Monday, October 11, 2010

Medii virtuale pentru învăţare şi comunicare


Motto:
"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi"
Peter Drucker

MEDII VIRTUALE PENTRU ÎNVĂŢARE ŞI COMUNICARE

Virtual environments for learning and communication.
Ref.: The Seventh Framework Programme (FP7) - ICT Work Programme | Information and Communication Technologies (ICT)

- http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ | The Seventh Framework Programme (FP7)

SCOP: Cunoaşterea si utilizarea TIC in invatare, in formarea continua si in comunicare. Deprinderi practice in utilizarea tehnologiilor moderne oferite de calculator privind prelucrarea informatiilor si cunostintelor. Utilizarea resurselor si tehnologiilor Web. Utilizarea tehnologiilor e-Learning. Promovarea lucrului la proiecte si in echipa. Invatarea pe baza de proiecte si evaluarea rezultatelor in echipa.

OBIECTIVE: Înţelegerea, cunoasterea si utilizarea sistemelor, programelor, tehnologiilor, serviciilor si resurselor oferite de calculator in activitatea de prelucrare a informatiilor si cunostintelor; acumularea de cunoştinţe si deprinderi necesare utilizarii calculatorului in activitati de: tehnoredactare computerizata, prelucrare a textelor si imaginilor, organizare a informatiilor, utilizare a serviciilor Web, elaborare de pagini Web, utilizare si elaborare a unui blog, utilizare wiki, elaborare si utilizare produse Web 2.0.

CONŢINUT TEMATIC: Concepte, notiuni, termeni, sisteme, programe, metode si tehnologii oferite de TIC pentru utilizarea calculatorului in activitati de invatare, formare continua si comunicare. Sistemul Windows, programul Word, sistemul internet, tehnologii Web 2.0

BIBIOGRAFIE
1. Marin Vlada, Birotica.Tehnologii multimedia, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2004
2. Marin Vlada, curs on-line – http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica, accesare 2010
3. Mihaela Brut, Instrumente pentru e-learning. Ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, 2006


Despre Conceptul de Proiect


[Sursa: Diagrame GANTT]

Ca şi conceptul de Algoritm (ce a revoluţional gândirea şi ştiinţa calculului) conceptul de Proiect a avut aceeaşi evoluţie spectaculoasă şi un impact chiar mai mare asupra tuturor activităţilor umane. Spre exempu, proiectul Google poate fi considerat cel mai mare proiect din ultimii 50 de ani, dacă nu chiar din ultimii 100 de ani, având în vedere viziunea, impactul şi implementarea acestui grandios proiect. Pentru a înţelege filosofia acestui proiect trebuie să se studieze multe etape şi rezultate, să se facă multe comparaţii şi să se exprime diverse schimbări şi structuri. De aceea, să amintim definiţia sumară dată de DEX conceputului de proiect:
PROIÉCT, proiecte, s.n. 1. Plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru. 2. Prima formă a unui plan (economic, social, financiar etc.), care urmează să fie discutat și aprobat pentru a primi un caracter oficial și a fi pus în aplicare. - Proiect de lege = text provizoriu al unei legi, care urmează să fie supus dezbaterii organului legiuitor (şi opiniei publice). 3. Lucrare tehnică întocmită pe baza unei teme date, care cuprinde calculele tehnico-economice, desenele, instrucțiunile etc. necesare executării unei construcții, unei mașini etc. - Proiect de diplomă = lucrare cu caracter tehnic, aplicativ, pe baza căreia studenții institutelor politehnice, institutelor de arhitectură etc. obțin diploma la sfârșitul studiilor. [Pr.: pro-iect] – Din germ. Projekt, lat. projectus.
Este clar că descrierile din aceste definiţii sunt complet depăşite de realităţile diverse ce se regăsesc în lumea noastră. De asemenea, specialiştii şi experţii nu pot separa conceptul de Proiect, de cel de Management, iar un management eficient şi oportun nu se poate realiza fără tehnologii IT şi fără sisteme de calcul (calculatoare) performante. De aceea, se explică faptul că dezvoltarea proiectelor şi a managementului acestora s-a realizat după anul 1950 (mijlocul secolulul XX) când s-a extins utilizarea calculatorului în multe domenii de activitate.
... DETALII ...


No comments: