Friday, April 30, 2010

UB vs UBB | BibNat vs BCU

Consorţiul Universitaria
www.unibuc.ro | www.ubbcluj.ro

Consorţiul Universitaria funcţionează din anul 1996, fiind recunoscut ca un actor important al vieţii universitare. Consorţiul Universitaria cuprinde cele patru universităţi "clasice" - Universitatea din Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, cărora li s-a adăugat in anul 2009, şi Academia de Studii Economice din Bucureşti:
UB - http://www.unibuc.ro
UBB - http://www.ubbcluj.ro
UAIC - http://www.uaic.ro
UVT - http://www.uvt.ro
ASE - http://www.ase.ro

Ref.:
www.unibuc.ro/ro/reuniunea_consoriului_8220universitaria8221
www.uaic.ro/uaic/bin/view/University/consortiuluniversitaria
Biblioteci

A. BibNat - Biblioteca Nationala - http://www.bibnat.ro


B. BCU – Biblioteca Centrala Universitara - http://www.bcub.ro

- W-author= Vlada Marin: 13 inregistrari (BIBNAT)
- W-author= Vlada Marin: 27 inregistrari (BCU)

http://aleph.bibnat.ro:8991/F/3MD8XCQ3U2DAXER59T426R5LYH1HNAT5LS2XBV1M5AH6A4GY15-13526?func=short-jump&jump=000001

http://cacheprod.bcub.ro/webopac/List.csp?SearchT1=Vlada&Index1=Uindex03&Database=2&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=Vlada&OpacLanguage=rum&Profile=Default&RequestId=727910_2&QueryId=727910_2&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=SearchFromList&SortIndex=Title&SortDirection=1

Nota:
- http://www.eurovr-association.org/ (EuroVR: European Association for Virtual Reality and Augmented Reality )
- http://kb.eurovr-association.org/index.php/Vlada,_Marin


Educaţia în spectacol

Protagonist: Solomon Marcus
Premiul "Lykeion" al Alianţei Colegiilor Centenare
Editor: Lavinia Spandonide, Spandugino Publishing House, Bucureşti, 2010

"Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
- Aparut in eLerning.romania: http://www.elearning.ro

Despre titlu

Titlul este unul aparent neînţeles, dar acesta este explicat argumentat în volumul apărut la Editura Spandugino (Bucureşti, 2010) cu ocazia acordării primului Premiu "Lykeion" al Alianţei Colegiilor Centenare. Premiul a fost acordat pe anul 2009 domnului acad. prof. Solomon Marcus. Înfiinţată în anul 2008, Alianţa Colegiilor Centenare din România recompesează moral şi material promotori ai unor activităţi importante (ştiinţifice, culturale, economice, administrative) prin care se vizează îndeosebi un învăţământ liceal de certă calitate. (din Regulamentul pentru acordarea premiului "Lykeion")

Recomandăm cele 192 de pagini ce apar în carte pentru simplul fapt că se referă la problemetica actuală a educaţiei din România, în special la dezvoltarea învăţământului preuniversitar. Este laudabilă iniţiativa editorului acestei cărti: Lavinia Spandonide. Volumul cuprinde 4 capitole: primul capitol include intervenţiilor unor personalităţi din învăţământul preuniversitar cu ocazia acordării premiului; al doilea capitol prezintă schiţe de portret realizate de doi discipoli ai acad. prof. Solomon Marcus: prof. univ. dr. Cristian Calude şi prof. univ. dr. Ghorghe Păun, membru corespondent al Academiei Române; al treilea capitol denumit "Reforma şcolii" prezintă o colecţie de articole şi cuvântări ale profesorului Solomon Marcus: articole apărute în diverse publicaţii şi cuvântări prijeluite cu ocazia întâlnirilor cu elevi şi oameni al şcolii; ultimul capitol cuprinde o descriere privind constituirea, organizarea şi activităţile Alianţei Colegiilor Centenare din România.

Educaţia în spectacol

"Educaţia înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are multiple surse şi motivaţii, dar prima pe care o aducem în atenţie este aceea a stării de bucurie sirituală, de sărbătoare uneori, care însoţeşte, aduce în aceeaşi albie, educaţia şi spectacolul, în varianta lor reuşită. Spectacolul educaţiei nu se desfăşoară pe o singură scenă iar personajele nu sunt numai profesorii şi elevii. Roluri importante revin familiilor elevilor, cei cu care elevul interacţionează acasă şi care au de îndeplinit un rol şi în ceea ce priveşte comportamentul elevului la şcoală. Vin apoi numeroasele personaje anonime, uneori colective, cu care elevul se întâlneşte în stradă, cele de la televiziune, de pe Internet. ... Masca este tot timpul prezentă şi ea constituie una din provocările cele mai subtile, mai pline de capcane, ale educaţiei." Solomon Marcus

Învăţarea este un spectacol

"Învăţarea oferă un spectacol grandios, cu scenarii, personaje, roluri, măşti şi conflicte. În această carte, ne preocupă cu deosebire scenariul relaţiei dintre profesor şi elev, deocamdată de natură predominant imperativă. Argumentăm necesitatea ca imperativul să cedeze locul interogativului. ... Elementul istoric, povestea, naraţiunea au o funcţie explicativă în manualul şcolar. Absenţa lor, în special din manualele de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, face dificilă înţelegerea şi reduce atractivitatea celor prezentate. ... Fiecare oră de clasă are un potenţial spectacular care trebuie valorificat. Fiecare operă, fiecare concept, fiecare personalitate, fiecare problemă au acest potenţial spectacular. Scenariul orelor de clasă trebuie schimbat. Esenţialul: să asimilezi moduri de gândire cât mai variate. ... Elevul trebuie să fie învăţat şi stimulat să înventeze ... Învăţare adevarată nu există fără bucurie." Solomon Marcus

Profesorul este un actor

"Profesorul este un actor, învăţarea este un spectacol. Ea se foloseşte de scenarii alternative, care ne plasează într-un univers de ficţiune, cu personaje, roluri, conflicte, măşti, indicaţii de regie, elemente de surpriză, situaţii paradoxale, încercări, bănuieli, îndoieli, greşeli, eşecuri, momente de descurajare, altele de încredere şi speranţă. Elementul ludic, esenţial în învăţare, întregeşte natura ei spectaculară. Succesul acestui spectacol, în care suntem deopotrivă interpreţi şi spectatori, depinde de bucuria, inteligenţa şi pasiunea pe care le investimin în el. Cred ca nu există decât o singură învăţare autentică, aceea care se face în stare de bucurie. Atâta vreme cât aceste două acte (actul imperativ al profesorului şi momentul de bucurie al elevului), nu fac joncţiunea, totul este sortit eşecului." Solomon Marcus

Ştiinţa în spectacol

"Pretutindeni avem de a face cu un spectacol şi trebuie să valorificăm această dimensiune spectaculară. Traian Lalescu pune în scenă un spectacol cu toate regulile lui având ca personaje: un filozof; un inginer; un profesor; un cetăţean curios. ... Cuvântul “teoremă”, care denumeşte cărămida matematicii, are o etimologie în greaca veche şi care ănseamnă “spectacol’. Procesul de configurare a unei teoreme este un spectacol" Solomon Marcus

Notă: TEORÉMĂ s. f. 1. adevăr ştiinţific care poate fi stabilit prin demonstraţie. 2. enunţ care poate fi demonstrat prin raţionament logic plecând de la fapte cunoscute sau de la ipoteze justificabile, incluse chiar în enunţ. (gr. theôréma ( θεώρημα), lat. theorema, fr. théoreme) (DEX)

Referinţe
1. Lavinia Spandonide (Ed.), Educaţia în spectacol. Protagonist: Solomon Marcus, Premiul "Lykeion" al Alianţei Colegiilor Centenare, Spandugino Publishing House, Bucureşti, 2010 (ISBN: 973-88796-4-5)
2. Vlada, Marin. O viaţă dedicată matematicii: acad. prof. dr. Solomon Marcus. Apărut în: Elearning.Romania, 2010-02-26. Bucureşti: TEHNE- Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie. Disponibil online: http://www.elearning.ro.
3. ***, Acad. prof. dr. Solomon Marcus la 85 de ani - O viaţă dedicată matematicii şi informaticii, http://www.descopera.ro/stiinta/
4. http://www.librariaeminescu.ro/isbn/973-88796-4-5/Autor-colectiv__Educatia-in-spectacol-protagonist-Solomon-Marcus

Nota: despre Training
- Dilema veche si Training ( Andrei Plesu)

Tuesday, April 27, 2010

Apariţii recente: GM 115 ani, elearning 2.0


1. Gazeta Matematică – 115 ani de apariţie: www.descopera.ro/stiinta
- www.descopera.ro/stiinta/6067449-gazeta-matematica-115-ani-de-aparitie
- prof. dr. Radu Gologan (presedinte SSMR - http://www.rms.unibuc.ro) despre .... profesori, matematica, scoala ... La ce ne foloseşte matematica în viaţa de zi cu zi? [dl. profesor a dat un exemplu din manualele americane privind studiul matematicii: Se considera o suma de bani depusa la o banca ce ofera o dobanda de 7%. Dupa cati ani suma se dubleaza? Problema ar trebui sa fie prezentata ca o introducere (elevii sunt ""pedepsiti" si "terorizati" de prezentarile teoretice de la toate disciplinele din scoala! Cati profesori stiu acest lucru?) la studiul logaritmilor (clasa a X-a); in felul acesta elevii vor fi mai stimulati in intelegerea matematicii si vor elimina intrebarile de tipul " ... si la ce foloseste? " Nota: redactorul articolului nu a inteles problema si a scris gresit explicatia: de exemplu, a scris "ecuatie diferentiala" si trebuia "exponentiala" ]

Observatie: Problema poate fi utilizata si la capitolele "relatii de recurenta, inductie matematica" si "siruri".
Explicatia si rezolvarea problemei enuntata mai sus: Fie s suma depusa la o banca ce ofera dobanda de 7%. Dupa primul an, suma cumulativa va fi:
s1= s + s * (7/100) = s * (1+ 7/10)= s * (1,07)
Daca vom defini sirul valorilor sumei de bani dupa fiecare an, vom avea:
s0= s // anul de start-anul depunerii
s1= s0 + s0 * (7/100) // valoarea dupa primul an
...
si= si-1 + si-1 * (7/100), i=1, 2, ...
(relatie de recurenta)
Folodind metoda inductiei matematica se demonstreaza:

sn= s * (1,07)n , unde n = nr. de ani

In sfarsit, ecuatia exponentiala ce determina cerinta problemei:
s * (1,07)n = 2*s
si astfel, dupa ce se simplifica "s", se logaritmeaza si se obtine:
n=LOG10(2)/LOG10(1,07) = 10,24476835 ani

Prin urmare: Problema – "Dobanda 7%"
O banca acorda anual o dobanda de 7% petru o suma depusa la acea banca.Dupa cati ani suma se dubleaza? Dar, dupa dupa cati ani aceasta se tripleaza?

REZOLVARE (verificare numerica folosind Excel):
n=LOG10(2)/LOG10(1,07) =10,24476835 ani
n=LOG10(3)/LOG10(1,07) =16,23757367 ani

Varianta 9%
n=LOG10(2)/LOG10(1,09) = 8,043231727 ani
n=LOG10(3)/LOG10(1,09) = 12,74822067 ani
Observatie: 1,07^10 = 1,967151357


2. Learning 2.0: Innovations on Education and Training in Europe : http://elearning.ro
- http://elearning.ro/index.php?id_categ=5

Recomandare: WDL - The Web Design Ledger

"The Web Design Ledger is a publication written by web designers for web designers. The primary purpose of this site is to act as a platform for sharing web design related knowledge and resources. Topics range from design inspiration to tips and tutorials and everything in between."

- http://webdesignledger.com/
- http://webdesignledger.com/inspiration/
Ref: www.georgevlada.ro | 28.04, http://twitter.com/georgevlada

Saturday, April 24, 2010

Master of Science - postgraduate academic

Master of Science
(M.Sc., Sc.M., M.S., S.M.): postgraduate academic
(Latin: Magister Scientce)

Tipuri de programe de master: aprofundare, complementar, interdisciplinar, cercetare.
Exista aceste tipuri de programe de master?
Masteratul va putea fi organizat numai de universităţile acreditate pe domeniul respectiv şi vor exista cinci categorii de master, respectiv de aprofundare, interdisciplinar, complementar, de cercetare şi de formare continuă ?
Acestea erau discutiile din anul 2009 cand se elabora "Codul Educatiei".
Un program universitar de master formeaza specialisti/profesionisti intr-o directie de specializare inalta.
Sunt studii ce arata ca doar dupa 10-15 ani de experienta profesionala a cestora, dar cu conditia ca acestia sa parcurga diverse etape de perfectionare continua, acesti specialisti devin cu adevarat "experti" in domeniul lor. Se pot da exemple din domeniul medical, stiintific, ingineresc, militar etc.

- in prezent, un program universitar de licenta (de tip Bologna, incepand cu anul 2005 in Romania) formeaza si consolideaza cunostinte si abilitati dobandite de absolvent intr-un domeniu fundamental de licenta (ciclul 1).
"Obiectivul principal al Procesului de la Bologna este acela de a crea un spatiu european al invatamantului superior, bazat pe cooperare internationala si schimburi academice, un spatiu european atractiv atat pentru studentii si profesorii europeni, cat si pentru studenti si profesori de oriunde din lume" (sursa: http://www.euractiv.ro/)
Se pare ca in multe facultati, unele cursuri din fostul an IV au fost incluse in lista cursurilor din anul I, avand in vedere ca organizarea programelor de master (ciclul II) s-a realizat anevoios si confuz. Au fost si blocari de activitate, s-au realizat planuri incarcate, s-au introdus cursuri fara nici o legatura cu programul de master.
- Proiect - Diploma de Master și Suplimentul la Diplomă (MECTS- 2010)


1. Initiative: FEAA, Iasi - http://www.feaa.uaic.ro/ro/Specializari%20FEAA%20-%20Ciclul%20II/195
"Dacă la început a fost cuvântul, pentru prima promoţie de absolvenţi „Bologna”, la început va fi... masterul de specializare, titulatura românească a mult mai celebrelor programe de tip Master of Science. De anul următor, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor pregăteşte o altă lovitură „academică” şi anume un pachet de programe de master complementar integrate într-un MBA (Master of Business Administration). Până atunci, echivalente ale masterelor complementare, sunt disponibile programele oferite de Şcolile Academice PostUniversitare – DEPROTUR, ELITEC, FIBAS, Management comercial, Managementul Resurselor Umane, SASPMA şi SCOP 2M. De ce s-a preferat titulatura Mastere de specializa-re și nu Mastere științifice (M.Sc.)?"
Sursa:
http://portal.feaa.uaic.ro/admitere/MasterS/Documents/Pliant%20MasterS.pdf

Alte indicatii dintr-un pliant convingator:
"Masterele de specializare sunt destinate celor care au absolvit studii de licenţă dintr-un domeniu/specializare (relativ) apropiate, în timp ce masterele complementare sunt mai la îndemână celor care au absolvit specializări de licenţă mai “îndepărtate”
-La masterele academice, există o serie de discipline prealabile obligatorii (prerequisites)care trebuie urmate pen-tru înscrierea la anumite cursuri; la masterele comple-mentare nu există asemenea discipline prealabile
- Masterele de specializare sunt mai “de fineţe” (şi, implicit, mai dificile); cele complementare sunt mai nimer-ite pentru cei care, din punct de vedere profesional, vor să încerce ceva nou
-Cel puţin pentru anul universitar 2009-2010, la FEAA, numai la masterele de specializare sunt locuri finanţate de la buget (pe lângă locurile cu taxă), în timp ce masterele complementare sunt exclusiv cu taxă
-Multe mastere complementare organizează şi cursuri la distanţă (ID) şi ore în weekend. Masterele de specializare au doar cursuri la zi, orele fiind programate, de obicei, după amiaza pentru a permite celor care lucrează în com-panii/organizaţii să participe la cursuri.
"

2. Implementare: Ce se intampla la "Politehnica" Bucuresti? - Facultatea de Automatica si Calculatoare, Lista Programelor de Master;
- 23 de programe de master (4 tipuri:aprofundare, complementar, interdisciplinar, cercetare)
Sursa: http://acs.pub.ro/index.php?site=master&lg=romana

3. ce se intampla in USA?- MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT - http://www.mum.edu/; Computer Professionals Program: MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE
- M.S. in Computer Science with financial aid and paid practical training in a U.S. company
- Program Structure: http://www.mum.edu/compro/Pages/programStructure.html
- Courses and Specialization: http://www.mum.edu/compro/Pages/mscs.html
- U.S. companies (500 company)that have hired our students:
http://www.mum.edu/compro/Pages/companies.html

OBS: Master of Arts in Learning Technologies Program at Pepperdine University from July 13 2009- July-24 2010. Graduate School of Education and Psychology.
Obs. Fiul meu George (GxG) are diploma de licenta in domeniul Informaticii de la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si informatica, si curand va obtine diploma de master complementar (2 ani) e-Business de la ASE Bucuresti, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica (din 11 programe unele sunt in lichidare in 2010.  

All Fields of Study - http://academic.research.microsoft.com

Computer Science - http://academic.research.microsoft.com/?SearchDomain=2&entitytype=2

• Algorithms & Theory • Artificial Intelligence • Bioinformatics & Computational Biology • Computer Education • Computer Vision • Data Mining • Databases • Distributed & Parallel Computing • Graphics • Hardware & Architecture • Human-Computer Interaction • Information Retrieval • Machine Learning & Pattern Recognition • Multimedia • Natural Language & Speech • Networks & Communications • Operating Systems • Programming Languages • Real-Time & Embedded Systems • Scientific Computing • Security & Privacy • Simulation • Software Engineering • World Wide Web

Wednesday, April 21, 2010

T. Popoviciu, Problem 5897, Gaz. Mat. 49 (1943)

... and Greetings from Louisiana!
Dr. Rick Mabry, Department of Mathematics Louisiana State University in Shreveport (USA)

1. The problem is cited on pp 132-133 of "Geometric Inequalities" by O. Bottema, et al, Wolters-Noordhoff Publishing, Groningen 1969.
http://www.lsus.edu/rick-mabry
2. http://www.gazetamatematica.net/?q=node/2135#comment-295
3. Rick Mabry's Knot - http://www.lsus.edu/rick-mabry
4. Rick Mabry, Flapping Polyhedra (using Mathematica and converted to the animation with LiveGraphics3D, by M.Kraus)- http://www.lsus.edu/sc/math/rmabry/live3d/flappers.html

Note
- Gazeta Matematica, SSMR: http://www.gazetamatematica.net
- The Mathematical Association of America: http://www.maa.org/
- The American Mathematical Society (AMS): http://www.ams.org/home/page
- MathSciNet : http://www.ams.org/mathscinet/
- Gazette of the Australian Mathematical Society: http://www.austms.org.au/Gazette

Saturday, April 17, 2010

Legea Educaţiei din nou la Parlament

11 ianuareie: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 18 - 10.02.2011, Legea 1/2011, http://www.monitoruloficial.ro (pdf)
8 ianuarie: Mircea Micle
4 ianuarie 2011
: Prin Decizia CCR Legea educatiei a fost declarata constitutionala! Legea a fost promulgata; forma asumata de guvern:
LINK (365 art. in 134 pag.)
12 aprilie 2010: Camera Deputatilor
156. PL-x 156/12.04.2010 Proiectul Legii educaţiei naţionale.

26 mai 2010: SENAT- 26/05/2010, Cu nr.L344 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională (Adoptat de Camera Deputaţilor (cu titlul: Legea educaţiei naţionale şi învăţarea pe tot parcursul vieţii; Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport TERMEN: 18/06/2010)

23 mai 2010: "Legea educaţiei private" by Raul FLOREA - LINK (www.gandul.info) | Vezi aici forma Legii Educaţiei votată de Camera Deputaţilor! (331 articole, 127 pagini)
OBSERVATII:
- la inv. superior s-au eliminat CATEDRELE si s-au inlocuit cu DEPARTAMENTELE
- art. 282 alin. (4) - atestare de abilitare ptr. prof. univ. si cond. dr.
- Atentie! art. 196 alin. (4) identic cu Art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 declarat neconstitutional de CCR (a se vedea aici)
ARGUMENTE CCR:
Curtea Constituţională arată că “în condiţiile în care dreptul la învăţătură este garantat de stat, apare normal ca acesta să poată verifica modalitatea în care sunt organizate, ca structură şi atribuţii, instituţiile care realizează procesul de învăţământ, fie ele de stat sau private. ... Art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 lasă o libertate deplină universităţilor, ca prin carta universitară să stabilească atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior, fără o intervenţie a statului, care ar trebui să acorde girul unei organizări corecte a instituţiei de învăţământ. ... Liberul arbitru pe care îl instituie dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 este evident, în condiţiile în care formularea acestui text lasă deplină latitudine cartei universitare în organizarea structurilor de conducere, precum şi cu privire la controlul modalităţii de administrare sau de stabilire a politicilor de cadre pe care fiecare facultate le poate face, în temeiul aceleiaşi legi. ... Prin urmare, se instituie un monopol pe care îl deţine universitatea cu privire la organizare şi funcţionare, monopol ce nu poate fi desfiinţat şi intră în contradicţie cu normele stabilite prin legi organice prin care rectorul este confirmat de ministerul de resort.

19 mai 2010: Legea a fost adoptata de Camera Deputatior - LINK

Va fi posibil ca sistemul educatiei din Romania sa aiba o lege noua din anul 2010? Nu stiu de cine au fost scrise cele 2 legi ale educatiei (84/1995 si 128/1997), dar stiu ca au avut mai mult efecte negative, decat pozitive! Numai vocatia, pasiunea si sacrificiul profesorilor adevatati au salvat cate ceva din invatamantul actual. La romani exista mentalitatea ca trebuie sa fii "sef" pentru a avea renume si a fi respectat. Majoritatea oamenilor de stiinta nu au aceasta ambitie! Cred cu tarie ca daca s-ar face un studiu documentat, in Romania este o mare problema de management: incompetenta, mediocritate si superficialitate. Reguli, proceduri si legi aplicate dupa bunul plac. In numele "raspunderii functiei" si al democratiei se valorifica interese personale si microcolective. Cum se poate schimba? Sa fie vorba, si de curaj, si de sacrificiu?

Aparent, se poate deduce ca este vorba de o insistenta si o consecventa exagerata in a contribui cu propuneri privind imbunatatirea legilor educatiei. Nu mi-am dorit niciodata acest lucru. Se stie (se constata in timp!) ca se pot face greseli in activitatea profesionala, economica, sociala etc. daca nu cunosti si nu intelegi regulile, regulamentele, legile. De fapt, se spune ca nu se poate absolvi nimeni de o sanctiune prevazuta in legislatie, invocand "nu am stiut, nu am cunoscut faptul ca este o incalcare a unor prevederi". Pe de alta parte, daca nu cunosti legislatia si regulamentele, poti suferi prin neaplicarea legilor sau prin aplicarea incorecta a acestora. Poti fi indus in eroare sau poti fi manipulat, uneori cu consecinte foarte grave. Exemple sunt foarte multe, in mass-media sau, aflate din discutii particulare.


NOUTATE in invatamantul superior in ultima versiune trimisa parlamentului: examen, teza si atestat de ABILITARE pentru cadrele didactice ce aspira la gradul de profesor universitar (Art. 267 alin. (4)).

Observatie: In Parlament sunt inscrise 3 proiecte de legi!

ISTORIC
- 18 martie 2010: Dezbatere publica, Site dedicat dezbaterii: www.unpasinainte.edu.ro/, a se vedea: http://www.unpasinainte.edu.ro/forum si http://mvlada.blogspot.com/

- 18 august 2009 - Reforma structurală a societăţii româneşti. Modernizarea României prin educaţie: Codul educatiei - dezbatere publica la Camera Deputatilor; a se vedea http://mvlada.blogspot.com/ si http://www.cdep.ro/

- mai 2009, Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora "Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii." : Decizia nr. 731 din 7 mai 2009, publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009; a se vedea http://curteaconstitutionala.ro/

- 1997, se adopta Legea 128/1997 (Statutul cadrelor didactice)
- 1996, se adopa Carta universitara (modificata in 2003 la UB)
- 1995, se adopta Legea 84/1995 (Legea invatamantului, republicata 1999)

Amendamente la Legea Educaţiei – Învăţământ superior
In vederea:
1. rezolvarii caracterului de neconstitutionalitate al unui articol: Art 193 alin. (4). Continutul acestui aliniat este identic (copiat) cu art. 72 alin. (5) din Legea nr.128/1997; Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora “Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii.“ (Deciziile nr. 731 si 732 din 7 mai 2009 publicate în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)

2. implementarii principiului transparentei decizionale

3. ingradirii abuzului in functie ce poate fi exercitat de persoanele cu functii de conducere la nivelul departamentelor si facultatilor

OBSERVATIE
Avand in vedere motivarea publicata de Curtea Constituţională privind neconstituţionalitatea dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, “Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior” trebuie definite in Legea organica si Nu in Carta universitara.
Prin urmare, trebuie modificate articolele 122, 123, 192 si 193.

Art. 193
...
(4) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei, potrivit legii. Hotarârile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.

- acest aliniat este neconstitutional! (Decizia nr. 731 din 7 mai 2009, publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)

Amendamente - PROPUNERI
Nota: Completarile sunt date de Textul editat cu BOLD

Art. 122
(1) …

(5) …

(6) Întreaga activitate din facultate este organizată şi condusă de către Consiliul facultăţii. Facultatea şi Consiliul facultăţii au următoarele atribuţii şi competenţe:
a) defineşte şi redefineşte misiunile facultăţii;
b) propune Senatului Universitar înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii şi direcţii de specializare;
c) elaborează şi avizează planurile de învăţământ;
d) întocmeşte rapoartele de autoevaluare în vederea evaluării academice şi acreditării facultăţii şi secţiilor de specializare;
e) stabileşte criteriile şi standardele pentru evaluarea periodică a corpului profesoral şi a personalului de cercetare;
f) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din cadrul facultăţii şi stabileşte măsurile care se impun;
g) stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice cu respectarea criteriilor şi standardelor minime stabilite la nivel naţional sau la nivelul Universităţii;
h) aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice asistent şi lector (şef de lucrări) şi propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi profesor; aprobă acordarea titlurilor didactice de asistent şi lector (şef de lucrări) şi avizează acordarea titlurilor didactice de conferenţiar şi profesor;
i) aprobă cadrele didactice asociate şi avizează cererile de acordare a titlului de profesor emerit, profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
j) avizează statele de funcţii şi personal didactic elaborate de către departamente; decanul şi şeful de departament sunt răspunzători pentru corectitudinea întocmirii statelor de funcţii şi personal didactic;
k) avizează propunerile de conducători de doctorat şi de specializări la doctorat;
l) avizează acordarea titlului de doctor;
m) propune condiţiile specifice de admitere la toate nivelurile de studii; stabileşte criteriile şi condiţiile de înscriere la a doua specializare a absolvenţilor cu diplomă de licenţă;
n) stabileşte criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studenţilor şi avizează cererile de transfer;
o) organizează manifestări ştiinţifice;
p) iniţiază, cu aprobarea Senatului, activităţi aducătoare de venituri;
r) stabileşte, cu aprobarea Senatului, acorduri de colaborare cu instituţii din ţară sau din străinătate.


Art.123
(1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. Statele de funcţii ale departamentului cuprind cel puţin 35 de posturi didactice sau de cercetare.

(4) …
(5) Departamentul organizează şi coordonează activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domenii academice specifice. Departamentul şi Consiliul Departamentului au următoarele atribuţii si competenţe:
a) propune planurile de învăţământ pentru specializări;
b) întocmeşte, aprobă şi evaluează programele disciplinelor de studiu şi ale activităţilor de pregătire practică;
c) fundamentează şi propune cifrele de şcolarizare pentru specializările pe care le coordonează;
d) stabileşte modalităţile de evaluare a studenţilor în acord cu normele generale stabilite de consiliul facultăţii;
e) analizează şi avizează cererile de recunoaştere sau echivalare a creditelor de studii;
f) întocmeşte statele de funcţii şi personal didactic;
g) evaluează activitatea corpului profesoral şi a personalului de cercetare din departament;
h) asigură realizarea de către corpul profesoral şi de către personalul de cercetare a obligaţiilor din statele de funcţii;
i) propune recompense şi sancţiuni pentru corpul profesoral şi pentru personalul de cercetare din departament;
j) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare;
l) propune cadrele didactice asociate şi avizează departament cererile de acordare a titlului de profesor consultant şi cererile de prelungire a activităţii peste vârsta de pensionare;
m) coordonează activitatea de cercetare din şi organizează manifestări ştiinţifice; avizează funcţionarea centrelor şi a unităţilor de cercetare care utilizează infrastructura facultăţii;
n) coordonează activitatea de pregătire prin doctorat în domeniul lor de competenţă;
o) utilizează resursele materiale şi financiare puse la dispoziţie cu respectarea prevederilor legale;
p) participă la competiţiile interne si internationale pentru obţinerea de fonduri suplimentareArt.192
(1) Senatul universitatii reprezinta comunitatea universitara si este cel mai înalt for de decizie si deliberare la nivelul universitatii
(2) Atributiile senatului sunt urmatoarele:
a) garanteaza libertatea academica, transparenta decizionala si autonomia universitara;


j) controleaza activitatea rectorului si a consiliului de administratie prin comisii
specializate;face publice pe site-ul universitatii ordinea de zi a sedintelor senatului, precum si deciziile si hotararile luate.

(10) Consiliul facultatii reprezinta organismul decizional si deliberativ al facultatii.
Consiliul facultatii are urmatoarele atributii:
a) aproba, la propunerea decanului, structura, organizarea si functionarea facultatii; elaborează, modifică şi adoptă Regulamentul de organizarea şi funcţionarea a facultăţii, departamentelor, compartimentelor funcţionale din subordine, ce va fi supus validării de către Senat;


c) controleaza activitatea decanului si aproba rapoartele anuale ale acestuia privind starea generala a facultatii, asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare la nivelul facultatii; raportul se face public prin afisarea pe pagina web a facultatii;
d) competenţele Consiliului Facultăţii se exercită în urma unor hotărâri luate ca rezultat al unor dezbateri în şedinţa Consiliului Facultăţii.
Ordinea de zi a şedinţei este anunţată la avizierul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii cu cel puţin 5 zile înainte; Hotărârile Consiliului vor fi afişate la avizierul Facultăţii şi pe pagina web a Facultăţii după cel mult 3 zile de la desfăşurarea şedintei Consiliului.

e) îndeplineste alte atributii, stabilite prin carta sau aprobate de senat si în conformitate cu legislatia în vigoare.

(11) Seful de departament realizeaza managementul si conducerea operativa a
departamentului. În exercitarea acestei functii el este ajutat de Consiliul departamentului, conform Cartei.
a) Seful de departament raspunde de planurile de învatamânt, statele de functii, managementul cercetarii si al calitatii, de managementul financiar, precum si de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si încetarea relatiilor contractuale de munca ale personalului din departament;
b) Competenţele departamentului se exercită în urma unor hotărâri luate ca rezultat al unor dezbateri în cadrul unei şedinţe de departament , de regulă convocate lunar;
c) Hotărârile Consiliului Departamentului se vor anunţa la avizier şi pe pagina web a facultăţii sau departamentului, nu mai târziu de 3 zile de la desfăşurarea şedinţei.


Art.193
(1) Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare, proiectare, microproductie nu se cumuleaza.

(4)Hotarârile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.


M. Vlada, Universitatea din Bucureşti
p.s. am trimis prin e-mail aceste amendamente unor membri din Comisia pentru invatamant de la Camera Deputatilor; vor fi receptivi?
Referinţe
http://mvlada.blogspot.com/2009/08/codul-educatiei-dezbatere-publica-la.html
http://www.cdep.ro/informatii_publice/forum.dispPost?subid=8&tmpl=3
http://mvlada.blogspot.com/2010/03/actualitate-structuri-management-si.html
Amendamente - M. Vlada
http://www.unpasinainte.edu.ro/forum/universitar/universitatile-trebuie-orientate-spre-societate

... si acum, dupa ce am conceput si elaborat idei ... sa ne relaxam romaneste cu "uitatul" Faramita Lambru - Inimioara, inimioara | Despre Lambru
... si "neegalabila" Maria Tanase - Marie si Marioara, bis ... Trenule masina mica, si 2 surprize: ???, ??? | Despre Maria Tanase.
[inspiratie data de GxG - George al meu, www.georgevlada.ro ]

Friday, April 16, 2010

Hărţi virtuale în arheologia sistemică

Participare in comisia de doctorat.

Extrase din referatul asupra tezei de doctorat "Contribuţii privind cercetări teoretice şi implementare software a hărţilor virtuale în arheologia sistemică" elaborată de dl. Lector Drd. DOMŞA OVIDIU, Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

EXTRAS.
Subsemnatul Conf. Dr. VLADA MARIN la Universitatea din Bucureşti, numit în Comisia de doctorat pentru examinarea şi susţinerea publică a tezei d-lui Lector drd. DOMŞA OVIDIU, prin Ordinul Rectorului Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, nr. 3824/484 din 31.03.2010, în urma studierii şi examinării tezei menţionate am constatat ceea ce urmează în continuare.
Conţinutul tezei se încadrează în domeniul de doctorat “Istorie” din domeniul fundamental “Ştiinţe umaniste ”, subdomeniul fiind “Arheologie sistemică” şi în direcţia elaborarii de aplicaţii interdisciplinare privind implementarea de produse software pentru modelare, stocare, procesare, reprezentare în universuri si resurse virtuale. Pe lângă restricţiile ştiinţifice şi de limbaj impuse de ştiinţa istorie, teza concepe, elaborează şi implementează metode, tehnici şi proceduri specifice bazelor de date, tehnologiilor web, limbajelor de programare, graficii pe calculator, prelucrării imaginilor, precum şi realităţii virtuale în conexiune cu grafica interactivă. Tematica tezei utilizează fundamente şi cercetări recente privind utilizarea de concepte şi tehnologii moderne pentru modelarea, reprezentarea şi procesarea informaţiilor şi cunoştinţelor în beneficiul arheologiei, prin utilizarea metodelor, tehnicilor şi tehnologiilor oferite de matematică, informatică si tehnologia informaţiei şi comunicaţiei.

INTRODUCERE ŞI ARGUMENTE

“Dezvoltarea societăţii omeneşti se realizează prin cunoaştere şi învăţare” (Vlada şi Ţugui, International Conference on Virtual Learning-ICVL 2006). Cunoaşterea şi învăţarea sunt deziderate primordiale şi nobile ale tuturor oamenilor pe întreg parcursul vieţii lor. Un rol important în acest demers îl au oamenii de ştiinţă. Ştiinţele sunt modele şi reprezentări virtuale ale cunoaşterii. Astăzi, ştiinţele constituie un tezaur al umanităţii printr-un ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire. Omul de ştiinţă are obligaţia şi conştiinţa dezvoltării, păstrării şi transmiterii generaţiilor viitoare a acestui ansamblu de cunoştinţe dintr-un anumit domeniu al cunoaşterii. Toate acestea sunt într-o evoluţie continuă. "Learning is evolution of knowledge over time" (Roger E Bohn, 1994). În timp, apar mereu metode, tehnici, teorii, invenţii, produse, tehnologii etc. ce ajută la dezvoltarea cunoşterii, dar care unele pot dovedi că se infirmă unele teorii, sau din contră, că se pot naşte ştiinţe noi. De exemplu, Informatica (Computer science-Ştiinţa calculatoarelor) a luat fiinţă ca ştiinţă după mijlocul secolului XX (apariţia calculatorului electronic-1945 şi a microprocesorului-1975) şi prin efortul comun al oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor şi inginerilor, şi a utilizării şi aplicării diverselor teorii, metode, tehnici din matematică (limbaje formale, teoria algoritmilor, teoria grafurilor, logica matematică etc.), cibernetica (teoria sistemelor), electronică şi microelectronică etc. Astăzi, Informatica este una din cele 4 ştiinţe exacte: matematică, fizică, chimia şi informatică. Aceste ştiinţe exacte sunt importante în dezvoltarea cunoaşterii, deoarece la baza investigaţiilor şi studiilor, au metode ştiinţifice, observaţia, experimentul, raţionamentul, gândirea ştiinţifică şi cea algoritmică. Grigore C. Moisil (1906-1973) spunea că “Tot ce e gândire corectă, e matematică sau modelare matematică”. La începutul anilor 1970, sub conducerea lui Gr. C. Moisil, Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti a organizat cursuri, cicluri de lecţii şi conferinţe pentru matematicieni, ingineri şi economişti, iar ulterior pentru istorici, lingvişti, arheologi, artişti plastici, muzicieni. Prin apariţia calculatorului, şi-a dat seama de aplicaţiile matematicii în economie, în ştiinţele umaniste, în istorie, arheologie, muzică, în grafică, în medicină şi biologie. Entuziasmul din acei ani privind utilizarea calculatorului în multe domenii de activitate, s-a regăsit după anul 1990 când au apărut şi s-au dezvoltat tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei şi au apărut sistemul Internet şi tehnologiile Web. Modelele şi teoriilor acestor ştiinţe sunt preluate de celelalte ştiinţe. În timp, s-a dovedit că pluridisciplinaritatea va conduce la elucidarea diverselor enigme sau probleme nerezolvate şi la apariţia de noi teorii. De asemenea, şi în domeniul istoriei sunt multe enigme şi multe informaţii nedovedite. Poate prin utilizarea tehnologiilor oferite de calculator şi de inteligenţa artificială, de realitatea virtuală şi de invenţii ale tuturor ştiinţelor, să se reuşească rezolvarea celor mai importante enigme ale istoriei. “Existenţa şi identitatea lui Negru Vodă sunt sortite se pare să ramână o enigmă a istoriei românilor. Ea angajează şi momentul întemeierii Tării Româneşti” (Neagu Djuvara). Probabil că putem afirma că dacă Negru Vodă nu ar fi existat, nu am fi existat nici noi astăzi. Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi inventat cifra 0 (zero), Matematica nu ar fi existat, şi împreună cu ea nici celelalte ştiinţe. Dacă Matematica nu ar fi fost, “nimic nu ar fi fost”: nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale şi virtuale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit. În acelaşi timp, putem spune cu convingere şi argumente, că Istoria contribuie la înţelegerea evoluţiei cunoaşterii şi a omului pe pământ, la imaginaţie şi inovaţie pentru a construi viitorul, şi nu numai pentru a studia trecutul. Toate acestea nu se pot întampla dacă nu ar fi existat o solidaritate a oamenilor de ştiinţă, dacă nu ar fi avut loc democratizarea ştiinţei aşa cum spunea acum 100 de ani A. D. Xenopol. În scrierile sale acesta remarcă faptul că pentru descoperirile ştiinţifice din toate domeniile, cel mai dificil lucru este înţelegerea fenomenolor şi proceselor. Mai recent, Alvin Toffler în lucrarea “Al treilea val” (1995), avertizează că analfabeţii de mâine nu vor fi cei care nu vor şti să citească sau scrie, ci cei care nu pot înţelege conceptele şi termenii viitorului. De altfel, Gr. C. Miosil spunea prin anul 1970 că “Foarte curând oamenii se vor împărţi în două categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu să lucreze la calculator”. Daniel Pink (2006) în lucrarea “A Whole New Mind: Why Right-Brainers Will Rule the Future” consideră secolul XXI ca fiind al IV-a val, perioada conceptelor (concept workers).
Despre caracterul ştiinţific al istorie, Alexandru D. Xenopol (1847-1920) - academician, economist, filosof, istoric, pedagog, sociolog şi scriitor român, spune că ştiinţele istorice se referă şi la fenomene materiale şi la cele spirituale. El nu o consideră o ştiinţă particulară oarecare, precum fizica, chimia sau psihologia, ci un mod de concepţie a lumii, modul succesiv, în opoziţie cu modul coexistent. Istoria se îndeletniceşte astfel cu fenomenele care sunt ceea ce sunt prin cursul timpului şi acestea se referă şi la societate şi la natură şi la spirit şi la lumea materială. “În vremurile noastre nu se mai poate cugeta într-un chip singuratic. Munca ştiinţifică a căpătat un caracter colectiv. Descoperirea adevărului nu mai este ceva privilegiat, ci este produsul silinţei numeroşilor învăţaţi care, cu toţii împreună, şi ajutându-se unii pe alţii, contribuie a o face să strălucească în ochii întregii omeniri”. A.D. Xenoplol (Principiile fundamentale ale istoriei, 1899, Sursa:Unibuc Classica - Biblioteca Virtuală de istorie, http://www.unibuc.ro/CLASSICA/Xenopol-PFI/cuprins.htm).
“Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor“. Grigore C. Moisil

STUCTURA TEZEI
Teza este constituită dintr-o introducere, 10 capitole, anexe şi bibliografie. Capitolele sunt organizate în secţiuni ce prezintă în detalii toate argumentele ştiinţifice şi demonstrative privind subiectele abordate şi cercetate.
...
Autorul reuşeşte să implementeze in aplicaţie concepte şi metode moderne, utilizând tehnologii şi limbaje de programare actuale: tehnologii oferite de platforma Microsoft .NET şi limbajul C#; limbajele PHP şi Javascript cu suport MySQL pentru baze de date de tip SQL. Menţionăm cu deosebire capacitatea autorului de a concepe şi implementa aplicaţia conform standardelor şi principiilor elaborării produselor software. Folosind programarea vizuală, utilizează diferite tehnici de interacţiune ce generează scenariul grafic şi modelul grafic. De asemenea, autorul utilizează tehnica agenţilor software şi programarea orientată obiect în vederea obţinerii unei aplicaţii ce permite utilizarea unor soluţii hardware şi software complexe pentru crearea, administrarea, actualizarea, vizualizarea şi căutarea informațiilor în cadrul hărţilor virtuale.
... CONCLUZII
Teza de doctorat este elaborată şi redactată clar, îngrijit şi concis. Autorul face dovada unor cunoştinţe aprofundate privind modelarea şi reprezentarea datelor, teoria limbajelor de programare, programarea orientată spre obiecte, grafică pe calculator, teoria agenţilor, precum şi dovada cunoaşterii unor variate tehnici de programare şi structuri de date. Teza analizată este una interdisciplinară şi reliefează faptul că autorul este un cercetător cu o bogată cultură de specialitate în domenii cum ar fi programarea orientată spre obiecte, grafică pe calculator, modelarea spaţiului virtual, tehnologii Web, platforma .NET şi limbajul C#, tehnologii Web, limbajele PHP şi MySQL. Domeniul abordat este unul dificil, caracterizat prin metode şi tehnologii extrem de complexe având în vedere procese ale modelării, procesării, reprezentării şi gestionării informaţiilor hărţilor virtuale din arheologie. Autorul reuşeşte să dea o imagine corectă şi coerentă domeniului, propunând noi abordări şi noi aplicaţii, utilizând tehnologiile moderne de modelare şi reprezentare. Rezultatele originale sunt prezente în aproape toate capitolele, evidenţiind capacitatea autorului de a fi creator şi specialist într-un domeniu nou, dinamic, complex şi dificil. Unele din aceste rezultate au fost deja publicate în publicaţii de specialitate. De asemenea, o menţionare specială este faptul că autorul a elaborat o teză interdisciplinara în beneficiul arheologiei, ce se încadrează în domeniul realităţii virtuale, alături de teza de doctorat “Modelarea spaţiului în universuri virtuale” elaborată în anul 2004 de dl. Popovici Dorin Mircea de la Universitatea “Ovidius” Constanţa. Aceasta utilizează hărţile cognitive Fuzzy în a asigura o anumită coerenţă comportamentală în spaţiul virtual pentru agenţi şi avataruri.
... 7 aprilie 2010 M. Vlada

Monday, April 5, 2010

Tablet PC: SmartPhone + Laptop = iPad

Un inceput revolutionar?
- "Conceptul de Tablet PC- o tablita de scris, care are ecran tactil cu o diagonala intre 5 si 11 inch, conectivitate 3G si WiFi- nu este unul nou, insa anul acesta se anunta o adevarata revolutie declansata de numarul mare de lansari, scopul tuturor fiind de a atrage cat mai multi utilizatori. Asadar printre veteranii Asus, Clevo, Fujitsu Siemens, Lenovo, GigaByte si Toshiba, anul acesta companii precum Sony, Motorola, Microsoft, Apple, HD si Dell, pana la companii mai putin cunoscute precum, Notion sau Freescale si-au anuntat intrarea pe aceasta piata in 2010".
- An iPad featuring the iBooks application
"Vrem ceva mai bun decat un laptop si mai bun decat un smartphone. Haideti sa vi-l arat acum. Este foarte subtire, poate fi folosit in orice fel. Aceasta tableta este extraordinara. Poti naviga pe net cu ea. Este cea mai buna experienta web pe care ati avut-o vreodata" - asa si-a inceput Steve Jobs prezentarea noului iPad de la Apple.

iPad-ul, ultima creaţie Apple, s-a vândut în weekend-ul de lansare în peste 700.000 de exemplare, de două ori peste estimările companiei, ceea ce ar putea fi un semn că Steve Jobs a reuşit să relanseze cererea pentru calculatoarele "tablet", informează Bloomberg. La numai o zi de la lansare, Apple a primit mai multe plângeri pe site-ul său de la clienţii care afirmau că iPad nu reuşeşte să se conecteze la reţeaua Wi-Fi sau semnalul este foarte slab.

All of the built-in apps on iPad were designed from the ground up to take advantage of the large Multi-Touch screen and advanced capabilities of iPad. And they work in any orientation. So you can do things with these apps that you can’t do on any other device.
http://en.wikipedia.org/wiki/IPad
http://www.apple.com/ipad/
http://www.youtube.com/watch?v=RyjEb3hQKeA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RJLzL6pXqLU&feature=related