Friday, January 27, 2012

Top 10 principii de bază


Întreaga activitate a unei comunităţi academice trebuie să se desfăşoare sub imperativul a 10 principii de bază.


PRINCIPII DE BAZĂ
1. luarea deciziilor realizate după consultarea comunităţii academice (cadre didactice şi cercetători, studenţi), precum şi a specialiştilor din domeniile corespunzătoare
2. transparenţă, responsabilitate şi cultivarea toleranţei şi acceptării diferenţei şi diversităţii
3. promovarea valorilor unei comunităţi colegiale şi colaborative
4. afirmarea iniţiativelor personale ale cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor
5. dezvoltarea respectului reciproc, corectitudinii şi demnităţii în activităţile didactice şi de cercetare
6. încrederea în structurile de conducere şi în acţiunile persoanelor de conducere
7. evidenţierea şi promovarea originalităţii şi creativităţii în activitatea didactică şi activitatea de cercetare
8. receptivitate şi transparenţă faţă de propunerile studenţilor şi încurajarea participării acestora la dezvoltarea şi prestigiului facultăţii
9. receptivitate şi transparenţă faţă de propunerile cadrelor didactice şi cercetătorilor şi încurajarea acestora pentru un învăţământ de calitate centrat pe student şi pentru prestigiul cercetării ştiinţifice
10. îmbunătăţirea continuă a comunicării dintre structurile de conducere şi comunitatea academică.

Sursa imagine: http://onestionline.xhost.ro/
Ref.: http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m/


No comments: