Friday, June 10, 2016

Prof. dr. Nicolae Țăndăreanu, un pionier al informaticii românești

IN MEMORIAM
Prof. univ. dr. Nicolae Țăndăreanu (1947-2013) s-a nascut la 25 februarie 1947, in orasul Campia-Turzii, judetul Cluj-Napoca. A absolvit, in perioada 1965-1970 (5 ani), Facultatea de Matematica-Mecanica - Universitatea din Bucuresti, sectia de "Masini de Calcul" (grupa 506) infiintata de acad. Grigore C. Moisil, in anul 19601. "Gr. C. Moisil a militat pentru introducerea calculatoarelor în învăţământ şi în viaţa socială. Lui i se datorează înfiinţarea, în 1957, a Catedrei de teoria algebrică a mecanismelor automate; din catedra de Algebră, al cărei şef era Gr. C. Moisil, s-a desprins noua catedră, în frunte cu Gr. C. Moisil însuşi. Această catedră avea să devină, peste ani, Catedra de Informatică" Sergiu Rudeanu.
 • Dupa absolvire, a fost angajat asistent stagiar la catedra de "Teoria algebrica a mecanismelor automate" condusa de acad. Grigore C. Moisil, devenind titular in anul urmator.
 • In anul 1975, si-a sustinut teza de doctorat in Informatica cu titlul "Contributii la studiul automatelor probabiliste si al limbajelor reprezentate de acestea" (Contributions to the study of the Probabilistic Automata and their Languages) sub conducerea prof. dr. Constantin P. Popovici, la Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti.
 • In anul 1978, se transfera la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Craiova, si obtine prin concurs, postul de Lector univ., apoi postul de Conferentiar, in anul 1990, si postul de Profesor, in anul 1993.
 • La Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii din Craiova a fost seful Catedrei de Informatica, Decan in perioada 2008-2012 si, Director al Centrului de Cercetare in Inteligenta Artificiala din cadrul Departamentului de Informatica.
 • In anul 2005, devine conducator de doctorat - Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Nr. 4807/2005, Domeniul fundamental: Stiinte exacte, Domeniul: Informatica, Aria de interes: reprezentarea cunostintelor, baze de cunostinte
Experinta profesionala si competente:
 • Perioada 1972-1990: Automate probabiliste, Limbaje formale, Algebre booleene, Functii booleene generalizate
 • Perioada 1990-2013: Inteligenta Artificiala si Programare logica, Limbajul Prolog, Reprezentarea cunostintelor, Baze de cunostinte, Sisteme expert, Software evoluat.
Experinta didactica, cursuri si laboratoare (1971-2013): Limbaje de programare, Teoria grafurilor, Logica si calculatoare, Bazele Informaticii, Teoria algoritmilor, Bazele logice ale Inteligentei Artificiale, Decidabilitate in Accelerarea Convergentei, Baze de Cunostinte, Sisteme Expert, Calculabilitate si deductie in Inteligenta Artificiala, Operare multiacces si Software evoluat, Procesarea semnalului vocal, Sisteme algebrice de reprezentare a cunostintelor, Sisteme inteligente de dialog.
Ultimele Cursuri predate in anul universitar 2011- 2012: Sisteme algebrice de reprezentarea a cunostintelor (Master MMIA, an II, sem.1); Sinteza si recunoasterea vorbirii (Master MMIA, an II, sem.1); Sisteme de dialog inteligente (Master MMIA, an II, sem.2).
Membru in organizatii si societati: American Mathematical Society (din anul 1980); IEEE Computer Society (din anul 1997) ; International Biographical Centre, Advisory Council, Cambridge, England (din anul 1995); Research Board of Advisors, American Biographical Institute (din anul 1996); Association for Computing Machinery (din anul 1998); Societatea de Stiinte Matematice din Romania (din anul 1978);
Bibliografia inclusa in volume enciclopedice: International Book of Honor, Fourth World Edition (p.223); Dictionary of International Biography, Twenty Fourth Edition (p.328); Who's Who in the World, 19th Edition; Certificate of Merit, awarded by International Biographical Centre, Cambridge,England (May,1995).Promoția 1970 - Mașini de Calcul

Promotia (1965-1970), grupa 506 "Masini de calcul" (31 absolventi) a avut ca profesori urmatoarele cadre didactice de informatica: Anca Bârsănescu (as.), Virgil Căzănescu (as.), Marigena Eftimie (as.), Ion Filloti (cerc. st.), Horia Georgesu (as.), Maria Lovin (analist de sisteme), Grigore C. Moisil (acad. prof.), Stelian Niculescu (analist de sisteme), Constantin P. Popovici (conf.), Nicolae Popoviciu (analist de sisteme), Sergiu Rudeanu (conf.). Liviu Sofonea (analist de sisteme). Sursa: http://fmi.unibuc.ro/.


L-am cunoscut si l-am admirat foarte mult pe profesorul Nicolae Țăndăreanu.  In anul 1994, la sustinerea unei teze de doctorat (sala 1 de la Facultatea de Matematica), ne-am intalnit si am discutat despre preocuparile fiecaruia.Din anul 1990 am inceput programul pentru doctorat in domeniul Inteligentei artificiale-baze de cunostinte. Amandoi aveam interese stiintifice comune. Cu acea ocazie mi-a daruit ultima sa carte publicata in anul 1994 "Programarea logica. Limbajul Prolog". Cartea era dedicată "Nicoletei și lui Claudiu". Mi-a scris dedicația: "Colegului și prietenului meu Marinică Vlada, cu alese sentimente de stimă și prețuire" N.Ț. În anul 1998, când mi-am susținut teza de doctorat, profesorul Nicolae Țăndăreanu a fost în comisia de susținere a tezei de doctorat.
(1) PRECIZĂRI: In perioada 1950-1960, deja, in lume se construisera calculatoare electronice, iar Informatica (Computer Science) avea fundamentele de baza create si implementate pentru sistemele automate de calcul. Conceptul/atributul "Automat" a dominat lumea calculatoarelor si a Informaticii aproape 30 de ani, pana cand realizarile microelectronicii au produs trecerea la o noua etapa in dezvoltarea sistemelor de calcul - dominatia microprocesoarelor. In Romania, chiar daca era o perioada grea din cauza sistemului politic, domeniile stiintei si tehnicii erau intr-o continua dezvoltare, prin entuziasmul si initiativele multor oameni de stiinta si prin efortul inginerilor si al specialistilor de a fi la curent cu cercetarile si realizarile din stiinta si tehnica mondiala. Un exemplu in acest sens, este matematicianul Grigore C. Moisil, ce a demonstrat ca a avut o viziune in ceea ce priveste aplicatiile matematicii in stiinta si tehnica, dar care a depus eforturi considerabile si pentru dezvoltarea invatamantului, fiind astazi recunoscut ca parintele informaticii romanesti: https://www.computer.org/web/awards/pioneer-grigore-moisil. In demersurile lui s-a confruntat cu multe obstacole, amintim, de exemplu, ca in ultimii 3 ani de viata, intrase in contradictie cu conducerea facultatii si prin urmare, a avut cursuri de matematica la facultatile de drept si filosofie ale Universitatii din Bucuresti. Din pacate, trebuie sa recunosc ca si dupa revolutie (anul 1989), mentalitatile oamenilor cu functii de conducere nu s-au adaptat corespunzator, si ca exemplu, am ramas surprins sa constat ca in anul 2006, cand i-am dedicat lui Moisil organizarea CNIV, a existat cineva din conducere care mi-a spun "sa nu cumva sa suparam pe cineva!", e drept ca ceilalti din conducere au sprijinit initiativa centenarului lui Gr. C. Moisil.

Grigore C. Moisil a fondat o şcoală de Logică matematică şi a pus bazele Informaticii româneşti:
 • 1954: Bazele secției de "Mașini de calcul" prin cursul liber de "Teoria algebrică a mecanismelor automate" ținut de Gr. C. Moisil la Facultatea de Matematică și Fizică. 
 • 1956: Gr. C. Moisil este numit președinte al Comisiei de automatizare a Academiei, iar ulterior, în anul 1965 devine președinte al Comisiei de Cibernetică a Academiei
 • 1959: Grigore C. Moisil înființează sectia de “Maşini de calcul”, inspirat de Congresul internaţional al matematicienilor români de la Bucureşti (din anul 1956). Specializarea "Masini de calcul" era organizata in ultimii 2 ani din cei 5 ani de studii. In anul 1961, primii 10 absolvenţi ai secţiei au fost angajaţi la IFA si în institute de cercetare cu profil de inginerie electronică sau automatică. In anul 1974 aceasta specializare/sectie se va numi Informatica (In anul universitar 1974/1975 a existat seria C de Informatica cu 4 grupe-115 studenti)
 • 1965: În octombrie 1965 Grigore C. Moisil devine şeful catedrei de Maşini de Calcul de la Facultatea de Matematică - Mecanică unde predă Capitole Speciale de Maşini de Calcul şi Teoria Programării. 
 • 1970: Programul de informatizare la nivel naţional, în perioada 1970/1971, a determinat înfiinţarea la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, a secţiilor de Informatică (profil matematică), a secţiilor de Calculatoare şi automatică (profil ingineresc), respectiv a secţiilor de Informatică economică (profil economic).
Discipolii acad. Grigore C. Moisil de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Leon Livovschi, Dragoș Vaida, Ioan Tomescu, Ion Văduva, Popovici C. Constantin, Emil Căzănescu.

Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil: Gheorghe Păun, Cristian Calude, Adrian Atanasiu, Horia Georgescu, George Georgescu, Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Luminița State, Nicolae Țăndăreanu, Tudor Bălănescu, Alexandru Mateescu, Radu Nicolescu, Ioan Roșca, Gheorghe Marian, Denis Enăchescu, Stelian Niculescu.

Astăzi, Informatica face parte din categoria ştiinţelor exacte, alături de Matematică, Fizică şi Chimie. Dacă, în România, secția/specializarea de Informatică s-a înființat în principalele centre universitare, în anul 1971, recent, în anul 2016, Informatica a fost declarată de către ministerul de profil, ramură de știință în cadrul domeniului fundamental “Matematică și științe ale naturii”. Astfel, Guvernul României a aprobat, în luna mai 2016, Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor sau programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, înfiinţându-se o nouă ramură de ştiinţă - ”Informatica”.
REFERINTE
[1] Pagina personala Nicolae Tandareanu, http://id.inf.ucv.ro/~ntand/
[2] Pagina personala Nicoleta Tandareanu, http://tandareanu.ro/ntand/
[3] Promotia 1970, http://fmi.unibuc.ro/ro/prezentare/promotii/promotia1970/index.html
[4] AMS, Genealogy.org, http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=174759
[5] Tudor Balanescu, Un discipol al lui Grigore C. Moisil: Luminita State,Curtea de la Arges, Nr. 3(64), martie 2016, http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/VII_3_64/VII_3_64.pdf
[6] Sergiu Rudeanu, Grigore C. Moisil (1906-1973) by Sergiu Rudeanu, 90 de ani de la naşterea matematicianului Grigore C. Moisil, Gazeta Matematică, nr. 1, 1996, http://mvlada.blogspot.ro/2016/01/grigore-c-moisil-1906-1973-by-sergiu.html
[7] Marin Vlada, Informatica la Universitatea din Bucureşti: 1960-1974-2004-2014, http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/informatica-la-universitatea-din.html
[8] M. Vlada, 60 de ani de la apariția Informaticii la Universitatea din Bucureşti, http://mvlada.blogspot.ro/2015/04/60-de-ani-de-la-aparitia-informaticii.html


No comments: