Monday, January 18, 2010

Competențe digitale în secolul XXI vs 21st Century Skills

Digital competence

Competențele digitale: cunoştinţe de bază privind utilizarea calculatorului - Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării (TIC)

21st Century Skills and Key Competencies for the Knowledge Economy

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi". Peter Drucker
"Caută cunoaşterea prin experimentare, observare şi testarea ipotezelor" Sir Francis Bacon.
"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

1. pentru BACALAUREAT 2010: vizează competențe în următoarele domenii:
- Concepte de bază privind sistemul de calcul
- Utilizarea computerului și organizarea fișierelor. Sisteme de operare
- Procesoare de texte
- Procesoare de calcul tabelar
- Prezentări
- Baze de date
- Mijloace moderne de comunicare. Rețeaua internet.
2. pentru Certificări ECDL: nivel baza
- Concepte generale ale TI
- Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
- Editare de text
- Calcul tabelar
- Baze de date
- Prezentări
- Informaţie şi Comunicare
3. pentru initiativa i2010: Iniţiativa i2010 (i2010 - A European Information Society for growth and employment), lansată în 2005, este o strategie a UE care reuneşte mai multe iniţiative europene ce evidenţiază beneficiile Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării (IT&C) pe plan social şi economic. Strategia i2010 reprezintă elementul fundamental al Strategiei de la Lisabona în vederea construirii unei economii competitive şi bazate pe cunoaştere, care să ofere creştere economică şi locuri de muncă.

4. 21st Century Skills:
1 Creativity and innovation
2 Critical thinking
3 Problem solving
4 Communicatin
5 Collaboration
6 Information fluency
7 Technogical literacy

5. The EU eight domain of key competence are:
1 Communication in the mother tongue
2 Communication in a foreign language
3 Mathematical literacy
4 Basic competences in science and technology
5 Digital competence
6 Learning-to-learn
7 Interpersonal and civic competences
8 Entrepreneurship and Cultural expression

Source: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/basicframe.pdf

6. STANDARDE DE COMPETENŢĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU CADRELE DIDACTICE
"Pentru a trăi, a învăţa şi a lucra într-o societate bazată pe cunoaştere, din ce în ce mai complexă şi în care volumul de informaţii este din ce în ce mai mare, elevii şi profesorii trebuie să utilizeze în mod eficient tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC). Într-un mediu educaţional modern şi eficient, tehnologia le dă elevilor posibilitatea:
- să devină capabili să utilizeze tehnologiile informaţiei şi comunicării
- să caute, să analizeze şi să evalueze informaţii
- să rezolve probleme şi să ia decizii
- să utilizeze în mod creativ şi eficient instrumente specifice productivităţii
- să comunice, să colaboreze, să editeze şi să creeze
- să devină cetăţeni informaţi, responsabili şi implicaţi.
"
Abdul Waheed Khan, Director General Asistent pentru Comunicare şi Informare UNESCO, 2008 | UNESCO, 2008
© Comisia Naţională a României pentru UNESCO & TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (pentru versiunea în limba română)

Sursa: http://www.elearning.ro/ (.pdf)

Ghid pentru implementarea TIC in scolile primare

"Ghidul se adresează autorităţilor, inspectorilor şcolari, directorilor de instituţii educaţionale şi cadrelor didactice care doresc să valorifice potenţialul de transformare a şcolilor primare şi a paradigmelor învăţării. A fost lansat de Intel Romania in 2010." Olimpius Istrate

Sursa: http://www.elearning.ro (.pdf)

Cele 4 valuri ... rezolvarea problemelor, si Education Environments
http://virtuallearning.ning.com/

ARGUMENTE:
Astazi, cunoasterea, invatarea si dezvoltarea generala a societatii unei natiuni sunt determinate de nivelul dezvoltarii stiintei si tehnicii, de investitiile in cercetarea stiintifica si in sistemele educationale, de nivelul de inovare si de cercetare manifestat in crearea de tehnologii si produse noi.
Guvernele, institutiile, organizatiile si cetatenii trebuie sa aiba motive fundamentate in politicile de dezvoltare, de perfectionare si de implementare a diverselor obiective si actiuni. Pe langa toate acestea mai este nevoie de viziune si imaginatie. In particular, aceste aspecte sunt primordiale in cercetarea stiintifica si in educatie. A. Eistein spunea ca imaginatia inseamna mai mult decat cunoasterea. Astazi, oamenii de stiinta, cercetatorii, profesorii, studentii si elevii, au la dispozitie tehnologiile moderne oferite de calculator.
Rezultatele privind cunoasterea se realizeaza mai ales prin promovarea si utilizarea interdisciplinaritatii. Un exemplu in acest sens sunt domeniile educatiei si invatarii, unde s-au dezvoltat noi tehnologii educationale si tehnologii ale cunoasterii.
ACTIUNI:
Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.
EXEMPLE:
-EYCI - the European Year of Creativity and Innovation 2009 - http://create2009.europa.eu/
- FP6 : The Sixth Framework Programme (FP6) - including the Information Society Technologies (IST) priority - funded European research activities for the period 2002-2006.
- FP7 : 2007-2013 - Information and Communication Technologies (ICT) are critical to improve the competitiveness of European industry and to meet the demands of its society and economy (http://cordis.europa.eu/fp7/ict/home_en.html)
- eSkills Week: valorificarea competentelor digitale (Centrul pentru Inovare in Educatie): "eSkills Week este o iniţiativă europeană care urmăreşte să informeze elevii, tinerii profesionişti şi companiile despre gama vastă de oportunităţi aferente locurilor de muncă din domeniul TIC. Această campanie de sensibilizare va culmina cu o săptămână "eSkills", între 1 şi 5 martie 2010. Coordonatorii la nivel european sunt DIGITALEUROPE şi European Schoolnet." http://elearning.ro

Sursa: informaţii disponibile pe site-urile oficiale: http://www.eskills-week.eu, http://eskills.eun.org

- DIGITALEUROPE (www.digitaleurope.org) and European Schoolnet (www.europeanschoolnet.org/)


- ASPECT Project (UE):Adopting Standards and Specifications for Educational Content - http://aspect.eun.org/


- OpenLearn: The Open University - http://openlearn.open.ac.uk


- Learning Resource Exchange (LRE) portal for schools - http://lreforschools.eun.org/

No comments: