Tuesday, July 31, 2018

"Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații

Studiul și documentarea clasică în biblioteca tradițională (cartea format PRINT) fac aceste activități mai greoaie (pentru unii sunt o plăcere!) și mai ineficiente. Evident, că nu vor dispărea cărțile și nici bibliotecile, ci vor avea altă organizare, altă structură și alte forme. Formatul nonPRINT al resurselor determină vizibilitate mai mare și căutare eficientă a resurselor. Drept dovadă este că după multe căutări și ezitări, pe o perioadă de cel puțin 15 ani, în sfârșit am reușit să formez și să înțeleg secvențele privind "fenomenul" informaticii românești.

Omul, când nu înţelege, e contra” Grigore C. Moisil.
Plecând de la teorie, de la logică pură, Centrul de calcul poate azi să fie folositor industriei. Aceasta e calea” Grigore C. Moisil.

1949 → 1959 → 1962 → 1970 → 1971 → 1973 → 1987 → 1993 → 2007

.
1. Gr. C. Moisil, Activitatea CCUB, 1970 - https://www.scribd.com/document/385123178/Gr-C-Moisil-Activitatea-CCUB-1970

DOCUMENT-Activitatea Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB), 1970, AMC nr. 13-14, articol preluat din A .Iorgulescu, S. Marcus, S. Rudeanu, D. Vaida (eds.), Grigore C. Moisil şi continuatorii săi în domeniul Informaticii Teoretice/Grigore C. Moisil and his Followers în the Field of Theoretical Computer Science, Ed. Academiei, 2007

2. Raportul Gr. C. Moisil - informatică, 11.02.1971 - https://www.scribd.com/document/385122432/Raportul-Gr-C-Moisil-informatic%C4%83-11-02-1971

DOCUMENT-Raportul acad. Gr. C. Moisil privind învățământul de informatică, Facultatea de Matematică - Universitatea din București, 11 februarie 1971 - reprodus din M. Guran, Monografia informaticii din România, Ed. AGIR, 2012

3. Referat pentru Academie Gr. C. Moisil - informatică, 17-19 februarie 1971 - https://www.scribd.com/document/398422173/Gr-C-Moisil-Referat-pentru-Academie-1971

DOCUMENT-Raportul acad. Gr. C. Moisil privind pregatirea cadrelor didactice pentru învățământul de informatică, 17-19 februarie 1971. Rolul Academiei RSR în dezvoltarea informaticii ân țara noastră. Colocviul "Pregătirea cadrelor pentru informatică". Articole de: Victor Toma, Gr. C. Moisil, Tiberiu Popoviciu, Gr. C. Moisil și Al. Rosetti, Al. Rosetti și Boris Cazacu, Gh. Mihoc.

4. Raport Informatica-Grigore Moisil 1973 - https://www.scribd.com/doc/296395184/Raport-Informatica-Grigore-Moisil-1973

DOCUMENT - „Învățământul informaticii în Facultatea de Matematică” Raport Gr. C. Moisil, 27.01. 1973. Reproducere după Viorica Moisil, A fost odată... Grigore Moisil, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2002

5. Sesiunea Științifică a CCUB, Aniversare 25 de ani, 1987 - https://www.scribd.com/document/385124731/Sesiunea-%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83-a-CCUB-Aniversare-25-de-ani-1987

DOCUMENT -Sesiunea Științifică a Centrului de Calcul al Universității din București - Aniversarea a 25 de ani, 20-21 feb. 1987, Tipografia UB- Nicu Boboc - decan, N. Teodorescu- director CCUB, I. Văduva -dir. tehnic CCUB, C. Calude, S. Marcus , O. Popescu - ministrul sănătății, CUPRINS (primele 35 de pagini)

6. Viorica Moisil, Gr. C. Moisil, Profesor NU ca oricare altul, 1998 - https://www.scribd.com/document/398422052/Gr-C-Moisil-profesor-NU-ca-oricare-altul-1998

DOCUMENT - Viorica Moisil, Gr. C. Moisil, profesor NU ca oricare altul, Editura Tehnică, 1998. Prefață de Solomon Marcus.

7. I. Văduva, CCUB, Creație a lui Gr. C. Moisil - https://www.scribd.com/document/385124107/I-V%C4%83duva-CCUB-Crea%C8%9Bie-a-lui-Gr-C-Moisil

DOCUMENT-I. Văduva, CCUB, Creație a lui Gr. C. Moisil, articol preluat din A .Iorgulescu, S. Marcus, S. Rudeanu, D. Vaida (eds.), Grigore C. Moisil şi continuatorii săi în domeniul Informaticii Teoretice/Grigore C. Moisil and his Followers în the Field of Theoretical Computer Science, Ed. Academiei, 2007

Definiție. Pionier al informaticii românești este omul de știință, profesorul, cercetătorul, inginerul etc. ce – în perioada 1955-1990, când Informatica/Computer science și-a căpătat statutul de știință de sine stătătoare, are contribuții în:
 • studii și cercetări privind domeniul Computing (hardware și software, The 2012 ACM Computing Classification System - DL:DIGITAL LIBRARY), https://dl.acm.org/ccs/ccs_flat.cfm);
 • dezvoltarea teoriilor, metodelor și tehnicilor de Computer Science și Tehnologia informației și a comunicației (IT&C), inclusiv dezvoltarea de produse software și hardware;
 • utilizarea produselor software instalate pe calculator pentru rezolvarea problemelor din domeniile științific, ingineresc, economic, sănătate, educație, militar etc.;
 • promovarea și răspândirea utilizării calculatoarelor de către toate categoriile de oameni, inclusiv în rândul elevilor și studenților;
 • promovarea și participarea la manifestări științifice din domeniul Computing (hardware și software), inclusiv prin legăturile și schimbul de idei în rândul comunității internaționale din domeniu.
Exemple de lucrări de pionierat în domeniul informaticii:
 • Grigore C. Moisil, Teoria algebrică a mecanismelor automate [Algebraic theory of automatic machines], Academia Republicii Populare Romane, Editura Tehnică, Bucharest, 1959. MR0120120 
 • Grigore C. Moisil, Circuite cu tranzistori [Transistor Circuits], Editura Academiei Republicii Populare Romane, Bucharest, 1961–62. OCLC 15371418
 • Solomon Marcus, Gramatici şi automate finite, Editura Academiei RSR, 1964 (distinsă cu Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române)
 • O. Bâsca, V. Boicescu, E. Căzănescu, M. Cherciu, G. Georgescu, Gr. C. Moisil, Gh. S. Nadiu, I. Petrescu, S. Rudeanu, C. Sicoe, L. State, Al. Teodorescu, I. Tomescu, Logique Automatique Informatique, Editions del’Académie, Bucharest, 1971.
 • Stelian Niculescu, Noțiuni de informatică, Manual pentru școli profesionale, școli de maiștri, licee industriale, Editura Didactică și Pedagogică, 1971 (primul manual de informatică destinat învățământului preuniversitar).
 • Moldovan Grigor, Scheme logice și programe FORTRAN, Universitatea din Cluj-Napoca, 1973
 • Cazacu C., Jucan T., Programarea în limbajul Fortran. Calculatorul Felix C-256, Ed. Junimea, 1978
 • Livovschi L., Popovici C., Georgescu H., Țăndăreanu N., Bazele informaticii, Ed. Did. si Ped. 1982
 • Vaida Dragoș, Limbaje formale și tehnici de compilare. Aplicații ale algebrelor multisortate în informatică, Centrul de multiplicare Univ. București, 1982
 • Văduva I., M. Lovin, M. Bogdan, D. Panaite, Limbajul SIMUB, manual de referință, Centrul de multiplicare Univ. București, 1982

No comments: