Tuesday, June 28, 2016

Democrația se învață !

Democrația se învață atât la nivel individual, cât și la nivelul unei comunități. Învățarea se obține printr-un proces îndelungat, prin care în realitate se realizează principiile implementării democrației și, prin care membrii comunității obțin acel comportament specific democrației. Pentru membrii comunităţii, acestea devin practici, ca urmare a comportamentului cetăţenilor şi al autorităţilor publice. Doar prin procesul învățării se realizează eliminarea obiceiurilor și a mentalităților vechi, contrare principiilor democratice. Democratia înseamnă înainte de toate dezbateri, la nivel local sau la nivel național, apoi selectarea unor soluții pentru rezolvarea problemelor dezbătute, după care urmează prin vot alegerea soluției optime.

„Învățarea pozitivă” vs. „Învățare negativă”

Doar prin procesul învățării se realizează eliminarea obiceiurilor și a mentalităților vechi contrare principiilor democratice. Trebuie să precizăm că prin învățare nu se înțelege doar „învățarea pozitivă”, ci și „învățarea negativă” ce reprezintă acele obiceiuri, acțiuni, mentalități contrare principiilor democratice. De altfel, conceptul de „învățare negativă” nu este clar înțeles nici în domeniul profesional. De exemplu, încă din formarea inițială (școală și facultate) se învață lucruri depășite din multe puncte de vedere (în mass-media sunt prezentate astfel de exemple). Tot ceea ce se învață trebuie să se supună regulilor de eficiență, de oportunitate, de corectitudine, de veridicitate etc.

Referințe
M, Vlada, Este nevoie de implicare. Matematica pentru elevi trebuie regândită, Tribuna învățământului, http://www.tribunainvatamantului.ro
De elev nu te apropii interzicând telefonul şi obligându-l să memoreze abstract, http://www.cugetliber.ro

No comments: