples, especially Sardinians and Serbs, are believed to primarily descend from among the earliest European settlers, prior to successive waves of new immigrations from the Near East.
-Haplogroup I2a1b is found in especially high frequencies in northeastern Romania, Moldova, and central Ukraine. I tried to parse out ethnic Romanians in Family Tree DNA's "Romania" group. As far as I can tell, for non-Jewish non-Hungarian non-German non-Roma ethnic Romanians their Y-DNA haplogroups include E1b1b1, G, I1, I2a, Q, and R1b1a2. This is in line with the expectations from the frequencies above. Their mtDNA haplogroups include H, H7, I, J, K1c1, M, U4, and U5." [1].
 • "Phylogeography of Y-chromosome haplogroup I reveals distinct domains of prehistoric gene flow in Europe." American Journal of Human Genetics 75:1 (July 1, 2004): pages 128-137. First electronically published on May 25, 2004. 
This study found that 22% of the people of Romania and Moldova belong to the Y-DNA haplogroup I.
"The area between the Dniester and the eastern Carpathian mountain range is at a geographical crossroads between eastern Europe and the Balkans. Little is known about the genetics of the population of this region. We performed an analysis of 12 binary autosomal markers in samples from six Dniester-Carpathian populations: two Moldavian, one Romanian, one Ukrainian and two Gagauz populations. The results were compared with gene frequency data from culturally and linguistically related populations from Southeast Europe and Central Asia. Small genetic differences were found among southeastern European populations (in particular those of the Dniester-Carpathian region). The observed homogeneity suggests either a very recent common ancestry of all southeastern European populations or strong gene flow between them. Despite this low level of differentiation, tree reconstruction and principle component analyses allowed a distinction between Balkan-Carpathian (Macedonians, Romanians, Moldavians, Ukrainians and Gagauzes) and eastern Mediterranean (Turks, Greeks and Albanians) population groups. The genetic affinities among Dniester-Carpathian and southeastern European populations do not reflect their linguistic relationships. The results indicate that the ethnic and genetic differentiations occurred in these regions to a considerable extent independently of each other. In particular, Gagauzes, a Turkic-speaking population, show closer affinities to their geographical neighbors than to other Turkic populations." Alexandru Varzari, 2006 [2].

References:
1. The American Center of Khazar Studies (A Resource for Turkic and Jewish History in Russia and Ukraine), http://www.khazaria.com/genetics/romanians.html
2. Alexandru Varzari's dissertation "Population History of the Dniester-Carpathians: Evidence from Alu Insertion and Y-Chromosome Polymorphisms" for the Faculty of Biology Ludwig-Maximilians-Universität on July 27, 2006, http://edoc.ub.uni-muenchen.de/5868/1/Varzari_Alexander.pdf

Wednesday, March 4, 2015

Acad. Solomon Marcus la 90 de ani

Academia Româna, 4 martie 2015 - Sesiunea omagială „Solomon Marcus - 90 de ani"
Discursul acad. Solomon Marcus (video): www.acad.ro

- cuvântul cheie: "Proiect" ; "SĂ AI PROIECTE!"
- Semnal de alarmă: "Lăsați tineretul să-și spună cuvântul!"
- OMUL! Pentru Solomon Marcus, o continuă mirare!
- “Pentru tot răul din societate, atunci când stai să îl analizezi şi să mergi la rădăcină, ajungi la păcate ale educaţiei"

-“Situaţia actuală în domeniul educaţiei şi învăţământului este disperată. Bântuie depresia şi stresul exact în populaţia cea mai avansată a elevilor de nota zece. Această populaţie de adolescenţi şi de tineri, mă refer la cei de gimnaziu până la ultimele clase de liceu, este o populaţie pe care nimeni nu o ascultă, nu are dreptul la cuvânt, la nicio dezbatere probleme de educaţie nu sunt chemaţi”.
Sursa: http://www.oranoua.ro/
-"Dacă în şcoala primară educaţia trebuie să pună accent pe ceea ce dobândim prin observaţie şi intuiţie, de la gimnaziu trebuie să ocupe un loc tot mai important înţelegerea raţională, intelectuală. Din păcate nu se respectă decât parţial acest lucru elementar."
-" Trebuie să existe o corespondenţă între marile transformări din istorie şi cele la nivel de individ. De pildă, cu Pitagora ştiinţa a trăit trecerea de la educaţia de natură empirică, cea babyloniană, dinainte de vechii greci şi educaţia care începe cu vechii greci, cu Pitagora, ei inventează teorema, deci ceea ce se bazează pe raţiune. Când trăieşte copilul acest moment ? La gimnaziu. O altă mutaţie istorică – secolul XVII – când limbajul ştiinţific capătă o formulă artificială – cu formule, cu simboluri cu ecuaţii etc. Când trăieşte copilul acest moment ? Tot la gimnaziu. Atunci nu se mai calculează doar cu cifre, ci şi cu litere. Ei, aceste momente cruciale trebuiau să fie sublinitate în educaţie în conformitate cu natura lor revoluţionară. NU se întâmplă acum."

Referințe: S. Marcus - http://radioiasi.ro