Friday, May 8, 2015

Dr. Adrian Adascăliței, expert în tehnologii e-Learning și software educațional


(In ENG) Dr. Adascăliței is the author (and coauthor) of 5 textbooks on electrical engineering subjects, elearning, and information systems. He has also published technical papers in research areas e-Learning, computer-aided communication, computer aided electrical engineering education, and electromagnetic compatibility.


În domeniul e-Learning a participat la diverse proiecte de cercetare-dezvoltare, și ca un pionier al acestui domeniu, s-a preocupat de promovarea și utilizarea platformelor LMS (Learning Management System) în istruirea inițială și cea continuă. În acest domeniu a publicat mai multe articole științifice, iar în anul 2007 o carte la Editura Polirom din Iași "Instruire Asistată de Calculator. Didactică Informatică", inclusă în bibliografia pentru examenele de definitivat și grad (profesori de liceu,
ingineri și economiști), recomandată de Ministerul Educației (A. Adăscăliţei, Instruire asistată de calculator–Didactică Informatică, Editura Polirom, Iaşi, 2007, ISBN: 978-973-46-0687-0, 208 pag.).

Utilizarea platformei Moodle în instruire, cursuri la Universitatea Tehnică " Gh. Asachi" din Iași” (http://moodle.ee.tuiasi.ro/), Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică:
  • Instruire Asistată de Calculator; Curs IAC folosind Platforma Moodle pentru DIDATEC: DidaTec Blended Learning şi e-Learning; 
  • Teoria Circuitelor Electrice I (Curs, Seminar, Laborator); 
  • Teoria Circuitelor Electrice II (Curs, Seminar, Laborator).
Adrian Adăscăliței este membru în comitetele științifice ale unor conferințe naționale și internaționale: SOIC-Social and Organizational Informatics and Cybernetics, CITSA-Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications (Orlando, Florida, USA), CNIV-Conferința Națională de Învățământ Virtual, ICVL-International Conference on Virtual Learning (Universitatea din București), eLSE-E-Learning și Software educațional (Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București).  

De ce s-a dezvoltat domeniul e-Learning?

Din interviul realizat de Aurel Brumă „Tâmplă lângă tâmplă” (IBS TV online), discuţie cu Adrian Adăscăliţei despre Instruire Asistată de Calculator (IAC), e-Learning, blended learning:

„În ce privește apariția mea în domeniu, aceasta s-a datorat primirii, înainte de 1989, a unei reviste din SUA, de la Institutul inginerilor electricieni și electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers), și unde am găsit articolul ”Calculatorul personal în ingineria electrică”. La vremea aceea, singurul calculator personal ceva mai dezvoltat din SUA era IBM PC Junior, iar ulterior șansa s-a augmentat în mintea mea când am primit un volum de lucrări de la Conferința Societății Europene de Formare a Inginerilor, cu sediul la Bruxelles (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs -SEFI). Acolo, un profesor din Lausane, de la Universitatea Tehnică Francofonă din Elveția, a raportat crearea unui laborator de învățământ asistat de calculator. De aici un salt spre 1993 când, la Lausane, am văzut concret, în cadrul Departamentului de Informatică și de Inginerie Electrică, modul în care se lucra în acel laborator”.

„Când eram elev la gimnaziu am citit undeva că Revoluția Franceză a dat posibilitate tuturor să se afirme conform muncii, voinței, capacității și ... norocului. Iar în limbajul, în comportamentul profesional, am transferat sensul norocului în cel al conjuncturii (conjuncției, legăturii) care se pregătește, te face competent pentru actualitatea unui alt capitol de existență profesională. Astfel, și relaționările din Elveția au avut conținut, calitate: cu vicecancelarul de la Open Univerity, ulterior director general adjunct pentru educație la UNESCO - sir John Danie, cu profesorul Frédéric De Coulon de la Lausane, sau cu profesorul Alexander Eigeles Emanuel (originar din România), de la Worcester Polytechnic Institute - SUA, sau Zenon Pudlovski - care a emigrat din Cracovia în Australia și a sprijinit enorm universitățile din România”.

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire." dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Sursa: http://www.c3.cniv.ro/?q=2014/fundamente-proiecte

No comments: