Tuesday, May 19, 2015

Prof. dr. Constantin P. Popovici la 85 de ani

Simpozion aniversar „Profesorul Constantin P. Popovici la 85 de ani” la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București, VINERI, 22 mai 2015, ora 12.00, amf. Spiru Haret.

Prof. Dr. CONSTANTIN P. POPOVICI s-a născut la 26 feb. 1930 în comuna Ismail (în anul 1930 aparținea României, apoi din 1940 URSS, iar din 1944 Ucrainei). În anul 1952 a absolvit Facultatea de Matematică și Fizică la Universitatea din București și Facultatea de Electrotehnică la Institutul Politehnic din București. În anul 1969 a obținut diploma de „Computer Science” după ce a absolvit cursul postuniversitar „Știința calculatoarelor” la Colegiul Cambrige University, Anglia. În anul 1961 și-a susținut teza de doctorat cu titlul „Unicitatea descompunerii în factori primi în inele de întregi ai lui Dirichlet”.

A fost un colaborator al acad. Grigore C. Moisil (1906-1973) - considerat părintele informaticii românești, ce are contribuții importante în apariția informaticii românești, prin pregătirea diverșilor specialiști în utilizarea calculatorului american IBM 360/30 cu care se dotase Facultatea de Matematică-Mecanică, și apoi prin formarea multor generații de informaticieni la Facultatea de Matematică a Universității din București. A fost asistent în perioada 1953-1957, lector în perioada 1957-1962, conferențiar în perioada 1962-1973, și profesor din anul 1973. În perioada 1972-1975 a fost șeful catedrei „Logică matematică”, ulterior denumită „Informatică și analiză aplicată”.
În imagina de mai sus: rândul I (st-dr) profesorii: Ioan Roșca, Constantin P. Popovici, Anton Ștefănesccu; rândul II (st-dr) - Victor Țigoiu (decan), Ioan Tomescu, Ion Văduva, George Dincă.
Singur sau în colaborare a publicat numeroase articole științifice, cărți și manuale de matematică și informatică atât pentru elevi, cât și pentru studenți. A ținut numeroase cursuri și seminarii: Aritmetică și teoria numerelor, Algebră modernă, Teoria algebrică a mecanismelor automate, Mașini de calcul și teoria programării, Funcții recursive și mașini Turing, Logică și automate finite, Teoria algoritmilor, Proiectarea și implementarea limbajelor de programare, Bazele informaticii.

La mulți ani domnule Profesor!

Lista vorbitorilor la sărbătorirea domnului profesor Constantin Popovici la 85 de ani, 22 mai 2015, ora 12, Amf. Spiru Haret: 1. Victor Ţigoiu (decan) si Denis Enăchescu (prodecan); 2. Afrodita Iorgulescu: PowerPoint "Activitatea profesorului Constantin P. Popovici"; 3. Ion Cuculescu; 4. Ioan Tomescu; 5. Virgil Căzănescu; 6. Dragoş Vaida: „PROFESORUL CONSTANTIN P. POPOVICI ŞI BAZELE INFORMATICII”; 7. Sergiu Rudeanu; 8. Alexandru Zorica; 9. Marin Vlada: PowerPoint „Prof. Dr. Constantin P. Popovici, unul dintre promotorii informaticii românești”.Din Mesajele trimise prin e-mail şi citite în plen.
"Un gând cordial pentru Profesorul Constantin Popovici, membru de bază al primei echipe moisiliene de introducere a învățământului și cercetării de informatică matematică la Universitatea din București. La data de 22 mai sunt în Finlanda. Cu drag, Solomon Marcus".

No comments: