Saturday, February 20, 2021

CINOR 1966-2004

Centrul de Informatică și organizare al Municipiului București (CINOR)

CINOR* (Centrul de Informatică și organizare al Municipiului București, a II-a unitatea de informatică înființată în România, după CCUB (Centrul de Calcul al Universității din București), fondat de acad. Grigore C. Moisil în anul 1962 

-------------------------
(*) 
• Anul 1966 – în cadrul Centralei de Construcții a Municipalității București se înființează un departament numit „Serviciul de Cercetări Operaționale”. La scurt timp acest departament a devenit Centrul de Calcul București (CCB) și a funcționat într-o clădire de pe str. Covaci, apoi pe str. Doamnei (lângă Banca Națională). Un rol important la înființarea CINOR l-a avut ing. Dinu Anastasiu, un bun organizator și mereu pentru aplicarea celor mai inovatoare metode în domeniul perfecționării pentru utilizarea calculatoarelor în rezolvarea problemelor. 
• Anul 1973 – Centrul de Calcul București (CCB) se transformă în Centrul de INformatică și ORganizare al Municipiului București (CINOR), actualul nume, și se mută în clădirea din str. Luterană, nr. 11 (în apropiere de Sala Palatului).
-------------------------
Motto: „Informatica este știința organizării, procesării, stocării și transmiterii datelorJean-Dominique WARNIER, 1970

După absolvirea Facultății de Matematică - secția de Informatică, mi-am început activitatea profesională ca programator la CINOR – o perioadă de aprox. 5 ani (Centrul de Informatică și Organizare al Municipiului București), unde am fost repartizat prin repartiție guvernamentală (acest mod de repartiție al absolvenților s-a realizat până în anul 1992 sau 1993), în august 1979, când am absolvit anul V (azi, program de master), la grupa de Limbaje specializate, de la Facultatea de Matematică a Universității din București. Știu că, în acea vreme era cunoscută lozinca/sloganul “Integrarea învățământului cu cercetarea și producția”. Eram foarte nerăbdător și curios să aplic la locul de muncă ce am învățat în timpul studiilor, în domeniul informaticii, și mai ales, în rezolvarea problemelor folosind calculatorul.
  • După prima zi de angajare, câteva săptămâni (2 saptămâni la perforare și o lună la calculator) am avut o activitate de cunoaștere (“filieră”) a compartimentelor /departamentelor existente atunci prin structura de organizare a activității de la CINOR. Acest lucru a fost benefic deoarece îți dădea posibilitatea să cunoști întreaga activitate a unității. E drept că, la compartimentul de perforare – era o perioada de 2 săptămână, m-am plictisit, și de aceea, mă retrăgeam în spatele unor dulapuri și rezolvam probleme din Gazeta Matematică – o pasiune din timpul anilor de liceu. După acestă perioadă (“filieră”), a urmat o perioadă de 2 luni de pregătire unde trebuia să absolvim Cursul de “Programare structurată” în limbajul COBOL predat de doamna programator Marin Florica, și unde am lut cunoștință de metoda Warnier pentru proiectarea programelor informatice.
  • În acea perioadă România construia pentru economia națională, la Fabrica de calculatoare FELIX de pe platforma Pipera din București, calculatorul FELIX C 256/1024 (licență franceză)– calculator din generația a III-a pe care am învățat programare la facultate. La CINOR, în perioada 1979-1983 am activat la diverse proiecte (se lucra în limbajele de programare COBOL și FORTRAN), fiind solicitat să lucrez la proiecte pentru ROMPROIECT ce însemna programe în FORTRAN pentru plotterul ARISTO (Digigraf 1712, masă de desen automat) de fabricație germană. În anul 1983 am absolvit Cursul de perfecţionare "Tehnici de grafică asistată de calculator" (la CEPECA Bucureşti) ce mi-a consolidat cunoștintele și experiența în acest domeniu nou: Grafica pe calculator . În decembrie 1983 am fost angajat la CCUB (Centrul de Calcul al Universității din București, unitate de cercetare-proiectare de la Facultatea de Matematică, înființată de Grigore C. Moisil în anul 1962), unde Comisia de concurs condusă de prof. Ion Văduva mi-a recomandat să mă ocup de Inteligența Artificială (AI-Artificial Intelligence). La CCUB am participat la diverse contracte de cercetare-proiectare ale unor unități economice cu care CCUB colabora și aveam și câteva ore de seminar și laborator la unele discipline de informatică. În anul 1987 am absolvit Cursul de perfecţionare "Inteligenţa Artificială şi programare logică" (ICI – Institutul Central de Informatică). După mai bine de 10 ani de preocupări (studii și cercetări) în domeniul Inteligenței artificiale (cercetare, cursuri și laboratoare), în anul 1998, mi-am susținut teza de doctorat cu titlul "Models for Exploring Knowledge Data Bases and Applications in Artificial Intelligence".
  • Astăzi, dacă mă gândesc la activitatea profesională de până acum, pot sa trag concluzia că, experiență acumulată la CINOR din elaborarea contractelor de proiectare asistată de calculator, m-a determinat să intru în domeniul Graficii pe calculator (Computer Graphics), domeniu de care m-am ocupat și la Universitatea din București prin articole, cărți, cursuri și seminarii de Grafică pe calculator (în anul 1993, am introdus Cursul de Grafică pe calculator la Colegiul de informatică de la Facultatea de Matematică din București). De asemenea, după anul 1983, la Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), m-a preocupat un domeniu nou și provocator pe plan mondial, și anume domeniul Inteligenței artificiale (cercetare, cursuri și laboratoare), limbajul studiat fiind limbajul PROLOG (programare în logică) – fiind ales limbajul pentru construirea calculatorului inteligent din generația a V-a, în cadrul Proiectului japonez 1981–1990 – , unicul limbaj de programare elaborat pe baza logicii matematice de ordinul I, utilizat în rezolvarea problemelor ce au mai multe spluții gasite prin motorul de căutare bazat pe principiu rezoluției (Robinson, 1965) și pe metoda backtraking (1972). Cele două domenii ale informaticii, m-au ajutat să ințeleg și să studiez domeniul e-Learning pentru utilizarea tehnologiilor oferite de calculator în procesul de predare-învățare din învățământul preuniversitar și universitar, și unde am obținut celemai mari satisfacții profesioale în cadrul proiectelor de e-Learning CNIV & ICVL (http://c3.cniv.ro/, http://c3.icvl.eu/), inițiate și coordonate la Universitatea din București – CNIV din anul 2003, iar ICVL din anul 2006, care continuă și astăzi.

O scurtă descriere despre CINOR - Referințe istorice și evoluție

Anul 1966 – în cadrul Centralei de Construcții a Municipalității București se înființează un departament numit „Serviciul de Cercetări Operaționale”. La scurt timp acest departament a devenit Centrul de Calcul București (CCB) și a funcționat într-o clădire de pe str. Covaci, apoi pe str. Doamnei (lângă Banca Națională). Un rol important la înființarea CINOR l-a avut ing. Dinu Anastasiu, un bun organizator și mereu pentru aplicarea celor mai inovatoare metode în domeniul perfecționării pentru utilizarea calculatoarelor în rezolvarea problemelor. A fost mult stimat de angajații CINOR, deși a fost transferat la COCC –în anul 1979, ca urmare a faptului că fratele său rămăsese în străinătate, iar conducerea politică a vremii aplica sancțiuni. I se spunea „Boss-ul” deoarece in perioada 1970-1972 a fost la perfecționare în USA, apoi în anul 1974. 
Anul 1973 – Centrul de Calcul București (CCB) se transformă în Centrul de INformatică și ORganizare al Municipiului București (CINOR), actualul nume, și se mută în clădirea din str. Luterană, nr. 11 (în apropiere de Sala Palatului). Directori CINOR: ing. Dinu Anastasiu, in perioada 1966-1979, dr. Mat. Constantin Ștefan, în perioada 1979-1990, Ec. Jean Muscalu, în perioada 1990-2002, Ec. Veronica Bănuț – prin cumpărarea tuturor acțiunilor, din anul 2002. 
Anul 1991 – CINOR se transformă în societate comercială pe acțiuni (S.A.). 
Anul 1994 – firma CINOR a devenit firmă cu capital 100% privat, prin metoda MEBO – 30% acțiuni FPS (statul) și 70% acțiui FPP (fond privat). Capitalul material și financiar este pus în valoare de o echipa de peste 50 de specialiști, ce acoperea o gamă largă de competențe și specialități din domeniul Tehnologiei informației (IT) și domenii limitrofe. 
Anul 2001 – firma CINOR a obținut certificarea ISO9001. Evoluția principalilor indicatori financiari dovedește că alegerile/transformările realizate de firmă de-a lungul timpului au fost corecte atât pentru firma cât și pentru parteneri. 
Anul 2002 – s-a schimbat acționariatul majoritar (ec. Veronica Bănuț), iar în anul 2004 firma CINOR SA s-a mutat în Str. Mihai Eminescu Nr. 129, Sector 2, București, unde este și azi. Fosta clădire este părăsită. • Produse software CINOR – Cele mai importante aplicatii software dezvoltate de firma CINOR: ARTERE, VENIS, ECOFIN, Jurist-PC, Moara, Cincada. 
• Anul 2005 - ACȚIONARI CINOR: Bănuț Dumitru, Bănuț Veronica și Maier Natalia

În anul 1980 CINOR avea circa 250 salariați ce activau în următoarele 7 structuri de organizare (ateliere/departamente): Analiză (șef de atelier Toni Nedelcovici), Programare (șefi de atelier Ion Zgavarogea și Mihai Popescu), Asamblare, Exploatare, Implementare, Teleprelucrare, Metodologie. În anul 1981 s-a înființat atelierul Digitizare și Desen Automat (DDA) – șef de atelier Dan Isac, după ce CINOR a fost dotat cu tehnică de calcul modernă (calculator și masă de desen automat). 
În acea perioadă de informatizare a economiei naționale (era un program național pe perioada 1971-1980) CINOR– o unitate de informatică dintre cele mai mari din România – la un moment dat a avut aprox. 300 de angajați, împreună cu Institutul Central de Informatică (ICI) și Centrul de Cacul ASE București erau centre de coordonare a tuturor Centrelor Teritoriale de Calcul Electronic (CTCE) din țară privind dotarea și activitatea de informatizare. CINOR era coordonat de Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului București.
Dispoziție de repartizare din anul 1974 pentru absolventul Adrian Pricop, cu examen de bacalaureat la Liceul Economic nr. 1 București. Repartiție în producție la CINOR
Un birou de la Departamentul “Programare” (echipa 277) – CINOR. Fotografie personală din colecția Mihaelei Straja (Cîrstea). În imagine Corina Voicu și Mihaela Straja, programatorii Marin Vlada și Octav Ivănescu

În jurul anului 1970 au fost la specializare în Franța pentru metoda Warnier mai mulți specialiști CINOR (ex. Mihai Voicescu) (mesaje pe Facebook de la Mihai Popescu și Maria Gabriela Corpaci). Conducerea CINOR, directori: Ing. Dinu Anastasiu- perioada 1966-1978, Dr. mat. Ștefan Constantin - din anul 1978-1990, Ec. Jean Muscalu - după anul 1990.
Departamente/ Compartimente CINOR (din anii 1989 sau 2000, explicații date în mesaj facebook by Dan Adam). 

Din structura de organizare și din organigrama CINOR ce a fost dimamică (de exmplu Colectivul DDA s-a crea prin 1981/1982), avem următoarea structură de compartimente/departamente ce erau formate din Ateliere, Secții sau Colective, iar Colectivele formate din subcolective: 
Ateliere de Analiză (etaj 6+5+4), 
Ateliere de Programare (etaj 6+5+4), 
Colectiv Teleprelucrare (etaj 6+1), 
Colectiv Desen (etaj 6), 
Colectiv Pregatire Cadre (etaj.4), 
Colectiv Metodologie (etaj 3), 
Conducere (etaj 3), 
Colectiv Contabilitate - administrativ (etaj 3), 
Secția Exploatare (etaj 2), cu următoarele colective: Implementare, Control Date și Perforare-Verificare cartele, 
Colectivul DDA (digitizare & desen automat) (etaj 2), 
 Atelierul de Exploatare (etaj 1), cu următoarele colectivele: Asamblare, Ingineri de sistem și Operatori calculator, Paza (parter).
Ultima imagine - Dinu Anastasiu (tatăl) și Dragoș Anastasiu (fiul), alături de fiica lui Dragoș, Sursa: https://life.ro/ 

Fotografii din colecția Adrian Pricop, Lucia Niță, Andreea Raianu, Mihaela Straja (Cîrstea). Sursă imagini: Facebook CINOR-isti,

Lista salariaților CINOR pe compartimente/departamente, ateliere și colective (stare temporară, perioada 1966-2004)

1. ANALIZĂ 
1. Aanei Florentina 2. Adam Dan 3. Bidiga Constanta 4. Borcutean Dorina 5. Bragau Jeni 6. Brezoianu Veronica 7. Cartoafă Sergiu 8. Cernescu Dan 9. Ciuca Sorin 10. Ciurel Ecaterina 11. Corcodel Iancu 12. Corpaci Maria Gabriela 13. Cojocaru Luciana 14. Crișan Ecaterina 15. Cristofor Aurelia 16. Danielescu George 17. Deciulescu Ica 18. Demetriade Sorin 19. Diamandi Mioara 20. Dicu Elena 21. Feldrihan Iulia 22. Florea Mihai 23. Florea Migai Serafim 24. Florescu Emanoil 25. Fomov Mihai 26. Gavrilenco Ileana 27. Georgescu (Boroianu) Marina 28. Ghiță Marian 29. Holtien Senino 30. Holthier Junesh Gerhardt 31. Grigore Paul 32. Ionesti Elena 33. Lazar Mirela 34. Mag Tania 35. Manta Mihaela 36. Marin Mioara 37. Marinescu Aurel 38. Mihail (Stan) Aurelia 39. Mladin Dorel 40. Moisescu Gabriela 41. Munteanu Doina 42. Nanu Silviu 43. Niculescu Elena 44. Niță Lucia 45. Panaitescu Mimi 46. Papa Ion 47. Pescariu Gabriel 48. Popescu Dan 49. Roman Mariana 50. Rotarescu Arleta 51. Sebe Dan 52. Segal Mihaela 53. Seretcu Laur 54. Ștefănescu Doina 55. Ștefănuț Elena 56. Surugiu Jana 57. Tasica Iuliana 58. Toncu Horia 59. Velicu Tatiana 60. Vlase Marinela 61. Voicescu Constanța 

2. PROGRAMARE 
1. Albuleanu Doina 2. Avesalon Rodica 3. Balan Ica 4. Balanoiu Silvia 5. Bănuț Veronica 6. Barash Mara 7. Bârlădeanu Ariana 8. Bocai Mariana 9. Burghina Ion 10. Butnareanu (Tulpan) Ariana 11. Călin Doina 12. Calin Carmen 13. Calin Sanda 14. Chitoescu Liliana 15. Chitu Carmen 16. Coanda Liliana 17. Coman Isabela 18. Costache Constantin 19. Cristescu Florina (Ina) 20. Dautner Angela 21. Dinca Marga 22. Dorosecko Madelaine 23. Duceac Cristina 24. Fetcu Lucian 25. Florea Ion 26. Ganță Viorica 27. Gîrbesu Tatiana 28. Geber Kati 29. Ghelase Florin 30. Gorbatâi Cristian 31. Grigore Paul Marian 32. Idu Pompilia 33. Ionescu Mihai 34. Ionesti Vasile 35. Judesh Gerghardt 36. Litman Irin 37. Magheru Narcisa 38. Mandita Gabriela 39. Mandescu Dorothea 40. Manolescu Ioana 41. Marin Gina 42. Matei Anisoara 43. Odaianu Viorica 44. Paduroiu Mariana 45. Pasca Vasile 46. Pasculescu Lia 47. Petre Mariana 48. Pieptea Dan 49. Malița Mioara 50. Matei Mihaela 51. Mihai Geta 52. Mirodeanu Cristian 53. Mitroi Eugenia 54. Muscalu Jan 55. Nedelcu Doina 56. Nisipeanu Teodora 57. Popescu Gabriel 58. Popescu Jenica 59. Popescu Mihai 60. Prodan Silvia 61. Radu Veronica 62. Raducu Petre 63. Raianu Andreea 64. Renea Mioara 65. Roman Mirela 66. Roșca Iulia 67. Roșca Natalia 68. Sebe Mariana 69. Șerbănescu Petrică 70. Sfarti (Adler) Gabi 71. Singer Mirela 72. Slivka Georgiana 73. Staiculescu (Maier) Natalia 74. Stănescu Maria 75. Stancu (Ungureanu) Eugenia 76. Stoia Alexandrina 77. Stoica Constantin 78. Straja (Cârstea) Mihaela 79. Șuteu Dorina 80. Theodorescu Mihaela 81. Toma Liviu 82. Trandafir Romica 83. Valeanu Vladimir 84. Vasile Mariana 85. Vasilescu Anca 86. Visoiu Veronica 87. Vitescu Nona 88. Vlada Marin 89. Voicescu Mihai 90. Voicu Paulina 91. Voicu (Velea) Corina 92. Voinescu Radu 93. Zaharescu Cristina 94. Zgavarogea Ioan
3. DDA (DIGITIZARE & DESEN AUTOMAT)1. Adamov Meri 2. Bal Cornel 3. Dancu Doru 4. Duna Elisabeta 5. Florescu Ionut 6. Gheorghe Mirela 7. Isac Dan 8. Ivanescu Octav 9. Leckhun Viorica 10. Nanu Silviu 11. Niculescu Denisa 12. Nitescu Marica 13. Popa Angela 14. Răbâea Adrian 15. Rila Elza 16. Suciu Dan 

4. INGINERI SISTEM - Bucur Elena , Constantinescu Mircea, Dimitriu Raluca, Dragulete Mitica, Manolescu Dorothea, Nicolaescu Diana, Rițiu Flavius, Roșu Felicia 

5. ASAMBLARE - Constantinescu Ileana, Ghelase Florin, Ionescu Ion Johnu, Marin Cati, Petre Alexandru, Popescu Emilia, Sârghie Victor, Sortani Florentina, Streza Doina, Theodorescu Radu, Tifigiu Mioara 

6. Grupul Pregătire Cadre (GPG), Metodologie - Gorbatâi Mirela, Klepper Heidelore, Manolescu Doina , Miclosi Marilena, Popescu Marian, Theodorescu Mihaela 

7. Prelucrari grafice, desen - Chiroaba Bianca (Tudor), Gambechi Mimi, Șerbănescu Afrodita, Turea Viorica, Vișan Rodica 

8. Proiectare - Hertu Anca, Nedelcovici Toni 
9. PLAN - Sandu Cristina 
10. IMPLEMENTARE - Bălănoiu Victoria, Popa Mihai 
11. EXPLOATARE - Popescu Floricel, Sava Viorica 
12. CONTROL DATE - Badea Elena, Ghinea Stefania, Pufulete Nuți 
13. IIRUC - Budulache Victor, Catra Sorin, Geanta Victor, Gheorghe Lucian, Ionescu Adrian, Morar Gheorghe 

14. OPERARE CALCULATOR 
1. Antim Svetlana 2. Avesalon Rodica 3. Bejau Dan 4. Bidocea Valentin 5. Burcea Valentin 6. Ciochia Cezar 7. Constantinescu Mircea (Yoghy) 8. Dangeorge Cristian 9. Dangeorge Silvia 10. Dina Vasile 11. Dinca Paul 12. Duceac Cristina 13. Dumitrescu Sorin 14. Elefteratos Aristotel 15. Enache George 16. Gheorghe Mirela (Teianu) 17. Gheorghitanu Dana 18. Ionescu Carmen 19. Luchian Carmen 20. Marin Cati 21. Marina Gabriel 22. Marinescu Carmen 23. Melencovici Sanda 24. Mierloiu Vlad 25. Mirodeanu Cristian 26. Mosteanu Mihai 27. Nastase Alina 28. Nastase Constantina 29. Oci Voichita 30. Padurean Silviu 31. Popa Bradut 32. Preda Fevronia 33. Pricop Adrian 34. Pricop Alina 35. Prundeanu Alexandru 36. Rotaru Marina 37. Schiopu Ioan 38. Stan Florin 39. Teianu (Gheorghe) Mihaela 40. Teodorescu Nelu 41. Vint Dan 

15. PERFORARE 1. Adamov Meri 2. Banica Ana 3. Barabas Viorica 4. Binder Frederike 5. Blanaru Eugenia 6. Bratu Elena 7. Bucur Coca 8. Burcea Mariana 9. Catra Sorin 10. Constantinescu Gina 11. Costache Elena 12. Delcea Cati 13. Dicu Angela 14. Dobre Jeni 15. Dudau Carmen 16. Filipeanu Mari 17. Florea(Bulacu) Cornelia 18. Gheorghita (Bolleman) Mariana 19. Gheorghita Florentina 20. Giurcau Irina 21. Gostinar Gabriela 22. Grigorescu Mariana 23. Grosu Angela 24. Grosu Cristina 25. Gusetelu Mia 26. Ionita Marilena 27. Ionita Melania (Barbulescu) 28. Lampadarie Nuti 29. Mihai Doina 30. Leca Gabriela 31. Lila 32. Mafteianu Viorica 33. Manolescu Ica 34. Marinescu (Mierlaru) Nina 35. Monoranu Rodica 36. Nanu Liliana 37. Neagu Florentina 38. Nicolescu Florentina(Bibi) 39. Oprea Dorina 40. Oprea Viorica 41. Panican Adriana 42. Piloff Camelia 43. Plesa Paula 44. Pocora Rodica 45. Popescu Dana 46. Radulescu Adriana 47. Salajan Mihaela 48. Sava Camelia 49. Serban Luminita 50. Simionescu Eugenia 51. Slatcov Oana 52. Stan Gabriela 53. Stanciu Maria 54. Stanica Iuliana 55. Taitis Mariana 56. Tarnacop Diana 57. Trandafir Camelia 
16. Psihologie - Tomescu Anca 
17. Contabilitate - Alexandru Roxana (Papuc), Balanoiu Nicolae (contabil șef), Dumitrescu Marius (casier) 
18. Cadre & pregătire cadre - Costea Maria (personal) 
19. Organizația PCR - Stanciu Viorica 
20. Marketing - Gheorghe Relly 
21. Tabelare - Levința Vali 
22. Mecanică - Baloniu Mitica, Popa Ion 
23. Secretariat - Gheorghiu Mariana, Vancic Dana 
24. Pază poartă – Toader, Chivu

Anul 2021 – Clădirea CINOR din str. Luterană nr. 11 este demolată.

Friday, January 15, 2021

Tuesday, January 5, 2021

10 ianuarie- Ziua națională a matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii, ziua de naștere a acad. Gr. C. Moisil

Recent, în ziua de 28 decembrie 2020, Senatul României a aprobat instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii (https://www.senat.ro/Legis/PDF/2020/20L651FS.pdf).

Potrivit Expunerii de motive, „În ziua de 10 ianuarie 1906 se năștea academicianul Grigore Constantin Moisil, personalitate care și-a pus amprenta asupra dezvoltării matematicii românești și care a fost cel mai important pionier al informaticii în Romania, și unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai informaticii din lume. Consider că înfiinţarea unei asemenea zile naţionale poate avea o contribuţie semnificativă în conştientizarea la nivel de masă a importanţei domeniului şi asigurarea unui suport popular pentru viitoare decizii strategice", a motivat iniţiatorul proiectului de lege, deputatul Varujan Pambuccian. Ideea acestei propuneri s-a discutat la întâlnirea Grupului “Moisil”, din 10 ianuarie 2020, pentru omagierea acad. Grigore C. Moisil – fondatorul informaticii românești, primul român având Computer Pioneer Award (1996) (https://www.computer.org/profiles/grigore-moisil), la care au participat și reprezentanți ai CRIFST – Academia Română. Cu această ocazie, anunțăm că urmează să se finalizeze un site dedicat memoriei acad. Grigore C. Moisil - https://sites.google.com/g.unibuc.ro/moisil, autor Marin Vlada, membru titular CRIFST – DIS. 

"Se instituie ziua de 10 ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Sărbătorirea zilei matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări ştiinţifice, culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor, în limita alocaţiilor bugetare aprobate", prevede proiectul de lege.
  • Propunerea s-a realizat la întâlnirea Grupului "Moisil", din 10 ian. 2020, de la Casa universitarilor București. Inițiativa a venit de la prof. Gheorghe Radu din Brașov, susținută de M. Vlada și de toți ceilalți, inclusiv de reprezentanți ai CRIFST Academia Română (M. Vlada, Eufrosina Otlăcan). Am redactat propunerea și l-am rugat pe prof. Varujan Pambuccian sa facă o inițiativă legislativă. S-a ținut de cuvânt și îi multumim! 
  • Mesaj pe facebook, prof. Gheorghe Radu: Ziua de 10 Ianuarie este ziua de naștere a celebrului Acad. Grigore C. Moisil, pionier al informaticii în România și recunoscut ca pionier al informaticii mondiale (distincție atribuită post-mortem de către IEEE, anul 1996). Inițial, propunerea mea a fost ca ziua de 10 Ianuarie să fie declarată "Ziua informaticianului român".

Thursday, November 19, 2020

Restituiri Ștefan Odobleja

Restituiri - Simpozionul Internațional Ștefan Odobleja - 1982, 5 români care au schimbat lumea: Poenaru, Coandă, Paulescu, Odobleja, Ciurcu by Cătălin Gabriel
POMUL CIBERNETICII

Masa rotundă, LUGOJ, 26-27 iunie 1982

Masa rotundă, LUGOJ, 26-27 iunie 1982. Editura Nagard Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja - https://odobleja.ro/

Cibernetica Generalizata Stefan Odobleja - 1982 by Marin Vlada on Scribd

Simpozionul Internațional Ștefan Odobleja, LUGOJ, 22-24 octombrie 1982

Simpozionul Internațional Ștefan Odobleja, LUGOJ, 22-24 octombrie 1982. Editura Nagard Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja - https://odobleja.ro/

Simpozionul International Stefan Odobleja- 1982 by Marin Vlada on Scribd

Cronologie-apariția Ciberneticii 1748- 1975 by St. Odobleja

Cronologie-apariția Ciberneticii by St. Odobleja - Masa rotundă, LUGOJ, 26-27 iunie 1982. Editura Nagard Paris-Roma-Montreal-Pelham N.Y., site Stefan Odobleja - https://odobleja.ro/

Cronologie-aparitia Ciberne... by Marin Vlada

5 români care au schimbat lumea: Poenaru, Coandă, Paulescu, Odobleja, Ciurcu by Cătălin Gabriel

5 români care au schimbat lumea: Poenaru, Coandă, Paulescu, Odobleja, Ciurcu - https://youtu.be/BYFTEBttjnw

Thursday, November 12, 2020

Proiectele CNIV & ICVL, ROINFO, Odobleja

  1. Proiectul CNIV - Conferința Nțională de Învățământ Virtual, din anul 2003 - tehnologii e-Learning în educație și cercetare, http://c3.cniv.ro/
  2. Proiectul ICVL - International Conference on Virtual Leaning, din anul 2006 - tehnologii e-Learning în educație și cercetare, http://c3.icvl.eu/
  3. Proiectul ROINFO "Romanian Informatics" 2018-2022, Istoria informaticii românești. Apariție, Dezvoltare și Impact, https://sites.google.com/view/roinfo/home
  4. Proiectul "Ștefan Odobleja", inventatorul unei noi științe: Cibernetica, https://odobleja.ro/


Monday, November 2, 2020

CNIV 2020 online

A XVIII-a ediție a CONFERINȚEI NAȚIONALE DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIRTUAL 

PROGRAM – Sesiunea online CNIV 2020 (Moderatori: M. Vlada, R. Jugureanu) 

TEMA: Bune practici - utilizarea tehnologiilor în învățământul din România. Schimbări de paradigme în educația și cercetarea românească 

A. Partea I – Prezentări de bune practici în România și Republica Moldova (10.00 – 13.00) 
B. Partea a II-a – Dezbatere interactivă a unor teze pentru educație (13.00-14.30) 


656 comentarii 14 K vizualizări (14.431 vizualizări , 2.11.2020, ora 13:30) 

Marin Vlada, mesaj pe facebook - https://www.facebook.com/marin.vlada 

De 18 ani suntem activi cu proiectele CNIV & ICVL - tehnologii de e-Learning în educație și cercetare, unind mediul universitar, mediul preuniversitar și firmele de IT din România, pentru un învățământ modern, de calitate, eficient și comparabil cu standardele internaționale. Nu a fost ușor, dar avem rezultate, și o comunitate ce ne-a urmat în toți acești ani de ÎNVĂȚARE, de testare, de experimentare, de succese sau insuccese. O comunitate de profesori, cercetători, psihologi, pedagogi, elevi, studenți, specialisti IT, ce ne-a inspirat în munca noastră, deoarece acest cadru al proiectelor CNIV & ICVL a fost creat pentru ei, pentru a ÎNVĂȚA împreună, și am ÎNVĂȚAT, astfel am trăit multe momente de fericire. ÎNVĂȚAREA E PUTERE! Și această atitudine te poate ghida la FERICIRE!, în viață, în profesie, în gândire etc. SUCCES! Ne vedem aici LIVE la 9.55.
CNIV 2020 Online - Proiectele de e-Leaning în educație și cercetare CNIV & ICVL by Marin Vlada on Scribd


Wednesday, October 21, 2020

Biblioteca digitală ROINFO


Istoria informaticii românești descrisă de cei care au trăit-o 

60 DE ANI DE INFORMATICĂ ROMÂNEASCĂ 

The History of Romanian Informatics described by those who lived it. 60 YEARS OF ROMANIAN COMPUTING (HARDWARE + SOFTWARE) 

"The Informatics/Computer Science restores not only the unity between the pure and the applied mathematical sciences, the concrete technique and the abstract mathematics, but also that between the natural sciences, the human being and the society. It restores the concepts of the abstract and the formal and makes peace between arts and science not only in the scientist' conscience, but in their philosophy as well." Grigore C. Moisil, Computer Pioneer Award and the father of Romanian Computer Science.

PROIECTUL ROINFO - https://sites.google.com/view/roinfo