Wednesday, December 18, 2013

Nevoia de sisteme şi arhitecturi

Motto: "Dezvoltarea ştiinţei se bazează pe două mari realizări: invenţia sistemului de logică formală (în geometria euclidiană) de către filozofii greci, şi posibilitatea de a descoperi relaţii cauzale prin experiment sistematic (în timpul Renaşterii)." Albert Einstein
"Raţiunea nu lucrează instinctiv, ci cere încercări, practică şi învăţare pentru a progresa treptat de la un nivel de înţelegere la celălalt." Immanuel Kant

Ca ştiinţă, şi funcţie de metodele ştiinţifice şi tehnologice, sistemul militar se aseamănă cu Informatica, deoarece ambele s-au dezvoltat din nevoi şi necesităţi practice, uneori chiar urgente, inventând şi construind concepte, metode, tehnologii, dispozitive şi produse diverse care înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, toate acestea într-o dinamică permanentă a schimbărilor şi a evoluţiei. Dacă domeniul militar are o istorie veche – tehnicile şi strategiile de apărare şi de luptă ale multor popoare fiind cunoscute din cele mai vechi timpuri, în schimb domeniul Informaticii a apărut şi s-a dezvoltat în ultimii 70 de ani. Necesităţile sistemului millitar în cel de-al doilea război mondial au determinat elaborarea de strategii şi proiecte, alocare şi consum de resurse umane, tehnice şi financiare considerabile. Se ştie că în anul 1944 începe proiectul primului calculator electronic pe scară largă, de uz general, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), finanţat de armata SUA, utilizat la calculul tabelelor balistice de artilerie, proiectarea bombei cu hidrogen, etc., complet operaţional în anul 1946.
 • La 30 iunie 1945 se publică celebrul raport al lui John von Neumann (http://www.brown.edu/Research/Istrail_Lab/von_neumann.php) intitulat First Draft of a Report on the EDVAC (EDVAC – Electronic Discrete Variable Automatic Computer), Moore School of Electrical Engineering, care conţine 43 de pagini şi care descrie „The von Neumann Architecture of Computer Systems”. Calculatorul UNIVAC I, primul calculator electronic comercial de mare succes, derivat din BINAC, a fost construit în anul 1951 şi costa 250 000 $ (s-au construit 48 astfel de sisteme), după care a urmat crearea şi dezvoltarea unei industrii de sisteme de calcul (calculatoare). 
 • Trebuie să menţionăm că şi România s-a lansat în această competiţie privind sistemele de calcul, astfel că în anul 1957 apare CIFA 1, primul calculator românesc, de la Bucureşti, realizat la Institutul de Fizică al Academiei, Măgurele (coordonator ing. Victor Toma), în acea perioadă, Romania fiind a 8-a ţară din lume care construieşte un asemenea calculator şi a doua dintre fostele ţări socialiste, după fosta URSS. România a încercat să se implice şi în crearea unor calculatoare de generaţia a III-a, pe bază de microprocesoare dar, datorită embargoului de tehnologii informatice la care statele socialiste erau supuse de către SUA, această implicare a fost mult îngreunată. În anul 1968 (cu ocazia vizitei Generalului Charles de Gaulle în România) s-a reuşit semnarea unui acord secret de colaborare în domeniul informaticii cu Franţa, acordul fiind posibil datorită poziţiei autonome a Franţei în cadrul NATO. 
Astăzi, se poate afirma că apariţia calculatorului modern şi dezvoltarea ca ştiinţă a Informaticii se datorează atât modelului arhitecturii John von Neumann pentru un sistem de calcul, cât şi modelelor şi teoriilor Computer Science dezvoltate în acea perioadă timpurie de către matematicienii Kurt Gödel şi Alan Turing ce au pus bazele algoritmicii, calculabilităţii şi Inteligenţei artificiale. Aici trebuie să menţionăm lucrarea Computing Machinery and Intelligence (ce descrie testul Turing) publicată de Alan Turing în anul 1950 şi teoriile privind limbajele formale, teoria gramaticilor şi automatelor, algebra tipurilor de date, semantica programelor, etc.

În Marea Britanie şi la nivel mondial anul 2012 a fost declarat “2012 The Alan Turing Year” Alan Turing (1912-1954), matematician şi logician britanic, fiind considerat părintele Informaticii şi al Inteligenţei artificiale (maşina Turing şi Testul Turing) şi erou naţional deoarece în timpul celui de-al II-lea război mondial a descifrat codul secret al nemţilor “Enigma”. De asemenea, tot în anul 2012 s-au împlinit 500 de ani de la naşterea cartografului, filosofului şi matematicianului belgian Gerardus Mercator (1512 -1594) ce a realizat prima hartă a lumii.

 În fapt, apariţia calculatorului şi dezvoltarea Informaticii pot fi datorate şi proiectelor din domeniul militar. Sistemul Internet şi-a început implementarea prin cercetări şi rezultatele în cadrul proiectului militar ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), de la Departamentul Militar al Apărării al SUA (U.S. Department of Defense), desfăşurat în perioada 1962-1975, şi care a condus la prima reţea de calculatoare ce a implementat „packet switching” şi noul protocol TCP. În scrierile sale A. D. Xenopol, savant în domeniul istoriei, remarcă faptul că pentru descoperirile ştiinţifice din toate domeniile, cel mai dificil lucru este înţelegerea fenomenelor şi proceselor. Alvin Toffler în lucrarea “Al treilea val” (1995), avertizează că analfabeţii de mâine nu vor fi cei care nu vor şti să citească sau scrie, ci cei care nu pot înţelege conceptele şi termenii viitorului. Adăugăm aici şi pe cei care nu vor şti să utilizeze calculatorul şi noile tehnologii oferite de acesta. Recent, Daniel Pink (2006) în lucrarea “A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” consideră secolul XXI ca fiind al IV-a val, şi anume perioada conceptelor (concept workers).

Trebuie să menţionăm că dezvoltarea spectaculoasă din domeniul Informaticii se datorează şi faptului că încă din anii de pionierat 1930-1950 s-au iniţiat cercetări şi proiecte ce au reinventat şi îmbogăţit concepte ca Algoritm, Limbaj, Sistem, Proiect, Management, Arhitectură, etc., astfel că acestea au contribuit în cateva etape la adevarate revoluţii ştiinţifice şi tehnologice (de exemplu, după anul 1980 apariţia spectaculoasă a aplicaţiilor Inteligenţei artificiale prin complexitatea şi diversitatea sistemelor inteligente/expert, sau după anul 1990 prin revoluţia din domeniul IT privind sistemul Internet şi dezvoltarea tehnologiilor Web).

Modelele şi teoriilor unor ştiinţe ca Matematica, Informatica, Cibernetica sau Biologia sunt preluate şi de celelalte ştiinţe, ştiinţe care la rândul lor oferă pentru acestea teorii, modele, tehnologii, metodologii, etc. Fiecare ştiinţă utilizează limbaje şi concepte, informaţii şi cunoştinţe, metode, tehnici, metodologii pe care trebuie să le studieze, să le organizeze, să le stocheze şi să le regăseasca, să le imbunătăţească şi sa le aplice. În timp, s-a dovedit că pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea, vor conduce la elucidarea diverselor enigme sau probleme nerezolvate şi la apariţia de noi teorii si metodologii, în particular şi în domeniul militar. De asemenea, şi în domeniul militar sunt multe enigme şi multe informaţii nedovedite. Poate prin utilizarea tehnologiilor oferite de calculator şi de Inteligenţa artificială, de realitatea virtuală şi de invenţii ale tuturor ştiinţelor, să se reuşească rezolvarea celor mai importante enigme atât din domeniul militar, căt şi al istoriei, al ştiinţei şi tehnologiei, etc.

[din referatul asupra tezei de doctorat "Arhitectura operaţională a sistemului integrat pentru învăţământ distribuit avansat la distanţă. Aplicaţii în sistemul militar de instruire şi educare." elaborată de Drd. CĂTĂLIN RADU, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", 18 decembrie 2013] - Cercetările şi tematica tezei utilizează sisteme, metode si tehnologii interdisciplinare din Informatică şi IT, adică modele, arhitecturi şi tehnologii pentru triada eLearning – eEducation - eTraining, precum şi rezultate, analize şi metode din ştiinţele educaţiei în scopul dezvoltării şi analizei sistemele de e-Learning. Analizele şi cercetările se referă la modele SCORM vs. xAPI şi sistemul ADL (Advanced Distributed Learning) operaţionale în sistemul militar din România.
Altele: Tom Jennings, World Power Systems - http://www.wps.com/

Thursday, December 5, 2013

Pionierii Internetului 1945-2005

MOTTO: "As We May Think" (“Aşa cum am putea crede”) Vannevar Bush, 1945

Ideile care au dat naştere la crearea sistemului Internet au fost gândite de oameni ca Vannevar Bus (1890-1974), Joseph Carl Robnett Licklider (1915-1990), Larry Roberts, Paul Baran, Douglas Engelbart (1925-2013), Vint Cerf, Robert Kahn, Robert Metcalfe, Ted Nelson, Tim Berners-Lee, Marc Andreesen, Linus Torvalds, consideraţi ca pionieri ai Internetului.

Succesul şi dezvoltarea sistemului Internet – ce înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, se datorează diversităţii şi flexibilităţii unor factori ce sunt permanent într-o dinamică rapidă şi chiar haotică:
 • factori ştiinţifici, tehnologici, sociali, culturali, economici, politici, militari, etc., factori ce au influenţat conceperea, proiectarea şi dezvoltarea sistemului Internet; un exemplu ar fi 4 octombrie 1957, când în URSS a fost lansat în spaţiu cosmic satelitul Sputnik (83.6 kg), primul satelit artificial al pamântului, şi când liderii SUA erau îngrijoraţi de un prim atac sovietic ce ar putea fi un atac preventiv; a fost momentul când la Departamentul Militar al Apărării SUA au început mai multe proiecte de cercetare; drept urmare, la 31 ianuarie 1958 a fost lansat Explorer 1 (14 kg.), primul satelit artificial lansat de SUA, fiind al treilea după sateliţii URSS Sputnik 1 şi 2.
 • factori privind ideile inovatoare şi cercetările din ştiinţă şi tehnică, invenţiile şi descoperirile ce au influenţat experimente, demonstraţii şi realizări în dezvoltarea sistemului Internet; de exemplu, rolul şi influenţa lui Vannevar Bush în timpul celui de-al doilea război mondial, ce a facilitat relaţii şi colaborări între guvernul federal al SUA, comunitatea ştiinţifică americană şi mediul de afaceri; după război acesta a ajutat la instituţionalizarea acestor colaborări, şi drept urmare s-au creat organizaţii precum National Science Foundation (NSA) şi Advanced Research Projects Agency (ARPA); de asemenea, în anul 1974, Vint Cerf (cunoscut pentru unii ca "părintele Internetului") şi Robert Kahn au scris un nou protocol TCP (Transmission Control Protocol), descris în articolul "A Protocol for Packet Network Intercommunication" şi care va deveni standardul acceptat pentru Internet.
Detalii şi articol complet: CNIV România, http://www.c3.cniv.ro/?q=2013/internet , eLearning.Romania, http://www.elearning.ro

Tuesday, November 26, 2013

2013: 20 de ani de Internet în România

MOTTO: "Progresele tehnologice continuă să transforme modul în care noile generaţii trăiesc, muncesc, se joacă sau învaţă." Intel (Intel® Learning Series)

Conceperea, dezvoltarea şi evoluţia reţelelor de conectare la Internet:
 • Reţeaua academică RoEduNet (Reţeaua Naţională pentru Educaţie şi Cercetare din România) - http://www.roedu.net/ ; 1990: Universitatea Politehnica Bucureşti şi Technische Universitat Darmstadt au demarat un proiect pentru a stabili un sistem experimental de poştă electronică şi de a dezvolta o infrastructură de comunicaţii de date conectată la reţeaua internaţională de date; conectivitatea la nivel internaţional era realizată prin dial-up (coordonare şi fondator Nini Popovici).
 • Reţeaua Naţională Cercetare (RNC) - http://www.ici.ro/ ; 1992: la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica (ICI) s-a instalat prima conexiune permanenta la Internet intre ICI si Universitatea Viena si care a obtinut inregistrarea domeniului .ro; adresa 192.162.16.0/24 de tip clasa C (coordonare de Eugen Stăicuţ).
 • Programele "Computere pentru licee" si "Conectarea la Internet" - http://www.soros.ro/ ; 1993: Fundatia Soros demareaza un program care a condus la dezvoltarea unei retele a liceelor prin informatizarea acestora cu laboratoare de informatica si conectare la Internet. Aceasta retea a functionat initial prin dial-up (linie comutata) pentru e-mail cu protocolul UUCP, iar apoi on-line, prin TCP/IP (coordonare de Nicolai Sandu).

Internet în Romania

In anul 1992, Romania s-a conectat permanent la Internet prin protocolul TCP/IP cu sprijinul specialistilor din Viena, iar la 26 februarie 1993 a fost prima recunoaştere internaţională a domeniului ".ro". - http://www.isoc.ro/ (Internet Society Romania), http://www.internetsociety.org/ - http://www.internetsociety.org/internet/, http://www.historyofthings.com/

"E-Mail and the Internet in Southeastern Europe: An IREX Overview" by Ian Watson, Originally published in IREX News in Brief 5,5 (Sept.-Oct. 1994), pp. 3-6 - http://www.ianwatson.org/

Conectare la Internet 1992: Romania (nod Internet cu linie telefonica la Universitatea din Viena, Austria). Academic: ICI, +40 (1) 6656060, Eugen Staicut, estaicut @ roearn.ro; Academic: Polytechnic University, +40 (1) 6314010 x387, Nini Popovici, nini @ pub.ro; Non-profit: Open Society Foundation/Romania, +40 (1) 6590720, Anca-Maria Harasim, harasim @ buc.soros.ro; Commercial: EUnet Romania, +40 (1) 3126886, Liviu Ionescu, ilg @ eunet.ro.

EVENIMENTE:
1984: experimentul UNIREA, reteaua de calculatoare RENAC/RENOD 1992-1993: ROEARN, prima conexiune permanenta la Internet din Romania
ARTICOLE (Evenimente, studii, declaratii, opinii) by HotNews & SIVECO - http://www.hotnews.ro
În imagini(de la st. la dr.): Eugen Stăicuţ, Marius Guran, Alexandru Rotaru, Nicolai Sandu, Radu Jugureanu şi Mihai Bătrâneanu

29 octombrie: Ziua internetului (1969)

Ref.: http://mvlada.blogspot.ro/2010/10/29-octombrie-ziua-internetului.html
"Data de 29 octombrie a fost aleasa pentru a marca succesul unui grup de cercetatori americani din urma cu 40 de ani. Acestia au reusit în 1969 sa transmita un mesaj de la un calculator la altul, punând bazele astfel retelei care va fi cunoscuta mai tarziu sub numele de „Internet”". (Octavian Coman, Radio Romania Actualitati)

[Voci: O. Coman, L. Kleinrock, M. Vlada, M. Iacob)
"A month later the second node was added (at Stanford Research Institute) and the first Host-to-Host message ever to be sent on the Internet was launched from UCLA. This occurred in early October when Kleinrock and one of his programmers proceeded to "logon" to the SRI Host from the UCLA Host. The procedure was to type in "log" and the system at SRI was set up to be clever enough to fill out the rest of the command, namely to add "in" thus creating the word "login". A telephone headset was mounted on the programmers at both ends so they could communicate by voice as the message was transmitted. At the UCLA end, they typed in the "l" and asked SRI if they received it; "got the l" came the voice reply. UCLA typed in the "o", asked if they got it, and received "got the o". UCLA then typed in the "g" and the darned system CRASHED! Quite a beginning. On the second attempt, it worked fine!" (Leonard Kleinrock, www.cs.ucla.edu/~lk)

Surse:

1. Azi e ziua Internetului, Autor: Octavian Coman, 29 octombrie 2009 (http://www.romania-actualitati.ro)
2. The Birth of the Internet, Leonard Kleinrock's Personal History/Biography, http://www.cs.ucla.edu/~lk/LK/Inet/birth.html
3. UNITED STATES 29 Oct 2009 Internet first used 40 years ago, 40 Years Later, Looking Back At The Internet's Birth
4. Bill Duvall, Charley Kline, 40th Anniversary of the Net - October 29, 1969 (www.youtube.com)

Friday, November 22, 2013

Prof. univ. dr. Ion Roceanu

Dr. Ion Roceanu - Director Romanian ADL Partnership Lab (UNAP), President of the eLearning and Software for Education International Scientific Conference (eLSE), Founding editor of Journal of Advanced Distributed Learning Technology (JADLET).
 • Dr. Ion Roceanu has served as the Director of the Romanian Advanced Distributed Learning Department of the “Carol l” National Defence University since its founding in 2005, and assumed responsibilities for the Romania ADL Partnership Lab in 2009.
 • He is responsible for developing ADL capabilities for the university and the Ministry of National Defence of Romania in close cooperation with national and international partners. As Director of the Romania ADL Partnership Lab he works to further the goals of the ADL Initiative through partnership activities and projects that advance SCORM, CORDRA™, and related learning technologies.
 • Dr. Roceanu is a member of the NATO and PfP Consortium Advanced Distributed Learning working group, and is the President of the eLearning and Software for Education International Scientific Conference (eLSE). Dr. Roceanu has been involved in Romania’s advanced distributed learning projects since 2004. Since 2012 he is Deputy Commandant (vicerector of science) of “Carol I” National Defence Univeristy.
1. eLSE - The eLearning and Software for Education Conference
The 10th eLearning and Software for Education Conference, eLSE 2014 - "Let's build the future through learning innovation" organized by the Romanian Advanced Distributed Learning Association will be held in Bucharest, April 24th - 25th, 2014. The conference is particularly focused, but not limited, on the following panels: Innovative learning: technology-enhanced approaches and strategies; Technological innovations in e-learning; Management, quality assurance and assessment of e-learning systems; Best Practices supporting education and training; Ubiquitous & Immersive learning; Games based learning; Cultural dimensions of e-learning. The conference aims to promote original articles of basic research outcomes, experimental development, case studies and best practices, critical analysis and discussions, statistics, assessments and forecasts on Technology Enhanced Learning.
2. JADLET - Journal of Advanced Distributed Learning Technology Founding editors (Dr. Kristy MURRAY, Director ADL Initiative, USA, Dr. Ion ROCEANU, Director Romanian ADL Partnetship Lab, Romania); "JADLET was created as a professional journal for the purpose of sharing knowledge and scientific research findings about technology-enhanced learning. JADLET will provide insights into the current state-of-the-art in education and training through the use of echnology and help to foster collaboration within the global ADL community.", Dr. Kristy S. Murray, Director, Advanced Distributed Learning Initiative, USA)
Ref.: http://www.elseconference.eu/ , http://jadlet.com/

(In Romanian)
Domnul Profesor Ion Roceanu a avut ideea conceperii si elaborarii proiectului transdisciplinar “Multi-touch” ("Proces educational optimizat in viziunea competentelor societatii cunoasterii"), impreuna cu Prof. Radu Jugureanu de la SIVECO Romania (Proiectul "multi-touch" este medaliat la IPMA International Project Excellence Award 2013,  IPMA - International Project Management Association, Gold Award:
http://ipma.ch/award-news/ipma-announces-the-pe-award-finalists-2013/: the 27th IPMA World Congress 2013 - http://www.ipma2013.hr/. Proiectul "multi-touch": http://transdisciplinar.pmu.ro/primapagina ).
Utilizarea tehnologiei multi-touch in e-Learning si training, in perfectionarea initiala si cea continua, ofera un cadru adecvat pentru implementarea diverselor metode didactice si pedagogice, a diverselor experiente din educatie si cercetare prin invatarea pe baza de proiect, prin activitati colaborative, prin schimbarea paradigmelor in sistemul educational. Prin proiectele transdisciplinare de tip multi-touch se imbunateste colaborarea intre profesor si elevi. Proiectul a fost finantat prin FSE POSDRU 2007-2013 si implementat de catre Ministerul Educatiei Nationale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, in parteneriat cu SIVECO Romania si Universitatea Nationala de Aparare "Carol I". Acesta a fost declarat castigator in cadrul competitiei Project of the Year 2013 (PMI Chapter Romania). “Proiectul a implementat un proces didactic inovator, unic in Romania, care utilizeaza invatarea bazata pe proiect in context transdisciplinar cu sprijinul dispozitivelor multi-touch. In loc de tastatura si mouse sau de manipularea ecranului cu un singur deget (ca in cazul echipamentelor touchscreen), sistemele multi-touch sunt capabile de o interactiune mult mai naturala. Continutul educational specific tehnologiei multi-touch poate fi astfel controlat cu toata palma, cu mai multe degete, de catre unul sau mai multi utilizatori in aceasi timp. Scopul acestei solutii este de a imbunatati colaborarea intre elevi si profesori, de a angaja elevii in activitati de grup, de a-i motiva sa experimenteze, facand trecerea de la invatarea bazata pe memorare la cea bazata pe descoperire si construire a cunoasterii.” (Sursa: http://www.agora.ro/)
Participarea la deschiderea CNIV 2013 (25 oct. 2013), Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei: www.c3.cniv.ro

(In prima poza, de la stanga la dreapta: M. Vlada-UB, I. Roceanu-UNAP, O. Istrate-UB, M. Iordache-Platis-UB, L. Ciolan-UB, Al. Craciunoiu-Siveco, A. Cioroianu-Intel)

Wednesday, October 30, 2013

Future Communities//Open Innovation Fair

Future Communities//Open Innovation Fair – inovație și tehnologie pentru comunitate Future; BUCUREŞTI, România

Communities//Open Innovation Fair, primul târg de inovație prin tehnologie pentru dezvoltarea comunităților din România, şi-a deschis porțile către publicul larg. Timp de trei zile, tineri inventatori, antreprenori, reprezentanți ai domeniului public și privat și societății civile vor prezenta idei, soluții și tehnologii implementate la nivel local sau regional sau la nivel de concept.

"S-a deschis Conferința "Future Communities // Open Innovation Fair"! Biblionet Romania. Timp de trei zile, aveți oportunitatea de a vedea cum arată școala viitorului, ca sistem deschis, cu elemente formale și informale contopite, cu portabilitatea accesului la o informație ce se transformă în cunoaștere prin conținut educațional SIVECO - laboratoare virtuale de fizică, biologie și chimie, manuale digitale, sisteme multitouch pentru învățare bazată pe proiect, cu tehnologii Microsoft de ultima oră. Elevii de la Colegiul National "Grigore Moisil" îndrumați magistral de Prof. Dr. Mihaela Garabet au făcut astăzi o demonstrație de forță în prezența unor oaspeți de seamă: Neelie Kroes - Comisar European pentru Agenda Digitală, Dacian Cioloș - Comisar European pentru Agricultură, Dan Nica - Ministrul Societății Informaționale și Mihnea Costoiu - Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică. Prin stand au umblat roboței, masa multitouch a fost din nou vedetă, iar liceenii au construit rapid un sistem energetic eficient și ecologic, pentru școala lor, sub ochii asistenței. Unde ne găsiți? La Biblioteca Metropolitană București, la standul Microsoft-SIVECO."

Sursa: Radu Jugureanu, https://www.facebook.com/raduj

Thursday, September 26, 2013

Open Education Europa

A new initiative by European Commission: "Opening up Education".
 • Commission launches "Opening up Education" to boost innovation and digital skills in schools and universities.
 • To help kick-off the initiative, the Commission today launches a new website, Open Education Europa, which will allow students, practitioners and educational institutions to share free-to-use open educational resources.
"The education landscape is changing dramatically, from school to university and beyond: open technology-based education will soon be a 'must have', not just a 'good-to-have', for all ages. We need to do more to ensure that young people especially are equipped with the digital skills they need for their future. It's not enough to understand how to use an app or program; we need youngsters who can create their own programs. Opening up Education is about opening minds to new learning methods so that our people are more employable, creative, innovative and entrepreneurial." Commissioner Androulla Vassiliou.
Source: http://ec.europa.eu/education/news/20130925_en.htmhttp://www.openeducationeuropa.eu/en/?


Saturday, August 31, 2013

Facultatea de Matematică şi Informatică la 150 de ani

Update: 17 iulie 2014 - Mathematicians and Computer Scientists from Romanian Diaspora, LIBERTAS MATHEMATICA (new series)- http://www.lm-ns.org/files/RomanianMathCompSc.pdf (pdf), online [ peste 400 de matematicieni si informaticieni din Romania ] {Nota: in aceasta lista l-am gasit si pe Dr. Ion Christian Bruteanu - SYDNEY, Australia, ce a plecat in strainatate, in anul 1983, de la Centrul de calcul al Universitatii din Bucuresti (CCUB, infiintat de Gr. C. Moisil in anul 1962 si desfiintat in anul 1992, cand Decan era prof. dr. Nicolae Radu, iar Rector prof. dr. Emil Constantinescu )- pana in prezent nu am stiut nimic despre acesta, eu fiind angajat la CCUB din dec. 1983 } 'Dacă Matematica nu ar fi fost, “nimic nu ar fi fost”: nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit.' (M.V. 31 ianuarie 2010) "Libertas Mathematica, the mathematical journal published under the auspices of the American Romanian Academy of Sciences and Arts (ARA) but self supported, was founded in 1979 and edited since then by Professor Constantin Corduneanu. At that time different reasons, often mixed with politics, forced several Romanian scientists, mathematicians in particular, to make difficult choices. Some of them emigrated to Western Europe or to the USA, hoping to continue their research there, in full freedom and at the highest level."
Update: 30 august 2013 - Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, conferinţă aniversară "150 de ani de la înfiinţare": 29 august - 1 septembrie 2013. (imagini si video: www.tvr.ro).
"Nu se poate vorbi de cel mai bun în acest domeniu, nu se poate spune 'cel mai'. Sunt mai multe personalităţi care m-au marcat, care au intrat în biografia mea personală. Nu este niciunul cel mai, sunt necomparabili: Stoilow, Barbilian, Onicescu, Vrânceanu, Miron Nicolescu, Grigore Moisil", spune Solomon Marcus. - See more at: http://stiri.tvr.ro/

După discursul acad. Solomon Marcus, aşteptat cu nerăbdare de toţi cei prezenţi (amf. Spiru Haret a fost plin, inclusiv la balcon), au fost scurte discuţii: Gheorghe Păun, Paltin Ionescu, Dragoş Vaida, Ion Cuculesu, Gheorghe Bucur, Radu Gologan. Sunt foarte rare momentele când profesorii au posibilitatea ca într-un cadru organizat să comenteze, să discute sau să propună diverse aspecte ale vieţii ştiinţifice sau didactice. Ştiam de contribuţiile remarcabile în matematică ale lui C. Ionescu-Tulcea, dar cu această ocazie acad. S. Marcus le-a evidenţiat remarcabil. Tinerii studenţi de la matematică ştiu acest lucru? Profesorul Ioan Tomescu a precizat pentru cei prezenţi că anul 2013 este anul în care Cassius  Ionescu-Tulcea  împlineşte 90 de ani (Prof. univ. la Yale, Philadelphia, Urbana Illinois: Lucrări de analiză funcţională „Spaţii Hilbert”; contribuţii în teoria măsurii şi integrării, a câmpurilor de vectori, cu rezultate privind teoremele ergodice pentru lanţuri cu legături complete „Calculul probabilităţilor şi aplicaţii”; Ex.: Topological conditions of Kolmogorov Extension Theorem  - Ionescu-Tulcea Theorem - discuţii pe Internet).
Update: Solomon Marcus, From Euler to Bourbaki, by way of C. T. Ionescu Tulcea. An episode from the history of university mathematics in Romania, LIBERTAS MATHEMATICA (new series), vol. 33 no 2, 2013: http://system.lm-ns.org/ (pdf)
-29 august 2013 -Media UB , Conferinta FMI
- Conferinta aniversara, 29 august 2013: Faculty of Sciences-150 years; 150 de ani de existenţă - Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti.

Istoric: Date importante
 • 1863 - sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Școala Superioară de Litere(apoi, in anul 1864, Facultatea de Litere și Filosofie), prin Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nr. 967/8 octombrie 1863  
 • 1864 - se înfiinţează Universitatea din Bucureşti (prin decretul domnitorului Al. I. Cuza, nr. 765, 4/16 iulie 1864, ce reuneşte într-un singur corp Facultăţile de Drept, Ştiinţe şi Litere)
1919-1923: Gheorghe Țițeica, decan, Facultatea de Științe
1925–1926 şi 1932–1939: Simion Stoilow, decan, Facultatea de Științe
1939-1948: Gheorghe Vrinceanu, director, Biblioteca de Matematica

 • 1948 – are loc reforma învăţământului, se înfiinţează Facultatea de Matematică şi Fizică 
 • 1961 – are loc separarea în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică (ambele funcţionand în cladirea UB din Centru, intrarea D) 
 • 1974 – are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică, iar Facultatea de Fizică este transferată la Campusul "Măgurele", inaugurat in anul 1975 
 • 2002 - are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică şi Informatică

PROFESORI – Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti (imaginea de sus)
DECANI - Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti
1951-1960: Gheorghe Mihoc 1960-1972: Nicolae Victor Teodorescu; 1972-1974: Ionel Bucur; 1974-1984: Cabiria Andreian Cazac; 1984-1988: Nicolae Radu; 1988-1990: Nicu Boboc; 1990-1992: Nicolae Radu; 1992-1996: Ion Colojoară; 1996-2004: Vasile Preda; 2004-2008: Ion Chiţescu; 2008-2009: Ştefan Dragoş; 2009-2016: Victor Ţigoiu

Grigore C. Moisil despre rolul matematicii de a dezvolta fantezia, imaginaţia: Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşinile de calcul. Matematicii îi aparţine fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au un caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât de oameni. Când vrem să le mecanizăm, demonstraţia se reduce la un calcul, iar fantezia la un şir de întâmplări“.

Wednesday, August 28, 2013

Învăţământ superior modern: Profesor vs. Student

PREDARE vs. ÎNVĂŢARE
Conţinutul cursurilor şi activităţile didactice vor avea ca obiective capacitatea studenţilor de a acţiona în rezolvarea diverselor probleme prin următoarele: gândirea critică, gandirea logică, experimentul şi creativitatea, lucrul la proiecte (lucrul în echipă). Profesorul trebuie să-şi adapteze metodele pentru ca să-i determine pe studenţi să elimine învăţarea prin memorare şi prin activităţi ineficiente şi plictisitoare. Specialiştii în pedagogie recomandă ca pentru învăţarea profundă, profesorul să descrie pentru fiecare concept studiat –în limita posibilităţilor, evoluţia, istoricul şi rolul acestuia în contextul teoriei studiate; în felul acesta studenţii au posibilitatea să înţeleagă mai clar conceptele ce trebuie să le aplice, şi să elimine învăţarea superficială. Conţinutul cursurilor trebuie să includă atât teorie (concepte, termeni, metode, tehnici, etc.), cât şi aplicaţii şi exemple practice pentru acumularea de cunoştinţe şi competenţe; ponderea între teorie şi practică va fi prezentă şi la evaluarea finală (examen sau proiect).
Detalii:
- forma grafica, http://www.unibuc.ro/d-nova/img/inv-modern.JPG
- forma ppt, http://www.unibuc.ro/d-nova/

Monday, August 26, 2013

August 2013: Există şi nunţi ca-n vise


11 şi 24 august 2013: evenimentele anului pentru Sorina-Mihaela şi George Vlada.
 
La mulţi ani! Casă de piatră! Fericire! Sănătate şi Bucurii!
                                     Vise împlinite!
     
....   Update 2014: Povestiri din luna de miere! - http://travelica.ro/