Friday, October 18, 2019

Friday, October 4, 2019

Conferința de e-Learning CNIV 2019 dedicată Centenarului Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare

În perioada 25-26 octombrie 2019, se va desfășura la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare, în parteneriat cu Universitatea din București, cea de-a XVII-a Conferință Națională de Învățământ Virtual (CNIV) dedicată Centenarului acestei unități de învățământ preuniversitar din Satu Mare, cu rezultate de excepție în învățământul românesc. Sâmbătă, 26 octombrie, începând cu ora 9:00, la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare va avea loc Sesiunea specială “Instrumente digitale pentru profesori, studenți și elevi în învățare și formare”.

În premieră, în volumul CNIV 2019 – dedicat Centenarului Colegiului Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare, vor fi prezentate următoarele lucrări:
 1. "ROMANIAN INFORMATICS 2018-2020", primele rezultate - Proiectul național al unei istorii a informaticii românești: apariție, dezvoltare și impact. Proiectul Romanian Informatics (RoInfo) - Informatica în România. Oameni, organizații, evenimente, rezultate și tehnologii, http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info (Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din București) a fost lansat în cadrul proiectului CNIV și dedicat Centenarului Marii Uniri. Proiectul și-a propus să elaboreze studii și cercetări pentru a descrie și explica "fenomenul" apariției, evoluției și dezvoltării informaticii în România: Istoria informaticii scrisă de cei care au trăit-o. Recent, în anul 2019 au fost tipărite volumele I și II din "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", care se vor lansa în cadrul CNIV 2019. 
 2. Prof. dr. Stelian Niculescu (Universitatea Politehnica din București), autor cu lucrarea “Secția „Mașini de Calcul” și Centrul de Calcul (CCUB) de la Facultatea de Matematică -Universitatea din București, înființate de acad. Gr. C. Moisil”. 
 3. Prof. dr. Adrian Adăscăliței (Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași), Prof. dr. Constantin Cucoș (Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași), Conf. dr. Marin Vlada (Universitatea din București), autori cu lucrarea "Predarea și învățarea combinată a disciplinelor științifice și tehnologice utilizând laboratoarele online într-un mediu virtual de învățare".
 4. Prof. univ. dr. Ferucio Laurențiu Țiplea, Facultatea de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, autor cu două lucrări - “Atitudini actuale privind Informatica în România” și “Tendințe actuale privind formarea specialiștilor de informatică din România”.
 5. Prof. Radu Jugureanu, Senior Educational Expert (Horváth & Partner Management Consulting GmbH) și Prof. Dorina Jugureanu (Colegiul Național “Mihai Eminescu“ din București), autori cu lucrarea "Pagini din istoria informatizării mediului preuniversitar românesc - Scurt istoric al Internetului în România".
 6. Eleva Mara Savinescu, Eleva Simina Bârle, Eleva Silvia Manoliu, Eleva Ariana Pop, Prof. dr. Georgeta Cozma, Prof. Claudia Pop (Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național "Mihai Eminescu” din Satu Mare), autori cu lucrarea “MOUNTSEE”. 
 7. Elev Ardelean Andrei, Elev Măgureanu Andrei, Elev Rîpan George, Prof. dr. Marciuc Daly (Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare), autori cu lucrarea "Arie finită, perimetru infinit".
Mai multe informații la adresa Web: http://c3.cniv.ro/?q=2019/lista-rezumatelor-acceptate

Tuesday, October 1, 2019

Ștefan Odobleja, precursor al Ciberneticii și al Informaticii

Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția volumelor ,,Psihologia Consonantistă” (Ediția a VIII-a)

Noi nu vedem cu ochii, ci cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă” dr. Ștefan Odobleja (1902-1978)

Pentru cinstirea operei savantului român, acad. Ștefan Oobleja, precursor al Ciberneticii și al Informaticii, în perioada 11-13 octombrie 2019, la Drobeta-Turnu Severin, prin organizarea Fundației „Ștefan Odobleja”, se va desfășura Congresul cu participare internațională: ȘTEFAN ODOBLEJA – 80 de ani de la apariția ,,Psihologiei Consonantiste” (Ediția a VIII-a).

Ştefan Odobleja (1902-1978) – medic militar, a fost o mare personalitate ştiinţifică prea mult nedreptăţită. În perioada 1938-1939 (înainte cu 10 ani, ca matematicianul american Norbert Wiener (1894 – 1964), considerat a fi părintele Ciberneticii, să publice lucrarea sa fundamentală “Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine”), Odobleja scria în franceză lucrarea fundamentală în 2 volume, ''Psihologia consonantistă''. Definea bazele unei ştiinţe noi, Cibernetica, care va propulsa construirea calculatorului modern și dezvolarea unei noi științe: Informatica. Odobleja stabilea ideile fundamentale ale Ciberneticii, cea mai importantă referindu-se la feedback. El însuşi a trimis 150 de cărţi personalităţilor ştiinţifice, universităţilor şi marilor biblioteci din Europa, America şi Asia, numai că peste omenire venea, al doilea război mondial şi, cine mai voia să analizeze o lucrare profund ştiinţifică, în care se vorbea despre concepte noi în acel moment.

"Noi nu vedem cu ochii, vedem cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără să vadă." Ştefan Odobleja

 • “Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” afirma Acad. Alexandru SURDU, la ediția din anul 2018. 
 •  “Anii 1938-1939 – Ștefan Odobleja (1902 – 1978) publică la Paris cartea „Psyhologie consonantiste” (The Consonantist Psychology), Librairie Maloine, vol. I, 1938; vol. II, 1939); În anul 1979, Editura Academiei Române a publicat lucrarea colectivă „Precursorii români ai ciberneticii”, o carte în care sunt recunoscute meritele lui Ștefan Odobleja, iar în 1981, Academia Română a publicat lucrarea „Odobleja între Ampere și Wiener.” M. VLADA (coord), vol. II din „Istoria informaticii românești. Apariție dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii”, pag. 203, Editura Matrixrom, 2019. 

La eveniment vor participat personalități ale vieții științifice și culturale din Romania și din străinătate: Acad. Alexandru SURDU, Prof. dr. Vasile CÂNDEA, Acad. Victor VOICU, Acad. Leon DĂNĂILĂ, Dr. Mihai NEAGU, Prof. Habil. DHC Dan RIGA, Prof. Habil. DHC Sorin RIGA (Elveția), Prof. dr. ing. Paul STERIAN, Prof. dr. Leon ZĂGREAN, Prof. dr. Adrian RESTIAN, Prof. dr. Constantin DUMITRU-DULCAN, Conf. dr. Marin VLADA, Prof. dr. Aurel POPA-WAGNER, (Rostock, Germania), precum și oameni de știință și de cultură din Drobeta-Turnu Severin.

 • Comitetul de organizare: Ing. Ștefan ODOBLEJA jr. - președintele Fundației ,,Ștefan Odobleja”, Daniel VIOREL – matematician, Col (r), Dr. Nicolae POPESCU- vicepreședinte, Prof. dr. Tudor RĂȚOI , Ing. Cornelia CIUCIU- secretar general, Av. Natalia Odobleja- vicepreședinte.

Cele 9 legi universale formulate de dr. Ștefan Odobleja în anul 1938, înainte de N. Wiener (1948), W. Rose Asley (1951), A. Ducrocq (1965), P. Postelnicu (1945), Jose Blasco Llopis (1977)

 1. legea echivalenței
 2. legea echilibrului
 3. legea compensației
 4. legea reacției
 5. legea oscilației
 6. legea reversibității (conexiune inversă/feedback)
 7. legea inerției
 8. legea consonanței (rezonanței)
 9. legea transformării (evoluției)
Imaginea alăturată - descrisă de dr. Ștefan Odobleja prezintă cele 9 legi universale formulate de acesta - în anul 1938, înainte de N. Wiener (1948), W. Rose Asley (1951), A. Ducrocq (1965), P. Postelnicu (1945), Jose Blasco Llopis (1977).

PIONIERI AI INFORMATICII ROMÂNEȘTI (M. Vlada (coord.), Istoria informaticii românești, vol. II, Ed. Matrixrom, 2019).