Saturday, February 1, 2020

ROINFO „Romanian Informatics” 2018-2020 – activități

Despre începuturile informaticii românești

Ciclul „Istoria Informaticii românești” – înțelegerea „fenomenului Informaticii românești”
Proiectul ROINFO 2018-2020 - www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019

"Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor” Grigore C. Moisil (1906-1973), Computer Pioneer Award of IEEE, https://www.computer.org/web/awards/pioneer-grigore-moisil , http://c3.icvl.eu/2018/gr-c-moisil

Anul 2018 - 100 de ani de la MAREA UNIRE și 60 de ani de INFORMATICĂ ROMÂNESCĂ. “Istoria matematicii şi a informaticii în România" la Academia Română Academia Română, prin Divizia de Istoria Științei a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (DIS/CRIFST), a organizat Ciclu de conferințe “Istoria matematicii şi a informaticii în România", în perioada ianuarie-noiembrie 2018, în Sala de Consiliu a Academiei Române, între orele 15-18 (http://c3.cniv.ro/?q=2018/acad-2018, https://www.crifst.ro/). Apariție editorială: ROMANIAN CIVILIZATION Supp.1: "One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Science", Editura Academiei Române, 2018, Edited by Svetlana Cojocaru, Chişinău, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova, Acad. Gheorghe Păun, Curtea de Argeş, Prof. univ. dr. Dragoş Vaida, Bucharest (http://www.c3.icvl.eu/2018/rom-csc) OBIECTIVE: Proiectul ROINFO "Realizări românești în domeniul Informaticii" își propune să elaboreze studii și cercetări pentru a descrie și explica "fenomenul" apariției, evoluției și dezvoltării informaticii în România. Acest demers nu poate fi complet și cuprinzător, fiind un început, decât dacă avem în vedere diversitatea de variabile în timp și spațiu. Suntem conștienți de faptul că studiile vor fi caracterizate de subiectivism, fiind vorba de oameni, evenimente, instituții, procese, teorii și aplicații, metode și tehnologii, evoluții și schimbări etc. De asemenea, demersul nostru este cu atât mai oportun și major, având în vedere faptul că, încă mai există în viață oameni de știință, profesori, cercetători, ingineri, economiști etc, ce au trăit în deceniile '50-'60, când se consolida informatica pe plan mondial și, când s-au construit primele calculatoare electronice din generațiile I-III.

Activități de elaborare, promovare și diseminare

ANUL 2018

1. Mai 2018 - Apel la contribuții pentru Proiectul ROINFO - http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info. Pagina web "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri . Deschiderea Listei cărților românești de informatică din perioada 1955-2000, http://c3.cniv.ro/?q=2018/carti-info.

2. 26 mai, 5 iunie 2018, Academia Română în cadrul Ciclului de conferințe “Istoria matematicii şi a informaticii în România" – Lansarea apelului la contributii pentru proiectul ROINFO. Așteptăm de la un public larg aceste contribuții ce pot fi: articole și opinii, studii ale unor concepte și teorii, evoluția și dezvoltarea unor programe pentru dezvoltarea învățământului de informatică, evoluția și dezvoltarea industriei de calculatoare din România, descrierea unor evenimente prin poze, scheme etc. - http://c3.cniv.ro/?q=2018/acad-2018 , http://www.agora.ro/stire/roinfo-informatica-romania-oameni-organiza-ii-evenimente-rezultate-i-tehnologii-apel-la-contri , http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info Au avut loc conferinţele (participanți la discutii acad. Gheorghe Păun, prof. dr. Dragoș Vaida, prof. dr. Ion Văduva, mat. Dan Farcaș - http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/cifa-mecipt ): • „Începuturile informaticii la Universitatea din Bucureşti” de Prof. Dr. Virgil Căzănescu, Universitatea din Bucureşti • „Grigore C. Moisil – Profesorul nostru” de Prof. Dr. Eufrosina Otlăcan, Academia Română, DIS/CRIFST • „Pionieratul nostru în informatică” – IFA, Universitate, ASE, 1957-1973” de Prof. Dr. Dragoș Vaida.

3. 23 august 2018, Casa universitarilor – „Întâlnirea generațiilor de informaticieni” pentru discuții și propuneri privind structura volumelor și denumirea capitolelor. Discuții și observații privind "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir , http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri , http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info . Au fost prezenti următorii: Prof. dr. Stelian NICULESCU, Dr. Mat. Dan FARCAȘ, Prof. dr. Ion VĂDUVA, Prof. dr. Virgil CĂZĂNESCU, Prof. dr. Adrian ATANASIU, Prof. dr. Nicolae POPOVICIU, Prof. dr. Marin POPA, Prof. dr. Eduard RĂDĂCEANU, Dr. Fiz. Radu HOMESCU, Dr. Mat. Lucian SPIRIDON, Dr. Mat. Gheorghe RADU, Conf. dr. Eugen ZAHARESCU, Prof. Mat. Radu JUGUREANU, Conf. dr. Marin VLADA. ...

CONTINUARE LA ADRESA - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-act

ANUL 2019

7. 9 ianuarie 2019 – Omagierea acad. Grigore C. Moisil de ziua lui – 10 ianuarie. Omagierea acad. Grigore C. Moisil - 60 de ani de la înființarea secției “Mașini de Calcul” la Universitatea din București. Miercuri, 9 ianuarie 2019, Facultatea de Matematică și Informatică a organizat, la 60 de ani de la înființarea secției „Mașini de calcul”, o conferință de omagiere a academicianului Grigore C. Moisil. Evenimentul a avut loc începând cu ora 12:00 în Amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultății de Matematică și Informatică. În cadrul conferinței au fost prezentate secvențe audio-video care să reflecte personalitatea profesorului Grigore C. Moisil, a fost făcută o prezentare a lucrării “Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, organizații, evenimente, rezultate și tehnologii”, ce a fost în curs de elaborare pentru publicare, iar participanții la eveniment au putut afla mai multe detalii cu privire la cariera și la viața academicianului Grigore C. Moisil, http://c3.cniv.ro/?q=2018/moisil2019, https://unibuc.ro/academicianul-grigore-c-moisil-omagiat-la-60-de-ani-de-la-infiintarea-sectiei-masini-de-calcul-la-universitatea-din-bucuresti/ , http://www.c3.cniv.ro/?q=2018/gen-info, https://youtu.be/SEav0F5WES0

8. Februarie 2019 - Articole de Gr. C. Moisil - revista AMC, Ed. Tehnică, Nr. 13-14, 1970 - INSTRUIREA ÎN ȘTIINȚA CALCULATOARELOR, Pag. 81 – Contribuția românească în teoria algebrică a automatelor, - https://www.scribd.com/document/405794652/Articole-Gr-C-Moisil-AMC-Nr-13-14-1970 . Documentare pentru Grigore C. Moisil și Tiberiu Popoviciu - Grigore C. Moisil (1966) - https://www.scribd.com/document/387489845/Gr-C-Moisil-1966 , Tiberiu Popoviciu (1966) - https://www.scribd.com/document/387489488/Tiberiu-Popoviciu-1966, http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri ...

CONTINUARE LA ADRESA - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-act