Friday, September 5, 2014

Ce este un manual digital ?

Anul şcolar 2014/2015, Manuale digitale, provocări şi căutări – o premieră în România 

Platforma MEN pentru descarcarea manualeleor digitale: www.manuale.edu.ro
Platforma online "Clubul Dascălului Modern" - www.manualplusdigital.ro

Update, 15.10.2014:MEN a publicat toate manualele digitale (fara cont si parola) - www.manuale.edu.ro
Update, 10.10.2014: OPTIUNI pentru alegerea unui manual: Noile manuale digitale+print pentru clasele I si a II-a - http://www.hotnews.ro/

Motto:
-  „Deosebirea între metoda propusă de această broşură şi învăţarea rutinară şi mecanică, precum se profesează ea în genere în şcolile noastre, este deosebirea dintre învăţământul viu şi intuitiv şi mecanismul mort al memorării de lucruri, neînţelese de copii, şi este deosebirea dintre pedagogie şi dresură” Mihai Eminescu, Raport asupra manualului „Povăţuitoriu la cetire prin scriere” de Ion Creangă, 1876  - http://orizonturiromanesti.blogspot.ro/2010/08/comentariul-zilei_30.html
- Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială, Marin Vlada (2012)
- “Manualele sunt cartea de vizită a unui sistem de educaţie” Olimpius Istrate (2013).


In World - educational software : https://www.2simple.com/ (London, United Kingdom ) - Making simple, powerful and creative educational software - "The 2Simple suite of software has revolutionised teaching in our School! Learning opportunities have never been so good especially as it is really easy to use 2Simple to support cross-curricular teaching." Paul Bates, Deputy Head, Primrose Lane Primary School
- "Really good educational software is hard to find. There is often a mismatch between what is available and what actually works, but I spy an outfit which challenges this: 2Simple Software." Claire Johnston – TES


Manualul digital atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare folosind instrumente TIC atât pentru elevi , cât şi pentru cadrele didactice:
  • Astăzi, în anul 2014 se poate conchide că termenul de “învăţământ virtual” nu reprezintă înlocuirea învăţămantului tradiţional cu forme şi modalităţi de eliminare a rolului profesorului din procesul didactic, ci din contră trebuie să reprezinte forme şi modalităţi moderne pentru a atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin instrumente TIC.
  • Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin cercetări şi activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality.
Rezumat/Definiţie: Manualul digital este conceput, proiectat şi elaborat de către o echipă formată din cadre didactice cu o bogată experienţă în realizarea de manuale, specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere tehnic/informatic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct de vedere fizic există stocat pe un CD ce însoţeşte manualul tipărit.
Din punct de vedere al conţinutului, manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări statice), având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de predare-învăţare-evaluare cu activităţi multimedia interactive, iar cel mai important element de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de activităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase de complexitate şi care oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, complex (aplicaţii software complexe).
Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare-învăţare-evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie, etc.

Observaţia 1. Manualul digital reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare, şi de aceea nu este formatul .pdf şi nici formatul static HTML al manualulul tipărit.
Observaţia 2. Conceptul manualului digital este rezultatul preocupărilor permanente ale diverşilor actori din procesul educaţional în vederea utilizării instrumentelor TIC în educaţie, după anul 2000, când prin activităţi de pionierat s-au realizat colaborări între profesori, specialişti în ştiinţele educaţiei şi specialişti IT de la diverse companii IT, pentru promovarea şi dezvoltarea noilor tehnologii în educaţie: e-Learning, Software educaţional, Virtual Reality şi Augmented Reality. Câteva exemple relevante sunt considerate următoarele etape: 2001 – SEI, proiectul de informatizare a sistemului educaţional din România; 2003 - Cupa Siveco "Software Educaţional"; 2003 – proiectul CNIV (Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual) “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”; 2008-2011‏ - Proiectul european POSDRU 2007-2013 "Profesorul - creator de soft educaţional".
Observaţia 3. Pentru a implementa aceste noi modalităţi de abordare a unui parcurs de învăţare, cadrele didactice trebuie: să aibă o pregătire superioară în domeniul de cunoaştere; să aibă experienţă privind instruirea asistată de calculator și instrumentele TIC pentru educaţie; să cunoască şi să poată implementa metodele şi modalităţile oferite de pedagogia modernă în contextul utilizării noilor tehnologii IT.
Observaţia 4. O nouă funcţie de job-Designer instrucţional (Instructional designer): Proiectant de instruire, Dezvoltator de resurse educaţionale. Definiţie. Un designer instrucţional este un specialist în educaţie/formare profesională ce identifică şi analizează nevoile specifice de instruire ale beneficiarilor, după care proiectează şi implementează programele de educaţie / formare. Atribuţiile specifice sunt: -proiectează şi testează conţinuturile şi materialele de instruire; - participă la realizarea conţinuturilor şi materialelor suport pentru e-learning; -evaluează şi analizează eficienţa programelor de educaţie / formare şi a metodelor utilizate în procesele de instruire.

IMAGINAŢIE, INOVAŢIE, CĂUTARE
Motto: Şcoala viitorului înseamnă să uiţi că există metodologia predării. De fapt, în şcoală profesorul ar trebui să se preocupe de metodologia învăţării. Tehnologia – ceea ce este foarte vizibilă – înseamnă 20%, restul sunt procese, oameni şi cultură, în procent de 80%” Radu Jugureanu (2013).

Manualele digitale sunt o resursă educaţională modernă ca rezultat al imaginaţiei, iniţiativelor, experimentelor şi promovărilor, cercetării şi dezvoltării noilor tehnologii în educaţie, în procesele sistemului de învăţământ. De altfel, considerate din categoria instrumentelor de lucru suport pentru învăţare, acestea sunt reflexia unei concepţii a unui grup de lucru, situată necesar în prelungirea concepţiei curriculare în actualitate, exprimată prin documente de politici educaţionale şi prin documente curriculare.
În lume, deja după anul 2010, aceste resurse educaţionale în format digital şi-au făcut apariţia în diverse ţări (SUA, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite). În mod fericit, la începutul anului şcolar 2014-2015, România se poate mândri cu faptul că a reuşit să elaboreze câteva manuale digitale (acestea sunt asociate manualelor clasice, tipărite) pentru învăţământul primar (clasele I şi a II-a) în urma unui proces –uneori anevoios şi complicat, la care şi-au adus contribuţia, pe lângă persoanele de specialitate cu o bogată experienţă în realizarea de manuale, şi specialişti în proiectarea învăţării, programatori, graficieni, specialişti în psihopedagogie, redactori. Din punct de vedere tehnic, manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (descktop, laptop, tableta, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser. Toate acestea nu ar fi fost posibile în România anului 2014, dacă după anul 2000 nu ar fi existat: DETALII (CNIV România).
Nota: companiile care au depus oferte in cadrul licitatiei pentru manuale scolare:
1. Centrul de Carte Straina SITKA SRL; 2. S.C. Humanitas S.A. + S.C. Read Forward S.R.L.; 3. Editura Corvin Deva; 4. Uniscan Grup Educational SRL + Expres Publishing S.A.; 5. Pearson Education Limited 6. S.C. Norand SRL; 7. S.C. Aramis Print SRL; 8. S.C. Grupul Editorial Art SRL + S.C. Infomedia Pro SRL; 9. SC CD Press SRL; 10. SC Didactica Publishing House SRL; 11. T3 INFO SRL; 12. SC Edu Soft Marketing SRL + SC Cromatic Tipo SRL; 13. Grup Media Litera SRL + Grup Editorial Litera SRL + SC Siveco Romania SA; 14. Insoft Developent&Consulting +S.C. Editura All SRL; 15. Fisher International; 16. Corint Junior SRL; 17. S.C. Educational Center SRL; 18. Akademos Art SRL + Stand Agentie Difuzare Cart SRL; 19. Editura Didactica si Pedagogica; 20. Ascendia Design SRL; 21. Intuitext (sursa: HotNews.ro).

Surse imagini: www.manuale.edu.ro, http://www.manualplusdigital.ro, http://www.litera.ro/

No comments: