Saturday, August 31, 2013

Facultatea de Matematică şi Informatică la 150 de ani

Update: 17 iulie 2014 - Mathematicians and Computer Scientists from Romanian Diaspora, LIBERTAS MATHEMATICA (new series)- http://www.lm-ns.org/files/RomanianMathCompSc.pdf (pdf), online [ peste 400 de matematicieni si informaticieni din Romania ] {Nota: in aceasta lista l-am gasit si pe Dr. Ion Christian Bruteanu - SYDNEY, Australia, ce a plecat in strainatate, in anul 1983, de la Centrul de calcul al Universitatii din Bucuresti (CCUB, infiintat de Gr. C. Moisil in anul 1962 si desfiintat in anul 1992, cand Decan era prof. dr. Nicolae Radu, iar Rector prof. dr. Emil Constantinescu )- pana in prezent nu am stiut nimic despre acesta, eu fiind angajat la CCUB din dec. 1983 } 'Dacă Matematica nu ar fi fost, “nimic nu ar fi fost”: nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit.' (M.V. 31 ianuarie 2010) "Libertas Mathematica, the mathematical journal published under the auspices of the American Romanian Academy of Sciences and Arts (ARA) but self supported, was founded in 1979 and edited since then by Professor Constantin Corduneanu. At that time different reasons, often mixed with politics, forced several Romanian scientists, mathematicians in particular, to make difficult choices. Some of them emigrated to Western Europe or to the USA, hoping to continue their research there, in full freedom and at the highest level."
Update: 30 august 2013 - Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, conferinţă aniversară "150 de ani de la înfiinţare": 29 august - 1 septembrie 2013. (imagini si video: www.tvr.ro).
"Nu se poate vorbi de cel mai bun în acest domeniu, nu se poate spune 'cel mai'. Sunt mai multe personalităţi care m-au marcat, care au intrat în biografia mea personală. Nu este niciunul cel mai, sunt necomparabili: Stoilow, Barbilian, Onicescu, Vrânceanu, Miron Nicolescu, Grigore Moisil", spune Solomon Marcus. - See more at: http://stiri.tvr.ro/

După discursul acad. Solomon Marcus, aşteptat cu nerăbdare de toţi cei prezenţi (amf. Spiru Haret a fost plin, inclusiv la balcon), au fost scurte discuţii: Gheorghe Păun, Paltin Ionescu, Dragoş Vaida, Ion Cuculesu, Gheorghe Bucur, Radu Gologan. Sunt foarte rare momentele când profesorii au posibilitatea ca într-un cadru organizat să comenteze, să discute sau să propună diverse aspecte ale vieţii ştiinţifice sau didactice. Ştiam de contribuţiile remarcabile în matematică ale lui C. Ionescu-Tulcea, dar cu această ocazie acad. S. Marcus le-a evidenţiat remarcabil. Tinerii studenţi de la matematică ştiu acest lucru? Profesorul Ioan Tomescu a precizat pentru cei prezenţi că anul 2013 este anul în care Cassius  Ionescu-Tulcea  împlineşte 90 de ani (Prof. univ. la Yale, Philadelphia, Urbana Illinois: Lucrări de analiză funcţională „Spaţii Hilbert”; contribuţii în teoria măsurii şi integrării, a câmpurilor de vectori, cu rezultate privind teoremele ergodice pentru lanţuri cu legături complete „Calculul probabilităţilor şi aplicaţii”; Ex.: Topological conditions of Kolmogorov Extension Theorem  - Ionescu-Tulcea Theorem - discuţii pe Internet).
Update: Solomon Marcus, From Euler to Bourbaki, by way of C. T. Ionescu Tulcea. An episode from the history of university mathematics in Romania, LIBERTAS MATHEMATICA (new series), vol. 33 no 2, 2013: http://system.lm-ns.org/ (pdf)
-29 august 2013 -Media UB , Conferinta FMI
- Conferinta aniversara, 29 august 2013: Faculty of Sciences-150 years; 150 de ani de existenţă - Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti.

Istoric: Date importante
  • 1863 - sunt înfiinţate Facultatea de Ştiinţe şi Școala Superioară de Litere(apoi, in anul 1864, Facultatea de Litere și Filosofie), prin Decretul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nr. 967/8 octombrie 1863  
  • 1864 - se înfiinţează Universitatea din Bucureşti (prin decretul domnitorului Al. I. Cuza, nr. 765, 4/16 iulie 1864, ce reuneşte într-un singur corp Facultăţile de Drept, Ştiinţe şi Litere)
1919-1923: Gheorghe Țițeica, decan, Facultatea de Științe
1925–1926 şi 1932–1939: Simion Stoilow, decan, Facultatea de Științe
1939-1948: Gheorghe Vrinceanu, director, Biblioteca de Matematica

  • 1948 – are loc reforma învăţământului, se înfiinţează Facultatea de Matematică şi Fizică 
  • 1961 – are loc separarea în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică (ambele funcţionand în cladirea UB din Centru, intrarea D) 
  • 1974 – are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică, iar Facultatea de Fizică este transferată la Campusul "Măgurele", inaugurat in anul 1975 
  • 2002 - are loc schimbarea denumirii în Facultatea de Matematică şi Informatică

PROFESORI – Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti (imaginea de sus)
DECANI - Facultatea de Matematică şi Informatică din Bucureşti
1951-1960: Gheorghe Mihoc 1960-1972: Nicolae Victor Teodorescu; 1972-1974: Ionel Bucur; 1974-1984: Cabiria Andreian Cazac; 1984-1988: Nicolae Radu; 1988-1990: Nicu Boboc; 1990-1992: Nicolae Radu; 1992-1996: Ion Colojoară; 1996-2004: Vasile Preda; 2004-2008: Ion Chiţescu; 2008-2009: Ştefan Dragoş; 2009-2016: Victor Ţigoiu

Grigore C. Moisil despre rolul matematicii de a dezvolta fantezia, imaginaţia: Matematica nu înseamnă calcul. Calculul este făcut de maşinile de calcul. Matematicii îi aparţine fantezia, imaginaţia, demonstraţia. Toate au un caracter pur uman şi nu pot fi făcute decât de oameni. Când vrem să le mecanizăm, demonstraţia se reduce la un calcul, iar fantezia la un şir de întâmplări“.

No comments: