Thursday, September 23, 2010

Profesorul univ. dr. George Dincă

2010-Anul Matematicii în România
Update: "Discipolul lui Moisil, omagiat la Sorbona" (25 oct. 2011)

Prof. univ. dr. George Dincă, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest (www.fmi.unibuc.ro)

- matematician si profesor de analiza functionala, metode variationale, metode numerice, ecuatii diferentiale si teoria operatorilor

- Membru al European Academy of Sciences (http://topub.unibuc.ro)

- Conducator de doctorat, Membru în comitetul editorial al revistei Communications on Applied Nonlinear Analysis
- DOCTOR HONORIS CAUSA al urmatoarelor universitati: Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
- profesor invitat la Universitati din Bulgaria, Belgia (Louvain), Grecia (Athens, Thessaloniki), Franµa(Limoges, Perpignan, Orsay, Paris VI, Saint-Dennis), Italia (Brescia, Milano, Pisa, Trieste, Odine), Polonia (Warsaw), USA (Johns Hopkins University, Brown University)
- The Oberwolfach Photo Collection - Photographs of Mathematicians from all over the world: George Dinca, http://owpdb.mfo.de/detail?photo_id=10276

"Lumea matematică este o lume inefabilă, în primul rând pentru că nu se poate defini. Când li se cere definiţia, matematicienii fac un ocol şi răspund prin a indica unele atribute ale domeniului lor; o definiţie directă, cât de cât scurtă a matematicii este evitată. Din acest punct de vedere, matematica se află în situaţia artei, la fel de imposibil de definit, ba chiar a unor genuri literare. ... Un alt argument în susţinerea caracterului inefabil al matematicii: este contrastul dintre modul în care se prezintă publicului şi cel în care arată viaţa ei ascunsă. La suprafaţă, matematica este dominată de deducţii, de formule şi de algoritmi; ea procedează de la definiţii, leme şi teoreme la demonstraţii, corolare şi exemple. În căutările şi frământările ei însă, ea este străbătută de întrebări, încercări, ezitări, greşeli, eşecuri, tatonări, analogii, asocieri de tot felul, amintiri din ce-am trăit sau ce-am visat cândva, reprezentări vizuale, testări pe exemple particulare, mirări, intuiţii şi emoţii" (George Dincă, 2009)

"Există o bucurie ce ne-o dau marile sisteme. Teoremele pot fi strănse în mari teorii dominate de o arhitectură, care stârneşte o bucurie arhitectonică. Felul cum teoremele stau la locul lor, cum se înlănţuiesc, cum se sprijină unele pe altele, cum se pun în valoare, dă acea impresie de frumos pe care o stârnesc matematicile. Mai e bucuria competiţiei: să reuşeşti să demonstrezi ceea ce n-au reuşit alţii". (George Dincă, 2009)

"Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor." Grigore C. Moisil (1906-1973), academician, profesor la Facultatea de Matematică din Bucureşti, Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE - 1996)

Referinte:
- Annals of University of Craiova, Math. Comp. Sci. Ser.Volume 30(2), 2003, Page 2, ISSN: 1223-6934,
http://cis01.ucv.ro/relatii_internationale/dhc_files/75.pdf (online)
- George Dinca, Noi reflectii asupra domeniului meu de entuziasm, GMA nr. 4-2009, pag. 317 - 334
www.rms.unibuc.ro/gazeta/gma/2009/gma4-2009-continut.pdf (online)
- www.emis.de/journals/HOA/AAA/Volume2003_10/358591.abs.html
- http://fmi.unibuc.ro/ro/prezentare/promotia_1978
- Întâlnirea promoţiei 1978 Informatică, www.agora.ro/stire/intalnirea-promotiei-1978-informatica
- GEORGE DINCA, METODE VARIATIONALE SI APLICATII, Editura Tehnica, 1980
- O’Connor, J. and Robertson, E. (2009): The MacTutor History of Mathematics archive, http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/, access 2010.- Vangelis - Mythodea - for the NASA Mission Mars Odyssey 2001No comments: