Sunday, December 30, 2012

Google: A New World for Learning

"Este nevoie de schimbarea concepţiei cu privire la învăţare. Atâta timp cât profesioniştii din domeniu educaţiei, decidenţii, dar şi beneficiarii persistă în a înţelege prin învăţare cam ce se înţelegea şi acum 100 de ani, nu sunt şanse ca şcoala, educaţia formală, să îi convingă pe tinerii noului mileniu să înveţe. Pentru ei învăţarea e deja redefinită; trebuie să ne-o re-definim şi noi, profesorii."  
John Dewey (1859-1952), pedagog american
Ref.: http://www.scribd.com/

"Noile tehnologii informaţionale sunt nu numai simple mijloace de învăţământ, ci devin un „cal troian” al inovaţiei şi al creativităţii didactice. Ca să predai cu ajutorul calculatorului, de pildă, e nevoie de o restructurare a conţinuturilor predării, de un apel la activitatea cooperativă, la noi tipuri de relaţionări interpersonale, la o altă filosofie şi cultură a evaluării. Elementul tehnic, introdus în educaţie în mod inteligent, restructurează întregul eşafodaj educaţional şi reformează vechile noastre reprezentări despre cum se poate face educaţia astăzi." Constantin Cucoş  

I Google in Education
A New and Open World for Learning - http://www.google.com/edu/
"At Google, we believe in the power of the web to help people discover, connect, and learn. Education lies at the very core of our company’s mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful."

Education Initiatives (for teachers, for organizations, for students ):
- Making learning magical
- Empowering innovative communities
- Building a foundation of technology and access
- https://docs.google.com/  

II Google suport
- http://support.google.com

III Google RISE Google RISE - Roots in Science and Engineering
- Awards are designed to promote and support Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) and Computer Science (CS) education
- http://www.google.com/edu/rise/
 

No comments: