Thursday, November 12, 2009

TVR Iaşi - CNIV 2009 şi ICVL 2009

De ce Învăţământ Virtual? (M. Vlada şi M. Adăscăliţei)
30 oct. 2009, Iaşi: www.cniv.ro/2009 | www.icvl.eu/2009

Find more videos like this on Learning - Knowledge - Development

No comments: