Thursday, July 18, 2013

Informatică aplicată

Marin Vlada, Informatică aplicată: Modele de aproximare, software, aplicații - carte la Editura Universității din București.
Cartea este destinată studenților de la chimie, precum și studenților de la matematică și informatică, fizică, biologie etc. Studenții vor avea posibilitatea de a înțelege diverse calcule matematice, statistice și numerice sau analiza datelor experimentale prin utilizarea calculatorului, a sistemelor software moderne, a tehnologiilor web și a sistemului internet și în general prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicației. Computer science și informatics au fost considerate concepte identice. Astăzi, termenii sunt diferiți. Utilizarea sistemelor de calcul a schimbat lumea și continuă să influențeze aprope fiecare aspect al vieții cotidiene, inclusiv în medicină și asistență medicală, în afaceri și finanțe, în educație și formare continuă, în știință și tehnologie, în politică și guvernare etc. Prin apariția calculatorului și a noilor tehnologii de prelucrare a informațiilor și cunoștințelor, științele au realizat salturi mari în acumularea de descoperiri. Prin urmare, știința este un generator de cunoștințe obținute prin activitatea domeniilor de știință ce adaugă de fiecare dată la fondul comun al științei, informații noi și revizuiri ale unor cunoștințe vechi, realizând astfel o dezvoltare permanentă a științei. Științele constituie un tezaur al umanității printr-un ansamblu sistematic de informații despre natură, societate și gândire. Fiecare știință reprezintă un proces continuu al cunoașterii ce utilizează metode și tehnici de observare și experimente, metodologii și tehnologii într-o continuă perfecționare, metode proprii de cercetare, informații proprii despre obiectele investigate, un limbaj științific propriu, dar și medii specifice de stocare. Se poate achiziționa la librăria online a Editurii Universității din București:
- http://librarie-unibuc.ro/
- http://topub.unibuc.ro/

No comments: