Tuesday, January 11, 2011

Legea educaţiei naţionale - Legea 1/2011

MOTTO: „Şcoala are ca obiective majore formarea tinerilor pentru o dezvoltare individuală, o dezvoltare ca buni cetăţeni şi o pregătire pentru găsirea locului de muncă în societate”. Spiru Haret (1851-1912), academician, matematician, pedagog şi ministru reformator al învăţământului românesc
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 18 - 10 ianuarie 2011 (Legea educatiei nationale) - Legea 1/2011

Ref.: http://www.monitoruloficial.ro (pdf)[se alege 10 ian. 2011]
- http://www.edu.ro (pdf, 318 KB)

Studiu, analiza, metodologii, regulamente, implementare.


ATENTIE! Art. 214 alin. (4) este IDENTIC (copiat) cu art. 72 alin. (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, declarat neconstituţional de Curtea Constituţională a României.

Continutul acestui aliniat este identic (copiat) cu art. 72 alin. (5) din Legea nr.128/1997.
Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin (5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora "Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii." (Deciziile nr. 731 si 732 din 7 mai 2009 publicate în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)

ARGUMENTE CCR:
Curtea Constituţională arată că “în condiţiile în care dreptul la învăţătură este garantat de stat, apare normal ca acesta să poată verifica modalitatea în care sunt organizate, ca structură şi atribuţii, instituţiile care realizează procesul de învăţământ, fie ele de stat sau private. ... Art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 lasă o libertate deplină universităţilor, ca prin carta universitară să stabilească atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior, fără o intervenţie a statului, care ar trebui să acorde girul unei organizări corecte a instituţiei de învăţământ. ... Liberul arbitru pe care îl instituie dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 este evident, în condiţiile în care formularea acestui text lasă deplină latitudine cartei universitare în organizarea structurilor de conducere, precum şi cu privire la controlul modalităţii de administrare sau de stabilire a politicilor de cadre pe care fiecare facultate le poate face, în temeiul aceleiaşi legi. ... Prin urmare, se instituie un monopol pe care îl deţine universitatea cu privire la organizare şi funcţionare, monopol ce nu poate fi desfiinţat şi intră în contradicţie cu normele stabilite prin legi organice prin care rectorul este confirmat de ministerul de resort.

OBSERVATIE
Avand in vedere motivarea publicata de Curtea Constituţională privind neconstituţionalitatea dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, “Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior” trebuie definite in Legea organica si Nu in Carta universitara.

.. DETALII ...
- http://mvlada.blogspot.com/2010/04/legea-educatiei-din-nou-la-parlament.html

De ce trebuie sa cunoastem legile, regulamentele, metodologiile?

Se stie (se constata in timp!) ca se pot face greseli in activitatea profesionala, economica, sociala etc. daca nu cunosti si nu intelegi regulile, regulamentele, legile. De fapt, se spune ca nu se poate absolvi nimeni de o sanctiune prevazuta in legislatie, invocand "nu am stiut, nu am cunoscut faptul ca este o incalcare a unor prevederi". Pe de alta parte, daca nu cunosti legislatia si regulamentele, poti suferi prin neaplicarea legilor sau prin aplicarea incorecta a acestora. Poti fi indus in eroare sau poti fi manipulat, uneori cu consecinte foarte grave. Exemple sunt foarte multe, in mass-media sau, aflate din discutii particulare.

Structuri, management şi legislaţie
Facultăţile din România funcţionează fără Regulament de organizare şi funcţionare

Unde nu sunt regulamente, reguli, proceduri, metodologii, .... acolo ...

ARGUMENTE:

Art. 131 din Carta Universitară (CU) elaborată în anul 1996 (de exemplu CU a Universităţii din Bucureşti), prevedea ca în termen de 90 de zile de la data adoptãrii, să se elaboreze regulamentele prevãzute la Art. 9. Acest articol prevedea la lit. a) elaborarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea facultăţilor, departamentelor, centrelor de cercetare. Art. 131 din CU modificată în anul 2003 transferă facultăţilor elaborarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarera acestora şi nu precizează nici un termen de finalizare şi elaborare. In prezent, este adoptata modificarea CU in anul 2008, iar articolul 140 alin. (2) este cel care se refera la regulamentele facultatilor.
Astăzi, după o simplă documentare şi observaţie (o trecere în revistă a site-urilor universităţilor şi facultaţilor), se constată că majoritatea facultăţilor nu au elaborat acest regulament şi nu funcţionează după un regulament de organizare şi funcţionare aşa cum prevede art. 131 din CU. În schimb, există şi facultăţi din ţara care au elaborat un astfel de regulament, de exemplu, în anul 2008 au fost elaborate astfel de regulamente la: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi - Facultatea de Geografie şi Geologie, ASE Bucureşti - Facultatea de Economie. La Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca - Facultatea de Drept există un astfel de Regulament din anul 2004.
La Universitatea din Bucureşti nu există un astfel de regulament, în schimb în anul 2008 au fost elaborate Regulamentele de organizare şi funcţionare a Senatului şi respectiv Biroului Senatului. De remarcat este faptul că din prevederile conţinute în Carta Universitară se deduce că facultăţile îşi elaborează propriile regulamente şi le supune spre aprobare Senatului (art.131 alin.(2)). Este posibil ca această situaţie să fi condus la starea actuală în care nici o facultate nu şi-a elaborat propriul său regulament de organizare şi funcţionare. Având în vedere că structurile de organizare şi conducere din sistemul de învăţământ naţional sunt identice şi dispoziţiile legilor educaţiei sunt identice pentru acestea, nu sunt necesare regulamente care să difere de la o facultate la alta. Într-adevăr, apar particularităţi privind denumirile şi numărul catedrelor sau departamentelor din cadrul unei facultăti, dar organizarea, atribuţiile şi competenţele acestora nu diferă de la o facultate la alta, sau de la o universitate la alta.
De altfel, Decizia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic s-a pronunţat de către Curtea Constituţională ca urmare a unor dispoziţii ale legilor organice diferite între sectorul de stat şi cel privat. În consecinţă, nici Carta Universitară a unei universităţi nu trebuie să difere de Carta Universitară a altei universităţi în ceea ce priveşte organizarea, atribuţiile şi competenţele structurilor şi organismelor de conducere.

Ref.: http://www.icvl.eu/2009/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaE/sectiuneaE_lucrarea01.pdf

NOTA: La UB, exista - REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Facultăţii din data de 09.12.2009) | A fost aprobat de Senatul UB (conform CU)?
- http://sas.unibuc.ro (pdf)


ISTORIC
- 2011, se adopta Legea 1/2011 (Legea educatiei nationale)
- 1997, se adopta Legea 128/1997 (Statutul personalului didactic)
- 1996, se adopa Carta universitara (modificata in 2003, la UB)
- 1995, se adopta Legea 84/1995 (Legea invatamantului, republicata 1999)Update: 15 ianuarie - Noul regulament de funcţionare a CNATDCU
- http://www.moficial.ro (pdf)
- http://www.ad-astra.roo

NEW: Informatica este arondata, nu la Matematica, ci la :

panel: P2 STIINTE INGINERESTI
comisia: Ingineria si tehnologia informatiei
domenii: 1. INFORMATICA, 2. Calculatoare si tehnologia informatiei, 3. Ingineria sistemelor
Ref. : Ordinul 5328/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)


No comments: