Tuesday, December 13, 2016

Ecuații cu diferențe și scheme de calcul

La Editura Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” din Brașov a apărut cursul “Ecuații cu diferențe și scheme de calcul” de Gheorghe Anton și Gheorghe Radu. Cartea este un tratat monografic ce abordează fundamente și aplicații din domeniul sistemelor dinamice.

Dezvoltarea teoriei ecuațiilor cu diferențe ce guvernează sistemele dinamice discrete, arată că soluțiile lor au o recurență de timp și trebuie urmărită convergența lor, stabilitatea și situațiile de bifurcație în cazul variației parametrilor. În carte sunt rezolvate diverse probleme, precum și interpretări practice pentru înțelegerea unor fenomene fizice: recunoașterea automată a vorbirii simple sau de zgomot, analiza Fourier, utilizarea transformatelor Laplace și Z.
Detalii: http://c3.cniv.ro/?q=2016/raduFriday, November 4, 2016

Research Area - Mathematics; Computer Science and Informatics

Proiecte de cercetare - Competitie 2016: http://uefiscdi.gov.ro
Research Area: http://uefiscdi.gov.ro
ANEXA 3-Domenii ştiinţifice Domain Code: PE; Subdomain Code: PE1, PE2, PE3 … PE10; Research Area Code: PE1_1 ... PE1_21; P10_1 ... P10_1.

Mathematics

PE1 Mathematics: All areas of mathematics, pure and applied, plus mathematical foundations of computer science, mathematical physics and statistics.
PE1_1 Logic and foundations; PE1_2 Algebra; PE1_3 Number theory; PE1_4 Algebraic and complex geometry; PE1_5 Geometry; PE1_6 Topology; PE1_7 Lie groups, Lie algebras; PE1_8 Analysis; PE1_9 Operator algebras and functional analysis; PE1_10 ODE and dynamical systems; PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations; PE1_12 Mathematical physics; PE1_13 Probability; PE1_14 Statistics; PE1_15 Discrete mathematics and combinatorics; PE1_16 Mathematical aspects of computer science; PE1_17 Numerical analysis; PE1_18 Scientific computing and data processing; PE1_19 Control theory and optimisation; PE1_20 Application of mathematics in science; PE1_21 Application of mathematics in industry and society;

Computer Science and Informatics

PE6 Computer Science and Informatics: Informatics and information systems, computer science, scientific computing, intelligent systems.
PE6_1 Computer architecture, pervasive computing, ubiquitous computing; PE6_2 Computer systems, parallel/distributed systems, sensor networks, embedded systems, cyber-physical systems; PE6_3 Software engineering, operating systems, computer languages; PE6_4 Theoretical computer science, formal methods, and quantum computing; PE6_5 Cryptology, security, privacy, quantum crypto; PE6_6 Algorithms, distributed, parallel and network algorithms, algorithmic game theory; PE6_7 Artificial intelligence, intelligent systems, multi agent systems; PE6_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games; PE6_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing; PE6_10 Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion; PE6_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing (e.g. speech, image, video); PE6_12 Scientific computing, simulation and modelling tools; PE6_13 Bioinformatics, biocomputing, and DNA and molecular computation.

Informatics Europe - http://www.informatics-europe.org

Informatics Europe represents the academic and research community in Information and Computer Sciences in Europe. Bringing together university departments and research laboratories, it creates a strong common voice to safeguard and shape quality research and education in Information and Computer Sciences in Europe. With over 100 member institutions across 25 countries, Informatics Europe promotes common positions and acts on common priorities. MORE: www.informatics-europe.org (pdf)

Teză de doctor by Angela Globa, Chișinău

GLOBA ANGELA, Abordări metodice privind implementarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de studiere a disciplinei universitare „Tehnici de programare”, Teză de doctor în științe pedagogice, 532.02 Didactica informaticii , Conducător științific: prof. univ. dr. Liubomir Chiriac, Chișinău, 2016 - http://www.cnaa.md (odf)

Extras Referințe.
[22] Vlada M., New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions. LAMBERT Academic Publishing, 2010. 260 p. ISBN 978-3-8433-6391-4.144
[23] Vlada M., Jugureanu R., Albeanu G. The Romanian Projects for e-Learning Technologies. Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest University Press, 2011. p. 71-77. ISSN 1844- 8933
[151] Vlada M. Tehnologiile societăţii informaţionale. Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) „Software și Management Educațional: 2010-către o societate a cunoașterii-2030” dedicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui Grigore C. Moisil. Ediţia a III-a, 2005. România, Universitatea din București, 28-30 octombrie 2005. p.19-32.

Saturday, October 22, 2016

Adunarea Generală CRIFST- Academia Română

Academia Română - Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).

  • Adunarea Generală. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice (1. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI; 2. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII; 3. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI)
  • Joi, 13 octombrie 2016, ora 10.00, în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
  • Lansarea revistei „STUDII ȘI COMUNICARI”, vol. IX/2016 - Publicație DIS/CRIFST, Academia Română


Revista STUDII ŞI COMUNICĂRI , Academia Româna - Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST); Articole M. Vlada: 1. Contribuția acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) la dezvoltarea școlii matematice românești (LINK); 2. Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești (LINK). ACAD. GHEORGHE MIHOC (1906–1981) by M. Vlada | ACAD. SOLOMON MARCUS (1925-2016) by M. Vlada.

Tuesday, October 11, 2016

Discipolii acad. Gr. C. Moisil și pionieri ai informaticii românești

NOTA: Fragmente din articolul de M. Vlada din volumul CNIV 2016 și "60 de ani de la apariția Informaticii la Universitatea din Bucureşti" (IN CONSTRUCTIE), 2015 - http://mvlada.blogspot.ro

Motto "Calculatorul este o unealtă, ca stiloul, ca maşina de scris, ca telefonul, ca automobilul. Îl întrebuinţezi de câte ori ai nevoie. Calculatoarele din universitate sunt cele mai rentabile economic: dau oameni pricepuţi. Cât costă un calculator? Foarte mult, dacă nu ştii să umbli cu el. Mai mult decât un Rolls-Royce. Dar dacă ştii lucra cu el, îşi scoate preţul în doi ani. Care este investiţia de capital care se amortizează în doi ani?" Grigore C. Moisil în „Vom vedea – Ştiinţă şi umanism”, Contemporanul (aprilie 1973)

Evoluția și dezvoltarea societății omenești nu se poate realiza, decât prin Cunoaștere și Învățare. Promotorul acestui proces de evoluție sunt considerate științele ce sunt forme de reprezentare virtuală a cunoașterii. Științele sunt Limbaje de reprezentare a Cunoașterii. Dacă se analizează cu profunzime evoluția spectaculoasă a Informaticii și a domeniul IT, se poate ajunge la concluzia că dezvoltarea s-a realizat prin explorarea conceptului de „Limbaj” – ce conduce la procesarea informației, și construirea de echipamente (sisteme) de calcul bazate pe microprocesoare („bijuteria” sec. XX), produse ale microelectronicii și ciberneticii. Astăzi, se poate afirma că științele sunt modele și reprezentări virtuale ale cunoașterii.

Promotori ai Informaticii la Universitatea din București
Profesori și cercetători, de la Universitatea din București, ce au contribuții semnificative în dezvoltarea și promovarea domeniului Informatică din România.
Nota. Ordinea nu are importanță, orientativ după generație; în paranteză sunt principalele cursuri predate (max. 6), domeniile de cercetare fiind asociate acestora.

• Grigore C. Moisil (Teoria algebrică a mecanismelor automate, Elemente de logică matematică, Mașini de calcul, Programarea calculatoarelor, Matematică pentru ştiinţele umaniste)
• Leon Livovschi (Bazele informaticii, Mecanisme cu contacte și relee, Limbaje formale, Sinteza algoritmilor)
• Solomon Marcus (Gramatici și automate, Limbaje formale, Lingvistică matematică, Teoria automatelor, Poetica matematică)
• Dragoș Vaida (Programarea calculatoarelor, Informatică aplicată, Limbaje formale și tehnici de compilare, Structuri matematice discrete)
• Mircea Malița (Programarea pătratică, Matematica organizării, Cercetări operaționale, Programarea neliniară, Inteligența artificială)

Fig. 1. Acad. Gr. C. Moisil împreună cu studenții de la „Mașini de Calcul” la o demonstrație în fața calculatorului analogic de la CCUB , din anul 1965 (Explicații N. Popoviciu, Sursa: prof. A. Atanasiu, http://fmi.unibuc.ro/revistadelogica/articole/No1Art73.pdf)
Prof. Nicolae Popoviciu: „poza este la CCUB cu studenții din anul IV (1965 ), semestrul II (grupa a absolvit în anul 1966). Poza cu Prof. Moisil este la un Calculator Analogic, la care lucrau inginerii de la CCUB (str Ștefan Furtună), într-o sală de la etajul 1. Operator era o d-na ing. Anca, colegă cu ing. Ion Filotti, plecat definitiv în SUA. În spate, de la st. la dr. sunt 5 băieţi: Virgil Căzănescu, Ştefan, Mihai Rigani, Junesch Gerhard (a decedat în anul 2011 în Germania), şi eu, N. Popoviciu. Nu ştiu dacă această poză a mai apărut în vreo carte despre Prof. Moisil” (mesaj e-mail primit de autor de la prof. N.P.).

• Sergiu Rudeanu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Funcții booleene, Logică matematică)
• Ion Văduva (Bazele informaticii, Modele de simulare, Programare, Modele probabiliste)
• Ioan Tomescu (Teoria grafurilor, Grafuri și programarea liniară, Algoritmi numerici și nenumerici, Structuri de date)
• Constantin P. Popovici (Teoria algoritmilor și functii recursive, Bazele informaticii, Limbaje formale și automate)
• Virgil Căzănescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Logică matematică) • Cristian Calude (Gramatici, Limbaje formale și automate, Calculabilitate, Complexitatea calculului) • Gheorghe Păun (Gramatici, Limbaje formale și automate, Calculabilitate, Complexitatea calculului, Calcul molecular)
• Horia Georgescu (Bazele informaticii, Limbaje formale și automate, Sinteza algoritmilor, Tehnici de programare)
• Adrian Atanasiu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Octavian Bâscă (Sisteme de operare, Teoria grafurilor, Structuri de date, Baze de date)
• Marin Popa (Sisteme informatice, Programarea calculatoarelor, Teoria grafurilor și algoritmi)
• Luminița State (Modele probabiliste, Inteligența artificială, Programarea logică)
• Ileana Popescu (Bazele informaticii, Probabilități, Structuri de date, Baze de date)
• Nicolae Țăndăreanu (Bazele informaticii, Limbaje formale și automate, Gramatici, Programare)
• Liliana Popescu (Bazele informaticii, Limbaje formale, Programare)
• Alexandru Mateescu (Bazele informaticii, Limbaje formale și tehnici de compilare, Structuri matematice discrete)
• Denis Enăchescu (Bazele informaticii, Medele de simulare, Statistică și procese stochastice, Metoda Monte Carlo, Bioinformatică)
• Tudor Bălănescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Marian Gheorghe (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale si automate, Tehnici de compilare)
• Radu Nicolescu (Bazele informaticii, Gramatici, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare)
• Liviu Sofonea (Limbaje formale și automate, Sisteme de operare, Programare, Informatică) • Anton Bătătorescu (Bazele informaticii, Baze de date, Cercetări operaționale)
• Emil Perjeriu (Bazele informaticii, Informatică, Metode numerice, Sisteme de operare) ["Emil Perjeriu, analist principal la Centrul de Calcul, a devenit student abia la 40 de ani, după ani de puşcărie politică." - Solomon Marcus, "30 de ani cu Mihai Botez", România Literară, 2000, www.romlit.ro/30_de_ani_cu_mihai_botez]
• Paul Radovici - Mărculescu (Bazele Informaticii, Informatică, Metode numerice)
• Mircea Adam (Structuri de date, Sisteme de operare, Baze de date, Metode numerice, Geostatistică) • Ștefan Ștefănescu (Bazele Informaticii, Informatică, Statistică matematică, Programarea calculatoarelor, Statistică cu aplicatii în științele sociale)
• Poliana Ștefanescu (Informatică, Statistică matematică, Programarea calculatoarelor, Statistica în științele sociale)
• Mihail Cherciu (Bazele informaticii, Fundamentele Algebrice ale Informaticii, Structuri algebrice în programare)
 • Monica Tătărâm (Teoria limbajelor formale, Complexitatea calculului, Semiotica aplicată în Informatică)
• Marin Vlada (Bazele informaticii, Grafică pe calculator, Inteligența artificială, Programarea logică, Informatică aplicată)
• Mihaela Malița (Bazele informaticii, LISP și Inteligență artificială, Limbaje formale)
• Ileana Streinu (Bazele informaticii, LISP și Inteligență artificială, Limbaje formale, Geometrie Computațională)
• Rodica Ceterchi (Structuri de date și algoritmi, Teoria categoriilor și algebră universală)
• Gheorghe Ștefanescu (Bazele informaticii, Fundamentele algebrice ale informaticii, Arhitectura calculatoarelor, Scheme de programe)
• Șerban Buzețeanu (Gramatici și automate, Limbaje formale, Calculabilitate)
• Victor Mitrana (Bazele informaticii, Algoritmica, Tehnici de programare, Limbaje formale și automate, Calculabilitate și complexitate, Bioinformatică)
• Andrei Baranga (Sisteme de operare, Semantica limbajelor de programare, Fundamentele Algebrice ale informaticii, Fundamentele Limbajelor de Programare, Informatica Algebrică)

Discipolii acad. Grigore C. Moisil de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Leon Livovschi, Dragoș Vaida, Ioan Tomescu, Ion Văduva, Popovici C. Constantin, Emil Căzănescu.
Fig. 2.Discipolii acad. Gr. C. Moisil

Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil, pionieri ai informaticii românești
Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil: Gheorghe Păun, Cristian Calude, Adrian Atanasiu, Horia Georgescu, George Georgescu, Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Luminița State, Nicolae Țăndăreanu, Tudor Bălănescu, Alexandru Mateescu, Radu Nicolescu, Ioan Roșca, Gheorghe Marian, Denis Enăchescu, Stelian Niculescu.

Fig. 3. Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil, pionieri ai informaticii românești

Perioada 1975-1991: Lista scurtă de cărți și manuale universitare din domeniul Informaticii
• H. Georgescu, O. Bâscă - Programarea în limbajul FORTRAN, Ed. Albatros, 1975;
• O. Bâscă - Sisteme de operare și teleprelucrarea datelor, Tipografia UB, 1976;
• Constantin P. Popovici - Curs de teoria algoritmilor. Funcții recursive și masini Turing, Tipografia UB, 1976;
• Constantin P. Popovici, Leon Livovschi, Nicolae Țăndăreanu - Curs de bazele informaticii automate și limbaje formale, Tipografia UB, 1976;
• D. Vaida - Limbaje formale și tehnici de compilare, Tipografia UB, 1976;
• I. Văduva și alții - Exercitii si probleme de programarea calculatoarelor, Tipografia Universitatii din Bucuresti, 1976;
• A. Atanasiu - Probleme de limbaje formale și tehnici de compilare, Tipogr. UB, 1977;
• I. Văduva-Modele de simulare cu calculatorul, Ed. Tehnică, 1977;
• N. Tăndăreanu – Aplicații la cursul de bazele informaticii, Tipogr. UB, 1978;
• L. Livovschi - Bazele informaticii. Structura și functionarea calculatorului, Tipogr. UB, 1979;
• M. Popa - Limbajul COBOL și aplicații, Tipogr. UB, 1978;
• I. Văduva, T. Bălănescu, H.Georgescu, Ș. Gavrilă, M.Gheorghe, L.Sofonea - Concepte moderne de programare în limbajul PASCAL, Ed. 1 și 2- Tipogr. UB, 1979;
• I. Tomescu - Probleme de combinatorică si teoria grafurilor, Ed. didactică și pedagogică, 1981;
• I. Tomescu, A. Leu - Matematica aplicată în tehnica de calcul, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980;
• Gh. Păun - Gramatici matriceale, Ed. Științifica și enciclopedică, 1981; • Gh. Păun - Gramatici contextuale, Ed. Academiei, 1982;
• S. Rudeanu - Curs de bazele informaticii. Latici și algebre booleene, Tipogr. UB, 1982;
• I. Văduva, M.Lovin, M.Bogdan, D.Panaite - Limbajul SIMUB, manual de referință, Tipogr. UB, 1982;
• E. Căzănescu - Introducerea în teoria limbajelor formale, Ed. Academiei, 1983;
• A.Mateescu, D. Vaida - Limbaje formale și tehnici de compilare - Capitole speciale de limbaje formale, Tipogr. UB 1984;
• Gh. Păun - Rezultate recente și probleme în teoria limbajelor formale, Ed. Științifică și enciclopedică, 1984;
• I. Văduva, M. Popa - Culegere de exercitii de sisteme informatice, Tipogr. UB 1984;
• L. Livovschi, H. Georgescu - Sinteza și analiza algoritmilor, Ed. Științifica si Enciclopedica, 1986;
• I. Streinu - LIST, limbaj de programare al inteligentei artificiale, Ed. Stiintifică și enciclopedică, 1986;
• Ileana Popescu, O. Bâscă - Sisteme de operare, Tipogr. UB, 1987;
 • L. State, I. Popescu - Metode probabiliste în inteligența artificială, Tipogr. UB, 1987;
• I. Popescu , Gh. Marinescu, I. Rizzoli, C. Ștefan - Probleme de analiza numerica rezolvate cu calculatorul, Editura Academiei, 1987;
• Mihaela Malița, Mircea Malița, Bazele Inteligenței artificiale. Logici propoziționale, Ed. Tehnică, 1987;
• M. Vlada, A. Posea - Grafică automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații, Tipogr. UB, 1988; • A. Atanasiu, Al.Mateescu - Probleme de limbaje formale, Tipogr. UB, 1990;
• M. Vlada, A.Posea, C. Constantinescu, I. Nistor - Grafică pe minicalculatoare și microcalculatoare compatibile IBM - PC. Aplicații în limbajele PASCAL și C, Tipogr. UB, 1991.
• S. Rudeanu, C .P. Popovici, H.Georgescu - Curs de Bazele informaticii, vol. II, Tipogr. UB, 1991.

Wednesday, September 14, 2016

Problema călugărului

Noi abordări în rezolvarea problemelor.
Se schimbă teoriile, conceptele și metodele - și matematica se schimbă!

Motto: “Matematica face ca din proprietăți ce nu-i aparțin, să se obțină alte proprietăți ce nu-i aparțin. Utilizatorul de matematică trebuie să asimileze teorii și tehnici noi și subtile pentru a beneficia de marele potențial al calculatoruluiLudwig Wittgenstein (1889-1951)1 - filozof, inginer, arhitect.
"Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural." Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)
„Matematica e teoretică, iar Informatica e practică” ?
„Matematica e teoretică, iar Informatica e practică”, aceasta este o replica a unui reputat profesor de matematica din Bucuresti, pe care am primit-o dupa ce am sustinut o prezentare la Sesiunea Națională de comunicări "Impactul concursurilor de matematică asupra educației matematice", 21 martie 2015, organizata la București de SSMR -  LINK (pdf).
Atunci, am spus ca e o obisnuinta/traditie ca la Olimpiada de informatica sa se conceapa si sa se rezolve probleme din realitate, din viata obisnuita. In felul acesta, elevii au posibilitatea sa inteleaga si sa poata vedea utilitatea teoriilor si metodelor oferite de matematica si informatica. Procesul invatarii se va schimba, iar prin atractivitatea acestor cautari si aplicatii in rezolvarea problemelor, elevii vor avea o alta perspectiva privind domeniul cunoasterii.

Dar, sa trecem de la vorbe, la fapte.
Problemă. Un călugăr trăiește într-o mănăstire din vârful unui munte. Periodic, dimineața - la o anumită oră, trebuie să coboare pe un drum, într-o localitate de la poalele muntelui, unde va înnopta. Dimineața următoare, la aceeași oră din ziua precedentă, acesta se va întoarce la mănăstire pe același drum. Să se demonstreze că există un loc de pe drumul parcurs de călugăr, prin care trece la aceeași oră, la ducere și la întoarcere. (© M. Vlada, 2016)
REZOLVARE.


1) -----------------
“Mathematicians of the future, however, will be more sensitive and this will (repeatedly) prune mathematical extensions and inventions, since mathematicians will come to recognize that new extensions and creations (e.g., propositions of transfinite cardinal arithmetic) are not well-connected with the solid core of mathematics or with real-world applications. Philosophical clarity will, eventually, enable mathematicians and philosophers to ”.
“Do not agree with me in particular opinions but investigate the matter in the right way. To notice the interesting things … that serve as key if you use them properly”

Source: Wittgenstein's Philosophy of Mathematics, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011 - http://plato.stanford.edu/Tuesday, September 6, 2016

ISI Web of Science - Web of knowledge

Results: 24 (from Web of Science Core Collection) You searched for: AUTHOR: (Vlada M*) - http://apps.webofknowledge.com

1. ICVL Project, 10 years. The impact of new technologies in education and research By: Vlada, Marin; Albeanu, Grigore; Adascalitei, Adrian Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Adascalitei, A; et al. Conference: 10th International Conference on Virtual Learning Location: Timisoara, ROMANIA Date: OCT 31, 2015 Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 27-36 Published: 2015

2. Romanian Informatics Pioneers, Leon Livovschi and Octavian Basca at the University of Bucharest By: Vlada, Marin Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Adascalitei, A; et al. Conference: 10th International Conference on Virtual Learning Location: Timisoara, ROMANIA Date: OCT 31, 2015 Proceedings of the 10th International Conference on Virtual Learning Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 37-43 Published: 2015

3. COMPUTERS: AS DIGITAL FACILITIES FOR SCIENTIFIC RESEARCH AND AS TOOLS FOR ENHANCED LEARNING IN HIGHER EDUCATION By: Vlada, Marin; Adascalitei, Adrian Edited by: Roceanu, I Conference: 10th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 24-25, 2014 LET'S BUILD THE FUTURE THROUGH LEARNING INNOVATION!, VOL. 2 Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 537-544 Published: 2014

4. NEUTROSOPHIC APPROACHES IN E-LEARNING ASSESSMENT By: Albeanu, Grigore; Vlada, Marin Edited by: Roceanu, I Conference: 10th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 24-25, 2014 LET'S BUILD THE FUTURE THROUGH LEARNING INNOVATION!, VOL III Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 435-441 Published: 2014

5. NONLINEAR MODELS. THEORY, SOFTWARE AND APPLICATIONS By: Vlada, Marin Edited by: Roceanu, I; Stanescu, I; Barbieru, D Conference: 9th International Conference eLearning and Software for Education Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 25-26, 2013 Sponsor(s): Games & Learn Alliance; intuitext Grup SOFTWIN; ASCENDIA DESIGN; SAP; INSOFT Dev & Consult; MAGUAY; Adv Technol Syst; PLAGIAT QUALITY AND EFFICIENCY IN E-LEARNING, VOL 2 Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 494-501 Published: 2013

6. FROM THE ALGORITHMIC THINKING TO THE CONCEPT OF PROJECT - In memory of Walter Zorn By: Vlada, Marin Edited by: Frunzeti, T; Popescu, V; Jugureanu, R; et al. Conference: 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 28-29, 2011 ANYWHERE, ANYTIME - EDUCATION ON DEMAND, VOL I Book Series: eLearning and Software for Education Pages: 97-104 Published: 2011

7. The Romanian Projects for e-Learning Technologies By: Vlada, Marin; Jugureanu, Radu; Albeanu, Grigore Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 6th International Conference on Virtual Learning, ICVL 2011 Location: Babes Bolyai Univ Cluj Napoca, Cluj Napoca, ROMANIA Date: OCT 28-29, 2011 Sponsor(s): Univ Bucharest; Babes Bolyai Univ Cluj Napoca PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2011 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 71-77 Published: 2011

8. Case Study: Using Drupal platform for eContent Management By: Vlada, Marin; Adascalitei, Adrian Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 6th International Conference on Virtual Learning, ICVL 2011 Location: Babes Bolyai Univ Cluj Napoca, Cluj Napoca, ROMANIA Date: OCT 28-29, 2011 Sponsor(s): Univ Bucharest; Babes Bolyai Univ Cluj Napoca PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2011 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 98-104 Published: 2011

9. CNIV AND ICVL PROJECTS-NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH By: Vlada, Marin; Adascalitei, Adrian; Jugureanu, Radu; et al. Edited by: Popescu, V; Jugureanu, R; Stefan, V; et al. Conference: 6th International Scientific Conference on eLearning and Software for Education Location: Bucharest, ROMANIA Date: APR 15-16, 2010 Sponsor(s): Siveco; Adv Distributed Learning; Altfactor; ComputerLand; AVITECH; Expert Trade Co; Adv Technol Syst ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING IN EDUCATION AND TRAINING TRANSFORMATION Pages: 301-312 Published: 2010

10. The Professional Network for Education, Research and Training "Learning-Knowledge-Development" By: Vlada, Marin; Nica, Adriana Sarah Edited by: Rodrigues, S Conference: 2nd European Conference on Intellectual Capital Location: Lisbon, PORTUGAL Date: MAR 29-30, 2010 Sponsor(s): ISCTE Lisbon Univ Inst; Polytechn Inst Leiria PROCEEDINGS OF THE 2ND EUROPEAN CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL Pages: 612-621 Published: 2010

11. 2010: Year of Mathematics in Romania and Centenary of Romanian Mathematical Society. An unique Journal in the world: Mathematical Gazette at 115 anniversary By: Vlada, Marin Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 5th International Conference on Virtual Learning Location: Univ Med & Pharm Targu Mures, Targu Mures, ROMANIA Date: OCT 29-31, 2010 Sponsor(s): INTUITION Consortium Network Excellence Europe; Univ Bucharest; Natl Authority Sci Res; Autoritatea Natl Cercetare Stiintif; Univ Med Pharm Targu Mures; Siveco Romania; Intel Co PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2010 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 27-37 Published: 2010

12. The Potential of Collaborative Augmented Reality in Education By: Vlada, Marin; Albeanu, Grigore Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 5th International Conference on Virtual Learning Location: Univ Med & Pharm Targu Mures, Targu Mures, ROMANIA Date: OCT 29-31, 2010 Sponsor(s): INTUITION Consortium Network Excellence Europe; Univ Bucharest; Natl Authority Sci Res; Autoritatea Natl Cercetare Stiintif; Univ Med Pharm Targu Mures; Siveco Romania; Intel Co PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2010 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 38-43 Published: 2010

13. ABBYY recognition technologies - ideal alternative to manual data entry. Automating processing of exam tests. By: Vlada, Marin; Babiy, Ivan; Ivanescu, Octav Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 5th International Conference on Virtual Learning Location: Univ Med & Pharm Targu Mures, Targu Mures, ROMANIA Date: OCT 29-31, 2010 Sponsor(s): INTUITION Consortium Network Excellence Europe; Univ Bucharest; Natl Authority Sci Res; Autoritatea Natl Cercetare Stiintif; Univ Med Pharm Targu Mures; Siveco Romania; Intel Co PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2010 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 263-268 Published: 2010

14. Using statistical software and Web Technologies in analyzing information on detection and monitoring of somatic and psycho-behavioural deficiencies in children and adolescents By: Vlada, Marin; Nica, Adriana Sarah Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 5th International Conference on Virtual Learning Location: Univ Med & Pharm Targu Mures, Targu Mures, ROMANIA Date: OCT 29-31, 2010 Sponsor(s): INTUITION Consortium Network Excellence Europe; Univ Bucharest; Natl Authority Sci Res; Autoritatea Natl Cercetare Stiintif; Univ Med Pharm Targu Mures; Siveco Romania; Intel Co PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING, ICVL 2010 Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 455-466 Published: 2010

15. E-Learning and Educational Software. Educational Projects and Experience of Implementation in Romania By: Vlada, Marin; Jugureanu, Radu; Istrate, Olimpius Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 4th International Conference on Virtual Learning Location: Jassy, ROMANIA Date: OCT 30-NOV 01, 2009 Sponsor(s): European Year of Creativ & Innovat 2009; Intuit Consortium Network Excellence Europe ICVL 2009 - PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING Pages: 25-39 Published: 2009

16. Scientific Knowledge and Solving Problems Modelling, Representation and Processing By: Vlada, Marin Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, DM Conference: 4th International Conference on Virtual Learning Location: Jassy, ROMANIA Date: OCT 30-NOV 01, 2009 Sponsor(s): European Year of Creativ & Innovat 2009; Intuit Consortium Network Excellence Europe ICVL 2009 - PROCEEDINGS OF THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING Pages: 40-51 Published: 2009

17. Languages and Knowledge Versus Modeling and Processing By: Vlada, Marin; Nica, Adriana Sarah Edited by: Bolisani, E; Scarso, E Conference: 10th European Conference on Knowledge Management Location: Univ Degli Studi Padova, Vicenza, ITALY Date: SEP 03-04, 2009 PROCEEDINGS OF THE 10TH EUROPEAN CONFERENCE ON KNOWLEDGE MANAGEMENT , VOLS 1 AND 2 Pages: 879-887 Published: 2009

18. SVG Language (Scalable Vector Graphics) For 2D Graphics in XML and Applications By: Vlada, Marin Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, D Conference: 3rd International Conference on Virtual Learning Location: Constanta, ROMANIA Date: OCT 31-NOV 02, 2008 Sponsor(s): Univ Bucharest; SIVECO Romania SA; Intel Corp; MEdR, Natl Author Sci Res; Agora Media; Int Journal Comp, Commun & Control; Market Watch, IT & C; Modern Professors Portal; MEdC, SEI Educ Portal; CNCSIS PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 297-306 Published: 2008

19. The application of laser beam diffraction and scattering methods in the measurement of shape and determination of material parameters By: Milesa, Sreckovic Z.; Eljka, Tomic; Stank, Ostoji M.; et al. LASERS IN ENGINEERING Volume: 17 Issue: 3-4 Pages: 179-196 Published: 2007

20. E-Learning Technologies - Achievements and Perspectives By: Vlada, Marin; Jugureanu, Radu Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, D Conference: 2nd International Conference on Virtual Learning Location: Constanta, ROMANIA Date: OCT 26-28, 2007 Sponsor(s): Univ Bucharest; Ovidius Univ Constanta, Fac Math & Comp Sci; Minist Educ & Res, Natl Author Sci Res; SIVECO Romania; Agora Media; International Journal Comp, Commun & Control; Market Watch, IT & C; Modern Professors Portal; MEdC, SEI Educ Portal; CNCSIS PROCEEDINGS OF THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING: VIRTUAL LEARNING - VIRTUAL REALITY: MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 35-46 Published: 2007

21. Information Society Technologies - The four waves of information technologies By: Vlada, Marin; Tugui, Alexandru Edited by: Vlada, M; Albeanu, G; Popovici, D Conference: 1st International Conference on Virtual Learning Location: Bucharest, ROMANIA Date: OCT 27-29, 2006 Sponsor(s): Univ Bucharest, Fac Math & Comp Sci; SIVECO Romania; MEd, Natl Author Sci Res; Coca Cola; COMENIUS Hands Sci; ARRE; Agora Media; Market Watch, IT & C; Modern Professors Portal; MEdC, SEI Educ Portal; CNCSIS PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIRTUAL LEARNING: VIRTUAL LEARNING - VIRTUAL REALITY: MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS Book Series: Proceedings of the International Conference on Virtual learning Pages: 69-82 Published: 2006

22. Algorithms for testing satisfiability formulas By: Vlada, M ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW Volume: 15 Issue: 3 Pages: 153-163 Published: MAY 2001

23. Investigation of the experimental response of a biamperometric detector operating in flow conditions By: David, V; Vlada, M REVUE ROUMAINE DE CHIMIE Volume: 44 Issue: 10 Pages: 955-962 Published: OCT 1999

24. An efficient algorithm for testing propositional formulas By: Vlada, M COMPUTERS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE Volume: 17 Issue: 4 Pages: 383-391 Published: 1998

Monday, August 8, 2016

Grafică pe calculator

Grafică pe calculator în limbajele PASCAL și C. Implementare și aplicații, Editura Tehnică (1992), vol. I (Implementare, ISBN 973-31-0406-X973-31-0406-X ), 209 pag., vol II (Aplicații, ISBN 973-31-0408-6), 249 pag. (M. Vlada în colaborare cu A.Posea, I. Nistor, C. Constantinescu).

Definiţie. Grafica pe calculator (Computer Graphics) = generarea şi reprezentarea informaţiilor ce compun lumea reală (obiecte şi forme) sub formă de conţinut vizual (vizualizare) proiectat 2D (bidimensional) pe suport display (ecran) sau hîrtie prin intermediul dispozitivelor grafice (hardware) şi interfeţelor grafice specializate (software). (M. Vlada, 2012)
Observaţie. Dacă în deceniul 70 (secolul XX) la nivel universitar, erau câteva discipline proprii informaticii, astăzi, există domenii complexe ale Informaticii: Programare şi Software Engineering, Reţele de calculatoare şi Computing, Baze de date şi sisteme informatice, Programare şi dezvoltare Web, Grafică pe calculator şi realitate virtuală, Geometrie computaţională, Modelare şi simulare, Calcul paralel şi distribuit, Inteligenţă artificială şi sisteme expert, Ingineria cunoaşterii.
Argumente. Domeniul Graficii pe calculator (Computer Graphics) necesită cunoașterea și utilizarea conceptelor și tehnicilor pentru proiectarea, elaborarea și utilizarea de software de bază și software de aplicații pentru grafica pe calculator. Tehnologia informației în acest domeniu necesită cunoașterea de metode și tehnici speciale pentru reprezentarea, memorarea, prelucrarea, comunicarea și vizualizarea informațiilor; aceste acțiuni sunt necesare a fi implementate, atât în software de bază, cât și în software de aplicații. Ref.: http://unibuc.ro/prof/vlada_m/Computer_Graphics.php

Despre denumirea "Grafică pe calculator"

Computer Graphics: Preocupari in acest domeniu sunt din perioada 1950-1980, cand au aparut primele ecrane grafice (monitor/display/terminal) cu tub catodic CRT (Cathode Ray Tube) - primele comercializate fiind televizoarele cu tub catodic (Evolution Computer Displays by Benj Edwards, PC World, http://www.pcworld.com). In paralel, s-au dezvoltat si produsele software corespunzatoare. Ivan Edward Sutherland este considerat "father of computer graphics" si inventatorul pentru Sketchpad (aka Robot Draftsman) ce a revolutionat partea de software pentru calculatoare cu teza sa de doctorat, din anul 1963, "Sketchpad: A man-machine graphical communication system" (http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-574.pdf, pdf). Sketchpad este considerat precursorul domeniului Computer-Aided Design (CAD). De asemenea, Ivan Sutherland este un pionier al domeniului Human–Computer Interaction (HCI).

In Romania, daca Inteligenta artificiala a patruns in mediul universitar, dupa anul 1985 (in anul 1981 se lansase Proiectul Japonez de construire, pana in anul 1990, a calculatorului din generatia a V-a, calculatorul inteligent), Grafica pe calculator a patruns dupa anul 1990. Tebuie sa precizam ca, daca azi, in Romania, domeniul de IT (Informatica si Calculatoare) este dezvoltat, se datoreaza si preocuparilor din perioada 1960-1980, cand in Romania s-au dezvoltat atat domeniile industrial, economic si stiintific, cat si domeniul invatamantului, prin impactul si utilizarea calculatoarelor (electronice, se numeau in acea perioada).
Cateva exemple semnificative (M. Vlada, 2015, http://mvlada.blogspot.ro/; pana in anul 1989 se folosea expresia "integrarea invatamantului cu cercetarea si productia"):
  1. construirea primelor calculatoare electronice romanesti la Bucuresti-1957, Timisoara-1961 si Cluj-1963 (http://unibuc.ro/prof/vlada_m/Computer_Architecture_.php); Profesorul acad. Gr. C. Moisil (1906-1973) a avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea informaticii în România şi la formarea primelor generaţii de informaticieni, deschizător de drumuri cu contribuţii inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică; Romania era considerata a 7-a tara din lume in acest domeniu;
  2. dezvoltarea industriei de calculatoare romanesti (Felix -licenta franceza-1970 si Coral - licenta PDP-11M SUA-1980) si utilizarea acestora in industrie, economie, cercetare si invatamant; elaborarea si realizarea Programului de informatizare şi dotarea economiei naţionale cu tehnică de calcul în perioada 1971–1980; mai inainte, in perioada 1966-1967 s-au creat Comisia Guvernamentală pentru dotarea cu echipamente de calcul şi automatizarea prelucrării datelor, Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie (CNST), Institutul pentru Tehnică de Calcul (ITC) - “Primul program de informatizare în România
  3. în anul 1970 se înfiinţează in învățămantul superior secţii de Informatică la Bucureşti, Cluj, Iasi, Timişoara; profil tehnic: Calculatoare şi automatică, profil economic: Informatică economică (“revoluţia informatică”); se înfiinţează Centre de calcul teritoriale în toată ţara.
In perioada 1960-1980 dezvoltarea domeniului de IT (Informatica si Calculatoare) (termenul de IT a aparut, mai tarziu, dupa anul 1990) se datoreaza cercetarilor si rezultatelor din domeniile Automatica, Microelectronica, Cibernetica si Matematica. "România avea în acel moment una dintre cele mai bune şcoli de mate­matică din lume, avea un prestigiu foarte mare. Sunt puţine zone în care o ţară reuşeşte să-şi construiască un brand puternic, global. Pe matema­tică, asta se construieşte în jumătate de secol. E unul din puţinele atu-uri. Aveam un prestigiu colosal (...) Iar părintele spiritual al şcolii de informatică a fost Grigore Moisil. El a ţinut legătura cu primele echipe de informaticieni, de la sfârşitul anilor '50. Echipele lucrau independent, nu exista comunicare, dar Moisil i-a cunoscut pe toţi, i-a ajutat să dezvolte calculatoare". Florin Talpeș (Sursa: http://jurnalul.ro/)
Diversitatea sistemelor de calcul (calculatoare) a necesitat si diversitatea echipamentelor auxiliare: imprimante, monitoare, statii grafice, plottere, digitizoare, etc. In Romania, dupa anul 1980, s-au importat mese de desen automat (plottere, fabricatie germana si cehoslovaca): la Politehnica Bucuresti, Romproiect Bucuresti, Directia Topografica Militara, etc.

Din experienta mea profesionala: dupa absolvirea sectiei de informatica de la Facultatea de Matematica-Universitatea din Bucuresti (4 ani-licenta) si, absolvirea unui an de specializare (master, in forma de azi) Limbaje de specializare (certificatul de absolvire dadea recomandare pentru cercetare), am fost angajat prin repartitie guvernametala la CINOR (Centrul de Informatica si Organizare al Municipiului Bucuresti).
Aici, in perioada 1979-1983 am activat la diverse proiecte (se lucra in Cobol si Fortran), fiind solicitat sa lucrez la proiecte pentru Romproiect ce insemna programe in Fortran pentru plotterul Aristo (Digigraf 1712)- fabricatie germana.
In anul 1983 am absolvit Cursul de perfecţionare "Tehnici de grafică asistată de calculator" (CEPECA, Bucureşti) ce mi-a consolidat cunostintele si experienta in acest domeniu nou. In decembrie 1983 am fost angajat la CCUB (Centrul de Calcul al Universitatii din Bucuresti, unitate de cercetare-proiectare de la Facultatea de Matematica, infiintata de Gr. C. Moisil in anul 1962), unde comisia de concurs mi-a recomandat sa ma ocup de Inteligenta Artificiala. La CCUB am participat la diverse contracte de cercetare-proiectare cu care CCUB colabora si aveam si cateva ore de seminar si laborator la unele discipline de informatica. In anul 1987 am absolvit Cursul de perfecţionare "Inteligenţa Artificială şi programare logică" (ICI – Institutul Central de Informatică). Dupa mai bine de 10 ani de preocupari in domeniul Inteligentei artificiale (cercetare, cursuri si laboratoare), in anul 1998, mi-am sustinut teza de doctorat cu titlul "Models for Exploring Knowledge Data Bases and Applications in Artificial Intelligence".

Grafică automată vs. Grafică pe calculator
In anul 1988 am publicat prima mea carte "Grafica automată în limbajul FORTRAN 77 și aplicații", Tipografia Universitatii din Bucuresti (in colaborare cu A. Posea ce era angajat la Romproiect si cu care colaborasem cand eram la CINOR), 245 pagini. Era perioada (1960-1980) cand se folosea expresia "automat" pentru diverse situatii cand actiunile erau executate prin intermediul unor echipamante electronice si programe executate pe calculator (software). In Introducerea la cartea mentionata, am utilizat atat denumirea "Grafică automată", cat si "Grafică pe calculator". Scriam, atunci in 1988: Grafica pe calculator are-deja, aplicatii in diverse domenii de activitate: fizica nucleara, electronica, energetica, topografie si geodezie, constructii si arhitectura, medicina si farmacie, cinematografie si televiziune, etc. In ultimul capitot din cartea de mai sus, am prezentat doua aplicatii din domenii diferite-farmacocinetica si geodezie/topografie:
  • FARMACO - sistem de cercetare-proiectare asistata de calculator in domeniul farmacocineticii (D. Enachescu, M. Vlada, Preprint, CCUB, 1988);
  • CARTIS - pachet de programe pentru preluarea, prelucrarea si reprezentarea grafica a datelor topometrice (A. Posea, C. Pavel, Romproiect, 1986).
Am optat pentru "Grafică pe calculator", cand in perioada 1991-1992 am elaborat cele doua volume publicate la Editura Tehnica, si cred ca am influentat pastrarea acestei expresii. De altfel, in premiera, la Colegiul de Informatica de la Facultatea de Matematica (infiintat in anul 1991), programul de studii cuprindea pentru anul III cursul de "Grafică pe calculator" (2h curs, 1h seminar, 2h laborator), pe care l-am tinut din anul 1993.Thursday, July 21, 2016

The new Google Arts & Culture

"Just as the world’s precious artworks and monuments need a touch-up to look their best, the home we’ve built to host the world’s cultural treasures online needs a lick of paint every now and then. We’re ready to pull off the dust sheets and introduce the new Google Arts & Culture website and app, by the Google Cultural Institute." July 19, 2016, https://googleblog.blogspot.ro
Download the app for iOS and Android to unlock a world of experiences, every day.
- the National Gallery of Art in Washington DC
- the Outdoor Project, Rome Italy - take a virtual tour of the street art scene in Rome
- the Valley of the Temples - Templus lui Zeus

The Dancing Couple by Jan Steen, 1663 | Saint George and the Dragon by Raphael, 1506:
 

Monday, July 18, 2016

CNIV & ICVL la Universitatea din Craiova

Update: Gazeta de Sud, http://www.gds.ro
Departamantul de Informatică al Facultății de Știinte - Universitatea din Craiova, va găzdui evenimentele din cadrul proiectelor CNIV și ICVL, ce se vor desfășura la 29 octombrie 2016 (Sala Albastră-Sala Senatului, Sala 219 - parter).

Proiectele CNIV și ICVL sunt proiecte educaționale și de cercetare, cu tradiție - de la Universitatea din București, ce promovează implicare şi colaborare între/dintre mediul universitar, mediul preuniversitar şi mediul IT.
NOTA ISJ DOLJ: Finantare ICVL & CNIV: http://research.ro
Personalități craiovene - http://www.primariacraiova.ro/ro/personalitati