Monday, October 17, 2011

Ioan Pânzaru: Educaţie vs. Cercetare

Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, Rector Universitatea din Bucureşti

A fi profesor în momentul de faţă este paradoxal, pentru că meseria noastră este concepută de obicei ca fiind o transmitere a cunostinţelor si valorilor către generaţia următoare. Astăzi ni se cere însă mai degrabă să producem cunostinţe noi, cu alte cuvinte suntem evaluaţi drept cercetători si nu drept oameni de catedră. A avut loc o mutaţie în constiinţa publică. Este o epocă în care toată lumea cere serviciului public mai multă responsabilitate si calitate (idee pe care o aplaudăm), dar nu mai este de acord să i se acorde resurse fără un control din ce în ce mai amănunţit. Aceste cerinţe sunt conflictuale, fiindcă educaţia se bazează pe încredere si pe ideea că există un «răspuns corect» pe care îl stie profesorul. Dar profesorii de azi nu mai stiu răspunsul corect, si cel mult pot să vă expună teoria lor proprie despre cum stau de fapt lucrurile. În epoca noastră nu mai există răspunsuri corecte: ceea ce le cerem studenţilor este să aibă capacitatea de a investiga ei singuri. În aceste condiţii, si încrederea devine problematică.” Ioan Pânzaru, Jurnalul Naţional, 17 octombrie, 2011
Ref.: http://www.jurnalul.ro/

Cultură și dezvoltare
"În universităţi se predau idei care, însuşite de tineri şi aplicate în viaţa lor practică şi în profesiune, au efecte la nivelul întregii societăţi. Dacă vom considera că scopul dezirabil al dezvoltării umane este recîştigarea armoniei cu natura, întoarcerea peştilor în rîuri, a păsărilor în păduri, o atmosferă lipsită de emisii industriale, un ocean fără reziduuri şi detritusuri, atunci universitatea se află într-o dilemă. ..." Prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, Cuvînt adresat şefilor de promoţie şi cercetătorilor Universităţii din Bucureşti


No comments: