Saturday, October 22, 2016

Adunarea Generală CRIFST- Academia Română

Academia Română - Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).

  • Adunarea Generală. Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice (1. DIVIZIA DE ISTORIA ȘTIINȚEI; 2. DIVIZIA DE ISTORIA TEHNICII; 3. DIVIZIA DE LOGICĂ, METODOLOGIE ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI)
  • Joi, 13 octombrie 2016, ora 10.00, în Aula Academiei Române, Calea Victoriei nr.125
  • Lansarea revistei „STUDII ȘI COMUNICARI”, vol. IX/2016 - Publicație DIS/CRIFST, Academia Română


Revista STUDII ŞI COMUNICĂRI , Academia Româna - Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei si Tehnicii (CRIFST); Articole M. Vlada: 1. Contribuția acad. Gheorghe Mihoc (1906–1981) la dezvoltarea școlii matematice românești (LINK); 2. Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești (LINK). ACAD. GHEORGHE MIHOC (1906–1981) by M. Vlada | ACAD. SOLOMON MARCUS (1925-2016) by M. Vlada.

No comments: