Wednesday, December 3, 2014

Prima ediție CNIV 2003: Noi tehnologii de e-Learning

CONFERINŢA NAŢIONALÂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL, Ediția I, 24-26 octombrie 2003 - http://fmi.unibuc.ro/ro/cniv_2003/ | http://www.c3.cniv.ro

Găndirea este evoluția învățării peste timp

Thinking is evolution of learning over time. M. Vlada, 2014 (Găndirea este evoluția învățării peste timp). "Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn, 1994

Astăzi, când Informatica şi Tehnologia Informaţiei au produs şi produc schimbări majore în toate domeniile de activitate, în activitatea ştiinţifică, economică, socială, etc., trebuie să actualizăm, atât metodele de predare şi metodele de evaluare, cât şi metodele de învăţare şi metodele cercetării ştiinţifice. În general, trebuie să utilizăm tehnologiile moderne prin utilizarea calculatorului şi optimizarea activităţilor profesionale, ştiinţifice, economice, sociale, etc.
       Aceste deziderate, au fost luate în considerare atunci când s-a hotărât organizarea CONFERINŢEI NAŢIONALE DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL care doreşte să atragă atenţia asupra problemelor complexe ce decurg din construirea unei societăţi informaţionale care să contribuie la apariţia societăţii cunoaşterii. În primul rând profesorii trebuie să fie promotorii acestor idei, astfel ca împreună cu elevii şi studenţii să conştientizeze atributele acestor idei moderne. Cu siguranţă, elevii şi studenţii sunt foarte receptivi la aceste idei şi comportamente deoarece sunt şi vor fi beneficiarii acestor acţiuni de prefacere a societăţii româneşti. Ref.: http://fmi.unibuc.ro/ (pdf)
        

No comments: