Saturday, January 21, 2012

Incompatibilitate in Universitate


Rudenie şi afinitate

Art. 295 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 interzice ocuparea concomitentă de către soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv a funcțiilor prin care unul sau una se află față de celălalt sau cealaltă într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională directă la orice nivel în aceeași universitate.

Definirea gradelor de rudenie şi de afinitate până la gradul III inclusiv sunt prezentate în Anexa 4 (vezi imaginea)

Sursa: METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV, www.unitbv.ro, 2011


No comments: