Friday, February 28, 2014

Fenomenul e-Learning

Dezvoltarea spectaculoasă din domeniul Informaticii se datorează şi faptului că încă din anii de pionierat 1930-1950 s-au iniţiat cercetări şi proiecte ce au reinventat şi îmbogăţit concepte ca Algoritm, Limbaj, Sistem, Proiect, Management, Arhitectură, etc., astfel că acestea au contribuit în cateva etape la adevărate revoluţii ştiinţifice şi tehnologice. De exemplu, după anul 1970, are loc apariţia spectaculoasă a aplicaţiilor Inteligenţei artificiale prin complexitatea şi diversitatea sistemelor inteligente/expert, sau după anul 1990 apare revoluţia din domeniul IT privind sistemul Internet şi dezvoltarea tehnologiilor Web.
Astăzi, se poate afirma că apariţia calculatorului modern şi dezvoltarea ca ştiinţă a Informaticii se datorează atât modelului arhitecturii John von Neumann pentru un sistem de calcul, cât şi modelelor şi teoriilor Computer Science dezvoltate în acea perioadă timpurie de către matematicienii Kurt Gödel şi Alan Turing ce au pus bazele algoritmicii, calculabilităţii şi Inteligenţei artificiale. Aici trebuie să menţionăm lucrarea Computing Machinery and Intelligence (ce descrie testul Turing) publicată de Alan Turing în anul 1950 şi teoriile privind limbajele formale, teoria gramaticilor şi automatelor, algebra tipurilor de date, semantica programelor, etc. Despre complexitatea si amploarea utilizării produselor software se pot evidenţia următoarele statistici:

În România, conceptul de e-Learning a pătruns destul de repede, dar foarte puţini specialişti au înţeles semnificaţia profundă a acestei tehnologii în educaţie şi în formarea continuă. Pionieri ai utilizării tehnologiei e-learning în educaţie se aflau în câteva universităţi din România, şi în câteva firme de IT ce colaborau cu unele firme din străinatate. Trebuie să menţionăm următoarele etape:
  • 1990-2000, ultimul deceniul al sec. XX a fost dominat de apariţia şi dezvoltarea explozivă a conectărilor la sistemul Internet şi de dezvoltarea tehnologiilor Web; Necesitatea elaborării paginilor Web dinamice a determinat apariţia diverselor tehnologii: JavaScript, JavaServer Pages (JSP), VBScript, PHP, ASP, Macromedia Dreamweaver, etc., tehnologii destinate pentru aplicaţii server, iar altele pentru aplicaţii client; în anul 1998 se lansează motorul de cautare Google, iar în anul 2001 apare enciclopedia liberă Wikipedia.
  • 2000-2005, anii in care s-a trecut la o nouă generaţie Web 2.0 şi în care s-a iniţiat o mare diversitate de proiecte bazate pe noi tehnologii revoluţionare; sistemul de învăţământ avea posibilitatea să utilizeze o varietate de tehnologii şi aplicaţii pentru perfecţionarea şi eficienţa procesului de înăţământ şi de educaţie; au apărut platforme CMS (Content Management Systems), LMS (Learning Management Systems), Wikispaces (Free Wikis for Higher Education, Educational-Blogging wiki), etc.; (noi apariţii: 2001 – apare enciclopedia liberă Wikipedia, 2004 – apare reţeaua de socializare Facebook, 2005 – apare serviciul YouTub);
  • 2005-2014, un deceniu de eforturi ale diverselor comunităţi (ştiinţifice, tehnice, economice, etc.), ce reprezintă perioada finalizării diverselor proiecte educaţionale bazate pe tehnologii e-Learning şi pe tehnologii Web; s-a dovedit că există o multitudine de aspecte şi scopuri în utilizare, inventivitatea si viziunea utilizatorilor şi dezvoltatorilor, în acest caz fiind nelimitată; în România s-au finalizat multe proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” (tehnologii noi: 2007 – Steve Jobs de la Apple lansează iPhone şi face foarte popular Internetul pe mobil, 2009 - Google lansează sistemul de operare Android care va domina piaţa smartphone-urilor, 2010 –Apple lansează iPad, deschizând era tabletelor (Tablet PC) şi un nou mod de a accesa Internetul).
Marile schimbări în domeniul educaţiei erau concentrate asupra reformelor şi proiectelor de structură şi mai puţin asupra conţinutului. În România, imediat după anul 1990, era nevoie de o infrastructura IT pentru o modernizare concretă a învăţământului. S-au realizat progrese semnificative, dar abia după anul 2000, aceste schimbări şi-au produs efectele. Astfel, în acea perioadă s-au evidenţiat influenţele şi impactul tehnologiilor Web asupra sistemului de învăţământ:
  • Utilizarea serviciului e-mail de către profesori, studenţi şi elevi;
  • Elaborarea şi utilizarea paginilor Web pentru activităţile didactice şi de cercetare din întregul sistem de învăţământ românesc;
  • Apariţia şi utilizarea resurselor digitale în procesul de învăţăre;
  • Utilizarea tehnologiilor e-Learning în procesul de învăţământ şi schimbarea atitudinii profesorilor şi studenţilor faţă de utilizarea TIC (Tehnologiile Informaţiei şi ale Comunicaţiei) în educatie şi formare.
Imagini: eLSE 2005, 2006, 2011 - www.elseconference.eu; Ultima imagine: "Shaping the future of e-Learning" - http://eduvision.ro/

Saturday, February 15, 2014

Laboratoare virtuale

  • http://escoala.edu.ro - portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi biologie
  • http://scolispeciale.edu.ro - portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale.
Proiecte cofinantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala: POSCCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - "Investeste pentru viitorul dumneavoastra" - http://www.fonduri-ue.ro/ (2007-2013)
Tur virtual - http://escoala.edu.ro/labs/index.php# :