Sunday, December 30, 2012

Google: A New World for Learning

"Este nevoie de schimbarea concepţiei cu privire la învăţare. Atâta timp cât profesioniştii din domeniu educaţiei, decidenţii, dar şi beneficiarii persistă în a înţelege prin învăţare cam ce se înţelegea şi acum 100 de ani, nu sunt şanse ca şcoala, educaţia formală, să îi convingă pe tinerii noului mileniu să înveţe. Pentru ei învăţarea e deja redefinită; trebuie să ne-o re-definim şi noi, profesorii."  
John Dewey (1859-1952), pedagog american
Ref.: http://www.scribd.com/

"Noile tehnologii informaţionale sunt nu numai simple mijloace de învăţământ, ci devin un „cal troian” al inovaţiei şi al creativităţii didactice. Ca să predai cu ajutorul calculatorului, de pildă, e nevoie de o restructurare a conţinuturilor predării, de un apel la activitatea cooperativă, la noi tipuri de relaţionări interpersonale, la o altă filosofie şi cultură a evaluării. Elementul tehnic, introdus în educaţie în mod inteligent, restructurează întregul eşafodaj educaţional şi reformează vechile noastre reprezentări despre cum se poate face educaţia astăzi." Constantin Cucoş  

I Google in Education
A New and Open World for Learning - http://www.google.com/edu/
"At Google, we believe in the power of the web to help people discover, connect, and learn. Education lies at the very core of our company’s mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful."

Education Initiatives (for teachers, for organizations, for students ):
- Making learning magical
- Empowering innovative communities
- Building a foundation of technology and access
- https://docs.google.com/  

II Google suport
- http://support.google.com

III Google RISE Google RISE - Roots in Science and Engineering
- Awards are designed to promote and support Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) and Computer Science (CS) education
- http://www.google.com/edu/rise/
 

Wednesday, December 19, 2012

Informatică aplicată

În luna ianuarie 2013, la Editura Universităţii din Bucureşti va apărea INFORMATICĂ APLICATĂ. Modele de aproximare, software şi aplicaţii.
Cartea destinată studenţilor de la "Ştiinţe" nu este un curs de Matematică,  de Statistică sau de Analiză numerică, şi nici curs de Chimie, Fizică sau Biologie. Conţinutul şi competenţele urmărite a fi căpătate trebuie să-i ajute pe studenţi să înţeleagă conţinutul celorlalte cursuri din programul de studii pentru "Ştiinţe". Astfel, vor avea posibilitatea să înţeleagă diverse calcule matematice, calcule statistice, calcule numerice sau analiza datelor experimentale  prin utilizarea calculatorului, a sistemelor software moderne, a tehnologiilor Web şi a sistemului Internet, şi în general prin utilizarea TIC (Tehnologiile Informaţiei şi Comunicaţiei; ICT- Information and Communication Technologies).
„Computer Science” (Ştiinţa calculului) şi „Informatics” (Informatică) au fost considerate concepte identice. Astăzi, termenii sunt diferiţi. Publicul larg confundă uneori Computer Science cu Informatics sau Information Technology (IT) / Tehnologia Informaţiei (IT). Utilizarea sistemelor de calcul  (prelucrarea informaţiilor şi prelucrarea de cunoştinţe – Inteligenţa Artificială) a schimbat lumea şi continuă să influenţeze aproape fiecare aspect al vieţii noastre, inclusiv în medicină şi asistenţă medicală, în afaceri şi finanţe, în educaţie şi formare continuă, în ştiinţă şi tehnologie, în politică şi guvernare, în divertisment, etc.

CUPRINS.

1 Generalităţi despre Informatică
   1.1 Impactul calculatorului asupra cunoaşterii
   1.2 Sisteme de calcul şi gândirea algoritmică
   1.3 Componenta hardware
   1.4 Componenta software
   1.5 Componenta Web şi sistemul Internet
   1.6 Componenta de securitate informatică
   1.7 Componenta de aplicaţii şi platforme

2 Teoria erorilor şi modele de aproximare
   2.1 Generalităţi despre erori, incertitudini şi aproximări
   2.2 Cazuri speciale: metode şi algoritmi noi
   2.3 Indicatori statistici
   2.4 Distribuţia, propagarea şi estimarea erorilor
   2.5 Analiza datelor experimentale. Modele matematice
   2.6 Modele liniare. Regresia liniară
   2.7 Exemple şi aplicaţii practice

3 Modele de aproximare neliniare
   3.1 Puncte de extrem ale funcţiilor reale
   3.2 Aplicaţii şi suport software
   3.3 Modelul matematic al regresiei neliniare
   3.4 Modelul logaritmic
   3.5 Modelul exponenţial
   3.6 Modele neliniare în Farmacocinetică

4 Conceperea şi elaborarea lucrărilor ştiinţifice
   4.1 Motodologia elaborării şi editării lucrărilor ştiinţifice
   4.2 Editarea formulelor matematice    
   4.3 Editarea structurilor chimice
   4.4 Teorema lui Green şi aria unui poligon oarecare
   4.5 Tehnologii e-Learning şi software educaţional
   
5 Aplicatii, probleme şi teme pentru Laborator    
   5.1 Determinarea modelelor liniare şi neliniare
   5.2 Parametrizarea şi rezolvarea problemelor
   5.3 Teme pentru Laborator

Wednesday, December 5, 2012

Limbaje vs. Cunoaştere

Limbajele au revoluţionat Cunoşterea.
  • Limbajele sunt instrumente/unelte ale gândirii.
  • Limbajele sunt instrumente/unelte pentru procesare/prelucrare
ARGUMENTE.
În general, la baza evoluţiei societăţii omeneşti se află evoluţia şi dezvoltarea cunoaşterii umane. Cunoaşterea este dependentă de limbajele cunoaşterii. La baza obţinerii produselor software se află evoluţia şi dezvoltarea limbajelor de programare.

Pentru ideile noastre mai trebuie sa facem si unele sacrificii pentru ele, mai trebuie sa si murim pentru ele, spunea Lucian Blaga. Sunt multe exemple prin care multe inventii, multe descoperiri, multe realizari stiintifice si tehnice, tehnologice sau economice etc. au aparut in urma unor sacrificii, uneori prin sacrificii supreme. In invatamant, in educatie, ar trebui:
  • sa se prezinte si sa se explice -acolo unde este cazul, etapele si modul de obtinere a rezultatelor (teoreme, metode, algoritmi, produse ect.), chiar evolutia in timp a conceptului, a metodei, a teoremei etc.; elevii si studentii vor fi mai motivati in a intelege conceptele, metodele si termenii unui domeniu de studiu; de ce matematica este "grea"? de ce informatica este  "grea"? 
  • sa se descrie eforturile, sacrificiile, cauzele ce au condus la obtinerea rezultatelor ce descriu teorii, metode, tehnici, proceduri etc., dar mai ales utilitatea si aplicatiile acestora. 
Un exemplu: ideea, conceperea si elaborarea alfabetului coreean
E poveste, e legenda, e istorie, sau e adevar, o realitate!
Alfabetul actual corean este Hangul. Adela Marcov: Numele actual al alfabetului, Hangul, a fost dat de catre lingvistul coreean Ju Si-gyeong (1876-1914), si poate fi tradus fie ca “scrierea mareata”, fie ca “scrierea coreeana”. Hangul este considerat unul din cele mai eficiente alfabete din lume, cu un design logic si simplu care il face usor accesibil atat strainilor care doresc sa-l invete, cat si copiilor – motiv pentru care Coreea de Sud are o rata a analfabetismului extrem de redusa (1.7%, conform unor statistici din 2008).
Cum s-a elaborat Hangul? (Ref.: firmul corean Legendele palatului: Copacul cu rădăcini adânci)
Adela Marcov: Alfabetul coreean propriu-zis a fost inventat si promulgat in 1446, in timpul domniei regelui Sejong (1418-1450), cel de-al patrulea monarh al dinastiei Joseon. Noul sistem de notatie a fost denumit initial Hunmin jeongeum, (“Sunetele corecte pentru instruirea poporului”, in traducere aproximativa), capatand apoi denumiri alternative precum Eonmeun (“scrierea vulgara”) sau Gukmeun (“scrierea nationala”). Regele Sejong a fost (care isi petrecea timpul liber citind sau meditand) un conducator iubit care actiona pentru bunastarea poporului si dorea o viata mai buna poporului sau. A infiintat (o organizatie secreta) la palatul Jiphyeonjeon-ul, un veritabil institut de cercetare unde savanti renumiti din toate domeniile academice veneau pentru discutii si actional pentru a inventa un nou alfabet la indemnul regelui. Scrierea chineza, folosita de nobilime si mintile luminate ale tarii, nu putea exprima integral si cu acuratete cuvintele coreene si intelesurile lor, iar oamenii de rand, care nu cunosteau ideogramele chinezesti complexe nu puteau sa comunice cu autoritatile statului decat sub forma orala. Regele Sejong a vrut sa puna capat acestei situatii prin crearea unui alfabet simplu, usor de invatat si de folosit de catre toti locuitorii peninsulei. Astfel a aparut Hunmin jeongeum, scrierea menita sa imbunatateasca viata coreenilor, o veritabila declaratie de independenta culturala. Pentru anihilarea proiectului regelui, s-a constituit o organzatie secreta ce nu dorea sa realizeze obtinerea unui nou alfabet.
Observatii: organizatia secreta ce era impotriva actiunilor regelui, a ucis pe fiul regelui (printul mostenitor) si pe mai multi carturari ce lucrau pentru inventarea si publicarea alfabetului gandit de rege.
Adela Marcov: Initial alfabetul coreean continea 28 de litere (jamo), din care au ramas in uz doar 24: 14 consoane (ja-eum) si 10 vocale (mo-eum). Scrierea in Hangul se facea in mod traditional de la dreapta la stanga, de jos in sus, pe coloane verticale organizate in blocuri de silabe (similar sistemului chinezesc), dar incepand din anii ’80 s-a trecut la scrierea pe orizontala, de la stanga la dreapta. Un bloc de silabe contine o consoana initiala (choseong), o vocala mediana (jungseong) si o consoana finala (jongseong).
E istorie, o realitate!

Ref.:
- Adela Marcov, "Alfabetul coreean – model de eficienta si simplitate"
- http://koreafilm.ro/blog/
- http://www.tvr.ro/
- http://koreafilm.ro/blog/ (http://www.youtube.com)

1. Languages of the World (Wide Web) by Daniel Ford and Josh Batson, Google Research
Ref.:
- http://googleresearch.blogspot.ro
- http://1.bp.blogspot.com/ , http://www.unibuc.ro//prof/vlada_m/Digital_competence.php

2. List of Operating Systems (Operating systems: 591 , Linux distributions: 611 ) http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/os-liste.htm

Detalii: M. Vlada, "Limbaje şi Cunoaştere versus Modelare şi Procesare", in Lucrarile CNIV 2005, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005

"Caută cunoaşterea prin experimentare, observare şi testarea ipotezelor." Sir Francis Bacon.
"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn
"Limbajul este haina gandirii" Samuel Butler
"Matematica va fi limba latina a viitorului, obligatoriu pentru toti oamenii de stiinta. Tocmai pentru ca matematica permite accelerarea maxima a circulatiei stiintifice" Gr. C. Moisil
"Lacrimile sunt limbajul mut al durerii" Voltaire
"Nu noi suntem stapani ai limbii, ci limba e stapanul nostru" Constantin Noica
"Toate limbile tind spre exactitate, iar exactitatea spre sensitate si conciziune" Maxim Gorki