Tuesday, May 19, 2015

Prof. dr. Constantin P. Popovici la 85 de ani

Simpozion aniversar „Profesorul Constantin P. Popovici la 85 de ani” la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București, VINERI, 22 mai 2015, ora 12.00, amf. Spiru Haret.

Prof. Dr. CONSTANTIN P. POPOVICI s-a născut la 26 feb. 1930 în comuna Ismail (în anul 1930 aparținea României, apoi din 1940 URSS, iar din 1944 Ucrainei). În anul 1952 a absolvit Facultatea de Matematică și Fizică la Universitatea din București și Facultatea de Electrotehnică la Institutul Politehnic din București. În anul 1969 a obținut diploma de „Computer Science” după ce a absolvit cursul postuniversitar „Știința calculatoarelor” la Colegiul Cambrige University, Anglia. În anul 1961 și-a susținut teza de doctorat cu titlul „Unicitatea descompunerii în factori primi în inele de întregi ai lui Dirichlet”.

A fost un colaborator al acad. Grigore C. Moisil (1906-1973) - considerat părintele informaticii românești, ce are contribuții importante în apariția informaticii românești, prin pregătirea diverșilor specialiști în utilizarea calculatorului american IBM 360/30 cu care se dotase Facultatea de Matematică-Mecanică, și apoi prin formarea multor generații de informaticieni la Facultatea de Matematică a Universității din București. A fost asistent în perioada 1953-1957, lector în perioada 1957-1962, conferențiar în perioada 1962-1973, și profesor din anul 1973. În perioada 1972-1975 a fost șeful catedrei „Logică matematică”, ulterior denumită „Informatică și analiză aplicată”.
În imagina de mai sus: rândul I (st-dr) profesorii: Ioan Roșca, Constantin P. Popovici, Anton Ștefănesccu; rândul II (st-dr) - Victor Țigoiu (decan), Ioan Tomescu, Ion Văduva, George Dincă.
Singur sau în colaborare a publicat numeroase articole științifice, cărți și manuale de matematică și informatică atât pentru elevi, cât și pentru studenți. A ținut numeroase cursuri și seminarii: Aritmetică și teoria numerelor, Algebră modernă, Teoria algebrică a mecanismelor automate, Mașini de calcul și teoria programării, Funcții recursive și mașini Turing, Logică și automate finite, Teoria algoritmilor, Proiectarea și implementarea limbajelor de programare, Bazele informaticii.

La mulți ani domnule Profesor!

Lista vorbitorilor la sărbătorirea domnului profesor Constantin Popovici la 85 de ani, 22 mai 2015, ora 12, Amf. Spiru Haret: 1. Victor Ţigoiu (decan) si Denis Enăchescu (prodecan); 2. Afrodita Iorgulescu: PowerPoint "Activitatea profesorului Constantin P. Popovici"; 3. Ion Cuculescu; 4. Ioan Tomescu; 5. Virgil Căzănescu; 6. Dragoş Vaida: „PROFESORUL CONSTANTIN P. POPOVICI ŞI BAZELE INFORMATICII”; 7. Sergiu Rudeanu; 8. Alexandru Zorica; 9. Marin Vlada: PowerPoint „Prof. Dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești”.Din Mesajele trimise prin e-mail şi citite în plen.
"Un gând cordial pentru Profesorul Constantin Popovici, membru de bază al primei echipe moisiliene de introducere a învățământului și cercetării de informatică matematică la Universitatea din București. La data de 22 mai sunt în Finlanda. Cu drag, Solomon Marcus".

Friday, May 8, 2015

Dr. Adrian Adascăliței, expert în tehnologii e-Learning și software educațional


(In ENG) Dr. Adascăliței is the author (and coauthor) of 5 textbooks on electrical engineering subjects, elearning, and information systems. He has also published technical papers in research areas e-Learning, computer-aided communication, computer aided electrical engineering education, and electromagnetic compatibility.


În domeniul e-Learning a participat la diverse proiecte de cercetare-dezvoltare, și ca un pionier al acestui domeniu, s-a preocupat de promovarea și utilizarea platformelor LMS (Learning Management System) în istruirea inițială și cea continuă. În acest domeniu a publicat mai multe articole științifice, iar în anul 2007 o carte la Editura Polirom din Iași "Instruire Asistată de Calculator. Didactică Informatică", inclusă în bibliografia pentru examenele de definitivat și grad (profesori de liceu,
ingineri și economiști), recomandată de Ministerul Educației (A. Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator–Didactică Informatică, Editura Polirom, Iaşi, 2007, ISBN: 978-973-46-0687-0, 208 pag.).

Utilizarea platformei Moodle în instruire, cursuri la Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" din Iași” (http://moodle.ee.tuiasi.ro/), Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică:
  • Instruire Asistată de Calculator; Curs IAC folosind Platforma Moodle pentru DIDATEC: DidaTec Blended Learning şi e-Learning; 
  • Teoria Circuitelor Electrice I (Curs, Seminar, Laborator); 
  • Teoria Circuitelor Electrice II (Curs, Seminar, Laborator).
Adrian Adăscăliței este membru în comitetele științifice ale unor conferințe naționale și internaționale: SOIC-Social and Organizational Informatics and Cybernetics, CITSA-Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (Orlando, Florida, USA), CNIV-Conferința Națională de Învățământ Virtual, ICVL-International Conference on Virtual Learning (Universitatea din București), eLSE-E-Learning și Software educațional (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București).  

De ce s-a dezvoltat domeniul e-Learning?

Din interviul realizat de Aurel Brumă „Tâmplă lângă tâmplă” (IBS TV online), discuţie cu Adrian Adăscăliţei despre Instruire Asistată de Calculator (IAC), e-Learning, blended learning:

„În ce privește apariția mea în domeniu, aceasta s-a datorat primirii, înainte de 1989, a unei reviste din SUA, de la Institutul inginerilor electricieni și electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers), și unde am găsit articolul ”Calculatorul personal în ingineria electrică”. La vremea aceea, singurul calculator personal ceva mai dezvoltat din SUA era IBM PC Junior, iar ulterior șansa s-a augmentat în mintea mea când am primit un volum de lucrări de la Conferința Societății Europene de Formare a Inginerilor, cu sediul la Bruxelles (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs -SEFI). Acolo, un profesor din Lausane, de la Universitatea Tehnică Francofonă din Elveția, a raportat crearea unui laborator de învățământ asistat de calculator. De aici un salt spre 1993 când, la Lausane, am văzut concret, în cadrul Departamentului de Informatică și de Inginerie Electrică, modul în care se lucra în acel laborator”.

„Când eram elev la gimnaziu am citit undeva că Revoluția Franceză a dat posibilitate tuturor să se afirme conform muncii, voinței, capacității și ... norocului. Iar în limbajul, în comportamentul profesional, am transferat sensul norocului în cel al conjuncturii (conjuncției, legăturii) care se pregătește, te face competent pentru actualitatea unui alt capitol de existență profesională. Astfel, și relaționările din Elveția au avut conținut, calitate: cu vicecancelarul de la Open Univerity, ulterior director general adjunct pentru educație la UNESCO - sir John Danie, cu profesorul Frédéric De Coulon de la Lausane, sau cu profesorul Alexander Eigeles Emanuel (originar din România), de la Worcester Polytechnic Institute - SUA, sau Zenon Pudlovski - care a emigrat din Cracovia în Australia și a sprijinit enorm universitățile din România”.

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire." dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Sursa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/fundamente-proiecte