Thursday, September 14, 2017

“Fiabilitatea și calitatea produselor IT”, 2017 de Ion Văduva

Cartea conține prelegerile ținute studenților de la specializarea Informatică a Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea din București.

Notele de curs sunt orientate pe modelarea proceselor de realizare / testare / evaluare a produselor IT, în particular a produselor software. În mod special, se are în vedere evaluarea performanțelor în exploatare a produselor software, adică fiabilitatea, disponibilitatea și mentenabilitatea acestora.

Lucrarea a fost publicată la editura MATRIX ROM, fiind o ediție revăzută și extinsă a lucrării "Fiabilitatea programelor", Editura Universității din București, 2002. Conținutul cărții este structurat în 9 capitole (206 pag.)

Ref.: http://c3.cniv.ro/?q=2017/vaduva2017

No comments: