Friday, January 11, 2019

Grigore C. Moisil (10 ian. 1906-21 mai 1973), fondatorul informaticii românești

Acad. Grigore C. Moisil, vizionarul ce este fondatorul informaticii românești, omagiat în Amf. S. Haret, Facultatea de Matematică și Informatică

Întâlnirea generațiilor de informaticieni

În prezența unui numeros public – profesori, cercetători, matematicieni, informaticieni, fizicieni, chimiști, economiști, sociologi etc. (unii cunoscându-l direct pe profesorul Moisil), Miercuri 9 ianuarie 2019, în Amfiteatrul „Spiru Haret” al Facultății de Matematică și Informatică, s-a organizat o conferință de omagiere a academicianului Grigore C. Moisil.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectul ROINFO (Romanian Informatics, http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info) evidențiind în acest an 60 de ani de la înființarea secției „Mașini de calcul” la Facultatea de Matematică și Fizică din cadrul Universității din București. Cei prezenți au primit câte un steguleț cu imaginea lui Moisil și sloganul „60 de ani de informatică românească”, precum și o foaie privind ”Începuturile informaticii românești” (a se vedea forma pdf aici).
În deschiderea conferinței, în cuvântul său conf. dr. Marin Vlada, coord. proiectului ROINFO a scos în evidență contribuțiile acad. Grigore C. Moisil la construirea primului calculator românesc CIFA 1 – de la Institutul de Fizică Atomică (IFA) – Măgurele, București, și la apariția și dezvoltarea informaticii în România. În articolul „Activitatea Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB)”, AMC nr. 13-14, 1970 Gr. C. Moisil afirma „La un moment dat într-o statistică făcută de alții, se vedea că Școala de la București era a treia din lume în acest domeniu de cercetare după URSS și SUA și acest lucru a fost subliniat”.
„Prin ideile, direcțiile și acțiunile lui Moisil, sintetizate prin: colaborarea cu ing. Leon Livovschi în utilizarea algebelor Booleene la studiul automatelor cu contacte și relee (anul 1949); publicarea cărții „Teoria algebrică a mecasnismelor automate” (1959); înființarea secției Mașini de Calcul la Universitatea din București (1960); înființarea Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB) (1962); dotarea cu un calculator american IBM 360/30 la CCUB (1968); înființarea de secții de informatică la unele universități din România și apariția liceelor de informatică (1970), profesorul Moisil și-a capătat statutul de fondator al informaticii românești” afirmă Marin Vlada în alocuțiunea sa.

În mesajul său conf. dr. Radu Gramatovici – Decan, a scos în evidență personalitatea acad. Grigore C. Moisil și rezultatele remarcabile în domeniile matematicii și ale informaticii. „Vă mulțumim că participați la acest eveniment dedicat lui Moisil. Mulțumesc prof. Vlada pentru organizarea de amploare a acestei întâlniri pentru omagierea acad. Gr. C. Moisil. De asemenea, să-i mulțumim pentru inițiativa de a scrie o carte despre istoiria informaticii românești, deoarece această istorie trebuie cunoscută și recuperată. Anual, la 10 ianuarie-ziua de naștere a acad. Gr. C. Moisil, la Casa universitarilor se întâlnește „grupul Moisil”, discipoli ai lui Moisil și unele persoane ce vor să-l cinstească în acest fel pe marele savant, care în anul 1996 –post mortem, a fost decorat cu medalia „Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society”. Avem datoria și răspunderea de a cinsti cum se cuvine memoria acad. Gr. C. Moisil, creator de școli cu care România se mândrește. Vă invit ca în fiecare an, la 10 ianuarie, să cinstim memoria acad. Moisil”.

Video - partea de început (30 min.): M. Vlada,R. Gramatovici, prezentare participanți (parțial) - înregistări de ing. Dănuț ȘERBAN, Comitetul Român de Filosofia și Istoria Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română, http://www.acad.ro/crifst/crifst_cond.htm.

În continuare, fiecare participant s-a prezentat prin numele, promoția și instituția absolvită, după care s-au prezentat secvențe audio-video care au reflectat personalitatea profesorului Grigore C. Moisil. Conf. dr. Marin Vlada a prezentat lucrarea "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații, IDEILE ȘI DIRECȚIILE LUI MOISIL (forma pdf a prezentarii), iar prof. dr. Stelian Niculescu, unul din primii informaticieni români – student al acad. Gr. C. Moisil (promoția 1962 la secția Mașini de Calcul) a prezentat lucrarea ”Cinstim memoria Profesorului Moisil” (forma pdf a prezentarii).
De asemenea, coord. proiectului ROINFO, conf. dr. Marin Vlada - ca editor, a realizat o prezentare a lucrării Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, organizații, evenimente, rezultate și tehnologii, ce este în curs de elaborare pentru publicare. Evenimentul s-a încheiat prin invitarea la discuții a celor prezenți.
Printre participanți la acest eveniment s-a aflat și ing. Dănuț ȘERBAN, membru CRIFST, Academia Română (http://www.acad.ro/crifst/crifst_cond.htm) ce a venit cu broșura "Expoziția omagială Grigore C. Moisil, 1906-1973, 70 de ani de la naștere" Muzeul "Deltei Dunării", Tulcea. 1976. Aceasta apoate fi accesată aici (cu amabilitatea ing. Dănuț ȘERBAN )

Despre începuturile informaticii românești la adresa: http://c3.cniv.ro/?q=2018/moisil2019

No comments: