Wednesday, November 15, 2017

Claritatea conceptuală

"Claritatea conceptualã se observă în buna rânduială, în lucrurile bine făcute, în vorbele cu rost și sfaturile înțelepte. Implicit, ea este o calitate a tuturor celor ce nu vor să mintă, înșele sau să manipuleze. Este o calitate a multor oameni comuni. Sigur, claritatea conceptuală este o trăsătură distinctivă a celor ce profesează științele, artele (vizuale, muzicale), filosofia, a tehnologilor (inginerilor) și a reformatorilor morali. ... Limbile, cuvintele sunt sisteme vii: se schimbă, mor, cresc, iar uneori semnificația aceluiași cuvânt se transformă. Academiile, experții explică, dar vorbirea cotidiană impune de foarte multe ori. Indiferent de schimbări, claritatea conceptuală rămâne o cerință majoră pentru buna comunicare și pentru co-acțiune."  
Cătălin Mamali, Confuzia de la concept pornește, Revista Curtea de la Argeș, anul VIII, nr. 9(82), septembrie 2017, pag 5-6, (pdf): http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/VIII_9_82/VIII_9_82.pdf.

No comments: