Thursday, October 19, 2017

2018: Centenarului Marii Uniri

PROGRAMUL ACADEMIEI ROMÂNE DE SĂRBĂTORIRE A CENTENARULUI MARII UNIRI
Ref.: http://www.acad.ro
"Strategia de dezvoltare a României 2018-2038, elaborată sub coordonarea președintelui Academiei Române, oferă un cadru conceptual adecvat pentru punerea în practică a unor proiecte de marcare a Centenarului Marii Uniri, la realizarea cărora să concure nu doar resursele intelectuale și materiale ale Academiei, dar și acelea ale altor instituții dispuse să investească în dezvoltarea culturală și științifică a României. În această privință conducerea Academiei Române își propune un set de proiecte strategice, știut fiind faptul că unele dintre acestea vor continua și după momentul 1 Decembrie 2018."

„Civilizația românească/Romanian Civilization“ - Serie bilingvă de sinteze

Academia Română își propune elaborarea de către specialiști de înaltă calificare a unei serii de volume, în care să fie sumarizate evoluțiile din România, din cele mai vechi timpuri până astăzi și va trata următoarele domenii: agricultura, biologia, chimia, fizica, geografia, demografia, dreptul, instituțiile și relațiile internaționale, economia, arta teatrală și cinematografică, muzica, etnologia, evoluția limbii, arhitectura, artele vizuale, bisericile și cultele, filosofia, învățământul, literatura, matematica și astronomia, moneda și sistemul bancar, tehnica, medicina, sociologia, istoria generală, fiind prevăzut să apară un număr de 25 volume. Fiecare volum va fi publicat în română și engleză, eventual și în alte limbi de largă circulație.

No comments: