Friday, May 18, 2018

Romanian Authors in Theoretical Computer Science

ROMANIAN CIVILIZATION. Supp.1
"One Hundred Romanian in Theoretical Computer Scientists", Editura Academiei Române, 2018

Edited by

  • Svetlana COJOCARU, Chişinău, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova, 
  • Acad. Gheorghe PĂUN, Curtea de Argeş, 
  • Prof. univ. dr. Dragoş VAIDA, Bucharest


Contents: http://www.c3.icvl.eu/2018/rom-csc

OBSERVAȚIE. Update 20 iunie 2019. Academia Română și sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. Discursul acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, 4 aprilie 2019 | Aula Academiei Române - https://acad.ro/com2019/doc/d0404-ZiuaAR-DiscursVSpinei.pdf

VOLUME PUBLICATE

1. LINGVISTICA ROMÂNEASCĂ coordonatori: Marius Sala, Nicolae Saramandu
2. ISTORIA CHIMIEI ROMÂNEŞTI coordonator: Petre T. Frangopol
3. ŞTIINŢA DREPTULUI ŞI CULTURA JURIDICĂ ÎN ROMÂNIA Mircea Duţu
4. ISTORIA SOCIALĂ A ROMÂNIEI Cătălin Zamfir
5. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. ŞTIINŢELE GEOLOGICE coordonatori: Dan Rădulescu, Nicolae Panin, Nicolae Anastasiu, Titus Brustur
6. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. ŞTIINŢELE GEOFIZICE coordonatori: Crişan Demetrescu, Alina Marin
7. ISTORIA GEOŞTIINŢELOR ÎN ROMÂNIA. ŞTIINŢELE GEOGRAFICE coordonatori: Dan Bălteanu, Sorin Geacu, Monica Dumitraşcu
8. ETNOLOGIE ROMÂNEASCĂ. TRADIŢIE, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE coordonatori: Sabina Ispas, Nicoleta Coatu
9. DEMOGRAFIA ROMÂNIEI coordonator: Vasile Gheţău
10. ECONOMIA ROMÂNIEI DUPĂ MAREA UNIRE, I, MACROECONOMIA coordonatori: Aurel Iancu, Nicolae Păun
11. PAGINI DIN ISTORIA MATEMATICII ROMÂNEȘTI coordonatori: Viorel Barbu, Gabriela Marinoschi, Ioan Tomescu
12. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ÎN ROMÂNIA coordonator : Florin Gheorghe Filip
13. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEȘTI, I, CRISTALIZĂRI Octavian Lazăr Cosma
14. PAGINI DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEȘTI, II, AFIRMĂRI Octavian Lazăr Cosma
15. ISTORIA FILOSOFIEI ROMÂNEȘTI coordonatori: Alexandru Surdu, Dragoș Popescu, Ștefan-Dominic Georgescu
16. ECONOMIA ROMÂNIEI DUPĂ MAREA UNIRE, II, ECONOMIA SECTORIALĂ coordonatori: Aurel Iancu (coordonator principal), George Georgescu Victor Axenciuc, Florin-Marius Pavelescu, Constantin Ciutacu
17. POLITICA EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIA ROMÂNIEI PE PARCURSUL UNUI SECOL DE LA ÎNFĂPTUIREA ROMÂNIEI MARI, I coordonator Ion M. Anghel
18. POLITICA EXTERNĂ ȘI DIPLOMAȚIA ROMÂNIEI PE PARCURSUL UNUI SECOL DE LA ÎNFĂPTUIREA ROMÂNIEI MARI, II coordonator Ion M. Anghel
19. ISTORIA ROMÂNILOR, I coordonator Dan Berindei în colaborare cu Dorina Rusu
20. ISTORIA ROMÂNILOR, II coordonator Dan Berindei în colaborare cu Dorina Rusu
21. ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Mircea Păcurariu
Supliment 1. ȘCOALA ROMÂNEASCĂ DE MICRO- ȘI NANOELECTRONICĂ coordonator Dan Dascălu
Supplement 1. (la Romanian Civilization) ONE HUNDRED ROMANIAN AUTHORS IN THEORETICAL COMPUTER SCIENCE coordinators: Svetlana Cojocaru, Gheorghe Păun, Dragoș Vaida

No comments: