Thursday, June 23, 2016

Un disciplol al lui Grigore C. Moisil: Luminița State by Tudor Bălănescu

IN MEMORIAM

"Născută pentru a fi profesor, Luminiţa Doina State a luminat calea a zeci de generaţii de studenţi de la universităţile la care a lucrat. Cursurile sale, atractive prin noutatea şi actualitatea temelor abordate, au contribuit la instruirea profesională, la cele mai înalte standarde, a studenţilor pe care i-a iubit şi faţă de care a manifestat aceeaşi exigenţă la care îşi supunea propria activitate." Universitatea din Pitești - http://www.curier.ro

Fragmente din articolul lui Tudor BălănescuUn disciplol al lui Grigore C. Moisil: Luminița State”, Curtea de la Argeș , nr. 3 (64) Martie 2016, http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/VII_3_64/VII_3_64.pdf

Lumința Doina Radu (n. 27 ianuarie 1948 – d. 9 ianuarie 2016), fiica profesorului universitar Ion Radu și a învățătoarei Maria Radu, care s-au ocupat cu o grijă exemplară de educația unicului copil, s-a născut în comuna Pătroaia, județul Dâmbovița. În perioada 1965-1970 o regăsim ca studentă eminentă a secției de Mașini de Calcul, înființată prin strădania acad. Grigore C. Moisil de a iniția cicluri de pregătire specializată la Facultatea de Matematică-Mecanică a Universității din București într-un domeniu care abia înmugurea: Informatica.

Prestigiul academic și social al lui Grigore C. Moisil era covârșitor, astfel că a reușit să înființeze Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), ca unitate de cercetare și proiectare în Informatică, și să doteze universitatea cu un calculator (de ultimă generație atunci) IBM 360/30, furnizat de liderul mondial al constructorilor de calculatoare și al producătorilor de sisteme software din acea vreme, International Business Machines Corporation, New York.
       
O sarcină la fel de grea era constituirea colectivului de cadre didactice și de cercetare, deoarece se pornea, practic, de la zero. O parte dintre colaboratorii lui Moisil s-au raliat acestei inițiative și au preluat sarcina de a asigura instruirea studenților și de a se integra direcțiilor de cercetare din noua disciplină. La Facultatea de Matematică-Mecanică au predate primele cursuri de Informatică: Paul Constantinescu, Leon Livovschi, Solomon Marcus, Constantin P. Popovici, Sergiu Rudeanu, Alexandru Solian, Dragoș Vaida, Ion Văduva. Se învăța nu numai programarea calculatoarelor (în Assembler și în Fortran, un limbaj care se mai folosește și azi), ci și discipline de Informatică teoretică (Teoria algoritmilor, Limbaje formale și automate, Tehnici de compilare, etc.). Prezența acestui ultim tip de discipline în planul de învățământ era un specific al Facultății de Matematică-Mecanică și o consecință a faptului că toți cei implicați aveau un puternic „background” matematic care le facilita o integrare firească în direcții de cercetare de vârf ale domeniului Computer Science.

Luminița State urmează direcțiile enunțate de Moisil și abordează obiective de Inteligență artificială și de analiză, prelucrare a semnalelor și recunoaștere a formelor, pe care le aprofundează în anul universitar 1973-1974 la Brown University, Providence Rhode Island, USA, unde a beneficiat de o bursă Fulbright. Primele rezultate originale nu întârzie să apară și sunt integrate în teza sa de doctorat din anul 1977, intitulată “Contribuții la teoria recunoașterii formelor din punctual de vedere al teoriei estimației statistice”, elaboratã la Universitatea din București sub conducerea profesorului Silviu Guiașu (în prezent, la York University, Toronto, Canada).

Ulterior, domeniile sale de interes științific se diversificã, incluzând calculul neuronal, sistemele fuzzy (un domeniu în care Moisil a fost precursor), programarea logicã, algoritmii genetici și programarea evoluționistă, teoria învățării, demonstrarea automată a teoremelor. Această tendință de implicare în domenii de cercetare cât mai diversificate era o caracteristicã a discipolilor lui Moisil, care le cultiva aptitudinile multidisciplinare.

Unul dintre obiectivele formulate de Moisil, diagnosticarea automată, este abordat de Luminița State în preocupările științifice proprii și ale doctoranzilor săi de la Universitatea din Pitești, elaborând modele și algoritmi de procesarea semnalului imagistic și de implementare a unor aplicații specifice de telemedicină. Este posibil ca această sensibilitate spre domeniul menționat să se fi datorat și mediului familial: soțul, Marcel, fiica sa Monica și ginerele Dorin, precum și nora Simona erau medici, numai Radu urmase profesia mamei. Lucrările sale și ale colaboratorilor (F. Calnegru, C.L. Cocianu, D. Constantin, M. Miroiu, I. Paraschiv-Munteanu, N. Popescu-Bodorin, S. Rubin, C. Sãraru, R. State, R. Stuart, R. Ștefan, V. Ștefãnescu, C. Uscatu, P. Vlamos) conțin contribuții relevante privind compresia imaginilor medicale în scopul transmiterii către centrele medicale de analiză și diagnoză prin canale afectate de perturbații și restaurarea imaginilor degradate. Aparatul matematic este impresionant, tehnicile de restaurare bazate pe abordări de natură statisticã și informațională fiind completate cu cele de instruire supervizată sau nesupervizată pentru recunoașterea automată pe baza corpusurilor medicale existente. Algoritmii și tehnicile elaborate și-au găsit întruchiparea în cadrul a numeroase proiecte care au fost realizate sub responsabilitatea sa științifică, unul primind în anul 2006, din partea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și din partea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, Premiul III „Pentru proiecte de cercetare dezvoltare complexe, aria tematică Tehnologii Informaționale și de Comunicații”.

În perioada 1970-1998 a fost cadrul didactic la Facultatea de Matematică din cadrul Universității din București, iar după anul 1998 s-a transferat la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din Pitești, unde s-a preocupat de constituirea Școlii doctorale de Informatică. Luminița State a publicat 15 cărți și peste 120 de articole științifice, atât în țară cât și în străinătate, în următoarele domenii complexe: inteligența artificială, calcul neuronal, recunoașterea formelor, procesarea digitala a imaginilor.

Referințe
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lumini%C8%9Ba_State


No comments: