Monday, March 15, 2010

Legea Educaţiei: Structuri, management şi legislaţie

Update: 3 ianuarie 2011 - Legea educaţiei dă pentru a treia oară examen la Curtea Constituţională (www.gandul.info)
Site dedicat dezbaterii: www.unpasinainte.edu.ro/
Structuri, management şi legislaţie în învăţământul superior
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE - proiect - (dezbatere publica: 18 martie 2010)

1. CNIV 2009, http://www.icvl.eu/2009, sectiuneaE_lucrarea01.pdf (.pdf)
2. http://www.docstoc.com, Shared by: lpx20272

NOTA: 18 martie 2010 - LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE (proiect supus dezbaterii publice); si acest proiect este elaborat in graba si are greseli; de exemplu, la inv. superior nu mai apare seful de catedra, dar in anumite locuri se refera la acesta; din nou este copiat un articol din legea statutului cadrelor didactice 128/1997 ce este declarat neconstitutional in mai 2009 de catre CCR. Continutul este de data aceasta mai clar si mai bine structurat. Sa-i acordam incredere!

- "Art.190 ... (4) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din învatamântul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei, potrivit legii. Hotarârile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal."; acesta este neconstitutional! [Decizia nr. 731 din 7 mai 2009 (publicată în M. Of. Partea I nr. 395 din 11 iunie 2009)]
*** Curtea Constituţională a României a declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art.72 alin.(5) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, dispoziţii potrivit cărora “Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii.“ Decizia s-a comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

- "Art 247. (10) ... Aceste exceptii se aproba de consiliul facultatii, la recomandarea sefului de catedra." (pag. 91). folosind "find" "catedra" apara si la pag. 95, 98.

- Apare in unele locuri "sef de departament" si in altele "director de departament", probabil mai adecvat este "director de departament".

CATEDRA dispare si apare DEPARTAMENTUL:
Art.120 (1) Departamentul este unitatea academica functionala care asigura producerea, transmiterea si valorificarea cunoasterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.
(2) Un departament poate avea în componenta centre sau laboratoare de cercetare, scoli postuniversitare si extensii universitare.
(3) Departamentul se înfiinteaza, se organizeaza, se divizeaza, se comaseaza sau se desfiinteaza prin hotarâre a senatului universitar la propunerea Consiliului profesoral al facultatii în care functioneaza.
(4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care functioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli în cadrul universitatii.


- la Dispozitii finale, Art.308 (1) trebuie sa se indice abrogarea Legii 128/1997 (Statutul cadrelor didactice); de asemenea, trebuie abrogate
1. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
2. Legea nr. 287/2004 privind consortiile universitare
3. Legea nr. 349/14.07.2004 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ?

OBSERVATIE: 17 martie 2010- Legea educaţiei, în dezbaterea Guvernului - http://www.gandul.info/
Universităţi pe trei categorii:
1. de educaţie,
2. de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică;
3. de cercetare avansată şi educaţie.
Finanţarea se va face în funcţie de programele de excelenţă ale fiecărei categorii de universităţi.

No comments: