Tuesday, October 28, 2014

Nevoia de concepte, descoperiri şi invenţii

CRIZA ÎN EDUCAŢIE: Învăţare profundă versus Învăţare superficială
Update 25 nov. 2014, Zece nevoi umane de care educaţia ar trebui să ţină seama, acad. Solomon Marcus - www.contributors.ro: 1. Nevoia de a da un sens vieţii, la nivel elementar; 2. Nevoia de împrospătare; 3. Nevoia de întrebare şi de mirare; 4. Nevoia de îndoială şi de suspiciune; 5. Nevoia de greşeală şi de eşec; 6. Nevoia de joc; 7. Nevoia de identitate; 8. Nevoia de omenesc şi de omenie; 9. Nevoia de cultură.

- "Sistemele de educație din întreaga lume vor suferi mari modificări până în 2030", World Innovation Summit for Education (WISE); 2014 The theme “Imagine – Create – Learn: Creativity at the Heart of Education”, Ref.: http://www.agerpres.ro
- UE Report (22 oct. 2014), The European Union's High-Level Group on the Modernisation of Higher Education: "New modes of learning and teaching in universities" - http://ec.europa.eu/ (pdf)
- Ref.: Dezvoltarea tehnologiei: etape şi invenţii - un scurt istoric - http://c3.cniv.ro/?q=2013/tech-inv
- The Structure of Educational Revolution: Michael Feldstein, The MOOC and the Genre Moment: MOOCs and technology to advance learning and learning research 2014 sept.
- Alfred V. Aho, Computational Thinking, http://ubiquity.acm.org/article.cfm?id=1922682
- Johnson Jacob,Tehnologia va schimba educaţia elevilor, http://adevarul.ro
- Juraj Hromkovic, Schimbarea trebuie să pornească din universităţi - http://c3.cniv.ro/

Nevoia de cuvinte - Dezvoltarea limbajului matematicii este asemănătoare dezvoltării limbajelor naturale: "Avem nevoie să creăm noi cuvinte şi să le descriem înţelesul, pentru a mări puterea de descriere şi pentru a putea vorbi despre lucruri despre care nu puteam vorbi mai devreme. Mai mult, avem nevoie de noi concepte şi cuvinte pentru a putea raţiona asupra unor chestiuni despre care nu eram în stare să raţionăm mai devreme", Juraj Hromkovic  

Paradigme ale conceptelor
Cum trebuie predate matematica şi informatica? Textul de faţă este o provocare şi o invitaţie pentru comunitatea ştiinţifică şi didactică din România de a deveni unul dintre pionierii apropierii de o nouă şcoală a viitorului: "Să ne concentrăm mai mult pe geneza noţiunilor (conceptelor) fundamentale ale matematicii. Pentru a le defini a fost nevoie de secole, pentru a demonstra majoritatea teoremelor au fost necesari doar câţiva ani. Fiecare concept nou a făcut posibilă investigarea atâtor lucruri că nicio descoperire nu poate concura cu introducerea unui concept fundamental. Extinderea matematicii ca instrument de cercetare este principala sarcină a matematicii, iar derivarea de noi concepte matematice furnizează cea mai bună imagine a naturii sale reale. Fără aceasta, nimeni nu poate înţelege cu adevărat rolul şi utilitatea sa. Numai dacă înţelegem geneza matematicii ca dezvoltare a unui limbaj al ştiinţei şi ca un instrument de cercetare, putem să o aplicăm curent în toate domeniile vieţii noastre. Predarea matematicii în acest spirit poate schimba complet comportarea membrilor societăţii din jur." Juraj Hromkovic, prof. univ. dr. la ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich, Elveţia - http://c3.cniv.ro/

Paradigme de calcul
„Pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare": "Într-o celulă, un număr imens de (ioni, molecule simple, macromolecule, proteine, molecule de ADN şi ARN) evoluează împreună în soluţie apoasă, la un înalt nivel de paralelism şi în acelaşi timp de nedeterminism, într-un mod robust, coordonat, făcând faţă cu succes solicitărilor care vin dinspre mediu şi căpătând în timp caracteristici foarte atrăgătoare, de tip adaptare, învăţare, autoreparare, reproducere. Se pare, deci, că natura a perfecţionat de-a lungul a patru miliarde de ani de evoluţie procese care aşteaptă să fie identificate şi înţelese de informaticieni, pentru a învăţa noi metode şi paradigme de calcul, eventual pentru a construi noi tipuri de calculatoare". Discurs de recepţie susţinut de Acad. Gheorghe Păun cu titlul "Căutând calculatoare în celula biologică - După 20 de ani", 24 oct. 2014. Surse:  Link-1 , Link-2, Link-3

Paradigme ale învăţării
The Power of Learning - Paradigme ale învăţării: Triada: OM – SOCIETATE - NATURĂ 
  1. Nevoia de învăţare şi procesul învăţării;
  2. Nevoia de adaptare la schimbări, reforme, evenimente și decizii la nivel personal, în societate, local sau mondial;
  3. Nevoia de apărare faţă de semeni, faţă de societate şi faţă de natură.
21st Century - Conceptual age (concept workers)

Daniel Pink's book contains a description of new age - the Conceptual Age: Agricultural age (farmers) – 18th Century; Industrial age (factory workers) – 19th Century; Information age (knowledge workers) – 20th Century; Conceptual age (concept workers) – 21st Century.

Trends, Technologies and Challenges for European Schools - 2020 year: Horizon Report Europe: 2014 Schools edition;

OMUL pentru a trăi în bunăstare şi fericire, şi pentru a se adapta la condiţiile şi regulile din societate, are nevoie să ÎNVEŢE şi să-şi DEZVOLTE PERSONALITATEA pe tot parcursul vieţii. Prin procesul de învăţare are acces la tezaurul cunoaşterii mondiale şi astfel îşi poate îmbunătăţi viaţa şi modul de adaptare la toate schimbările, reformele şi evenimentele vieţii sale şi ale societăţii. Viaţa şi experienţa profesională ale omului îl învaţă că are nevoie şi de apărare, aceasta se referă la influenţele negative din partea omului, din partea societăţii şi din partea naturii, uneori chiar din partea propriilor acţiuni şi decizii. Din experienţele şi trăirile de până acum, poate cineva să argumenteze?

ȘTIINŢE: Limbaje şi concepte, informaţii şi cunoştinţe, metode, tehnici, metodologii
ŞTIINŢELE s-au dezvoltat din nevoi şi necesităti practice, uneori chiar urgente, inventând şi construind concepte, metode, tehnologii, dispozitive şi produse diverse care înglobează progrese ale ştiinţei şi tehnologiei, toate acestea într-o dinamică permanentă a schimbărilor şi a evoluţiei. Ref. M. Vlada http://www.elearning.ro
Creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva
"Educaţia şi învăţarea nu sunt doar treaba şcolii. Educaţia e treaba tuturor, pentru că o Românie educată se construieşte în familie, la şcoală, în universitate, dar şi la locul de muncă, în activităţile de învăţare permanentă sau în orice loc şi context care poate contribui la o învăţare de calitate. Colecţia "Educaţie şi formare" a apărut ca urmare a convingerii că pasul cel mai important în creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva, este asigurarea unui suport ştiinţific şi metodologic solid, relevant şi actual." Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei "Educaţie şi formare" de la Editura TREI.

No comments: