Thursday, March 18, 2010

Domeniile Stiintei si Tehnologiei

1. Stiinte naturale si exacte
2. Stiinte ingineresti si tehnologice
3. Stiinte medicale
4. Stinte agricole
5. Stiinte sociale si economice
6. Stiinte umaniste

- Manualul Frascati: LINK (pdf) | OECD, 2002.
- ISSE (www.insse.ro): anuarul statistic al Romaniei (cap 13) - (pdf)
- Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenţă: Hotărârea de Guvern nr. 676/28.06.2007 | Anexa nr. 1: LINK

No comments: